www.wimjongman.nl

(homepagina)


Onrustige naties verdringen zich om de 10 Koningen binnen te halen :: Door Wilfred Hahn

Gepubliceerd op: 23 januari 2024 - Wilfred Hahn

()

Gezien de staat van geopolitieke zaken vandaag de dag, is het belangrijk om te zien dat groepen landen samen moeten komen om voldoende gemeenschappelijke kracht te verzamelen om hun agenda's te beïnvloeden. Waarom? Omdat er niet langer een gemeenschappelijke mondiale consensus is, zoals we zullen laten zien. De macht wordt breder verspreid.

Het globalisme staat op losse schroeven. Kritisch genoeg begint deze langlopende trend in onze tijd te breken. Dit is om vele redenen een fascinerende en gedenkwaardige ontwikkeling. Maar de meest opmerkelijke is volgens deze schrijver dat het de geboortepijnen van het minilateralisme onthult. Wat is dit? Het is de geopolitieke fragmentatie van nationale relaties die (volgens ons) uiteindelijk zal leiden tot de opkomst van de 10 Koningen.

Deze groep koningen wordt in de Bijbel in totaal 10 keer genoemd of afgebeeld. Zij moeten dus wel een belangrijke speler zijn in de eindtijd. En dat is inderdaad het geval.

Het Westen, bergafwaarts en uitstervend

Waarom het wereldwijde tumult ... en waarom vandaag? Ten eerste werken landen steeds minder samen. Ze worden gedreven door eigenbelang, ongebonden doelstellingen, haat en quixotische menselijke acties. Dit zorgt voor veel strijd en volatiliteit. En omdat de wereld seculier en kwaadaardig is, zullen ten minste sommige landen graag willen helpen om de agenda van de antichrist te vervullen.

Zoals gezegd is deze verbinding het meest interessant: Het zet de wereld op voor de 10 Koningen. Minilateralisme sluit aan bij de 10 koningen die in de Schrift worden genoemd - een kleine groep landen die, onder het beschermheerschap van de antichrist, met succes voldoende macht verzamelt om de hele wereld te beheersen.

Naar onze mening staat deze ontwikkeling, die zich voor onze ogen ontvouwt ... voor de deur. De 10 koningen moeten eerst verschijnen, voordat de antichrist ten tonele verschijnt. Op dat moment geven de 10 koningen hun macht aan de antichrist. "De [...] tien koningen [...] hebben één doel en zullen hun macht en gezag aan het beest geven" (Openbaring 17:12-13). En dan: "Het beest [...] kreeg gezag over elke stam, volk, taal en natie" (Openbaring 13:5-7). Hij moet genoeg macht en autoriteit hebben zodat "niemand tegen hem op kan" (Daniël 11:16).

Er zijn genoeg redenen om op je hoede te zijn, maar deze in het bijzonder. Snelheid! De 10 koningen zijn niet lang in dienst. Het duurt bijvoorbeeld niet lang voordat de 10 koningen zich aan de zijde van de antichrist hebben geschaard of drie van hen worden volgens de Schrift ontworteld (in de rug gestoken of verraden?-Daniël 7:24). De gebeurtenissen zullen zich snel voltrekken, want "hij moet slechts een korte tijd blijven" (Openbaring 17:10b).

Een veel voorkomende vraag is daarom deze: Worden de 10 Koningen voor of na de Opname geopenbaard? We weten het niet zeker. Maar het volstaat te zeggen dat de voorbereidingen of gebeurtenissen die de opmars van de vereniging van 10 Koningen aangeven, moeilijk verborgen te houden zullen zijn. Integendeel, denken we. Het tumultueuze geopolitieke schuren en verschuiven zal moeilijk te missen zijn in de New York Times of Washington Post.

Hieronder geven we wat bewijs voor deze visie.

Rusteloze naties

Fragmentatie van geopolitieke zaken is overal zichtbaar.

Onlangs verwelkomde Narendra Modi, premier van India en gastheer van de recente bijeenkomsten van de Groep van 20 (G20) in New Delhi, de aanwezigen met een Sanskriet-slogan: "Vasudhaiva Kutumbakam". Vertaald betekent dit: "De wereld is één familie".

De nadruk van de conferentie lag op wereldwijde eenheid. De realiteit is echter het tegenovergestelde: De wereld is verscheurd door rancune en strijd ... en dat wordt steeds meer.

Sinds India in december 2022 het voorzitterschap van de G20 overnam, is het tijdens bijna twee dozijn ministeriële bijeenkomsten niet gelukt om ook maar één communiqué op te stellen. Gewoonlijk leveren bijeenkomsten van deze grote conferenties altijd een verslag op met overeengekomen resoluties. De wereld is duidelijk niet in een vreedzame staat.

De bijeenkomst van de G20 in New Delhi liet duidelijk zien hoezeer de mondiale machtsinstellingen aan het versplinteren zijn. Bedenk dat twee belangrijke leden, Xi Jinping (secretaris-generaal van de Chinese Communistische Partij) en Vladimir Poetin (president van Rusland), de bijeenkomst volledig hebben overgeslagen.

Let ook op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties van 2023. Gedurende het grootste deel van de bijna acht decennia dat de VN bestaat, waren vergaderingen altijd het hoogtepunt voor de deelnemers, wanneer wereldleiders bijeenkwamen om te discussiëren over de dringende zaken van de dag. Blijkbaar niet meer. Ondanks ernstige "wereld"-problemen zoals de oorlog in Europa, een golf van staatsgrepen in Afrika, natuurrampen die te wijten zijn aan klimaatverandering en wrijvingen tussen China en Amerika, was slechts één leider (Frankrijk) van de vijf permanente VN-leden met een vetorecht aanwezig.

Vervolgens geven we nog meer bewijs van mondiale fragmentatie. Kijk naar de Wereldhandelsorganisatie. Deze begon officieel haar werkzaamheden in 1995 en verving de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) die in 1948 was opgericht. Het is lang geleden dat een nieuw initiatief van deze organisatie is geratificeerd door haar leden. Haar activiteiten zijn effectief geblokkeerd door de VS. (Regionale handelsovereenkomsten hebben echter sporadisch vooruitgang geboekt, maar er zijn geen "wereldwijde" initiatieven geweest). Dit is het globalisme van vandaag - losgeslagen, tandeloos en frustrerend.

Een belangrijke katalysator voor antiglobalistische initiatieven is de grote ontevredenheid over het Westen ... de supermachten ... en de pestkoppen van de rijke landen (zoals andere, minder machtige naties hen zien). Landen zoals de VS en andere rijke landen domineren nog steeds (d.w.z. de NAVO en de G20 ... en andere). Als zodanig stimuleert de mislukte vooruitgang voor wereldwijde eenheid de inspanningen van niet-gebonden landen. Ze vormen nieuwe organisaties die bedoeld zijn om het Westen te ontwrichten of te verzwakken. Enkele van de meest prominente worden hierna opgesomd.

Een nieuwe kanshebber is de Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Het is een multilaterale ontwikkelingsbank en internationale financiële instelling die tot doel heeft de economische en sociale resultaten in Azië collectief te verbeteren. Het is nu al de op één na grootste multilaterale ontwikkelingsinstelling ter wereld. De bank heeft zijn hoofdkantoor in Beijing, China, en telt momenteel 106 leden, met 14 toekomstige leden uit de hele wereld (waaronder zelfs Canada).

Vervolgens bespreken we de Niet-Gebonden Beweging (NAM). Het is een forum van 120 landen die formeel niet zijn aangesloten bij of tegen een groot machtsblok ... tot nu toe. Na de Verenigde Naties is het de grootste groepering van staten wereldwijd. De landen van de Niet-Gebonden Beweging vertegenwoordigen bijna tweederde van de leden van de Verenigde Naties en omvatten 55% van de wereldbevolking.

Er zijn nog veel meer tekenen van fragmentatie in de wereld. Neem twee andere kanshebbers: ten eerste de Afrikaanse Unie (AU) en ten tweede de Shanghai Samenwerkingsorganisatie (SCO). De AU is een organisatie van 55 Afrikaanse landen. (De Afrikaanse Unie is ook lid geworden van de G20, net als de EU enige tijd geleden). De SCO werd in 2001 opgericht door China en Rusland. Vandaag de dag bestaat de SCO uit 8 landen die samen ongeveer 80% van Eurazië en 40% van de wereldbevolking vertegenwoordigen.

We moeten zeker niet als laatste een andere groep landen noemen die ook snel aan invloed wint. Het zijn de BRIC-landen. Begonnen met vier leden in 1995 (Brazilië, Rusland, India en China), verwelkomde het dit jaar zes nieuwe leden, wat het totaal op 11 landen brengt.

Wikipedia citeert: "BRIC's is een groepering van Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika [...] De BRIC-landen omvatten ongeveer 27% van het landoppervlak van de wereld en 42% van de wereldbevolking. Brazilië, Rusland, India en China behoren tot de tien grootste landen ter wereld qua bevolking, oppervlakte en BBP (PPP [purchasing power parity]), en de laatste drie worden beschouwd als huidige supermachten of potentiële opkomende supermachten."

Economen speculeren er nu al op dat deze groep uiteindelijk BRIC's Plus 132 zal heten ... wat betekent 132 extra leden. Als dat zo is, wordt dit een machtige groep.

De lezer krijgt nu een idee van de "rusteloosheid" van naties. Kleinere groepen en landen winnen aan cruciale profielen en invloed.

Gedachten om over na te denken

Er tekent zich een interessant fenomeen af. Na bijna honderd jaar van snelle globalisering fragmenteren internationale relaties en natiegroepen als nooit tevoren.

Wat is de agenda? Zoals gezegd zijn veel landen boos over de mondiale instellingen (het Internationaal Monetair Fonds, de Wereldbank, de Verenigde Naties en vele andere) die het beleid domineren en soms inflexibel blijken te zijn. De meeste van deze organisaties werden eind jaren 1940 opgericht (naar aanleiding van de verschrikkingen van de twee wereldoorlogen). Al in het begin van de jaren 1950 kwamen er tegengroepen op de been.

Wat moeten we concluderen als we kijken naar het gedrang en de positionering van landen vandaag de dag? Globalisme is in verval; minilateralisme is in opkomst. Veel beleidsmakers verliezen hun geduld met de verkalking van verschillende agentschappen en NGO's (niet-gouvernementele organisaties). De consensusbenadering werkt niet langer.

Wij geloven dat al het bovenstaande de voorbode is van de opkomst van de 10 Koningen.

Ongetwijfeld zijn er vandaag al veel kandidaten voor een plaats in de line-up van de 10 koningen.

***

Wilfred J. Hahn is een wereldwijde econoom/strateeg. Voorheen was hij een vooraanstaand wereldwijd analist, onderzoeksdirecteur voor een grote investeringsbank op Wall Street en hoofd van Canada's grootste wereldwijde investeringsoperatie. Zijn geschriften richten zich op de rol van geld, economie en globalisering in de eindtijd. Hij is over de hele wereld geciteerd en zijn geschriften zijn gereproduceerd in talloze andere publicaties en talen. Zijn boek The Endtime Money Snare: How to live free uit 2002 anticipeerde en bereidde zijn lezers voor op de wereldwijde financiële crisis. Een volgend boek, Global Financial Apocalypse Prophesied: Preserving true riches in an age of deception and trouble, kijkt verder in de profetische toekomst.

Als je vragen of andere gezichtspunten hebt, kun je contact opnemen met Wilfred via: staff@eternalvalue.com. Houd er rekening mee dat hij om redenen van volume en regulering van beleggingseffecten geen financieel advies kan geven.

Bron: Restless Nations Jostling to Usher in the 10 Kings :: By Wilfred Hahn - Rapture Ready