www.wimjongman.nl

(homepagina)


Terug naar Babylon

Door Daymond Duck op: 10 februari 2024

Na de Schepping openbaarde God dat Hij wilde dat de mensen vruchtbaar zouden zijn, zich zouden vermenigvuldigen en de aarde zouden vullen (Gen. 1:28). Maar iedereen kwam om in de Grote Zondvloed, behalve 8 mensen (Noach, zijn vrouw, hun 3 zonen en de vrouwen van hun zonen).

De mensen begonnen zich weer te vermenigvuldigen: Noachs zoon Ham verwekte Cush; daarna verwekte Cush Nimrod (Gen.10). Nimrod wordt gecrediteerd voor het bouwen van verschillende steden in de Vlakte van Shinar, hij kwam aan de macht over die steden en hij wilde niet dat de bewoners over de aarde werden verspreid. Hij wilde af van Gods instructies om de aarde te vullen en een Nieuwe Wereldorde (een anti-God wereldregering en wereldreligie) te vestigen.

Eén stad die Nimrod bouwde werd Babel genoemd (een woord dat ook wel als Babylon wordt vertaald) en wordt soms "de stad van Satan" genoemd. Nimrod begon met de bouw van een toren (de Toren van Babel genoemd) zodat mensen op hun manier naar de hemel konden gaan, niet op Gods manier (Gen. 11).

God laat zich niet voor de gek houden, Hij heeft alles onder controle, Hij verwarde hun taal zodat ze elkaar niet konden verstaan, en ze verspreidden zich over de hele aarde. Dit leidde uiteindelijk tot de vorming van soevereine naties met grenzen.

Er was een tweede poging om een Nieuwe Wereldorde te vestigen in de dagen van koning Nebukadnezar. Het duurde 3 keer (tussen ongeveer 606 en 586 voor Christus), maar Nebukadnessar veroverde uiteindelijk Israël en Jeruzalem. Hij nam veel Joden gevangen, waaronder Daniël, Sadrach, Mesach en Abednego, en nam hen mee terug naar Babylon. Kort nadat hij hen gevangen had genomen, had Nebukadnessar een droom die hem verontrustte.

Het was een tijdlijn van de heidenen (Tijden van de heidenen; een periode waarin Jeruzalem onder controle van heidense rijken zou staan) van Babylon tot de komst van een Rots die de hele aarde zou vullen (de wederkomst en duizendjarige heerschappij van Jezus).

Het beeld had een hoofd van goud, borst en armen van zilver, buik en dijen van messing, de bovenbenen waren van ijzer, de onderbenen zouden in stukken breken, ze zouden weer samenkomen en in de voeten met klei vermengd worden (Dan. 2).

Daniël interpreteerde de droom voor hem: Babylon zou vervangen worden door een tweede koninkrijk (Meden en Perzen), het tweede koninkrijk zou vervangen worden door een derde koninkrijk (Griekenland), het derde koninkrijk zou vervangen worden door een vierde koninkrijk (het Romeinse Rijk), het vierde koninkrijk zou in stukken uiteenvallen (naties; Frankrijk, VK, Spanje, etc.), de stukken zouden zich aan het einde van het tijdperk herenigen en samengevoegd worden met andere (EU plus andere naties), en een Rots zou ze vernietigen wanneer de geschiedenis het puntje van de tenen bereikt.

Er gingen ongeveer 16-20 jaar voorbij en Nebukadnessar vergat zijn verontrustende droom nooit. Hij wilde niet dat Babylon vervangen zou worden door het tweede koninkrijk. Hij hoopte dat Daniëls uitleg fout was en dat Babylon voor altijd zou blijven bestaan.

Hij besloot een standbeeld te bouwen zoals dat uit zijn droom, maar het zou van goud zijn, van de bovenkant van zijn hoofd tot het puntje van zijn tenen (geen zilver, messing, ijzer of klei). Het zou een verwerping zijn van het idee dat de koninkrijken van zilver, koper, ijzer en ijzer plus klei ooit zouden ontstaan. Het zou betekenen dat Daniëls door God gegeven interpretatie niet zou uitkomen en het zou een komende Nieuwe Wereldorde en een nieuwe wereldreligie bevorderen. Nebukadnessar plande een inwijdingsceremonie, verzamelde leiders uit zijn hele koninkrijk en beval hen om zich neer te buigen en zijn standbeeld te aanbidden.

Om een lang verhaal kort te maken: de Nieuwe Wereldorde van Nebukadnessar mislukte, Babylon werd veroverd door de Meden en Perzen en Daniëls uitleg van de droom van Nebukadnessar is precies zo vervuld als tot nu toe was voorspeld.

Volgens de Bijbel zal er een derde Nieuwe Wereldorde komen en deze wordt onder andere het Grote Babylon genoemd, de Moeder van de hoeren en de gruwelen der aarde (Openb. 17-18).

Goede profetieleraren zijn het er niet over eens of de profetie letterlijk is (het oude Babylon zal letterlijk herbouwd worden) of allegorisch (Babylon is de VS, New York City, etc.), maar ze zijn het er allemaal over eens dat er een Satanische Nieuwe Wereldorde komt, die door God vernietigd zal worden (de Tien Koningen zullen de wereldwijde religie vernietigen en Jezus zal de antichrist en de valse profeet in de Poel van Vuur laten werpen).

Degenen die vandaag de dag de Nieuwe Wereldorde promoten zijn geen grote mannen. Het zijn mislukkelingen die zich willen verbergen voor Hem die op de troon zit en voor de toorn van het Lam (Openb. 6:17).

Hier zijn enkele artikelen die erop lijken te wijzen dat de Verdrukkingsperiode nabij is.

Eén, over het afwijken van het geloof aan het einde van het tijdperk: op 4 februari 2024 werd gemeld dat 90 katholieke geestelijken, geleerden en auteurs alle katholieke kardinalen en bisschoppen hebben opgeroepen om zich te verzetten tegen het beleid van paus Franciscus dat priesters toestaat om huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht in te zegenen.

De groep riep deze functionarissen ook op om "de paus rechtstreeks te vragen dit ongelukkige document, dat in strijd is met zowel de Schrift als de universele en ononderbroken Traditie van de Kerk, dringend in te trekken."

(Mijn mening: het Grote Babylon, de Moeder van de hoeren en gruwelen der aarde zal willens en wetens de Schrift tegenspreken).

(FYI: Een bevriende pastor maakt zich zorgen over terroristen die de grens van Amerika met Mexico oversteken, maar hij gelooft dat God veel Hispanics naar de VS laat komen omdat God wil dat ze het evangelie horen en gered worden voordat het te laat is. Mijn vriend gelooft dat veel Hispanics denken dat ze gered zijn omdat hun ouders katholiek waren, maar mensen zijn niet gered vanwege het kerkgenootschap waartoe hun ouders behoorden. Mijn vriend gelooft dat de Hispanics die naar dit land komen een geweldige kans zijn voor christenen om Hispanic bedieningen op te zetten en te ondersteunen om hen voor Jezus te bereiken).

Twee, over Elon Musk's implantatie van een Neuralink-chip in een menselijk brein: een lezer stuurde me een artikel (geen informatie over de bron) waarin stond: "De belofte van het transhumanisme is precies dezelfde belofte die de slang aan Eva gaf in de Hof: Goddelijke intelligentie en eeuwig leven. Je kunt een god worden en eeuwig leven."

"En de slang zei tegen de vrouw: Gij zult zeker niet sterven [eeuwig leven]: Want God weet, dat ten dage als gij daarvan eet, u de ogen geopend zullen worden en gij als goden zult zijn, kennende goed en kwaad" (Gen. 3:4-5).

Drie, over oorlogen en geruchten van oorlogen en het verval van Amerika: op 27 januari 2024 voerden door Iran gesteunde milities een drone-aanval uit op een Amerikaanse basis in Jordanië, waarbij 3 Amerikaanse soldaten omkwamen en tientallen anderen gewond raakten (scherven bewijzen dat de drone in Iran was gemaakt).

President Biden zei dat de VS zal reageren op een moment en op een manier die wij kiezen.

Drie dagen later, op 30 januari 2024, verwondde een drone-aanval in Jordanië ongeveer 40 soldaten van de Arizona National Guard (sommigen alleen snijwonden en kneuzingen, anderen traumatisch hersenletsel, drie overgebracht naar een groot ziekenhuis, één kritiek, 34 in staat om weer dienst te doen).

Twee dagen later, op 1 februari 2024, zei de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin dat de VS zich voorbereidt op ingrijpende maatregelen als reactie op de dood van 3 Amerikaanse soldaten die in Jordanië werden gedood.

De volgende dag, op 2 februari 2024, zwoeren Iraanse milities dat ze de Amerikaanse troepen in Irak zouden blijven aanvallen, en president Biden en minister van Defensie Austin waren nog steeds aan het nadenken over wat ze moesten doen.

Na de aankomst van de lichamen van 3 overleden soldaten op Dover Air Force Base op 2 februari. 2024, zeiden functionarissen dat de VS meer dan 85 doelen aanviel op 4 locaties in Irak en 3 locaties in Oost-Syrië; geen enkele in Iran waar de drone die de soldaten doodde was gemaakt en waar sommige van de moordenaars hun financiering vandaan hadden.

Op 2 februari 2024 werd gemeld dat het Witte Huis Irak op de hoogte bracht van de aanvallen en zich er volledig van bewust is dat Irak waarschijnlijk Iran op de hoogte bracht en dat de meeste terroristen waarschijnlijk ondergedoken waren voordat de aanvallen plaatsvonden. Er zijn beschuldigingen dat Biden 5 dagen heeft gewacht met de aanval om de terroristen genoeg tijd te geven om zich voor te bereiden en te vertrekken.

Op 3 februari 2024 zei Iran dat de meeste strijders en militairen de doelwitten hadden verlaten en dat er niet veel schade was, maar ze willen de oorlog niet uitbreiden. Irak meldde 16 doden, waaronder burgers, en aanzienlijke schade. Syrië meldde 23 doden.

Op 4 februari 2024 zei Iran dat de aanvallen een strategische vergissing waren en geen ander effect zouden hebben dan het verhogen van de spanning en instabiliteit in de regio.

Op 4 februari 2024 gebruikten door Iran gesteunde terroristen een drone om een militaire basis in Syrië aan te vallen die Amerikaanse troepen huisvest. Er werden geen Amerikaanse troepen gedood, maar wel 6 Koerdische strijders die Amerikaanse bondgenoten waren.

Vier, over oorlogen en geruchten van oorlogen: op 2 februari 2024 werd gemeld:

  • Dat Hezbollah in Libanon meer dan 1000 aanvallen heeft uitgevoerd op Noord-Israël sinds het begin van de oorlog tussen Israël en Hamas op 7 oktober 2024.
  • 80.000 burgers in het noorden van Israël hebben hun huizen verlaten.
  • Ten minste 427 huizen zijn beschadigd.
  • 80 huizen zijn getroffen.

Veel Israëlische tanks, Jeeps, Humvees en andere militaire voertuigen rijden nu in de richting van Israëls grens met Libanon.

Vijf, met betrekking tot een wereldregering en een grenzeloze wereld: op 1 februari 2024 tekende Biden een uitvoerend bevel om financiële en reissancties op te leggen aan 4 Joden die op de Westelijke Jordaanoever wonen en beschuldigd worden van extremistisch geweld tegen Palestijnen, maar tot op heden heeft hij niets gedaan tegen Iran, wiens proxies Amerikaanse troepen in Jordanië hebben gedood en verwond).

(Mijn mening: Als Biden een uitvoerend bevel kan tekenen om reissancties op te leggen aan Joden op de Westelijke Jordaanoever, dan kan hij ook een uitvoerend bevel tekenen om reissancties op te leggen aan illegale vreemdelingen en terroristen die de grens van Amerika met Mexico oversteken).

(Meer: Op 2 februari 2024 zei Elon Musk dat de strategie achter het opengrenzenbeleid van Biden is: "1. Zoveel mogelijk illegalen het land in krijgen. 2. Legaliseer ze om een permanente meerderheid te creëren - een eenpartijstaat."

Zes, over het verval van Amerika en twee soorten wetten in de VS: 155 Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden (75% van hun leden) stemden tegen het deporteren van illegale vreemdelingen die fraude plegen met de sociale zekerheid en/of rijden onder invloed van alcohol of drugs.

Zeven, met betrekking tot bedrog en bevolkingsvermindering op aarde: een onlangs gepubliceerd uitgebreid peer-reviewed onderzoek naar de vaccins van Pfizer en Moderna door onafhankelijke gekwalificeerde wetenschappers toonde aan dat voor elke 100.000 vaccinaties twee levens werden gered en 27 mensen stierven (voor elk gered leven stierven ongeveer 14 mensen).

Mat Staver, oprichter van Liberty Council zei: "De FDA en het CDC worden verondersteld de mensen te beschermen, maar ze zijn het schoothondje van de farmaceutische industrie geworden. Dit moet veranderen."

Acht, met betrekking tot de Tempelberg: archeologen die het vuil hebben uitgegraven dat van de Tempelberg is verwijderd, hebben twee kleine gewichten gevonden die dateren van vóór de verovering van Jeruzalem door de moslims. Een van de gewichten heeft een kruis op de achterkant en dat is bewijs van christelijke activiteit op de Tempelberg voordat de moslims arriveerden.

Negen, met betrekking tot het offeren van een rode vaars zonder smet: op Pesach 2024 is hier een link naar een uitstekende video door Michael Samuel Smith (Southwest Radio Church) die ik ten zeerste aanbeveel (ongeveer 36 min.). https://www.youtube.com/watch?v=Plu8rW72SHU

Tien, met betrekking tot wonderen: op 4 februari 2024 werd gemeld dat ongeveer 6 weken geleden een bataljon Israëlische troepen oprukte in Gaza, de zonsondergang naderde en de soldaat in de achterhoede naar het oosten draaide richting Jeruzalem om te bidden. Toen hij zich omdraaide om te bidden, zag hij een Hamas terrorist met een RPG in zijn handen uit een tunnel komen die de Israëlische troepen gemist hadden. De Israëlische soldaat vuurde, daarna vuurden enkele van zijn kameraden en ze lieten de Hamas-terrorist neervallen voordat hij een schot kon lossen.

De gehoorzaamheid van de Israëlische soldaat aan God tijdens het gebed heeft waarschijnlijk vele levens gered.

Elf, over een toename in de frequentie en intensiteit van natuurrampen aan het einde van het tijdperk: 8 provincies in het zuiden van Californië hebben de noodtoestand uitgeroepen vanwege zware regenval, windvlagen van 60-90 km/uur, overstromingen, omgevallen bomen, modderstromen en uitval van elektriciteit.

Twaalf, met betrekking tot een toename van regen in Israël aan het einde van het tijdperk: Israël heeft 14 dagen op rij regen gehad in het noorden en het zuiden, voor het eerst in meer dan 30 jaar, en er wordt verwacht dat de regen zal blijven komen. Het waterpeil in het Meer van Galilea is meer dan 10 centimeter gestegen en zal naar verwachting blijven stijgen.

Dertien, over een toename in de frequentie en intensiteit van natuurrampen aan het einde van het tijdperk: op dit moment worden orkanen beoordeeld van 1-5 (zwakste tot sterkste). Op 6 februari 2024 werd gemeld dat wetenschappers zeggen dat orkanen intenser worden en dat ze een categorie 6 aan de windschaal moeten toevoegen.

FYI: God stuurt niemand naar de hel (we zijn allemaal geboren met een zondige aard en voorbestemd om naar de hel te gaan omdat we zondigen), maar God heeft voor iedereen een manier (Jezus) voorzien om naar de hemel te gaan (en Hij is de enige manier om daar te komen; Johannes 14:6).

Tot slot, ben je klaar voor de opname?

Als je klaar wilt zijn voor de opname en naar de hemel wilt gaan, moet je opnieuw geboren worden (Johannes 3:3). God houdt van je en als je dat nog niet hebt gedaan, geef dan oprecht toe dat je een zondaar bent; geloof dat Jezus de maagdelijk geboren, zondeloze Zoon van God is die voor de zonden van de wereld stierf, werd begraven en uit de dood werd opgewekt; vraag Hem om je zonden te vergeven, je te reinigen, in je hart te komen en je Verlosser te zijn; vertel dan iemand dat je dit hebt gedaan.

Bron: Back To Babylon :: By Daymond Duck - Rapture Ready