www.wimjongman.nl

(homepagina)


11 dwingende tekenen van de laatste dagen

25 maart 2024

()

Is deze tijd anders dan tumultueuze tijden in het verleden, zoals de wereldoorlogen in de vorige eeuw? Ja, we leven in de schaduw van de Verdrukkingsperiode te midden van wat ik milde voorlopers noem in vergelijking met wat er zal gebeuren na de Opname van de kerk.

Ik ben ervan overtuigd dat we in bijbelse tijden leven die veel anders zijn dan enige andere tijd sinds het einde van de eerste eeuw na Christus, toen Johannes de woorden van het boek Openbaring schreef. Ik zeg dit vanwege de overvloed aan tekenen die wijzen op de spoedige komst van de zevenjarige Verdrukking. Hoewel velen onze verwachting van Jezus' spoedige verschijning bespotten, staan de woorden van de Schrift aan de kant van degenen onder ons die de hoop op Zijn spoedige terugkeer koesteren.

Als je twijfelt of de Opname binnenkort zal plaatsvinden, of zelfs tijdens je leven, neem dan alsjeblieft de tijd om het bijbelse bewijs te overwegen dat ik hieronder presenteer en dat wijst op de op handen zijnde interventie van de Heer in onze wereld.

Ik schrijf ook om diegenen te bemoedigen die uitkijken naar de ontmoeting met Jezus in de lucht, maar die vermoeid of zelfs ontmoedigd zijn geraakt terwijl ze op die dag wachten. Wees getroost in de wetenschap dat we leven in het seizoen van Jezus' verschijning. Hij zal jullie geduldige focus op onze "gezegende hoop" zeker belonen.

1. ISRAËLS WONDERBAARLIJKE WEDERGEBOORTE ALS NATIE

Wist je dat Isaac Newton voorspelde dat Israël vóór de Verdrukkingsperiode weer als natie zou verschijnen? Op basis van zijn diepgaande studie van de boeken Daniël en Openbaring deed hij die verrassende bewering meer dan 250 jaar voordat Israël in 1948 het levenslicht zag.[1]

Newton erkende correct dat de vervulling van de meeste bijbelprofetieën uit de eindtijd vereist dat Israël als natin bestaat vóór het begin van de Verdrukking.

De Bijbel zei lang geleden dat Israël in de laatste dagen opnieuw zou bestaan. Alleen al de wonderbaarlijke wedergeboorte van Israël als natie na twee millennia, met zijn oorspronkelijke taal uit de oudheid, maakt deze tijd veel anders dan enige andere tijd sinds de eerste eeuw na Christus.

Maar er is nog veel meer dat de nabijheid van de Verdrukking en dus van Jezus' verschijning aangeeft, dat gebeurt voordat het begint.

2. DERDE TEMPEL KOORTS IN ISRAËL

Isaac Newton schreef ook dat Israël zijn derde tempel zou bouwen voor Jezus' wederkomst, die plaatsvindt aan het einde van de Verdrukking.[2] Zien we tekenen dat Israël dit van plan is? Absoluut!

In 2022 leidde de aankomst van vijf perfect rode vaarzen uit Texas tot een jubelstemming in heel Jeruzalem. Slechts één haar van een andere kleur diskwalificeert een vaars, wat het vinden van zelfs maar één perfect dier hoogst onwaarschijnlijk maakt.

Terwijl ik dit schrijf in maart 2024, zijn er berichten in overvloed dat een van de onlangs aangestelde tempelpriesters binnenkort een van deze rode vaarzen zal offeren met zijn as bewaard voor de vereiste reiniging van de toekomstige tempel en zijn priesters.

De Bijbel zegt dat Israël tijdens de Verdrukking weer een tempel zal hebben. De vieringen en voorbereidingen voor de derde tempel zijn belangrijk; laat niemand je vertellen dat ze dat niet zijn.

3. DE RUITERS VAN DE APOCALYPS

Ik kocht het boek van Billy Graham, Approaching Hoofbeats, kort na de publicatie in 1983. Ik weet niet meer wat ik allemaal dacht toen ik het veertig jaar geleden las, maar ik weet wel dat het boek hoop gaf over de nabijheid van de Opname.

Toen ik onlangs de hoofdstukken doorbladerde, werden de grote verschillen tussen toen en nu duidelijk. Sommige tekenen die vier decennia geleden zo indicatief leken voor de naderende Opname verbleken bij wat we nu om ons heen zien.

DE ANTICHRIST RIJDT

Pas sinds een jaar of zes komen Klaus Schwab en het World Economic Forum (WEF) uit de schaduw en onthullen hun ware bedoelingen met het wereldbestuur. Ze nodigen nu de nieuwsmedia uit op hun eens geheime bijeenkomsten en bespreken openlijk hun ware intentie om de wereld te onderwerpen onder "Build Back Better", een eufemisme voor hun intentie om een marxistische, totalitaire wereldregering te creëren.

Ik geloof niet dat Klaus Schwab de komende "mens der wetteloosheid" is die Paulus beschrijft in 2 Tessalonicenzen 2:3-10. Hij is echter wel een treffende illustratie van de ware aard van de mens. Maar hij geeft wel een treffende illustratie van hoe de antichrist controle over onze wereld zou kunnen krijgen onder het mom van het bevorderen van vrede en het verbeteren van het leven voor iedereen.

DE DREIGING VAN EEN KERNOORLOG

De wereld van vandaag is veel gevaarlijker dan die van 1983. Het vooruitzicht van een nucleaire oorlog was toen een mogelijkheid, nu beschouwen de meesten het eerder als een kwestie van wanneer dan van of.

Een groep genaamd "The Bulletin of the Atomic Scientists" haalde op 23 januari 2024 de krantenkoppen door hun Doomsday Clock terug te zetten naar negentig seconden voor middernacht. Hieronder staat een citaat van hun website van die dag.

Een duurzaam einde van Ruslands oorlog in Oekraïne lijkt ver weg en het gebruik van kernwapens door Rusland in dat conflict blijft een serieuze mogelijkheid. In februari 2023 kondigde de Russische president Vladimir Poetin zijn besluit aan om het Nieuwe Strategische Wapenreductieverdrag (New START) "op te schorten". In maart kondigde hij de inzet van tactische kernwapens in Wit-Rusland aan. In juni drong Sergei Karaganov, een adviseur van de Russische president Vladimir Poetin, er bij Moskou op aan om beperkte nucleaire aanvallen op West-Europa te overwegen als een manier om de oorlog in Oekraïne tot een goed einde te brengen.[3]

De wereld van vandaag is veel gevaarlijker dan die van 1983. Het vooruitzicht van een nucleaire oorlog was toen een mogelijkheid, nu beschouwen de meesten het eerder als een kwestie van wanneer dan van of. Als jong kind voelde ik de wijdverspreide angst die Amerika in zijn greep hield tijdens de Cubaanse Raketcrisis van 1962. Hoewel de mogelijkheid van een nucleaire aanval vandaag de dag aanzienlijk groter is dan tweeënzestig jaar geleden, is het verschil dat de nieuwsmedia toen de gevaren eerlijk aan het Amerikaanse volk rapporteerden.

ECONOMISCHE ONDERGANG

In januari 2024 bereikte de staatsschuld van de Verenigde Staten $34 biljoen. Volgens verschillende rapporten voegt de VS elke honderd dagen een biljoen dollar toe aan de schuld. Het Congres en de president geven ons land helemaal uit, zoals blijkt uit de recente uitgavenwet van 1,2 biljoen dollar, die door beide politieke partijen werd gesteund. Dergelijk wanbeheer van uitgaven is niet alleen roekeloos, maar versnelt ook de economische ondergang van Amerika.

De huidige trend van stijgende rode inkt is niet alleen onhoudbaar, maar het betekent ook dat het zwarte paard van ernstige economische gevaren (Openbaring 6:5-6) spoedig over zowel Amerika als de hele wereld zal rijden. De economieën van de wereld zullen volledig instorten; het is onvermijdelijk. Zonder de remmende hand van de Heer zou dit onheil al hebben plaatsgevonden.

HET BLEKE PAARD

Een radio-interviewer vroeg me eens of ik dacht dat de ruiters van de Apocalyps al actief waren in onze wereld. Ik antwoordde met een duidelijk "nee". Ten eerste vertelt de Bijbel ons dat de Opname zal plaatsvinden voordat de Heer Jezus de Zegeloordelen loslaat zoals in Openbaring 6 staat. Ten tweede, hoewel er in onze huidige wereld geweld, plagen en een aanzienlijk aantal sterfgevallen voorkomen, vallen de totalen in het niet bij de gruwelijke omstandigheden die worden beschreven in verband met de hoefslagen van het bleke paard.

Openbaring 6:7-8 zegt dat "meer dan een kwart van de aarde" zal vergaan als gevolg van het openen van de zegels door Jezus. Zelfs als we rekening houden met het verdwijnen van mensen bij Jezus' verschijning, zou dat aantal meer dan anderhalf miljard mensen kunnen zijn. Dat plaatst de komende dag van de toorn van de Heer boven alles wat in de geschiedenis is opgetekend.

4. DIGITALE VALUTA

Een ander teken dat ons toeschreeuwt over de nabijheid van de Verdrukking is de drang naar digitale valuta.

Tijdens de bijeenkomst van de G-20 naties in september 2023 in New Delhi, India, "stemden de leiders in met een plan om uiteindelijk digitale munteenheden en digitale ID's op te leggen aan hun respectievelijke bevolkingen, uit bezorgdheid dat regeringen deze zouden kunnen gebruiken om de uitgaven van hun mensen te controleren en dissidenten de kop in te drukken". Dit pact bevat een belofte om "de noodzakelijke infrastructuur op te bouwen om digitale munteenheden en ID's te implementeren."[4]

De antichrist heeft precies zo'n systeem nodig tegen het midden van de Verdrukking om het kopen en verkopen over de hele wereld te controleren (Openbaring 13:16-18). Hij kan dit niet doen als mensen contant geld kunnen gebruiken of cheques kunnen uitschrijven voor alles wat ze nodig hebben.

In Amerika komt de CBDC (Central Bank Digital Currency) naar ons toe via FedNow van de Federal Reserve, dat live is gegaan. David Bowen schreef in zijn artikel FedNow Goes Live, Paving The Way To A Central Bank Digital Currency het volgende over deze kwestie:

De Federal Reserve beweert dat dit het alternatief is voor een CBDC - een Central Bank Digital Currency. Maar eigenlijk is dit een opstapje naar een CBDC. Zodra het publiek zich meer op zijn gemak voelt met de snelheid van FedNow en het systeem wordt geaccepteerd als de standaardprocedure, krijg je een Central Bank Digital Currency.[5]

De onvermijdelijke ineenstorting van de economie in de VS zal de weg naar een CBDC in Amerika versnellen, die snel een verenigde wereldwijde valuta zal worden tijdens de Verdrukking, zo niet voordat die begint.

5. TECHNOLOGIE VAN HET MERKTEKEN VAN HET BEEST

Voorafgaand aan de technische vooruitgang van de afgelopen vijftien jaar, zou de antichrist een extreem groot leger in elk land nodig hebben gehad om de eis van zijn merkteken voor alle wereldwijde handel af te dwingen, zoals Openbaring 13:16-18 zegt dat zal gebeuren in het midden van de zevenjarige Verdrukking. Vóór deze eeuw zou het onmogelijk zijn geweest voor één persoon om zo'n controle uit te oefenen over de handel van de wereld.

Met de kunstmatige intelligentie (AI) van vandaag, gigantische databases en het 5G netwerk, bestaat de technologie voor één persoon om de parameters te bepalen en zo alle aankopen te controleren van wat mensen maar willen of nodig hebben. Deze innovaties maken de vervulling van Openbaring 13:16-18 niet alleen mogelijk, maar ook onvermijdelijk gezien de doelen van het WEF en die van de VN met hun Agenda 2030. Het wereldbestuur dat zij promoten lijkt griezelig veel op het bestuur waarvan de Bijbel zegt dat het zal bestaan tijdens de toekomstige Dag des Heren.

6. UFO'S EN BUITENAARDSE WEZENS

Dit lijkt misschien een ongewoon teken van de eindtijd, maar de brede acceptatie van buitenaards leven, samen met veel regeringen die hun bestaan erkennen, toont de toegenomen activiteit van Satan aan terwijl hij manieren zoekt om onze plotselinge verdwijning via de Opname te verklaren.

Ik luisterde onlangs naar een kort fragment op Twitter van een interview met Yuval Noah Harari, bestsellerauteur en vertrouweling van Klaus Schwab. Harari voorspelde het einde van de door mensen gedomineerde geschiedenis vanwege een aanstaande buitenaardse invasie. "De geschiedenis zal doorgaan met iemand anders aan de macht," zei hij.

In eerdere interviews heb ik Harari horen wijzen op AI en transhumanisme als de toekomst van het menselijk ras. Waarom zegt hij nu dat buitenaardsen de toekomst van de mensheid zullen dicteren?

Toont Harari's ogenschijnlijke verandering in denken aan hoe ver de Luciferiaanse globalisten bereid zijn te gaan in het voorbereiden van de wereld op onze verdwijning via de Opname? Ik denk van wel. Ze zullen zeggen dat buitenaardse wezens, ofwel demonen, ons hebben weggerukt. Sommige new age goeroes voorspellen dat de buitenaardse wezens ons van de aarde zullen halen om ons te herprogrammeren vanwege onze verouderde manier van denken, om ons later terug te brengen naar de aarde.

Harari gaat er, net als andere globalisten, van uit dat deze buitenaardse wezens veel geavanceerder zijn dan mensen, zowel qua intelligentie als qua technologie. Waarom?

De elite moet de illusie van enorme superioriteit promoten om mensen te laten geloven dat buitenaardse levensvormen in staat zijn om tientallen miljoenen mensen over de hele wereld onmiddellijk te laten verdwijnen.

7. DE ZEVENJARIGE VERBINTENIS

Op 18-19 september 2023 heeft een meerderheid van de VN-lidstaten zich gecommitteerd aan een zevenjarenplan van versnelde groei in de richting van de implementatie van de 17 Strategische Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van Agenda 2030. Hieronder staat een citaat van de website van de VN met betrekking tot het doel van deze top:

De 2023 SDG-top vond plaats op 18-19 september 2023 in New York. Het markeerde het begin van een nieuwe fase van versnelde vooruitgang op weg naar de Duurzame Ontwikkelingsdoelen met politieke sturing op hoog niveau voor transformatieve en versnelde acties in de aanloop naar 2030.

De top, die werd bijeengeroepen door de voorzitter van de Algemene Vergadering, markeerde de helft van de deadline voor het bereiken van de 2030-agenda en de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. De top was het hoogtepunt van de week op hoog niveau van de Algemene Vergadering. De top was een reactie op de impact van meerdere en in elkaar grijpende crises waarmee de wereld wordt geconfronteerd en zal naar verwachting weer een gevoel van hoop, optimisme en enthousiasme voor de 2030 Agenda opwekken.[6]

Is dit hernieuwde gevoel van urgentie alleen omdat de globalisten voelen dat ze achterlopen met hun agenda? Of weten ze iets dat de meeste mensen vandaag de dag niet weten? Hoe kunnen we negeren dat ze denken in termen van een tijdspanne van zeven jaar?

8. SPOTTEN

Een van mijn favoriete Peanuts-cartoons toont een getroebleerde Charlie Brown die Lucy's vijf cent psychiatrische hulp inroept. Nadat Lucy verschillende waarschuwingen heeft gegeven over piekeren, zegt ze: "Als je je zorgen moet maken, moet je dat nu doen."

Als antwoord vraagt een verbaasde Charlie Brown: "Dit moment? Waarom dit moment?" Op dat moment vliegt er een voetbal door de lucht, stoot hem tegen zijn hoofd en laat hem op de grond vallen.

Lucy verklaart dan haar diagnose: "Ik zag deze bal deze kant op komen, zie je, en ...".

In zijn tweede brief waarschuwt de apostel Petrus dat in de laatste dagen veel mensen, in tegenstelling tot Lucy, niet in staat zullen zijn om een nauwkeurige diagnose te stellen van het moment waarin ze leven. Ze zullen dezelfde veelvuldige tekenen van de naderende Verdrukking zien als wij, maar ze heel anders interpreteren, onze diagnose verwerpen en onze hoop belachelijk maken.

. . . dit allereerst wetende, dat er in de laatste dagen spotters zullen komen, die hun eigen zondige verlangens volgen. Zij zullen zeggen: "Waar is de belofte van zijn komst?" (2 Petr. 3:3-4a)

De woorden van de apostel geven onze tijd treffend weer. De vervoering is in veel kerken het voorwerp van spot geworden, zelfs op plaatsen waar het ooit als een kerngeloof werd onderwezen. Dit bespotten van onze verwachting van Jezus' verschijning vervult Bijbelprofetieën over wat de Bijbel zei dat er in de laatste dagen zou gebeuren.

9. DE EPIDEMIE VAN MISLEIDING

Nadat de discipelen Jezus hadden gevraagd naar de tekenen van het einde van het tijdperk en van Zijn komst, waren de eerste woorden die Hij sprak: "Ziet toe dat niemand u misleidt" (Matteüs 24:4). Iets later in dezelfde toespraak sprak de Heer over de grote misleiding die tijdens de Verdrukkingsperiode zal plaatsvinden (Matteüs 24:24):

Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, als het mogelijk was, de uitverkorenen zelf zullen misleiden.

De apostel Paulus schreef in 2 Tessalonicenzen 2:3 het volgende over de komende "mens der wetteloosheid": "De komst van de wetteloze is nabij.

De komst van de wetteloze is door toedoen van satan met alle macht en valse tekenen en wonderen, en met alle boze misleiding voor hen die verloren gaan, omdat ze geweigerd hebben de waarheid lief te hebben en zo gered te worden. (2:9-10).

Als we om ons heen kijken, is het onmiskenbaar dat de misleiding van de massa's epidemische niveaus heeft bereikt, wat duidelijk aangeeft dat we in de schaduw leven van de komende zevenjarige Verdrukking, wanneer zulke dubbelhartigheid nog erger zal worden dan nu. Om de agenda van de globalisten te laten slagen, moeten ze de massa's overtuigen van een alternatieve realiteit die niet overeenkomt met wat we zien en ervaren.

De wereld ziet bijvoorbeeld een oudere en zwakke president die dementie heeft; hij verdwaalt als hij het Witte Huis binnenloopt. Toch horen we berichten dat Biden de energie heeft van een "veertiger" met een opmerkelijk scherpe geest. Dit is misleiding; het is een poging om ons te overtuigen van een alternatieve realiteit.

10. DE VERSCHUIVING VAN DE POLEN

Sinds 2001 beweegt de magnetische noordpool van de aarde. In een artikel van mei 2020 op de website van Forbes Magazine werd besproken hoe deze verschuiving de afgelopen jaren is versneld, maar er werd niet ingegaan op de rampzalige gevolgen als de noord- en zuidpool van plaats zouden verwisselen.[7]

Waarom neem ik dit op in mijn lijst van 11 tekenen? Vanwege de vele waarschuwingen over de catastrofale schade die op aarde zal optreden als dit gebeurt.[8]

Wat heeft dit te maken met de laatste dagen?

Wat heeft dit te maken met de laatste dagen? Wat de experts ons vertellen dat er zal gebeuren tijdens een poolverschuiving lijkt opmerkelijk veel op wat de Jesaja zegt dat er zal gebeuren in de Dag des Heren (24:19-20) en Johannes' beschrijving van het zesde zegel (Openbaring 6:12-17). Zou dit de reden kunnen zijn achter de passie voor het bouwen van ondergrondse bunkers onder de rijken en wereldregeringen?

11. ONDERGRONDSE BUNKERS

Een paar jaar geleden las ik een mysterieroman over de bouw van uitgebreide ondergrondse bunkers in voormalige raketsilo's als bescherming tegen een kernoorlog en andere vormen van verwoesting.

Fictie is werkelijkheid geworden. Al maandenlang gonst het op de sociale media van de berichten over Mark Zuckerberg, miljardair en oprichter van Facebook, die een enorme ondergrondse schuilkelder bouwt in Hawaï. Dit komt samen met berichten over vele andere rijke mensen, evenals de meeste regeringen, die uitgebreide ondergrondse schuilplaatsen aan het bouwen zijn, vol met voedsel en grondstoffen die voor lange tijd opgeslagen kunnen worden.

Weet je dat dit Bijbelprofetieën vervult? Lang geleden vertelde de Heer de profeet Jesaja dat de mensen zich in de laatste dagen in gaten in de grond zouden verbergen in een vergeefse poging om aan Zijn toorn te ontsnappen:

En de hoogmoed van de mens zal vernederd worden,

en de hoogmoed van de mensen zal worden vernederd,

en de Heer alleen zal te dien dage verheven worden.

En de afgoden zullen geheel verdwijnen.

En de mensen zullen de holen van de rotsen binnengaan

en de holen van de grond,

voor de verschrikking van de Heer,

en van de luister van zijn majesteit,

wanneer Hij opstaat om de aarde te verschrikken. (Jesaja 2:17-19, mijn nadruk)

Als we vooruitspringen naar Openbaring 6:15-17, herhaalt Johannes de voorspelling uit Jesaja 2 als hij vertelt wat er zal gebeuren als Jezus het zesde zegel opent en wat velen doen vermoeden dat dit de gevreesde poolverschuiving zal zijn.

Zou dit ook een van de factoren kunnen zijn achter de passie voor het bouwen van ondergrondse bunkers? Ik denk dat het waarschijnlijk is. De elitaire machthebbers van vandaag erkennen de gevaren die voor de VS in het verschiet liggen, maar zij bestempelen degenen onder ons die hen aanhalen als "samenzweringstheoretici".

NEGEER DE TEKENEN ALSTUBLIEFT NIET

De tekenen wijzen op de nabijheid van de oordelen die in Openbaring hoofdstuk 6-18 worden beschreven. Alsjeblieft, ik smeek je, negeer de tekenen met betrekking tot de nabijheid van Gods toorn die op deze wereld valt niet.

Als jouw hoop op Jezus en Hem alleen rust voor de vergeving van je zonden en het eeuwige leven, laat de verzekeringen van de Schrift je dan bemoedigen en troosten. De Bijbel zegt dat de Heer gelovigen uit deze wereld zal halen voordat de dag van de toorn van de Heer op de nietsvermoedende wereld valt (1 Tessalonicenzen 5:1-11).

Als jij je vertrouwen in Jezus alleen voor het eeuwige leven nog niet hebt gesteld, lees dan alsjeblieft mijn artikel Jezus is de weg naar het eeuwige leven. Daarin leg ik uit hoe je kunt weten dat Jezus al je zonden heeft vergeven en dat je het eeuwige leven bezit en de zekere hoop hebt dat je bij Jezus' verschijning een onsterfelijk en onkreukbaar lichaam ontvangt (1 Korintiërs 15:48-54).

Wacht niet te lang; roep Jezus aan nu het nog kan! Morgen kan het te laat zijn om de dood en vernietiging te voorkomen die zeker naar onze wereld zullen komen.

Opmerking: In het boek Hereafter, It's Far Better Than You Can Imagine beschrijven Terry James en ik de toekomstige glorie die ons als gelovigen te wachten staat, beginnend met de verschijning van Jezus om ons mee naar huis te nemen. Van begin tot eind benadrukken we de jubelende vreugde die ons in de hemel te wachten staat. Het laatste hoofdstuk bevat zevenentwintig veelgestelde vragen en antwoorden met betrekking tot de hemel en onze ervaring daar.


[1] Stephen D. Snobelen, Verklaring over de Datum 2060, juni 2003, op: https://isaac-newton.org/statement-on-the-date-2060/

[2] Ibid.

[3] Sarah Starkey, PERSBERICHT: Doomsday Clock blijft op 90 seconden voor middernacht staan, 23 januari 2024, op: https://thebulletin.org/2024/01/press-release-doomsday-clock-remains-at-90-seconds-to-midnight/

[4] Door Bryan Jung, "G20 Announces Plan to Impose Digital Currencies and IDs Worldwide," 12 september 2023 op The Epoch Times Website op: https://www.theepochtimes.com/article/g20-announces-plan-to-impose-digital-currencies-and-ids-worldwide-5489947

[5] David Bowen, FedNow Goes Live, Paving The Way To A Central Bank Digital Currency, 20 september 2023 op: https://harbingersdaily.com/fednow-goes-live-paving-the-way-to-digital-currency/

[6] https://www.un.org/en/conferences/SDGSummit2023

[7] Eric Mack, Earth's Magnetic North Pole Is Shifting Dramatically From A Powerful Tug Of War, 7 mei 2020 op https://www.forbes.com/sites/ericmack/2020/05/07/earths-magnetic-north-pole-is-shifting-dramatically-from-a-powerful-tug-of-war/?sh=1934c391ffe1

[8] Mijn recente informatie hierover komt van de Facebookpagina van John Traczyk. De informatie die hij deelt op zijn pagina wordt ondersteund door vele experts. Ik ben nog steeds aan het leren over zaken die te maken hebben met de poolverschuiving en hoe de activiteit van de zon de aarde en weerpatronen beïnvloedt, maar deze dingen wijzen op omstandigheden waarvan de Bijbel zegt dat ze zullen bestaan tijdens de Verdrukkingsperiode.

Bron: 11 Compelling Signs of the Last Days — Jonathan Brentner