www.wimjongman.nl

(homepagina)


ZONSVERDUISTERING - EEN TEKEN EN EEN WONDER

EEN VOOR ISRAËL

( )

Afbeelding van Christa Fossati via Pixabay

Een zonsverduistering is als een gigantische knipoog van onze hemelse Vader, die ons laat weten dat het universum niet per ongeluk is ontstaan, maar door een perfect ontwerp. Het lijkt echt een opmerkelijk toeval dat ondanks dat de zon 400 keer groter is dan de maan, ze vanaf deze planeet precies even groot lijken te zijn - maar alleen vanaf deze planeet, nogal interessant. Bijna alsof het zo ontworpen is, als een fenomeen om vanaf de aarde te zien en van te genieten. En dat is omdat het zo ontworpen is. Het is door God ontworpen ten behoeve van ons, niet alleen voor ons gevoel van verwondering, maar ook als een teken. Een aanwijzing hiervoor is te vinden in enkele woorden - en een enkele Hebreeuwse letter - die in Genesis 1 voorkomen.

DE ECLIPS: EEN TEKEN EN EEN WONDER

De diameter van de zon (1,3914 miljoen km) is ongeveer 400 keer zo groot als die van de maan (3.474 km), maar hij staat ook 400 keer verder van ons af (384.400 km tegen 149,6 miljoen km). Dus als ze op dezelfde plaats aan de hemel staan, bedekt de maan perfect de omtrek van de zon, wat een perfecte verduistering oplevert.

Een totale zonsverduistering is een van de meest ontzagwekkende verschijnselen die er te zien zijn. De maan verbergt de zon, maar stralen van de zon gluren rond de zwarte schijf en vormen de "zonnecorona", of een kroon van licht en werpen angstaanjagende schaduwen en dompelen ons onder in een paar seconden duisternis voordat de kolossale bollen hun weg vervolgen.

Umbraphile (eclipsfanaat) David Baron legt in een TED-talk over dit onderwerp uit waarom hij de hele wereld over reist om elke mogelijke eclips te zien. Hij is geen spiritueel man, maar geeft toe dat zijn eerste ervaring met een totale zonsverduistering hem voor altijd heeft veranderd. Hij zei,

"Het is de ultieme ervaring van ontzag... Echt ontzag is een gevoel van verwondering en onbeduidendheid tegenover iets enorms en groots is zeldzaam in ons leven, maar als je het ervaart, is het krachtig. Ontzag lost het ego op, het zorgt ervoor dat we ons verbonden voelen, sterker nog, het bevordert empathie en vrijgevigheid. Er is niets ontzagwekkender dan een totale zonsverduistering."

Natuurlijk is er iets ontzagwekkenders dan een totale zonsverduistering, en dat is Degene die het hele universum en al zijn ingewikkeldheden schiep door de kracht van zijn woord! En Hij vraagt op een krachtige manier om onze aandacht.

HET TEKEN IN GENESIS 1

Toen zei God: "Laat lichten aan de hemel zijn om de dag van de nacht te scheiden. Ze zullen dienen als tekens en als seizoenen en als dagen en jaren. Zij zullen lichten zijn in de uitgestrektheid van de hemel om op het land te schijnen." En zo gebeurde het. Toen maakte God de twee grote lichten - het grote licht om over de dag te heersen en het kleine licht en de sterren om over de nacht te heersen. God plaatste ze in de uitgestrektheid van de hemel om op het land te schijnen en om heerschappij te hebben over de dag en over de nacht en om het licht van de duisternis te scheiden. En God zag dat het goed was. (Genesis 1:14-18)

God maakt de zon en de maan en zegt dat ze voor "tekenen en voor seizoenen en voor dagen en jaren" zullen zijn. Het Hebreeuws zegt "otot ve moadim" - een "ot" (otot in meervoud) is een teken, of een letter. Een ^ (moadim in meervoud) is het Hebreeuwse woord dat God gebruikt om te spreken over zijn feesten, zijn hoogtijdagen. Sjabbat is ook een van Gods "moadiem", en soms vertalen we het als "vastgestelde tijden", omdat het woord ook een betekenis draagt van vaste afspraak en zelfs bestemming. Dus de zon, maan en sterren moeten als tekens (otot) naar ons communiceren en ons informeren over Gods "moadiem" - zijn vastgestelde tijden.

In het Joodse denken is de maan meer verbonden met het Joodse volk (het gebod om elke nieuwe maan als het begin van elke maand te markeren en het feit dat de feestdagen Pesach en Soekkot bij volle maan worden gevierd), terwijl de zon meer verbonden is met de heidenen. De Joodse kalender is meer maan- dan zonnekalender, terwijl de Gregoriaanse kalender meer zon- dan maankalender is. Sommige rabbijnen[1] zeggen dat deze zonsverduistering die op 21 augustus 2017 boven de VS plaatsvond en een pad nam van Oregon naar South Carolina, een oproep van God was om de aandacht van met name Amerika te trekken. Wat interessant is, is dat de VS in 99 jaar niet zo'n totale eclips van kust tot kust had gezien, maar het zou nog maar zeven jaar duren voordat het weer gebeurde, op 8 april 2024. De eclips van 2017 doorkruiste het continent diagonaal van noordwest naar zuidoost, maar de komende eclips zal het tegenovergestelde doen en een kriskras over het land vormen.

X MARKEERT DE PLEK!

Het interessante is dat het woord voor teken (ot) in het Hebreeuws ook het woord voor "letter" is, omdat letters een vorm van tekens zijn. Ze geven iets aan en verwijzen naar een betekenis. Net zoals we in het Engels zeggen "X marks the spot" of een "X" gebruiken als een markering of aanwijzing, zo wordt de Hebreeuwse letter "ת" (tav, of taw) op een vergelijkbare manier gebruikt. Het is de letter in het Hebreeuwse alfabet die ook wordt gebruikt als een markering, of een teken. We zien dit in Ezechiël 9:4:

"En de Heer riep naar de man met de schrijverskoffer en zei tegen hem: "Loop door de straten van Jeruzalem en zet een merkteken op de voorhoofden van de mannen die wenen en zuchten vanwege alle zonden die ze om zich heen zien.""

Wat is het Hebreeuws voor het woord "merkteken" in dit vers? Er staat "zet een tav" op hun voorhoofd. God gebiedt de man om een tav, een merkteken, op het voorhoofd te zetten van degenen die door de zonde van streek zijn. Die mensen worden zorgvuldig opgemerkt door God en gemarkeerd met een teken.

De tav is een letter die ook als teken kan worden gebruikt, zoals onze letter "X". Het Hebreeuwse alfabet is door de eeuwen heen geëvolueerd en in de tijd van David en Salomo werd de letter tav als een "X" getekend! Nog verder terug in de tijd van Abraham werd de letter tav als een rechtopstaand kruis getekend, zoals dit: "+" . Wat denk je daarvan! Een tav was vroeger het kruisteken.

Elke Hebreeuwse letter heeft een numerieke waarde - aleph, de eerste letter, is 1, beit, de tweede, is 2, enzovoort. Bij 10 gaan ze in tientallen omhoog - 10, 20, 30, enzovoort tot we bij 100 komen. Bij 100 gaan we omhoog in honderdtallen.

Tav is de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet.
Wat is de numerieke waarde van de letter tav?
400.

Nog een toeval! De zon is 400 keer groter dan de maan, maar 400 keer verder weg, waardoor we af en toe een zonsverduistering hebben. Is dat een "tav", een "ot" en een teken voor ons?

Het waarneembare wonder van de zon, maan en sterren in hun bewegingen is zo opmerkelijk dat volkeren in het verleden zich vergisten door deze hemellichamen te aanbidden in plaats van degene die ze daar neerzette. Maar Job, waarschijnlijk al voor de tijd van Abraham, wist dat dit een ernstige vergissing was:

Als ik naar de zon kijk als hij schijnt
of de maan die in pracht en praal beweegt,
zodat mijn hart heimelijk werd verleid,
en mijn hand een kus van mijn mond wierp,
dan zou ook dat een te veroordelen ongerechtigheid zijn,
want ik zou God van boven hebben verloochend.
(Job 31:26-28)

Nee, Job was rechtvaardig en hij wist wie deze wonderen had geschapen. Hij wist dat er maar Eén was die onze aanbidding waard was. Mogen onze gedachten en aanbidding, terwijl we genieten van de verduistering, de knipoog van God, en zijn handwerk waarderen, de woorden van Job weerspiegelen:

Hij alleen spreidt de hemelen uit,
en treedt op de golven van de zee;
Hij maakt de Beer, Orion en Pleiaden,
en de sterrenbeelden van het zuiden;
Hij doet grote en ondoorgrondelijke dingen,
wonderen die hun weerga niet kennen.
(Job 9:8-10)

Er zijn de afgelopen jaren enkele zeer interessante dingen aan de hemel gebeurd, met de tetrade van bloedmanen die op de Joodse feestdagen vallen, het fenomeen van de "Ster van Bethlehem" die voor het eerst sinds de geboorte van Jesjoea weer verschijnt, en er staat ons nog meer te wachten. Nu we de technologie en de apparatuur hebben om beter te begrijpen wat er daarboven gebeurt, moeten we opletten. Jesjoea vertelde ons dat er tekenen aan de hemel zouden zijn, in de zon en de maan en de sterren (Lucas 21:25) en hij vertelde ons om "omhoog te kijken", want onze verlossing nadert. Luisteren we? Terwijl Amerikanen het wonder van deze eclips waarderen, kunnen we God allemaal vragen wat er op dit moment op Zijn hart ligt.

[1] Breaking Israel News Grote aanstaande Zonsverduistering houdt Goddelijke Morele Waarschuwing in voor Amerika, Rabbi Adam Eliyahu Berkowitz, 14 augustus 2017

Liedtekst - NL

Bron: Solar Eclipse – a Sign and a Wonder – ONE FOR ISRAEL Ministry