www.wimjongman.nl

(homepagina)


7 Redenen om Bijbelprofetie te bestuderen

Hoe Gods beloften je leven kunnen verrijken...

Britt Gillette 25 April 2024

()

Waarom is Bijbelprofetie belangrijk? Waarom zou je als christen tijd besteden aan het bestuderen ervan? Het is triest om te zeggen, maar veel christenen (waaronder talloze "kerkleiders") zeggen dat bijbelprofetie er niet toe doet. Velen van hen zeggen dat je het helemaal niet moet bestuderen. Waarom niet? Onder de genoemde redenen zijn deze:

"Bijbelprofetie bestuderen is tijdverspilling."

of

"Bijbelprofetie leidt af."

Of wat dacht je van deze?

"Bijbelprofetie is zo negatief!"

Dat laatste is echt belachelijk. Negatief? Hoe kan de terugkeer van Jezus om eeuwige vrede op aarde te vestigen zonder dood, huilen, verdriet of pijn (Openbaring 21:4) negatief zijn? Dat is het niet. Sterker nog, het is onze gezegende hoop (Titus 2:13)! Nee. Er is hier iets anders aan de hand en ik denk dat ik weet wat dat is. De echte reden waarom zoveel kerkleiders bijbelprofetie negeren is omdat ze meer geven om wat de wereld denkt dan om wat God denkt.

De machten van de duisternis (Efeziërs 6:12) houden ervan om mensen van de waarheid af te leiden. Door dit te doen, zijn ze erin geslaagd om de studie van bijbelprofetie te associëren met datumzetters en "gekken". Veel voorgangers en kerkleiders die bijbelprofetie negeren willen niet dat anderen denken dat ze één van de "gekken" zijn. Dat zou hen ongemakkelijk maken. Het is veel gemakkelijker (en veel minder controversieel) om onderwerpen te behandelen als "7 manieren voor een beter huwelijk" of "5 manieren om vandaag een beter leven te leiden" of "Hoe je altijd gelukkig kunt zijn".

Ik zeg niet dat deze onderwerpen er niet toe doen. Dat doen ze zeker. God wil dat we hier op aarde allemaal een vol en gezegend leven leiden. Maar het negeren van Bijbelprofetieën is het negeren van een vierde tot een derde van de Bijbel. Als God niet zou willen dat we het bestuderen, waarom zou Hij het dan openbaren? De Bijbel zegt dat al Gods Woord nuttig is voor onderwijs en onderricht (2 Timoteüs 3:16-17), en daar hoort profetie ook bij.

De kracht van Bijbelprofetie

De profetische passages in de Bijbel zijn net zo belangrijk als alle andere. God belooft dat overal waar Hij Zijn Woord zendt, het voorspoedig zal zijn (Jesaja 55:11). Dit omvat heel Zijn Woord, niet alleen die verzen die zelfbenoemde Christelijke leiders "oké" vinden. Als je nog twijfelt, lees dan hier wat de Bijbel zelf zegt over het belang van Bijbelprofetie:

1) Profetie wijst naar Jezus<

Het Boek Openbaring zegt dat alle profetie naar Jezus wijst (Openbaring 19:10). Jezus zelf zei zelfs dat Hij kwam om de wet en de profeten te vervullen (Matteüs 5:17). Wat als de magiërs (Matteüs 2:1-2) de Bijbelprofetie hadden genegeerd? Wat als ze dachten dat het bestuderen van profetieën "tijdverspilling" was? Dan zouden ze één van de grootste eerbetonen aller tijden hebben gemist - het zien van de baby Jezus. Wat als Simeon (Lucas 2:25-35) het idee had dat bijbelprofetie irrelevant is? Dan zou hij de grootste zegen van zijn leven hebben gemist. Wat als Anna (Lucas 2:36-40) de bijbelprofetie had genegeerd? Dan zou ook zij Jezus hebben gemist.

2) Jezus eist dat we kijken

Als het bestuderen van bijbelprofetieën "een afleiding is van Gods werk", waarom eist Jezus dat dan? Dat klopt. Jezus doet simpelweg geen suggestie om bijbelprofetieën te bestuderen. Hij gebiedt ons om het te bestuderen. Hij gebiedt ons immers om "alert te blijven" en "de wacht te houden" (Marcus 13:33,35). Dat roept de vraag op - waken waarvoor? Het antwoord is duidelijk. Waak voor Zijn terugkeer. Anders zal Hij ons slapend aantreffen wanneer Hij zonder waarschuwing aankomt (Marcus 13:36). Als je bijbelprofetie en de tekenen van Zijn komst niet bestudeert, hoe zul je dan ooit weten waar je op moet letten? En als je niet weet waar je op moet letten, hoe kun je Jezus dan gehoorzamen?

3) Profetie bewijst dat de Bijbel Gods Woord is

Lang geleden daagde God ons uit. Hij zei: "Wie anders kan het begin van het einde onderscheiden" (Jesaja 41:21-24)? God verkondigt dat alleen Hij dat kan. Alleen God kan onthullen wat er gaat gebeuren voordat het gebeurt (Jesaja 46:10). De honderden en honderden specifieke en gedetailleerde profetieën die in de Bijbel staan bewijzen de goddelijke autoriteit ervan. Welk ander boek op aarde kan de Bijbel evenaren in voorspellende kracht? Geen enkel. Maar als je bijbelprofetie niet bestudeert, zal dat feit aan je voorbijgaan.

4) Profetie is een krachtig evangelisatie-instrument

In de eerste eeuw was bijbelprofetie het belangrijkste middel om het evangelie te verspreiden. Petrus haalde bijvoorbeeld de Messiaanse profetieën aan als duidelijk bewijs dat Jezus de langverwachte Messias was (Handelingen 2:14-42). Zijn toespraak leidde ertoe dat drieduizend mensen hun leven aan Jezus gaven. Hij zei ook dat het leven van Jezus vervulde wat de profeten over de Messias hadden geschreven (Handelingen 3:18-24). Filippus gebruikte een vervulde profetie om het evangelie aan een Ethiopische kamerling uit te leggen (Handelingen 8:26-39). En Paulus' belangrijkste methode om het Evangelie te verspreiden was om vanuit de Schriften te redeneren (Handelingen 17:2-3). Hij legde uit hoe Jezus de profetieën over de Messias vervulde en hij legde alles uit wat de profeten over Hem zeiden (Handelingen 13:27-31). Als je geen bijbelprofetie bestudeert, dan mis je één van de beste hulpmiddelen om het Evangelie te verspreiden. Wat is een betere manier om te reageren op mensen die bewijs eisen dat Jezus de Messias is dan hen te vertellen over de vele profetieën die Hij vervulde?

5) Profetie moedigt heilig leven aan

Als je je ogen op Jezus gericht houdt, weet je dat Hij elk moment kan terugkeren. En als je weet dat Hij elk moment kan terugkeren, moedigt dat een heilig leven aan. In het verhaal van de boze dienaar waarschuwde Jezus ons voor een gevaar. Welk gevaar? Het gevaar om te denken dat Hij zijn terugkeer zal uitstellen. Jezus zei dat de boze dienstknecht denkt: "Mijn meester komt voorlopig niet terug" en hij gaat door met zondigen (Matteüs 24:48-49). In plaats daarvan zou je je leven moeten leiden alsof Hij elk moment kan komen. Deze denkwijze leidt tot geduld (Jakobus 5:8), gedisciplineerd bidden (1 Petrus 4:7), liefde (1 Petrus 4:8) en een gretigheid om je gaven te gebruiken voor de glorie van God (1 Petrus 4:10-11). Terwijl we wachten op de terugkeer van Jezus, moeten we alles in het werk stellen om vreedzame, zuivere en onberispelijke levens te leiden (2 Petrus 3:11-14).

6) Profetie geeft specifieke zegeningen

Sommige Christenen vermijden het lezen van het Boek Openbaring. Ze vinden het misschien beangstigend of moeilijk te begrijpen. Maar vergeet niet dat het de openbaring van Jezus Christus is (Openbaring 1:1). Het is niet de openbaring van Johannes. Het is geen creatie van oude mensen. Het is een boodschap van Jezus. Het is zo belangrijk dat God zegt dat Hij iedereen die het voorleest aan de kerk zal zegenen! En Hij zal iedereen zegenen die ernaar luistert en gehoorzaamt (Openbaring 1:3). In de hemel zullen sommigen "een kroon van gerechtigheid" dragen. Wie zijn de mensen die deze kroon krijgen? Allen die reikhalzend uitzien naar de terugkeer van Jezus Christus (2 Timoteüs 4:8).

7) Profetie onthult het seizoen van de terugkeer van de Heer

Jezus zegt dat de wereld onwetend zal zijn wanneer Hij plotseling terugkeert (Lucas 12:40). Het zal zijn zoals in de dagen van Noach en Lot. Mensen zullen hun dagelijkse leven gewoon voortzetten tot het moment van hun ondergang (Lucas 17:30). Maar zij die bijbelprofetie bestuderen zullen niet verrast worden door Zijn terugkeer (1 Tessalonicenzen 5:4-6). Waarom? Omdat zij de tekenen zullen begrijpen. Hoewel we de dag of het uur van Zijn terugkeer niet kunnen kennen (Matteüs 24:36), kunnen we wel het seizoen van Zijn terugkeer kennen. Jezus, Mozes en de profeten hebben ons verteld op welke tekenen we moeten letten. En Jezus zegt dat wanneer je al die tekenen samen ziet komen, je kunt weten dat Zijn terugkeer zeer nabij is (Matteüs 24:33).

Bijbelprofetie moet je hoop en bemoediging geven

Negeer Bijbelprofetie niet. Spot er niet mee en lach er niet om (1 Tessalonicenzen 5:19-22). Bestudeer in plaats daarvan bijbelprofetie. Dit zal je vullen met hoop en bemoediging. Dit is vooral waar in onze tijd omdat onze generatie getuige is van de samenkomende tekenen die Jezus en de profeten zeiden te verwachten. Gedurende 94% van de christelijke geschiedenis bestond de staat Israël niet. Vandaag bestaat hij wel. Meer dan 95% van de christelijke geschiedenis had het Joodse volk geen zeggenschap over Jeruzalem. Vandaag de dag hebben ze dat wel. Deze en andere tekenen wijzen op de nabijheid van de wederkomst van de Heer. Ze geven aan dat we in het seizoen van Zijn wederkomst leven. Jezus komt en dat zou je moeten vervullen met hoop voor de toekomst.

Achter deze hoop en bijna elke belofte die christenen dierbaar is, zit profetie. De belofte van de hemel... De hoop op verlossing... De vreugde van de eeuwigheid met Jezus. Stuk voor stuk beloften van God die onze toekomst garanderen. En wat is bijbelprofetie als het geen garantie is voor toekomstige gebeurtenissen? Laat je dus niet ontmoedigen door wat anderen denken om bijbelprofetie te bestuderen.

Vergeet niet dat de wereld Jezus bespotte en belachelijk maakte. Als je Hem volgt, zegt Hij dat je ook bespot en belachelijk gemaakt zult worden (Matteüs 10:22-25). Bijbelprofetie is de boodschap van Jezus. En als je een Christen bent, moet je bereid zijn om daarvoor vervolging te verdragen. Jezus zei dat als iemand zich voor Hem en Zijn boodschap schaamt, Hij zich voor die persoon zal schamen als Hij terugkomt (Lucas 9:23-26). Schaam je niet. Bestudeer bijbelprofetie. Laat het je leven verrijken. Want het hele doel van profetie is om Jezus te verheerlijken (Openbaring 19:10).

Bron: 7 Reasons You Should Study Bible Prophecy