www.wimjongman.nl

(homepagina)


De struisvogeltactiek

Door Daymond Duck op: 2 maart 2024

De Israëlische ambassadeur bij de VN, Gilad Erdan, heeft de laatste tijd een aantal meningen geuit die mijn aandacht hebben getrokken.

Op 14 februari 2024 zei de VN-ondersecretaris-generaal voor humanitaire zaken en noodhulpcoördinator, Martin Griffiths, op live tv: "Hamas is voor ons geen terroristische groepering. Het is een politieke beweging."

Erdan reageerde:

 • "Is de brute moord op honderden burgers geen terreur? Is de systematische verkrachting van vrouwen geen terreur? Is de poging tot Joodse genocide geen terreur? Dames en heren, dit is de VN: een terreur vergoelijkende, Hamas bevorderende, slachtoffer verwijtende organisatie die elk greintje geloofwaardigheid heeft verloren. Niets wat de VN zegt kan worden vertrouwd of geaccepteerd."

(Noot: Griffiths probeerde zijn overduidelijke vooringenomenheid te excuseren door te zeggen: "Even voor de duidelijkheid: Hamas staat niet op de lijst van groepen die door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zijn aangewezen als terroristische organisaties.")

Op 20 februari 2024 had Erdan het over Libanon dat granaten en raketten op Israël afvuurde toen hij de VN-Veiligheidsraad vertelde:

 • "Jarenlang heeft Israël deze Raad opgeroepen om de uitvoering van Resolutie 1701 van de Veiligheidsraad op te leggen (een overeenkomst voor Hezbollah om weg te blijven van Israëls grens), maar toch heeft de VN jarenlang gekozen voor de 'struisvogeltactiek'. Tragisch genoeg is dit niet langer een situatie die genegeerd kan worden. De klok tikt. Het is geen kwestie van jaren maar van weken voordat Israël gedwongen zal worden om resolutie 1701 zelf uit te voeren."

Op 21 februari 2024 werd Erdan geïnterviewd toen hij zei:

 • "Vandaag vertelde ik de Veiligheidsraad over de brieven en vergaderingen die ik had met Lazzarini (het hoofd van de UNRWA) en Guterres (de secretaris-generaal van de VN) hoe terreurtunnels onder scholen doorlopen en hoe UNRWA-leraren Hitler verafgoden. We presenteren deze informatie al jaren aan VN-functionarissen - maar ze zijn collaborateurs van Hamas geworden en nu zijn ze letterlijk een deel van de terroristische organisatie."

Waar had Erdan het over toen hij de VN beschuldigde van de struisvogeltactiek?

Hij zei dat Israël de VN jarenlang heeft gevraagd om iets te doen aan Hamas in Gaza en Hezbollah in Libanon, maar dat de VN-functionarissen en de VN-Veiligheidsraad hun kop in het zand hebben gestoken en niets hebben gedaan.

De VN heeft de klachten van Israël genegeerd en gedaan alsof er geen probleem is.

Het feit dat de waarheid er voor deze mensen niet toe doet, heeft geleid tot oorlog in Gaza, leidt tot een grotere oorlog in Libanon en Syrië en zal leiden tot de grootste oorlog ooit tijdens de Verdrukkingsperiode.

De struisvogeltactiek is de reden waarom ik soms zeg: "VN staat voor Verenigd Niets."

(Update: Op 26 februari 2024 riep Erdan VN secretaris generaal Guterres op om af te treden omdat hij de UNRWA een de facto terroristische organisatie liet worden met uitgebreide banden met Hamas en niets deed om de situatie te corrigeren).

Hieronder staan enkele actuele gebeurtenissen die verband lijken te houden met Bijbelprofetie.

Eén, met betrekking tot een wereldregering, een wereld zonder grenzen en het verval van Amerika: volgens de U.S. Customs and Border protection zijn er 7.298.486 illegale immigranten (sommige bronnen zeggen meer dan 10 miljoen) de V.S. binnengekomen sinds Biden president werd.

36 staten hebben minder dan 7.298.486 inwoners.

Twee, over "tekenen in de zon, en in de maan, en in de sterren; en op de aarde benauwdheid der volken, met verbijstering; de zee en de golven brullend; de harten der mensen begeven het van vrees, en van het zien naar de dingen, die op de aarde komen; want de machten des hemels zullen geschud worden. En dan zullen zij de Mensenzoon zien komen in een wolk met kracht en grote heerlijkheid" (Lucas 21:25-27): op 19 februari 2024 schreef Michael Snyder (schrijver, regelmatig te gast op radio en tv): "Ik verwacht niet dat er een bepaalde gebeurtenis zal plaatsvinden op 8 april. Ik geloof eerder dat wat we op 8 april zullen meemaken een teken en een waarschuwing is voor de hele natie."

Snyder schreef over het feit dat de paden van twee zonsverduisteringen (één op 21 augustus 2017 en de andere op 8 april 2024) een "X" vormen boven de VS.

Snyder wijst er onder andere op dat:

 • De twee zonsverduisteringen liggen bijna 7 jaar uit elkaar.
 • Het pad van de zonsverduistering van 21 augustus 2017 ging over 7 Amerikaanse locaties met de naam Salem (afkorting van Jeruzalem).
 • Het pad van de zonsverduistering van 8 april 2024 zal over 7 Amerikaanse locaties met de naam Nineve gaan (een stad die werd gebouwd door Noachs achterkleinzoon Nimrod, een goddeloze stad waar Jona een waarschuwing van God gaf; Gen. 10:11; Jona 1:1-17).
 • Op 8 April, 2024, zullen de zon, de maan, en 7 planeten in een rechte lijn worden gericht die van Jeruzalem kijkt.
 • Wanneer de eclips van 8 april 2024 over de V.S. trekt, is de eerste gemeenschap waar hij zal komen Eagle Pass, TX (ground zero van de Amerikaanse immigratiecrisis)

Hier zijn enkele gedachten die bij me opkwamen naar aanleiding van het uitstekende artikel van Snyder:

 • 7 is het getal van perfectie. Het is het meest genoemde getal in de Bijbel. Het stamwoord betekent "genoeg" of "vol" (zie Openb. 17:4-5).
 • Jeruzalem is de meest genoemde stad in de Bijbel. Jezus zal terugkomen naar Jeruzalem en 1000 jaar lang vanuit Jeruzalem over de wereld heersen.
 • Jeruzalem komt van het stamwoord Shalom, wat vrede betekent. We zullen geen vrede op aarde hebben totdat Jezus terugkomt.
 • Nimrod probeerde een Nieuwe Wereldorde (wereldregering en een heidense wereldreligie) te vestigen bij de toren van Babel (Ninevé hoorde er ook bij).
 • God vernietigde Nimrod's Nieuwe Wereldorde.
 • God zei tegen Jona dat hij tegen de inwoners van Ninevé moest zeggen dat ze zich moesten bekeren van hun grote boosaardigheid, anders zou Hij Ninevé vernietigen.
 • In de dagen van Noach vernietigde God de wereld met een vloed omdat de slechtheid van de mens groot was.
 • De immigratiecrisis is onderdeel van Biden's New World Order plan (een wereld zonder grenzen).
 • 8, 2024, is precies 7 weken voor 27 mei 2024 (wanneer wereldleiders gepland staan om te stemmen over het Internationale Pandemie Verdrag en amendementen op de Internationale Gezondheidsregeling, een plan om naties hun soevereiniteit te laten opgeven voor de creatie van een Nieuwe Wereld Orde.

Ik weet eerlijk gezegd niet wat ik van de verduisteringen moet denken, maar het zou onverstandig kunnen zijn om over het hoofd te zien dat ze een waarschuwing zouden kunnen zijn.

Hier is een link naar het artikel van
https://endoftheamericandream.com/on-april-8th-the-great-american-eclipse-of-2024-will-cross-over-7-u-s-locations-named-ninevah/

Drie, met betrekking tot het World Economic Forum (WEF) en de wereldregering: op 21 februari 2024 werd gemeld dat 11 leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een wetsvoorstel hebben ingediend om te voorkomen dat de VS en Amerikaanse instanties geld geven aan het WEF.

Vier, met betrekking tot de Slag van Gog en Magog (Ezech. 38-39): op 21 februari 2024 werd gemeld dat er groeiende banden zijn tussen Rusland en Iran, dat er 400 zeer nauwkeurige Iraanse raketten aan Rusland zijn geleverd sinds januari 2024 en dat er in de toekomst nog meer raketten zullen worden gestuurd.

Vijf, over de nauwkeurigheid van het Nieuwe Testament: een 11-jarige jongen vond onlangs een munt toen hij in de buurt van de Dode Zee liep.

Sommige geleerden zeggen dat het ongeveer 2000 jaar oud is en van het type dat wordt genoemd in het verhaal van de munt van de weduwe dat in de Bijbel wordt genoemd (Marcus 12:41-44; Lucas 21:1-4).

Zes, over bedrog en corruptie in de reguliere media: er is wijdverspreid gespeculeerd dat sommige nieuwsagentschappen voorkennis hadden van de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober (en Israël niet waarschuwden) omdat journalisten ter plaatse waren, foto's namen, enz.
De media hebben dit ontkend, maar het is nu bekend dat Al Jazeera enkele journalisten in dienst had die ook terroristen van Hamas waren en banden hadden met het AP, Reuters, CNN, The New York Times, enz.

Op 23 februari 2023 werd gemeld dat 7 oktober overlevenden en families van slachtoffers een rechtszaak hebben aangespannen tegen de AP voor het steunen van terrorisme door het publiceren van het werk van Hamas-terroristen.

Zeven, voormalig president Trump deed op 23 februari 2023 twee uitspraken die christenen zouden moeten bemoedigen:

 • "We hebben nog steeds de hand van onze HEER en de genade van de almachtige God nodig!"
 • "Niemand zal het kruis van Christus aanraken onder de regering Trump; ik zweer het, dat zal nooit gebeuren!"

Acht, met betrekking tot oorlogen en geruchten van oorlogen: op 27 februari 2024 werd gemeld dat Hamas van plan is zijn oorlog met Israël te laten escaleren tijdens de islamitische heilige maand Ramadan.
Hamas wil beweren dat de wens van sommige Joden om een Rode Vaars te offeren betekent dat Jeruzalem en de Al-Aqsa moskee op de Tempelberg in gevaar zijn, dus Hamas wil rellen uitlokken tijdens de maand Ramadan, zogenaamd om Jeruzalem en de moskee te beschermen.
Volgens het rapport heeft Hamas de steun van Hezbollah en Iran, en ze hopen dat moslims uit veel landen zich bij hen zullen aansluiten.

Israël overweegt om de toegang tot de Tempelberg tijdens de Ramadan te beperken, maar dat zal waarschijnlijk tot rellen leiden. (Laatste berichten geven aan dat dit niet gaat gebeuren)

(Update: Op 28 februari 2024 werd gemeld dat hooggeplaatste bronnen in Iran en Libanon zeggen dat Iran Hezbollah in Libanon toestemming heeft gegeven om een grootschalige aanval op Israël te lanceren als het duidelijk wordt dat Israël van plan is Rafah aan te vallen. Er werd gemeld dat het hoofd van Hezbollah op 26 februari verklaarde dat een aanval op Israël waarschijnlijk zal plaatsvinden tijdens de maand Ramadan, en eerder als Israël Hamas aanvalt in Rafah).

Negen, met betrekking tot bedrog aan het einde van het tijdperk: tijdens een forum op Capitol Hill waar 22 wetenschappers, medische artsen, voormalige regeringsambtenaren en journalisten aan het woord kwamen, beweerde U.S. Sen. Ron Johnson dat onze regering het gevaar van het nemen van een Covid-19 vaccinatie in de doofpot stopt.

Bron: The Ostrich Tactic :: By Daymond Duck - Rapture Ready