www.wimjongman.nl

(homepagina)


EXPERT: Ster van Jacob verschijnt op vrijdag 27 september

Wat ik voor hen zie is nog niet, Wat ik aanschouw zal niet spoedig zijn: Een ster rijst op uit Ja'akov, Een scepter komt voort uit Jisraël; Hij verplettert het voorhoofd van Moab, Het fundament van alle kinderen van Shet.
Numeri 24:17 (DE ISRAËLBIJBEL)

( )

Afbeelding van Gun via Pixabay

Adam Eliyahu Berkowitz 30 januari 2024

Een briljante maar relatief onbekende auteur en leraar verwees naar klassieke Joodse bronnen die het tumultueuze einde der dagen beschrijven in termen die verontrustend veel lijken op de huidige gebeurtenissen. De Zohar beschrijft een onmiskenbaar teken dat de verschijning van de Messias aankondigt: de Ster van Jakob die voor het eerst in de Bijbel werd beschreven door Bileam. De Zohar geeft een precieze dag en datum waarop dit astrale lichaam van vóór de Messias zal verschijnen en onlangs hebben astronomen bevestigd dat op die precieze datum een komeet aan de hemel zal verschijnen.

Efraim Palvanov, een leraar en auteur, schrijft de blog Mayim Achronim (Laatste Wateren), genoemd naar het weinig bekende Joodse ritueel van het wassen van de vingers na een maaltijd. Net als de gelijknamige mitswa behandelt de blog Joodse onderwerpen die onbegrepen of normaal gesproken niet besproken worden. In een recente lezing beschreef Palvanov dat de huidige oorlogen in Oekraïne en Israël in overeenstemming zijn met de voorspellingen over het einde der dagen in de klassieke Joodse literatuur.

"Ik heb een paar weken geleden iets gevonden waar ik echt ondersteboven van was en ik vond het heel spannend om te delen," zei Palvanov in de video. "Maar dat laat ik tot het einde. We bewaren het beste voor het laatst, dus val niet in slaap.

Palvanov verwees naar lezingen die hij twee jaar geleden gaf tijdens de pandemie, waarin hij suggereerde dat de wereld zich in de pre-messiasperiode bevond. Dit deel van de lezing werd vorige week beschreven in een artikel van Israel365 News. In de lezing legde Palvanov uit dat de huidige oorlog in Oekraïne en de meer recente oorlog in Israël expliciet werden beschreven in Joodse bronnen als onderdeel van de Uiteindelijke Verlossing. Een van de bronnen, een midrasj uit Pirkei D'Rabbi Eliezer hoofdstuk 30, beschreef drie oorlogen die de "zonen van Ismaël" (d.w.z. de Arabieren) zullen voeren in het einde der dagen, gebaseerd op een vers in Jesaja:

Want zij zijn gevlucht voor zwaarden: Voor het geslepen zwaard, voor de getrokken boog, voor de spanning van de oorlog. Jesaja 21:15

"Eén in het woud van Arabië [d.w.z. het westen]," stelt de midrasj. "Eén aan de zee, en één in een grote stad."

"Na de aanval van 7 oktober werd onthuld dat veel van de wapens die Hamas gebruikte uit Noord-Korea kwamen, vaak via Rusland," zei Palvanov. "De Kalashnikov geweren zijn het favoriete wapen van terroristen. Dit maakt allemaal deel uit van de nieuwe as van het kwaad die bestaat uit Noord-Korea, gesteund door China, Rusland en Iran. Veel mensen beseffen dit niet, maar Noord-Korea wordt door sommigen beschouwd als de grootste criminele entiteit ter wereld, omdat ze overal ter wereld betrokken zijn bij misdaad. Ze zijn de grootste producenten van valse Amerikaanse dollars. Ze zijn betrokken bij mensenhandel en ze zijn een van de grootste drugsdealers ter wereld. Omdat ze volledig afgesloten zijn, hebben ze niet echt veel inkomsten. Hun belangrijkste bron van inkomsten is eigenlijk de internationale misdaad, dus ze zijn een criminele entiteit."

Palvanov haalde vervolgens de Zohar (32a) aan die beschrijft hoe de dienende engel van Ismaël pleit bij God, bewerend dat Ismaël (d.w.z. de Artabs) een aandeel in Israël zouden moeten hebben omdat ze besneden zijn.

"En in de toekomst zijn de kinderen van Ismaël voorbestemd om over het Heilige Land te heersen voor een lange tijd wanneer het leeg is van alles, net als hun besnijdenis die leeg en onvolmaakt is", stelt de Zohar. "En zij zullen voorkomen dat de kinderen van Israël terugkeren naar hun plaats totdat de beloning voor de verdienste van de kinderen van Ismaël voltooid is."

De Zohar gaat verder en beschrijft het lot van de zonen van Ismaël nadat deze periode van genade eindigt.

"De kinderen van Ismaël zullen grote oorlogen in de wereld veroorzaken en de kinderen van Edom zullen zich tegen hen verzamelen en oorlog tegen hen voeren; één op de zee, één op het droge en één bij Jeruzalem. En zij zullen over elkaar heersen, maar het Heilige Land zal niet aan de kinderen van Edom worden overgegeven."

( )

Kim Jong un en Vladimir Poetin / foto via Wikimedia

De kinderen van Edom is het christelijke Westen, want Edom is Rome (zie Num. 24:19, Rashi) en Rome betekent Griekenland-Rome en de Rooms-Katholieke Kerk, de fundamenten van de westerse beschaving.

Palvanov merkte op dat de VS een internationale maritieme coalitie leidt om de Jemenitische Houthi's tegen te gaan, die raketten en drones afschieten en het verkeer op de Rode Zee blokkeren.

"De beschrijving in de Zohar past echt in wat er hier aan de hand is", merkt Palvanov op, die verder gaat in de Zohar.

"In die tijd zal een natie van het einde van de aarde worden opgewekt tegen het kwade Rome en er drie maanden lang oorlog tegen voeren. Naties zullen zich daar verzamelen, en [Rome] zal in hun handen vallen, totdat alle kinderen van Edom zich daartegen [die natie] zullen verzamelen vanuit alle hoeken van de wereld. Dan zal God tegen hen worden opgewekt... Hij zal de nakomelingen van Ismaël uit het land verdelgen en alle machten van [de beschermengelen van alle naties] hierboven breken. Er zal geen macht van enig volk op aarde overblijven, behalve de macht van Israël alleen. Dit is de betekenis van "God is uw schaduw aan uw rechterhand". (Psalmen 121:5)"

"Sommigen zouden kunnen zeggen dat 'een natie van het einde van de aarde' verwijst naar Noord-Korea, of misschien China, ergens uit het verre oosten, van de rand van de wereld," speculeerde Palvanoc.

"Dus de Gog en Magog oorlog zal een jaar duren en er zal een drie maanden durende oorlog zijn tegen de zonen van Ismaël, om hen uit het land Israël te verdrijven," vatte Palvanov samen. "Dit is wat we vandaag meemaken."

"Maar dit is het deel waar ik echt naartoe wilde," zei hij. "We weten dat waarschijnlijk een van de oudste profetieën en oudste tradities die we hebben over de Moshiach (Messias) afkomstig is van Balaam, een niet-Joodse profeet die kwam om Israël te vervloeken en hen niet kon vervloeken. In plaats daarvan geeft hij een profetie die feitelijk zegt 'Ik zal jullie vertellen wat er aan het einde der dagen zal gebeuren'."

Wat ik voor hen zie is nog niet, Wat ik aanschouw zal niet spoedig zijn: Een ster rijst op uit Ja'akov, Een scepter komt voort uit Jisraël; Hij vermorzelt het voorhoofd van Moab, Het fundament van alle kinderen van Shet. Numeri 24:17

"Het is een van de weinige plaatsen waar de Torah de uitdrukking 'einde der dagen' gebruikt," merkt Palvanov op. "Bileam zegt dat hij ver in de toekomst kijkt en hij profeteert dat er een ster uit Jakob zal komen. Natuurlijk hebben christenen dit overgenomen in de kerststal en de ster van Bethlehem," voegt Palvanov toe.

()

Kerk van St. Catharina in Bethlehem

Hij legde uit dat de profetie van de Ster van Jakob werd toegepast op Simon bar Kosiba, leider van de Tweede Joodse Opstand in 132 CE, wiens aangenomen naam, Bar Kochba, "Zoon van een Ster" betekent in het Aramees. De mislukking van de Bar Kochba opstand - die beschouwd werd als een politieke Messias - had een grote invloed op de interpretatie van de Ster van Jacob. De mislukking van de opstand leidde ertoe dat de wijzen de eschatologie van de Ster van Jakob gingen bagatelliseren. Dat leidde tot een voorkeur voor de uitleg dat de Ster van Jakob niet langer relevant was, omdat het beschreven werd als iets dat al gebeurde in de tijd van Koning David.

"Er was altijd, zelfs in de oudheid, een associatie van Moshiach, of een potentiële Messias met de ster van Jakob. "Bileam profeteert zelfs dat deze ster het einde van Amalek zal markeren."

Hij zag Amalek en, zijn thema overnemend, zei hij: Amalek is een leidende natie, maar zijn lot is om voor altijd te vergaan. Numeri 24:20

De Zohar (212b) gaat in detail en beschrijft de Ster van Jakob:

"Er wordt geleerd dat in de toekomst de Heilige, gezegend zij Hij, Jeruzalem zal herbouwen en één vaste ster zal openbaren, gloeiend met zeventig pilaren van vuur, en met zeventig vonken die er vanaf flitsen in het midden van het Firmament, en zij zullen worden geregeerd door zeventig andere sterren, en zij zullen gloeien en branden gedurende zeventig dagen."

"En [de ster] zal gezien worden op de zesde dag, op de 25ste dag van de zesde maand. Hij zal verzameld worden op de zevende dag, aan het einde van zeventig dagen. Op de eerste dag zal hij gezien worden in de stad Rome. Op diezelfde dag zullen drie hoge bouwwerken van die stad Rome vallen en zal een groot bouwwerk instorten. De heerser van die stad zal sterven. Dan zal de ster zich verspreiden om gezien te worden in de rest van de wereld."

De datum die in de Zohar wordt beschreven als de dag waarop de ster zal verschijnen, komt overeen met de Hebreeuwse datum de 25e van Elul. De Zohar specificeert dat deze datum op een vrijdag zal vallen.

"In die tijd zullen grote oorlogen rondom de vier hoeken van de wereld oplaaien en geen geloof zal onder [de mensen] gevonden worden."

"In het midden van de wereld, wanneer die ster in het midden van het Firmament zal schijnen, zal een grote koning opstaan en over de wereld heersen, en zijn geest zal trots worden op alle koningen, en hij zal een oorlog opwekken tussen beide kanten, en hij zal sterk worden tegen hen.

"...Op de dag dat de ster verborgen zal zijn, zal het Heilige Land vijfenveertig mijl rondom de plaats van de Heilige Tempel beven en een ondergrondse grot onthullen. Uit deze grot zal een laaiend vuur komen om de wereld te verbranden. En uit deze grot zal een grote tak groeien, die over de hele wereld zal heersen en waaraan het koninkrijk zal worden gegeven. De Heilige Wezens zullen zich verzamelen. Dan zal Masjiach geopenbaard worden aan de hele wereld...".

De Zohar beschrijft vervolgens hoe de wereld eruit zal zien in dat pre-Messiaanse tijdperk.

"De wereld, op het moment dat Moshiach geopenbaard zal worden, zal problemen na problemen hebben doorgemaakt, en de haters van Israël zullen sterker worden. Dan zal de geest van Moshiach tegen hen worden opgewekt, en het kwade Edom zal worden vernietigd. Het hele land Seir zal door vuur vernietigd worden."

"Dit is wat we hebben meegemaakt," legde Palvanov uit. "De ene crisis volgt op de andere. De pandemie die leidt tot hyperinflatie die leidt tot de oorlog in Oekraïne die leidt tot de oorlog in Israël en de oorlog met de Houthi's."

"En net zoals de Zohar voorspelt, nemen de 'haters van Israël' toe," zei Palvanov. "Antisemitisme bereikt niveaus die het niet meer heeft bereikt sinds de Holocaust. Er zijn zelfs berichten dat Chinese sociale media vol antisemitisme staan en dat er geen Joden in China zijn. Dit soort Jodenhaat slaat nergens op."

Palvanov merkte vervolgens op dat op 9 januari 2023 het voorpaginanieuws in de astronomie was dat er een nieuwe komeet was ontdekt; C/'2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS).

"Astronomen zeggen dat de komeet op zijn dichtstbijzijnde punt staat op vrijdag 27 september 2024", aldus Palvanov. "Die dag komt overeen met de 25e van Elul, precies zoals de Zohar voorspelde. Ze schatten dat het minstens twee weken zichtbaar zal zijn."

Palvanov merkte op dat op de Sjabbat, Joden over de hele wereld de Torah porties van Nitzavim en VaYelech zullen lezen die dit vers bevatten:

Dan zal Mijn toorn tegen hen oplaaien, en Ik zal hen verlaten en Mijn aangezicht voor hen verbergen. Zij zullen een gemakkelijke prooi zijn en vele kwaden en problemen zullen hen overkomen. En zij zullen op die dag zeggen: "Het is toch omdat onze God niet in ons midden is, dat ons dit kwaad is overkomen." Toch zal Ik op die dag Mijn aangezicht verborgen houden, vanwege al het kwaad dat zij gedaan hebben door zich tot andere goden te wenden. Deuteronomium 31:17-18

"Als we terugkijken naar de profetie van de Zohar, staat er dat wanneer de ster zal verschijnen, drie bouwwerken van de stad Rome zullen vallen en de leider van die stad zal sterven," zei Palvanov. "Als je uitgaat van de benadering dat het Derde Rome Moskou is, en dat dan de leider van die stad zal sterven, dan moet je weten dat er geruchten zijn dat Poetin in broze gezondheid verkeert en zelfs stervende is."

"Stel je voor wat er zou gebeuren als hij zou sterven," zei Palvanov. "Dat zou ernstige gevolgen hebben voor de hele wereld, misschien zelfs meer oorlogen."

Palvanov stelde een alternatief begrip voor.

"Als we uitgaan van het idee dat het derde Rome verwijst naar de Verenigde Staten, omdat dat het machtigste 'Rome' van vandaag is, dan loopt Biden zowat op zijn laatste benen en kan hij elk moment sterven."

"Beide leiders hebben een zwakke gezondheid en worden oud en als een van hen zou sterven, als dat is waar deze profetie het over heeft, dan zouden de gevolgen behoorlijk ernstig zijn en het zou alleen maar toevoegen aan alle rampen die hebben plaatsgevonden."

Palvanov voegde een disclaimer toe.

"Ik ben geen profeet," zei hij. "Ik lees alleen wat de Zohar zegt en wat de Talmoed zegt. En er zijn verschillende manieren om het te interpreteren."

"De ster wordt over negen maanden verwacht, dus we hebben negen maanden om ons voor te bereiden," zei hij. "En nu is het tijd om ons klaar te maken om live te gaan. Hopelijk gebeurt het en zo niet, dan moet ik deze video gewoon van YouTube halen en doen alsof het nooit gebeurd is. Maar dat is altijd het gevaar van voorspellingen doen en dit is slechts één interpretatie. "Je kunt er dus van maken wat je wilt. Ik denk dat het meeslepend is."

"Ik denk dat we allemaal moeten hopen en bidden dat dit het echt is, want hoe lang kunnen we nog wachten?" concludeerde Palvanov. "Genoeg is genoeg. We moeten allemaal hopen dat dit het is. Laten we gewoon de komende twaalf maanden doorkomen en laten we die generatie zijn die door het lijden gaat, maar vervolgens een betere wereld tot stand brengt. Dus hopelijk kunnen we het allemaal ervaren en zien en misschien zullen onze gebeden en onze mitsvot (daden) en onze studie en al het goede dat we doen een verschil maken. Dus laten we dat doen. Laten we alles wat we doen opvoeren. Laten we er het komende jaar meer van doen. En hopelijk zien we dan goede dingen."

Bron: EXPERT: Star of Jacob will appear on Friday, September 27 - Israel365 News