www.wimjongman.nl

(homepagina)


Een stad genaamd Rapture (Opname)

Gary zaterdag 23 maart 2024

()

Wat als we allemaal op weg zijn naar een onvermijdelijke conclusie die zo fundamenteel voor de hand liggend is dat we het allemaal hadden moeten zien? Wat als God echt niet de auteur van verwarring is (1 Kor. 14:33)? Wat als Zijn Woord echt is en Zijn beloften waar?

Als je ervoor kiest om de waarschuwing te verwerpen, achter welk(e) excuus(sen) verschuil je je dan? Dat er geen bewijs was voor de Bijbel? Daar is een antwoord voor (zie hier, hier, hier). Dat "niemand het weet" dus waarom moeite doen? Daar is een antwoord voor (zie hier en hier). Dat er simpelweg te veel christelijke denkrichtingen zijn om de waarheid te kunnen onderscheiden? Ook daar is een antwoord op (zie hier en hier).

De Schrift is zelfcontrolerend. Het is duidelijk en ondubbelzinnig. Verwarring ontstaat wanneer je de Schrift allegoriseert zonder dat daar een rechtvaardiging voor is. Allegoriseer het en geen twee mensen zullen het met elkaar eens zijn; accepteer het voor wat er duidelijk staat en het zal vrijwel onmogelijk zijn om het oneens te zijn. Jezus heeft minstens 356 profetieën vervuld en heeft beloofd er nog veel meer te vervullen. De HEERE zei dat Israël een tweede keer in ongeloof zou worden opgewekt (Ezech. 20:33-38; 22:17-22; Zef. 2:1-2), en dat gebeurde ook. De HEERE zei dat het Evangelie voor het einde aan alle volken gepredikt zou worden, en dat is gebeurd. De HEERE zei dat het zou zijn "zoals in de dagen van Noach", en dat is ook zo. En Gods Woord verklaarde dat een letterlijk astronomisch teken de terugkeer van Christus zou inluiden, en dit teken is uitgekomen.

Het Grote Teken werd voorafgegaan door een totale zonsverduistering 33 dagen daarvoor die over zeven steden ging die "Salem" werden genoemd. Deze eclips, gevuld met de betekenis van de Soevereine God die het plaatsvinden ervan voorbestemde voordat de tijd begon, vond plaats tijdens het eerste presidentschap van Trump - dezelfde president die de verkiezingen won en werd ingehuldigd in het Joodse jaar 5777, waarbij hij het Kiescollege won met precies 77 stemmen. Hij werd geboren 700 dagen voordat Israël werd heropgericht op 14 mei 1948 en was 777 dagen oud, 77 dagen na de wedergeboorte van Israël in 1948. Bij zijn inauguratie (20 januari 2017) was Trump precies 70 jaar, 7 maanden en 7 dagen oud. De namen van de nieuwe president en vicepresident waren een homofoon voor "bazuinen" (Trump + Pence) in het jaar dat het teken van Openbaring 12 verscheen op het feest van de bazuinen.

Maar de eerste ambtstermijn van Trump is voorbij en zijn tweede is zeer waarschijnlijk onderweg. De eerste Trump en "de laatste [T]rump" (vgl. 1 Kor. 15:52). Een Amerikaanse president kan immers maar twee keer in functie zijn. Wat gebeurt er bij de laatste troef volgens Gods onfeilbaar Woord? De vervoering.

[In een oogwenk, in de laatste bazuin, want die zal klinken, en de doden zullen onvergankelijk worden opgewekt, en wij zullen veranderd worden.
(1 Kor. 15:52, LSV)

... want de HEER zelf zal met een geroep, met de stem van een opperste boodschapper en met de bazuin van God neerdalen uit de hemel, en de doden in Christus zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij die leven, die overblijven, samen met hen worden weggerukt in [de] wolken om de HEER tegemoet te gaan in [de] lucht, en zo zullen wij altijd bij de HEER zijn.
(1 Thess. 4:16-17)

... en als Ik verder ga en u een plaats bereid, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat waar Ik ben, ook gij zijt.
(Joh 14:3)

Omdat jullie het woord van Mijn volharding bewaard hebben, zal Ik ook jullie bewaren voor de ure van de beproeving die over de hele wereld zal komen, om hen die op de aarde wonen te beproeven.
(Openb. 3:10)

En nu "Trump" de nominatie in de wacht heeft gesleept en volgens vrijwel alle statistieken voor de tweede keer op een overwinning afstevent, is er een tweede totale zonsverduistering over Amerika in het zevende jaar na de eerste. Deze tweede eclips vormt een "X" met de eclips van 2017. X markeert de plek, zoals ze zeggen. In Paleo-Hebreeuws schrift is "X" ook de vorm van de laatste letter in de Aleph-Bet: de Tav. En het is de vorm van de Griekse letter Chi, de eerste letter in "Christus" (ΧΡΙΣΤΟΣ) en een van de twee letters die de Chi Rho of het Christogram vormen - een van de vroegste symbolen die Christus als Messias voorstellen.

()

Maar er was ook een zeldzame ringvormige zonsverduistering afgelopen 14 oktober, precies zeven dagen nadat Israël werd aangevallen door Hamas en een grootschalig en langdurig conflict begon in Gaza en, eerlijk gezegd, in het hele Midden-Oosten met Iran, Hezbollah, de Houthi's en verschillende andere proxy-groepen. Overlapt met de eclipsen van 2017 en 2023 vormt de eclips van 2024 ook een Aleph in Paleo-Hebreeuws - de eerste letter in het Hebreeuwse Aleph-Bet. Met andere woorden, een Aleph en Tav, de eerste en laatste letters in de taal van het Oude Testament - de taal van Israël en de Bijbel - zullen worden voltooid op 8 april 2024.

Ik ben de Alfa en de Omega - het Begin en het Einde - de Eerste en de Laatste (Openb. 22:13).
- Jezus, de Koning der koningen en de Heer der heren-

Heel dicht bij dat kleine vierkantje waar de verduisteringen van 2017 en 2024 samenkomen, waar een "X" de plek markeert, staat het grootste vrijstaande houten bouwwerk ter wereld - een replica op ware grootte van de Ark van Noach, de Ark Encounter in Williamstown, Kentucky. Het heeft ongeveer 90 procent van de omvang van de eclips van 2017 meegemaakt en zal 98 procent van die van dit jaar meemaken. De Ark zal midden op de dag in duisternis gehuld zijn.

Slechts zeven dagen eerder wordt een film die slechts twee dagen in de bioscoop draaide, verlengd naar een derde dag zodat hij nog een keer in het hele land te zien is. Op 1 april wordt The Ark and the Darkness opnieuw uitgebracht. Dus zeven dagen voordat een volledige Ark in duisternis wordt gehuld, zullen mensen in theaters in het hele land de volgende titel en poster zien terwijl ze onwetend naar hun stoel lopen. (Opvallend is dat Gone with the Wind op de dag van de eclips opnieuw in de bioscoop te zien zal zijn ter ere van de 85e verjaardag; drie dagen voor de eclips gaat The First Omen in première, een film over de geboorte van de antichrist; en vier dagen na de eclips komt er een diepgaand thema naar voren: Civil War, Sting, The Absence of Eden en Flames komen allemaal uit en elf dagen na de eclips komt The Night of the Harvest uit).

()

Veel andere steden zullen echter volledig in het donker liggen, direct langs het pad van de totaliteit: Nineveh, Indiana, Nineveh, Ohio, en Jonah, Texas. Het was Jona die tot de mensen van Ninevé predikte en de wetteloze stad waarschuwde dat er nog maar 40 dagen te gaan waren voordat het oordeel over haar zou komen. Het volk toonde berouw. Het lijkt erop dat een andere zonsverduistering in 763 voor Christus samenviel met de prediking van Jona, wat door de Ninevieten gezien kan zijn als een goddelijk en onheilspellend voorteken. Gelukkig voor hen luisterden ze naar de woorden van de profeet.

Maar er is nog een andere stad van bijzonder belang die zich volgende maand in het pad van de totaliteit bevindt. Deze stad lag tijdens de zonsverduistering van 2017 ook direct naast het pad van de totaliteit. Met andere woorden, het ligt bijna precies op de plek waar de twee verduisteringen samenkomen. Maar het ligt niet alleen binnen het pad van totaliteit in 2024 - het ligt zelfs precies naast het midden van het pad van totaliteit. Als de eclips kan worden vergeleken met een schatkaart of een spectrale hand met wijzende vinger zoals in Daniël 5, dan lijken de "X" op de kaart en de wijzende vinger rechtstreeks naar dit kleine stadje te wijzen; en in werkelijkheid is het meer een gehucht dan een stad. Terwijl het ooit zo'n 20 gezinnen telde, heeft deze stip op de kaart slechts één inwoner, die volgens CNN een zelfbenoemde atheïst is.

Maar waarom zou CNN, in een artikel uit 2011, een reportage wijden aan een stipje op de kaart en de enige inwoner van dit stadje? Omdat de naam van de stad is:

RAPTURE (OPNAME)

Rapture, Indiana. Bevolkingsaantal 1. En in 2011 voorspelde een zekere Harold Camping de opname en het einde van de wereld. CNN vroeg de enige inwoner van Rapture, David Tanner, naar zijn mening hierover. Hij vond er niet veel aan.

Nadat ik over deze stad had gehoord, besloot ik wat speurwerk op internet te doen om te zien of ik meer te weten kon komen en verklaringen die erover zijn gedaan kon bevestigen of ontkennen. Het blijkt dat Rapture, Indiana een heel echte plaats is en als ik het internet afspeur en Google Maps en talloze andere databases controleer, is er geen andere stad met de naam "Rapture" in de hele wereld (zelfs niet in een andere taal, voor zover ik weet). Het begon in 1838 als een stad genaamd Winfield. Later kreeg een rijke inwoner en landeigenaar genaamd Dr. James Athenian Cooper een paard; het paard heette "Rapture"; en blijkbaar kreeg het paard enige bekendheid en Winfield werd al snel bekend als "Rapture" ter ere van het paard. Rapture had zelfs een eigen postkantoor dat bijna tien jaar bleef staan, met de naam "Rapture" van 10 augustus 1893 tot 14 juli 1902 - 3.259 dagen. Strong's 3259 in het Hebreeuws is "samenkomen, verzamelen, samenkomen, aanwijzen" en wordt gebruikt om Gods samenkomst met en het samenkomen van Zijn volk in Zijn aanwezigheid te beschrijven. In de context van het Nieuwe Verbond wacht gelovigen zo'n samenkomst wanneer we "de Heer in de lucht zullen ontmoeten" (1 Thess. 4:18).

( )

1893; gesloten op 14 juli 1902. Volgens de WPA-bestanden is het dorp mogelijk vernoemd naar het paard van Dr. James Copper, Rapture. Het dorp werd ook wel Bug town genoemd.

Rapture [RAP-cher] (Posey). Dit dorp werd in 1838 door John Cox aangelegd en Winfield genoemd. Een postkantoor met de naam Rapture werd opgericht op 10 augustus,

Overgenomen uit From Needmore to Prosperity: Hoosier Place Names in Folklore and History (bron).

Rapture heeft toevallig ook een hoogte van 436 voet boven zeeniveau. Jesaja 43:6 lijkt maar al te toepasselijk:

Ik zal tegen het noorden zeggen: 'Geef ze op!' en tegen het zuiden: 'Houd ze niet tegen.' Breng mijn zonen van verre en mijn dochters van de uiteinden der aarde. (NIV)

God zal eerst Zijn gelovige Joodse en niet-Joodse kinderen van de uiteinden van de aarde verzamelen om Christus in de lucht te ontmoeten; en dan, in de volheid van de tijd, zal Hij Zijn aandacht op Israël richten en haar verstrooide overblijfselen terugbrengen naar het Land van Belofte.

()


()

Terwijl ik verder groef, kwam ik een foto tegen van de grafsteen van Dr. James Cooper en vond ik een foto van zijn overlijdensbericht uit 1924. Hij was 94 jaar oud en van wat ik ervan begrepen heb, heeft hij tenminste nooit het geloof in Christus beleden. Zijn vrouw ging zelfs om met mediums en nam mogelijk deel aan occulte praktijken.


Het is een ontnuchterende herinnering dat de dood ons allemaal meeneemt en dat miljarden mensen met hun eeuwigheid gokken en excuses verzinnen waarom ze God niet serieus hoeven te nemen. Maar de tijd vervaagt snel en Jezus is onderweg. Hij is de enige uitweg; de enige kans op genade in een zee van filosofieën en religies die verdienste, onmogelijke normen en op de mens gerichte waanideeën prediken. Christus predikt liefde en vrijheid: het verhaal van een God die tevoorschijn komt om de prinses te redden en haar tot Zijn bruid te maken; die de vaderloze kinderen, verloren en misbruikt, neemt en hen tot Zijn eigen kind maakt. Maar het verhaal is bijna voorbij en niet iedereen is Zijn bruid en niet iedereen is Zijn kind. Wat zal jij zijn?


De vergeving van al je zonden, verzoening met God, zoonschap, eeuwig leven, hemelse heerlijkheid en zekerheid van verlossing liggen voor het grijpen. Je hoeft het alleen maar te geloven en te ontvangen.


 A  dmit that you're a sinner.
Geef toe dat je een zondaar bent.

 B  elieve that Jesus Christ died for your sins and rose again.
Geloof dat Jezus Christus voor uw zonden is gestorven en is opgestaan.

 C  all on the Lord Jesus Christ to save you.
Roep de Heer Jezus Christus aan om je te redden.

Er is maar één manier van vergeving en maar één weg naar de hemel. De weg is net zo beschikbaar voor dieven en prostituees als voor mensen met extreme religieuze ijver. De weg is eenvoudig en de kennis van deze weg is beschikbaar voor iedereen - wijs of onwetend, oud of jong. Toch is de weg uiterst smal.

Ga binnen door de smalle poort. Want wijd is de poort en breed de weg die naar het verderf leidt, en velen gaan daardoor binnen. Maar klein is de poort en smal de weg die naar het leven leidt, en slechts weinigen vinden hem.

-Mattheüs 7:13-14

Wat is dan de enige, exclusieve weg naar de hemel? Hoe kunnen kinderen van de toorn, die voor het verderf bestemd zijn, redding en eeuwig leven verkrijgen? Antwoord: Door Jezus, door middel van wat Hij, alleen, volbracht heeft.

Ik ben de deur. Als iemand door Mij binnengaat, zal hij behouden worden, en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.

-Johannes 10:9

Jezus is de poort. Jezus is de deur. Niet het juiste leven, positief karma, abstracte noties van liefde, of zelfs de Torah. Geen enkele prestatie, hoe groot ook, geen enkele religie, hoe bewonderenswaardig ook, en geen enkele hoeveelheid morele verworvenheden, hoe deugdzaam ook, zal ooit de kloof van zonde tussen jou en een uitmuntend heilige God overbruggen. Jezus is de [enige] weg. Het stadje Rapture, met één inwoner, is een belangrijke herinnering dat je voorbereiding op wat er gaat gebeuren uiteindelijk een beslissing is van jou en jou alleen. Wanneer de bazuin klinkt, de doden in Christus opstaan en gelovigen veranderen, zal jij dan onder hen zijn?

Bron: A Town Called Rapture - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates