www.wimjongman.nl

(homepagina)


Brussel moet onthouden dat de Europeanen soeverein zijn, niet de EU-verdragen of de eurocraten, zegt de Poolse hoogleraar staatsrecht

Prof. Ryszard Piotrowski stelt dat de Europese verdragen en het Parlement de nationale wetten niet mogen domineren en benadrukt het belang van nationale soevereiniteit voor de toekomst van Europa.

( )

Wetgevers van de Europese Unie in het Europees Parlement / foto Wikimedia

Door Grzegorz Adamczyk 17 mei 2024

In een interview met het weekblad Tygodnik Solidarność uitte Prof. Ryszard Piotrowski, een constitutioneel jurist van de Universiteit van Warschau, zijn bezorgdheid over de juridische uitdagingen die de implementatie van de Europese Green Deal met zich meebrengt. Hij is van mening dat deze uitdagingen een bedreiging vormen voor de juridische identiteit en autonomie van zowel de Europese Unie als Polen.

De professor benadrukte de fundamentele rol van de dialoog in het Poolse recht en merkte op dat de Europese wetten steeds onbegrijpelijker worden en los komen te staan van de werkelijke behoeften van de Europese burgers.

Hij stelde dat de perceptie van Europeanen als ondergeschikten aan het Europees Parlement en de Europese Raad, in plaats van als soevereinen over de verdragen, een belangrijke bedreiging vormt. "Hoe eerder we begrijpen dat we als Europeanen geen dienaren zijn van de Verdragen en het Europees Parlement, hoe beter het zal zijn voor Europa," stelde hij.

Hij vroeg zich ook af of de doelstellingen van de Green Deal in overeenstemming zijn met de Poolse grondwet, die milieubescherming voorschrijft volgens het principe van duurzame ontwikkeling. Volgens hem is de huidige vorm van het EU-klimaatbeleid in strijd met dit principe, omdat het de algehele economische groei en daarmee de veiligheid van burgers in gevaar brengt.

Piotrowski benadrukte bovendien dat de Green Deal een bedreiging vormt voor essentiële sociale rechten die door de Poolse grondwet worden gegarandeerd, zoals huisvestings-, energie- en communicatiezekerheid.

"We hebben recht op energiezekerheid en de schending daarvan bedreigt de democratie zelf, omdat democratie zonder een sociaaleconomische dimensie geen betekenis heeft," zei de professor. Bovendien merkte hij op dat de Green Deal ook een bedreiging vormt voor het subsidiariteitsbeginsel, dat erop gericht is burgers en hun gemeenschappen mondiger te maken.

Om zijn bezorgdheid kracht bij te zetten, wees professor Piotrowski erop dat de implementatie van de Green Deal de defensieve capaciteiten van Polen zou kunnen verzwakken in een tijd waarin een militair conflict aan de oostgrens dreigt. Hij bekritiseerde Europa's houding ten opzichte van het conflict in Oekraïne en stelde dat ondanks Europese verdragen die vrede beloven te bevorderen, de huidige aanpak kan leiden tot tragische gevolgen voor Europa.

"In tegenstelling tot wat de Europese verdragen voorschrijven en waartoe ze Europa verplichten, heeft Europa ervoor gekozen om over oorlog te spreken in plaats van naar vrede te streven. Zulke acties zijn altijd tragisch afgelopen voor Europa," waarschuwde de professor.

Bron: Brussels should remember that Europeans are sovereign, not the EU treaties or the Eurocrats, says Polish constitutional law professor