www.wimjongman.nl

(homepagina)


Smerig

Door Daymond Duck op: 16 maart 2024

Volgens de Bijbel zal God Israël aan het einde van het tijdperk weer tot leven wekken en zal die kleine natie nooit meer vernietigd worden (Amos 9:15; Ezech. 37:25; Psa. 89:30-37).

God zal de Joden aan het einde van het tijdperk corrigeren en straffen; Hij zal alle andere naties vernietigen (tijdens de Verdrukkingsperiode en bij Zijn Wederkomst), maar Hij zal Israël niet vernietigen of toestaan dat andere naties Israël vernietigen (Jer. 30:11; 46:28).

Hoewel elke natie op aarde tegen Israël komt, zullen ze niet in staat zijn om Israël te vernietigen omdat God wil dat iedereen op aarde iets over Israël weet; haar God is God, Hij is trouw en Hij houdt Zijn beloften.

De meeste Joden weten niet dat Jezus hun Messias is. Ze zullen de Tempel herbouwen en de dierenoffers hervatten, maar God is trouw. Hij zal Zijn verbonden met het Joodse volk niet verbreken en heel Israël zal uiteindelijk gered worden (Gen. 17:7-8; Rom. 11:26).

Israël zal uiteindelijk al het land krijgen van de rivier tot aan de zee en nog veel meer.

Dit gezegd hebbende, realiseer je dat sinds Israël op 14 mei 1948 een natie werd, naties hebben geprobeerd haar te vernietigen, en allen hebben gefaald.
Er zijn vele pogingen geweest om Israël en haar vijanden een vredesverdrag op te dringen, maar ze hebben allemaal gefaald.
De vijanden van Israël houden zich niet aan vredesverdragen; ze verbreken ze altijd en de internationale gemeenschap negeert ze.
Zelfs nu wordt er gesproken over het afdwingen van een vredesverdrag aan Israël en haar buren, maar dat zal mislukken.

Op 4 maart 2024 bezocht de Israëlische ex-minister van Defensie, Benny Gantz (hij is ook lid van Netanyahu's oorlogskabinet), de VS om een staakt-het-vuren in het Midden-Oosten te bespreken zonder toestemming van de Israëlische premier Netanyahu. Netanyahu.

Op 6 maart 2024 reisde Gantz naar het VK om hetzelfde te bespreken.

Hij kreeg felle kritiek in Israël en sommigen in de regering Netanyahu zeiden dat hij misschien verraad pleegde.

In Washington zei Gantz tegen de nationale veiligheidsadviseur van Biden, Jake Sullivan, dat "de oorlog beëindigen zonder Rafah te ontruimen hetzelfde is als een brandweerman sturen om 80 procent van de brand te blussen".
80% van een brand blussen zal niet werken, een voortijdige Israëlische terugtrekking uit Gaza zal niet werken, een vredesverdrag afdwingen aan beide kanten zal niet werken, en het hoofd van een wereldregering (de Antichrist) die een tijdelijk verbond voor 7 jaar vrede bevestigt zal niet werken.

Wat zal dan wel werken?

Vrede op aarde vereist de vervulling van Gods Woord.
Israël moet Jezus als hun Messias accepteren en Israël moet het hele Beloofde Land krijgen.
Het zal de Verdrukkingsperiode en de Wederkomst van Jezus vergen om dit te bewerkstelligen.

Tot die tijd gaat het er niet goed aan toe.

(Herinnering: ik geloof in de pre-Verdrukking Opname.)

Hier zijn enkele recente berichten die verband lijken te houden met Bijbelprofetie.

Eén, over oorlogen en geruchten van oorlogen: op 7 maart 2024 werd gemeld dat een krant in Libanon die gelieerd is aan Hezbollah zei dat Israël 15 maart 2024 als deadline heeft gesteld voor een diplomatieke regeling van het lopende conflict met Hezbollah.

Volgens het rapport zal Israël, als er voor 15 maart geen diplomatieke regeling is, zijn operaties uitbreiden tot een grootschalige oorlog (het zou er akelig aan toe kunnen gaan).

(Meer: Op 10 mrt. 2024 - het begin van de ramadan in sommige landen - vuurde Hezbollah in Libanon meer dan 60 raketten af op Israël. Een Israëlische functionaris zei dat Israël zich voorbereidt op een totale oorlog met Hezbollah).

(Meer: Op 11 maart 2024 werd gemeld dat het Israëlische leger van plan is om tijdelijke schuilkelders te bouwen met voedsel, water, bedden en veldbedden als voorbereiding op een oorlog met Hezbollah. Volgens het rapport hebben ze al 80.000 maaltijdpakketten aangeschaft voor het geval ze nodig zijn).

Twee, over een staakt-het-vuren in Gaza: op 9 maart 2024 werd gemeld dat functionarissen in de VS, Qatar en Egypte het erover eens waren dat Hamas op dit moment geen staakt-het-vuren wil.

Hamas geeft er de voorkeur aan om de oorlog gaande te houden, problemen te veroorzaken in Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever en de situatie te gebruiken om een bredere oorlog in de regio te veroorzaken tijdens de heilige moslimmaand Ramadan.

Drie, over de ondergang van Amerika: op 6 maart 2024 vuurden de door Iran gesteunde Houthi's in Jemen een antischipraket af op een vrachtschip in de Rode Zee.

De raket trof het schip, doodde 3 mensen en verwondde er 4 (3 zijn in kritieke toestand).

De VS, het VK en anderen hebben de Houthi's minstens 4 keer aangevallen, maar de Houthi's blijven zeggen dat ze niet zullen stoppen met het aanvallen van vrachtschepen totdat Israël stopt met het aanvallen van Hamas in Gaza.

Zoals velen het zien, is Biden zwak, zijn Amerika en zijn leger in verval en is niemand meer bang voor het Amerikaanse leger.
Zwakheid in het Witte Huis zet de toon voor meer oorlogen en geruchten over oorlogen.

(Meer: Op 8-9 maart 2024 vuurden de Houthi's minstens 37 drones en raketten af op vrachtschepen en Amerikaanse oorlogsschepen in de Rode Zee en de Golf van Aden. Heb je dat? De Houthi's vallen de Amerikaanse marine aan en Biden's pogingen om ze te stoppen hebben gefaald).

(Meer: Op 11 mrt. 2024 vertelde FBI-directeur Wray aan een Amerikaanse Senaatscommissie dat organisaties criminelen uit andere landen de VS binnensmokkelen, en we zien nu al een breed scala aan extreem gevaarlijke bedreigingen in de VS).

(Meer: Op 12 mrt. 2024 werd gemeld dat Amerikaanse militaire functionarissen zeiden dat de VS enorme hoeveelheden van onze wapens naar Oekraïne heeft gestuurd, dat we zonder veel wapens zitten, dat ons militaire budget overvraagd is en dat ons leger geen geld heeft om de verscheepte wapens te vervangen. President Biden zei dat we 300 miljoen dollar hebben bespaard op contracten en dat we dat geld naar Oekraïne zullen sturen zonder goedkeuring van het Congres).

Vier, over een toename in de frequentie en intensiteit van natuurrampen aan het einde van het tijdperk: op 7-8 maart 2024 kreeg North Platte, Nebraska, 17,4 inch sneeuw (15,3 inch op 7 maart, het meeste ooit op één dag).

Vijf, met betrekking tot het afwijken van het geloof en de vervolging van gelovigen aan het einde van het tijdperk: op 7 maart 2024 werd gemeld dat Canadese wetgevers een wetsvoorstel overwegen om het citeren van de Schrift ter verdediging van het huwelijk strafbaar te stellen.
Als dit wordt aangenomen, kan het vertellen van wat de Bijbel zegt over homokwesties worden beschouwd als haatzaaien en leiden tot strafrechtelijke vervolging.

Zes, met betrekking tot wereldregering: op 10 maart 2024 werd gemeld dat het World Economic Forum (WEF) eist dat regeringen, de media, grote techbedrijven en maatschappelijke organisaties critici van hun ongekozen globalistische agenda het zwijgen opleggen.
Ze willen mensen dwingen om alles wat ze zeggen als waarheid te accepteren.

(FYI: Op 5 maart 2024 zei de Hongaarse minister-president Viktor Orban: "Ik wil dat de mensen alles wat ze zeggen als waarheid accepteren. Viktor Orban: "De hegemonie van het Westen is voorbij. Een Nieuwe Wereldorde is in opkomst).

Zeven, met betrekking tot een toename van het aantal plagen aan het einde van het tijdperk: op 12 maart 2024 werd gemeld dat 1.800 immigranten (waaronder 95 kinderen van 2 jaar en jonger) zijn ondergebracht in een opvangcentrum.
Vier mensen hebben de mazelen opgelopen en een vijfde geval is elders gemeld.
Gezondheidsambtenaren hebben de migranten in quarantaine geplaatst (21 dagen) en ingeënt, maar sommige niet-ingeënte migranten hebben hun quarantaine geschonden.
Het CDC stuurt een team van experts om te proberen de situatie onder controle te krijgen.

Bron: Nasty :: By Daymond Duck - Rapture Ready