www.wimjongman.nl

(homepagina)


Slapende predikers moeten wakker worden voor de realiteit dat de koning komt

Door Jan Markell 14 mei 2024

( )

Een lid van een bediening in de staat Washington stuurde me een paar jaar geleden een flyer die in zijn kerk werd uitgedeeld. Het is meer spottend. De flyer vraagt of mensen "Eddie van het Einde der Tijden" in de kerk hebben ontmoet. Het denigreert "Eddie" en suggereert dat hij zo gefocust is op de eindtijd dat hij alle huidige kansen en mensen voor hem heeft gemist.

"Eddie" is somber en onheilspellend. Waarom is hij nu niet op zoek naar Jezus om de hemel op aarde te brengen?

Vervolgens stelt de flyer een aantal vragen voor aan de kleine groepen van de kerk. Hier zijn een paar voorbeelden:

  • Wat zijn jouw emoties als je "Eindtijd Eddie" tegenkomt?
  • Is de eindtijdboodschap er een van hoop of angst?
  • Jezus vertelde ons om te bidden voor "uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel." Hoe ziet de Hemel op aarde er vandaag de dag uit?
  • Voor wie in jouw leven moet de Hemel nu naar de aarde komen?

Twee dingen vallen me op:

1) Hier is nog een kerk die predikt: "Kom, Heer Jezus, maar niet zo vlug."

2) Ze hebben de valse leer omarmd die zwaar gepromoot wordt door de Nieuw-Apostolische Reformatie (NAR), namelijk dat we nu de Hemel op aarde kunnen hebben. Dit wordt Koninkrijk Nu of Dominion Theologie genoemd.

Toon me slechts één vierkante kilometer van deze planeet die een Tuin van Eden-achtige Hemel op aarde kan laten zien. Je zult alleen chaos vinden. En de kerk die probeert de wereld voor de komende miljoen jaar te perfectioneren, zal het niet oplossen.

Degenen onder ons die de belangrijke boodschap hebben gepromoot dat de Koning komt, zijn zich er pijnlijk van bewust dat jonge gelovigen Bijbelprofetie niet langer als een belangrijk onderdeel van het geloof zien. Ze richten zich liever op sociale rechtvaardigheid, de groene agenda en christelijk Palestinisme.

Toen ik een tiener was in mijn kerk, hadden we regelmatig profetieconferenties en ik heb nooit één keer gehoord dat Israël haar door God gegeven land "bezette". Ik zou nooit de denigrerende titel "Eindtijd Eddie" hebben gehoord. Er werd mij nooit geleerd dat we "de planeet moesten redden" omdat ik leerde dat deze hopeloos verloren was tot de wederkomst van Christus. Mij werd nooit de waanvoorstelling gegeven dat mijn kerk mettertijd in staat zou zijn om "de planeet te redden" door het Genesismandaat van heerschappij te grijpen - dat gaat over heerschappij over dieren en niet over de mens.

Kingdom Now of Dominion Theology probeert God te vermenselijken en de mens te vergoddelijken. Helaas zal de wereld verder verslechteren en in een chaos terechtkomen, waardoor de mens gedwongen wordt om de hoop op de Hemel te overwegen en de gedachten aan een verheerlijkte aarde op te geven. Alleen wanneer Jezus Christus terugkeert bij de wederkomst zullen alle dingen nieuw worden gemaakt!

Dominionistische voorstander Cindy Jacobs suggereert dat God haar liet zien dat het Onze Vader een gebed van voorbede is dat zal helpen om het oorspronkelijke Genesismandaat om de aarde te vullen, te onderwerpen, te vermenigvuldigen en te heersen, te manifesteren. Cindy, de zonde kwam niet in de wereld omdat we ons mandaat niet begrepen!

Zoals ik al schreef in een eerder artikel waarin ik de theologie van het dominionisme blootlegde: "De kerk is er niet om Satan iets af te nemen, behalve de zielen van mensen. De wereld is een zinkende Titanic die rijp is voor het oordeel, niet de volmaaktheid van de Hof van Eden. Jezus zal heerschappij nemen over de gereinigde aarde. Het is geestelijk arrogant om te zeggen dat mensen dat zullen doen vóór het oordeel over deze aarde."

Toch is "Eindtijd Eddie" degene met een ondeugdelijke theologie volgens de kerk in Washington, niet degenen die deze ondeugdelijke theologie prediken dat de kerk de wereld kan vervolmaken.

Een van mijn conferentiegangers schreef me in 2014. Hij was bestempeld als een "Eddie van de Eindtijd". Hij schrijft: "Ik voel me niet langer veilig om te praten over de onderwerpen die jullie in jullie bediening behandelen. Ik word geminacht en belachelijk gemaakt door vrienden, familie en collega's als ik het heb over de op handen zijnde terugkeer van de Heer of over een krantenkop die prominent aanwezig is. Suggereren dat het leven zoals we het nu kennen binnenkort zal eindigen is voor al deze mensen gewoonweg het toppunt van waanzin. Ik voel me zo alleen."

Ik ben het zo eens met pastor David Barnhart in zijn tijdschrift The Vine and Branches (De Wijnstok en Takken): "Voor de meeste Christenen is de belangrijkste strategie om met de doctrine van de wederkomst van Christus om te gaan het negeren ervan. Voor anderen is de oplossing om te kiezen voor een soort socialistisch utopia hier op aarde en dat het 'koninkrijk van God' te noemen."

Hij vervolgt: "Er is geen belangrijkere doctrine dan de wederkomst van Jezus Christus. Door zijn komst zal Jezus Gods belofte van verlossing volledig en totaal vervullen. We zullen niet langer alleen maar praten over straten van goud, we zullen erop lopen. We zullen niet langer alleen maar over Jezus praten, we zullen van aangezicht tot aangezicht met Hem praten en Zijn eigen hand zal zachtjes elke traan uit ons oog vegen. We zullen niet alleen praten over het zien van onze geliefden die voor ons zijn heengegaan, we zullen voor eeuwig samen met hen zijn zonder ooit nog een moment van scheiding te ervaren."

Barnhart zegt: "Gods profetische klok telt af naar het afgesproken uur. Als je het niet gelooft, luister dan naar de laatste nieuwsberichten of lees de krant. De Schrift staat vol met tekenen, profetieën en beloften van de wederkomst van Christus. De tekenen zijn overal, maar de kerken zwijgen oorverdovend als het gaat om het verkondigen van deze essentiële waarheid van de Schrift. Sluimerende predikers en slapende heiligen moeten wakker worden voor de realiteit dat de Koning komt en dat Zijn komst wel eens eerder zou kunnen zijn dan iemand van ons beseft.

"In de tussentijd vergaan miljoenen mensen zonder de kennis van het evangelie of de hoop op Zijn komst. Hoe moet het het hart van God verdriet doen om naar een slapende kerk te kijken in een wereld die aan de hel is gebonden."

Bijbelprofetie is gegeven als een licht dat schijnt in een donkere plaats (2 Petrus 1:19). Erover praten moet de christen geen angst inboezemen, maar eerder de bevestiging geven dat de "gezegende hoop" steeds dichterbij komt en de tijd steeds korter wordt om mensen uit het vuur te halen.

Er zijn veel "Eindtijd Eddies" in omloop. Moge hun aantal toenemen. Moge onze kansels moediger worden en spreken over dingen die er echt toe doen. Onze boodschap is nauwelijks kommer en kwel. Het is misschien wel het enige goede nieuws dat overblijft. Het zogenaamde 'goede nieuws' dat we de planeet terugbrengen naar de Hof van Eden is niet de waarheid - het is een eindtijdwaanzin.

Ik ben vereerd om bij de "Eindtijd Eddie" menigte te horen. Ik heb het beste nieuws dat er is. Deze wereld is het niet. God vond het onderwerp eschatologie zo belangrijk dat Hij er één boek exclusief aan wijdde: Openbaring. Bijna 30% van de Bijbel is gericht op profetie.

Deze boodschap, in combinatie met waarschuwingen, moedigt als geen ander aan tot evangelisatie en bekering.

Jan Markell is auteur, spreker, presentator van Understanding the Times radio, te horen op meer dan 1000 zenders in heel Amerika, en de oprichter en voorzitter van Olive Tree Ministries.

Bron: Slumbering Preachers Need To Wake Up To The Reality That The King Is Coming - Harbingers Daily