www.wimjongman.nl

(homepagina)


Het Sion van de Heilige

Door Hal Lindsey 11 maart 2024

Een bar in Salt Lake City heeft onlangs een "geen zionisten toegestaan"-beleid ingesteld. De bareigenaar schreef op social media: "We zijn verheugd om aan te kondigen dat we alle zionisten voor altijd verbannen uit onze etablissementen. Zionisme is haatzaaien, het is blanke suprematie en heeft niets te maken met het prachtige Joodse geloof."

Echt waar? Dus, hij haat zionisten maar vindt het Joodse geloof "mooi". Hij denkt dat het zionisme "niets te maken heeft" met het jodendom. Ik heb geen idee wat zijn beweegredenen zijn, maar zijn uitspraken zijn een gemeenschappelijk thema geworden onder degenen die anti-joods willen zijn zonder antisemitisch te lijken. Zion is een essentieel onderdeel, niet alleen van het Joodse geloof, maar ook van de Joodse ziel.

Psalm 137 drukt de intense gevoelens uit van de Joodse gevangenen die door de Babyloniërs uit hun huizen werden gehaald. Verzen 1 en 3 (NASB) zeggen: "Bij de rivieren van Babylon, Daar gingen we zitten en weenden, Toen we dachten aan Sion .... Onze gevangenen eisten van ons liederen, en onze kwelgeesten vrolijkheid, zeggende: 'Zing ons een van de liederen van Sion.'"

Zelfs de Babyloniërs wisten dat het woord Sion iets diep en kostbaars voor de Joden vertegenwoordigde. De gevangenen stelden het zingen over Sion gelijk aan het zingen van "het lied van de Heer". In vers 4 vragen ze: "Hoe kunnen we het lied van de Heer zingen in een vreemd land?" Dit ging over God.

Verzen 5 en 6 zeggen: "Als ik u vergeet, o Jeruzalem, moge mijn rechterhand haar vaardigheid vergeten. Moge mijn tong splijten op het dak van mijn mond, Als ik U niet gedenk, Als ik Jeruzalem niet verhef boven mijn voornaamste vreugde."

In Jeremia 25:11-12 zei God dat Babylon pas zeventig jaar later zou vallen. Allen die Israël onderdrukken worden uiteindelijk ten val gebracht. Ooit zal dit op een wereldtoneel gebeuren voor een volledig verlost Israël. Jesaja 60:14 belooft aan Israël: "En de zonen van hen die u verdrukten, zullen zich voor u buigen, en allen die u verachtten, zullen zich buigen voor uw voetzolen; en zij zullen u de stad van de Heer noemen, het Sion van de Heilige van Israël."

De haat van de wereld tegen Joden, Sion, God en Zijn Messias worden in Psalm 2:1-6 met elkaar verbonden.
"Waarom zijn de volken in oproer, en bedenken de volken iets ijdels? De koningen der aarde nemen stelling, en de heersers beraadslagen samen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde: 'Laten we hun ketenen verscheuren, en hun koorden van ons afwerpen!' Hij die in de hemel zit lacht, de Heer spot met hen. Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn en hen verschrikken in Zijn woede: 'Maar wat Mij betreft, Ik heb Mijn Koning geïnstalleerd op Sion, Mijn heilige berg.'"

Zionisme omvat zowel Christenen als Joden. Spotten met Sion is spotten met God. Psalmen 132:13 zegt: "De Heer heeft Sion uitverkoren." Het is ook een aanval op de Gezalfde, Jezus de Messias. Psalmen 48:2 noemt "Sion... de stad van de grote Koning." Dat is Jezus.

Ik realiseer me dat zelfs sommige Joden zeggen dat ze tegen het zionisme zijn. Dat is niet verrassend. Een groeiend aantal Amerikanen haat Amerika. Die mensen kunnen met recht anti-Amerikaans genoemd worden. Op dezelfde manier kan een Jood een anti-Zionist zijn. Dat maakt hem niet minder Joods, alleen maar verdrietig.

Het Israëlische leger werkt elke dag om het aantal burgerslachtoffers in Gaza tot een minimum te beperken. In dit proces vergroten ze het risico voor hun eigen leven. Zij zijn deze oorlog niet begonnen. Dat heeft Hamas gedaan. Israël heeft op gepaste wijze gereageerd, onder andere door de agressor aan te vallen. Ondertussen blijft de rest van de wereld de terroristen financieren, zelfs als die terroristen doorgaan met het vasthouden en martelen van burgergijzelaars. Totdat die gijzelaars vrij zijn en totdat de moordenaars, slachters en verkrachters van 7 oktober zijn onderworpen, is een staakt-het-vuren niet gepast.

Bron: Hal Lindsey