www.wimjongman.nl

(homepagina)


Uw vriendelijke Satan-club in de buurt

Door Hal Lindsey 19 februari 2024

Stel je de oude god Molech voor met vuur onder hem en zijn uitgestrekte armen gloeiend heet. Denk je eens in hoe de priesters van Molech ouders overhaalden om hun baby's in die armen te leggen - een brandoffer voor Satan. Die zonde veroorzaakte uiteindelijk Gods grote oordeel over Israël. De mensen weigerden om dit satanische offer van kinderen te stoppen. Dus stopte God het.

Satan moet echt een hekel aan kinderen hebben. Of misschien valt hij ze zo fel aan omdat ze zo kwetsbaar zijn. Ze zijn afhankelijk van volwassenen om hen te beschermen. Maar te veel van die volwassenen wier taak het is om kinderen te beschermen - voornamelijk ouders en opvoeders - hebben ervoor gekozen om hen in de withete armen van Satan te leggen. Mensen die aan Satan zijn overgeleverd kunnen elk kwaad rationaliseren.

Beginnende Satanisten leren dat noch God noch Satan bestaat. Toch aanbidden ze Satan, hoewel ze zouden kunnen zeggen dat ze alleen het idee van Satan aanbidden. Ze beschouwen hem als de ultieme non-conformistische rebel. Maar de duivel bevrijdt mensen niet van conformiteit. Hij eist het. En hij is de belangrijkste aanstichter van oorlog, moord, verkrachting, afgunst, pesten en duizenden andere dingen die ellende in het leven brengen.

Satanisten zijn nu bezig om hun aanbidding van het kwaad in het leven van basisschoolkinderen te brengen in de vorm van Satanclubs. Ze adverteren deze clubs als leuk, vrolijk, leerzaam en vol hoop. En de duivel? Nou, ze presenteren hem als een geweldige kerel - een engel van het licht.

Op een flyer die in verschillende schooldistricten is hergebruikt, staat: "Hé, kinderen! Laten we plezier maken bij de naschoolse Satan Club! Wetenschap- en gemeenschapsprojecten! Puzzels en spelletjes! Natuur activiteiten! Kunst en ambachten! Snacks! & heel veel plezier!"

Ze lijken hun hoge niveau van plezier te willen bewijzen door overal uitroeptekens te gebruiken. Op de flyer staat ook een bizarre cartoonversie van de meester van hun religie. Ze beelden Satan af als een goedaardige versie van een filmschurk uit het stomme filmtijdperk, behalve dan met hoorns die komisch uit zijn hoofd groeien.

Ze verzekeren ons dat de Satan van hun religie niet serieus genomen moet worden. Op de flyer staat: "De Satanische Tempel is een niet-theïstische religie die Satan ziet als een literaire figuur die een metaforische constructie vertegenwoordigt van het verwerpen van tirannie en het opkomen voor de menselijke geest en ziel."

De Satan van de literatuur leidt inderdaad naar duister terrein. Het meest verkochte boek waarin deze "literaire figuur" opduikt is de Bijbel. En in de Bijbel is hij allesbehalve een voorvechter van "de menselijke geest en geest". Kijk naar de duivel elders in de literatuur. Hij wordt getoond als de aanstichter van het kwaad in zijn donkerste vormen - als de ultieme hater van mensen en van God.

Als een "literaire figuur" staat de duivel tegenover alles wat goed is. Toch staat er op de flyer: "Ouders, uw kind leert welwillendheid en empathie, kritisch denken, problemen oplossen, creatieve expressie, persoonlijke soevereiniteit en compassie. Stel je voor dat kinderen welwillendheid, empathie en medeleven van Satan kunnen leren. Ze zeggen ook dat kinderen "kritisch denken" zullen leren van mensen die zo verward zijn dat ze denken dat de Satan uit de literatuur een kampioen van de menselijke geest is.

Bid voor onze kinderen. Dit is een klein onderdeel van de aanval die tegen hen gericht is. Bid ook voor hun leraren op school, in de kerk, thuis en elders.

Bid ook voor de satanische misleiders van de duisternis. Jesaja 5:20 (NASB) geeft een ernstige waarschuwing - niet alleen voor satanisten, maar voor de mensen van onze tijd in het algemeen. "Wee degenen die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voor licht in de plaats stellen en licht voor duisternis."

Bron: Hal Lindsey