www.wimjongman.nl

(homepagina)


Satans opsluiting: Een van de grote tekortkomingen in de 'Koninkrijk Nu' theologie

Door Skip Heitzig 3 maart 2024

()

Als je alle teksten in de Schrift over het komende Duizendjarig Rijk zou bestuderen, zou je daar maanden mee bezig zijn. Je zou zelfs kunnen stellen dat dit koninkrijk het overkoepelende grote thema van de Bijbel is. Maar als we duizend jaar vrede op aarde willen, moeten we eerst afrekenen met Satan.

Door de geschiedenis heen heeft de duivel grote verwoestingen aangericht. En een van de grootste leugens die veel mensen - zelfs christenen - geloven is dat Satan het tegenovergestelde van God is. Ze geloven dat er een kosmische strijd is tussen goed en kwaad en dat de Duivel soms wint. Neem je me in de maling? Satan kan geen ronde met God doen. Hij is een geschapen wezen. Hij is niet alomtegenwoordig, alwetend of almachtig. Het tegenovergestelde van Satan is eerder Michael de aartsengel, zeker niet God.

Welnu, we lezen in Openbaring 20:1-3 dat er eindelijk met de Duivel wordt afgerekend: "Ik zag een engel uit de hemel neerdalen, met de sleutel van de bodemloze put en een grote keten in zijn hand. Hij greep de draak, de slang van weleer, die de duivel en satan is, en bond hem duizend jaar lang; en hij wierp hem in de bodemloze put, sloot hem op en verzegelde hem, zodat hij de volken niet meer zou misleiden totdat de duizend jaar voorbij waren."

Ik denk dat deze engel Michaël is, die een geschiedenis heeft van strijd met Satan (zie Judas 1:9 en Openbaring 12:7). Aan het einde van de verdrukking, wanneer Jezus terugkomt om Zijn koninkrijk te vestigen, is dit het perfecte moment voor Michaël om in te grijpen: "Te dien tijde zal Michaël opstaan, de grote vorst die waakt over de zonen van uw volk" (Daniël 12:1).

Het is een groots moment, de dag waarop Satan vernederd wordt en de engel uit de hemel neerdaalt om hem te grijpen en op te sluiten in de bodemloze put.

Nu hebben amillennialisten gezegd: "Het koninkrijk is nu. Er is geen letterlijk koninkrijk; het is een geestelijk koninkrijk. God regeert en heerst op dit moment in de kerk en over de harten van Zijn volk." Maar als dit het koninkrijk is, betekent dit ook dat Satan nu gebonden moet zijn. Heb je wel eens in de wereld rondgekeken? Lijkt het alsof Satan gebonden is? Want als dat zo is, dan is het geen goede binding.

Ze zeggen misschien: "Wat we bedoelen is dat Satan gebonden was aan het kruis." Nee, dat was hij niet. Hij werd veroordeeld aan het kruis, maar hij zit zijn straf niet uit tot aan het Duizendjarig Rijk.

Als Satan gebonden is, waarom wordt ons dan verteld dat hij het verstand van hen die niet geloven heeft verblind (zie 2 Korintiërs 4:4)? Als Satan gebonden is, waarom zei Petrus dan dat de duivel "rondloopt als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden" (1 Petrus 5:8)? En als Satan gebonden is, waarom zei Johannes dan: "De hele wereld is in de macht van de boze" (1 Johannes 5:19)? Satan is nog niet gebonden, maar dat zal hij wel zijn als Openbaring 20 werkelijkheid wordt.

Ik wil je nu achterlaten met deze gedachte. Jezus zei tegen Zijn discipelen: "Zoek eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u worden toegevoegd" (Matteüs 6:33). Het komende koninkrijk van Christus is niet alleen een realiteit - het zou ook een motivatie moeten zijn. In plaats van ons eigen comfort te zoeken of ons los te maken van de wereld, moeten we verklaren: "Ik ga Gods waarheid planten zolang het nog kan. Ik ga niet mijn koninkrijk zoeken, maar Zijn koninkrijk."

Skip Heitzig is auteur, presentator van het landelijke radioprogramma "Connect with Skip Heitzig", senior pastor van Calvary Church in Albuquerque en heeft zitting in verschillende besturen, waaronder Samaritan's Purse.

Bron: Satan’s Incarceration: One Of The Great Flaws In ‘Kingdom Now’ Theology - Harbingers Daily