www.wimjongman.nl

(homepagina)


God roept de Joden terug naar Israël om zijn eindtijdplan te voltooien

Door Jan Markell - 17 januari 2024

()

Ja, de Joden moeten terugkeren naar Israël. Nee, niet iedereen van hen, maar velen van hen! De Bijbel vertelt ons in Matteüs 24 dat de Joden in Israël voor de gek gehouden zullen worden door de antichrist die een verbond met hen sluit (Daniël 9:27). Hij doet zich voor als hun beste vriend en keert zich dan halverwege de Verdrukking tegen hen. Ze vluchten naar de wildernis (Petra) en worden beschermd, en dan "zien ze Hem die ze doorstoken hebben" (Zach. 12:10) en wenden zich tot de Messiah Yeshua.

Maar hoe en waarom zouden ze het goede leven in het Westen opgeven, een leven van welvaart en comfort, en teruggaan naar het land Israël?

Toen kwam deze kop in The Times of Israel tijdens de oorlog tussen Israël en Hamas: Beste diaspora Joden: Het is voorbij.

De auteur, Josh Feldman, schrijft: "Als Australische Jood heb ik altijd met trots beweerd dat ik in de veiligste Joodse gemeenschap ter wereld woon. We hebben geen lijsten van synagogen die door blanke supremacisten overhoop zijn geschoten, noch politici wier campagne om premier te worden bijna de helft van de Joden in het land heeft doen overwegen om te vertrekken.

"En terwijl het Australische Jodendom - waarvan wordt aangenomen dat het buiten Israël de grootste populatie overlevenden van de Holocaust per hoofd van de bevolking heeft - zich goed bewust is van de gevaren van antisemitisme, deelt een groot deel van de gemeenschap dit sentiment al lang. Antisemitisme is altijd aanwezig geweest, maar het was zelden of nooit een reden voor wijdverspreide bezorgdheid.

"Als de uitbraak van Jodenhaat na het bloedbad van 7 oktober dat niet veranderde, dan deed 10 november dat wel. Terwijl de Joden van Melbourne Shabbat verwelkomden, reisde een menigte Arabische en extreem-linkse misdadigers van de andere kant van de stad om te protesteren in het hart van de Joodse gemeenschap van Melbourne, waardoor een synagoge op slechts enkele meters van het protest werd gedwongen om halverwege het gebed te evacueren."

De schrijver concludeert: "Voor een groot deel van het diaspora Jodendom is dit een enorm desoriënterende tijd, en dat is begrijpelijk. Maar zoals ik laatst tegen een vriend zei die zei dat waar we ook wonen, Joden altijd in de minderheid zullen zijn van degenen die ons haten, is er in feite één plek waar we naartoe kunnen gaan. Er wonen zo'n zeven miljoen Joden, het wordt bestuurd door Joden, voor Joden.

"Als er ooit een tijd was om naar Israël te verhuizen, dan is het nu."

De auteur vat samen: "In het Westen van na de Holocaust geloofden veel Joden echter dat ook zij een land hadden gevonden dat niet alleen hun veiligheid, maar ook hun gevoel van veiligheid kon garanderen. Zolang dat waar was, was er weinig reden om te vertrekken - vandaar dat ongeveer de helft van het Jodendom buiten Israël woont. "De afgelopen weken en maanden hebben die illusie voor veel Joden aan diggelen geslagen."

God roept de Joden terug naar Israël om Zijn eindtijdplan te voltooien en de geschiedenis zoals wij die kennen af te sluiten. De Tijd van Jakob's Moeilijkheden staat voor de deur.

Jan Markell is auteur, spreker, presentator van Understanding the Times radio, te horen op meer dan 1000 zenders in heel Amerika, en de oprichter en voorzitter van Olive Tree Ministries.

Bron: Jan Markell: God Is Calling The Jews Home To Israel To Complete His End-Time Plan - Harbingers Daily