www.wimjongman.nl

(homepagina)


PsyOps: historische, moderne en spirituele oorlogstactieken om de geest te manipuleren

Door Dean Dwyer 27 januari 2024

()

Er is ooit gezegd dat informatie macht is. Dat is heel waar gebleken, vooral in de handen van degenen die die macht handig kunnen hanteren om de gedachten, emoties en acties van individuen en groepen te beïnvloeden. Het leger geeft deze strategie een naam: psychologische oorlogvoering of kortweg PsyOps.

In de kern maakt PsyOps gebruik van informatie om te manipuleren hoe tegenstanders, bondgenoten en neutrale partijen een scenario waarnemen of besluitvormingsprocessen uitvoeren als reactie op een bepaald scenario. Deze strategieën streven goed gedefinieerde doelen na, zoals:

1. Het ondermijnen van het moreel en de wil om te vechten tegen een vijand;

2. Beïnvloeding van de bevolking van een ander land om de doelstellingen te ondersteunen van degenen die de PsyOps lanceren;

3. Oppositiegroepen of regeringen in diskrediet brengen;

4. De publieke opinie vormen ter ondersteuning van een bepaalde zaak of een bepaald beleid; en

5. De aandacht afleiden van gevoelige activiteiten of operaties.

Hoewel PsyOps een relatief nieuwe term is, gaat de basis ervan terug tot de oude oorlogsvoering, waar voor de hand liggende psychologische tactieken werden gebruikt om vijanden te demoraliseren en de controle over veroverde gebieden te behouden. Het beroemde werk "The Art of War", geschreven door Sun Tzu in de 5e eeuw voor Christus, benadrukte bijvoorbeeld het belang van psychologische factoren bij het behalen van de overwinning. Hoewel er door de geschiedenis heen andere opmerkelijke voorbeelden van PsyOps zijn, werd een van de meer bizarre voorbeelden "Operation Mincemeat" genoemd. In het kort was de operatie het geesteskind van twee Britse inlichtingenofficieren die een bizar plan uitbroedden om de Nazi's te misleiden en de loop van de Tweede Wereldoorlog te veranderen. Als onderdeel van de operatie werden valse documenten geplaatst op een lijk, verkleed als een Britse officier, dat vervolgens werd gedumpt voor de kust van Spanje waar het werd ontdekt door Duitse agenten. De documenten bevatten valse informatie over een op handen zijnde geallieerde invasie, waardoor de Duitsers hun troepen wegleidden van de werkelijke invasieplaats. Ondanks het eigenaardige plan bleek de operatie een groot succes. Hetzelfde kan niet gezegd worden van een IDF-operatie uit 2021.

Tijdens haar militaire operatie van 2021 in de Gazastrook onder de IDF-operatie "Guardian of the Walls", gaf de IDF toe dat het zich bezighield met PsyOps tegen het Israëlische volk door gebruik te maken van nepaccounts op sociale media om te proberen de publieke steun voor haar operaties in de Strook te vergroten. Dit werd gezien als een ernstige beoordelingsfout, want volgens de Israëlische wet is het de IDF verboden om PsyOps te gebruiken tegen burgers (hoewel het wel is toegestaan om ze te gebruiken tegen vijandelijke doelen in het buitenland). Nadat Israëlische media de tactieken van de IDF aan het licht brachten, werd een verklaring uitgegeven die luidde: "Achteraf gezien was het gebruik van deze accounts een fout, die beperkt bleef tot een periode van 24 uur. Benadrukt moet worden dat deze aanpak de afgelopen twee jaar niet is gebruikt. De woordvoerderseenheid zet zich in voor de waarheid en is zo voorzichtig mogelijk om alleen betrouwbare en nauwkeurige informatie te gebruiken."

Maar hoewel we grotendeels zijn gaan verwachten dat politieke en militaire instellingen van natiestaten zich bezighouden met PsyOps, beginnen we te zien dat PsyOps overslaat naar de burgerlijke arena nu niet-statelijke actoren zoals terroristische organisaties PsyOps gebruiken om de harten en geesten van gewone burgers te beïnvloeden om hun belangen te bevorderen, de publieke opinie te beïnvloeden en tegenstanders te ondermijnen. Dr. Irwin Mansdorf, klinisch psycholoog, zei het volgende over de uitdaging van terrorisme en het effectieve gebruik van PsyOps: "Als het gaat om psychologische oorlogvoering (vaak PSYOPS genoemd), zijn er door de jaren heen verschillende 'draaiboeken' gebruikt.

Hamas, een ideologisch gedreven islamitische terreurorganisatie, heeft verschillende van deze tactieken gebruikt. Ze manipuleren vooral de rol van 'slachtoffer' om steun te krijgen van de wereldopinie. Wanneer ze tegenover een sterkere macht als Israël staan, heeft deze strategie (ook bekend als 'psychologische asymmetrie') hen in staat gesteld om acties te ondernemen die geclassificeerd kunnen worden als oorlogsmisdaden. In wezen ontstaat de asymmetrie wanneer de sterkere militaire partij, Israël, wordt gedwongen om zijn operaties te staken, waardoor het niet in staat is om legitieme operationele doelen te bereiken."

Zoals Dr. Mansdorf aanhaalt, heeft Hamas veel succes geboekt door het onderdrukker/onderdrukte paradigma over te nemen dat we tegenwoordig zo vaak zien in de samenleving. De reden dat zovelen voor deze tactiek vallen is dat ze een wereldbeeld hebben dat niet in overeenstemming is met de Bijbelse waarheid. Velen begrijpen bijvoorbeeld niet dat het Joodse volk een geschiedenis heeft in Eretz Israël die vele eeuwen teruggaat tot vóór 1948.

Natuurlijk zijn wij als gelovigen duidelijk in staat om te zien waar psychologische oorlogvoering begon - in de Hof van Eden. Satan is het eerste wezen dat deze tactiek inzette door Eva ervan te overtuigen God in twijfel te trekken en sindsdien kennen we hem als de auteur van verwarring en de vader van leugens. De PsyOps van onze geestelijke vijand zijn onophoudelijk en daarom is Romeinen 12:2 zo belangrijk voor de geest van de gelovige.

Historische, moderne en geestelijke PsyOps zijn allemaal bedoeld om het verstand van een ander te manipuleren en hem of haar ervan te overtuigen een alternatieve realiteit te accepteren. De manier waarop we dat moeten tegengaan is door verbonden te blijven met het Woord van God, in gebed tot Hem te spreken en de leiding van de Heilige Geest te zoeken.

Het slechte nieuws voor ongelovigen is dat de PsyOps die tegen hen gebruikt worden op het punt staan een stuk erger te worden. Hoewel dit zich in de fysieke wereld zal manifesteren, vindt het zijn oorsprong in de geestelijke wereld en tijdens de Verdrukkingsperiode vertelt Openbaring 12:9 ons dit "Zo werd de grote draak uitgeworpen, die slang van oudsher, die de duivel en de satan wordt genoemd, die de hele wereld misleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen werden met hem uitgeworpen."

Als je een ongelovige bent, dring ik er bij je op aan om de Heer Jezus Christus op dit moment als je Verlosser aan te nemen. Velen kunnen in de verleiding komen om te wachten tot na de Opname, omdat ze ten onrechte geloven dat ze gedwongen zullen worden om hun leven aan Jezus te geven zodra ze dit allemaal zien gebeuren.

Er zijn echter geen garanties dat dit het geval zal zijn, vooral omdat de Schrift deze waarschuwing uit 2 Tessalonicenzen 2:9-12 geeft: "De komst van de wetteloze is overeenkomstig de werking van Satan, met alle macht, tekenen en leugenachtige wonderen, en met alle ongerechtvaardigde misleiding onder hen die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet hebben ontvangen, opdat zij behouden zouden worden. En daarom zal God hun sterke misleiding zenden, opdat zij de leugen geloven, zodat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welgevallen hebben in ongerechtigheid."

Wacht niet! Vandaag is de dag van verlossing!

Dean Dwyer is al meer dan 20 jaar pastor en president van Eiser Street Baptist Church in Queensland, Australië.

Bron: PsyOps: The Historical, Modern, And Spiritual Warfare Tactics Used To Manipulate The Mind - Harbingers Daily