www.wimjongman.nl

(homepagina)


PROVOCATIES

24 juni 2024 door Jonathan Brentner

( )

Nucleaire raket op parade in Rusland.

In 1962 begon Rusland raketbases in Cuba op te zetten die in staat waren om kernwapens op de VS af te vuren. President John F. Kennedy reageerde moedig op de dreiging en startte een "quarantaine" van de eilandnatie om Rusland ervan te weerhouden atoomwapens naar Cuba te sturen. ("Quarantaine" klonk minder vijandig dan het een "blokkade" noemen, maar dat was het wel).

Hoewel ik toen pas negen jaar oud was, voelde ik de angst van mijn ouders tijdens het avondeten en wist ik dat anderen ook bang waren voor een verwoestende oorlog. Op mijn lagere school hadden we een nucleaire oefening waarbij we ons onder onze kleine lessenaars verstopten om ons te beschermen. Ja, dat is echt gebeurd!

De Russische president Chroesjtsjov gaf later toe, stemde ermee in om de bases te ontmantelen en de dreiging nam af.

Snel door naar vandaag. Bevestigde rapporten vertellen over een Russische onderzeeër die kernwapens kan afvuren en patrouilleert langs de kust van Florida. We lezen over Russische oorlogsschepen in de buurt van Cuba of op weg naar de eilandnatie. In tegenstelling tot oktober 1962 hebben maar weinig mensen het gevoel dat er ook maar enig gevaar dreigt. Er is geen wijdverbreid gevoel van gevaar zoals tweeënzestig jaar geleden.

Een ander groot verschil met 1962 is dat Amerika een zwakke en incompetente president heeft wiens regering wordt gecontroleerd door machtswellustige globalisten. Deze wereldwijde groep duivelse schurken wil een catastrofale wereldoorlog ontketenen waarvan ze iemand anders de schuld kunnen geven.

TROMMELSLAGEN VAN NUCLEAIRE OORLOG

De afgelopen maanden heb ik op sociale media een reeks dreigementen gelezen van de Russische president Vladimir Poetin en andere hooggeplaatste Russische functionarissen die waarschuwen dat voortdurende steun van de NAVO aan Oekraïne een nucleair conflict zou uitlokken.

Hieronder staat een recente waarschuwing van Dmitry Medvedev, de plaatsvervangend voorzitter van de Russische Veiligheidsraad:

Rusland beschouwt alle langeafstandswapens die Oekraïne gebruikt als wapens die al rechtstreeks worden bestuurd door militairen uit NAVO-landen. Dit is geen militaire hulp, dit is deelname aan een oorlog tegen ons. En dergelijke acties zouden wel eens een casus belli kunnen worden. Niemand kan vandaag uitsluiten dat het conflict overgaat in zijn laatste fase.[1]

De Russische onderminister van Buitenlandse Zaken, Sergei Ryabkov, gaf onlangs deze krachtige verklaring uit:

Ik wil de Amerikaanse leiders waarschuwen voor misrekeningen die fatale gevolgen kunnen hebben. Om onbekende redenen onderschatten ze de ernst van de afwijzing die ze zouden kunnen krijgen.[2]

Advocaat, econoom en schrijver James G. Rickards schreef onlangs het volgende, wat treffend samenvat wat ik allemaal zie uit mijn informatiebronnen:

Het gestage pad naar de Derde Wereldoorlog gaat verder. De steun van de VS en de NAVO aan Oekraïne in de oorlog met Rusland is één grote mislukking, maar dat heeft hen er niet van weerhouden om de oorlog te laten escaleren met nieuwe wapens en tactieken.

Rusland heeft de escalatie stap voor stap beantwoord met zijn eigen escalatie. Op welk moment zullen rationele leiders in het Westen (als die er nog zijn) een pauze inlassen, overwegen dat de oorlog in Oekraïne verloren is, deëscaleren en streven naar een verdrag om de oorlog te beëindigen?

Daar is nog geen teken van. Sterker nog, alle tekenen wijzen op verdere escalatie, wat een zekere weg is naar een kernoorlog. Wat voor goeds heeft escalatie bereikt?

Ik begon met het bestuderen van nucleaire oorlogsvoering in 1969 en heb mijn studie tientallen jaren voortgezet, met inbegrip van alle vooraanstaande denkers over nucleaire oorlog. Hoewel de experts het in bepaalde opzichten oneens zijn, zijn ze het allemaal over één ding eens:

De meest waarschijnlijke weg naar een kernoorlog is escalatie. Niemand wordt wakker en dan zegt: "Een mooie dag voor een kernoorlog. Laten we er een beginnen."[3]

President Biden gaf onlangs toestemming aan Oekraïne om Amerikaanse raketten te gebruiken om doelen in Rusland aan te vallen. Dit krankzinnige aanporren van de Russische beer kwam gisteren tot uiting. Hieronder staan fragmenten uit een van de vele nieuwsberichten over de tragische gevolgen van de beslissing van de president:

Rusland zei zondag dat de Verenigde Staten verantwoordelijk waren voor een Oekraïense aanval op het door Rusland geannexeerde Krim-schiereiland met vijf door de VS geleverde raketten die vier mensen doodden, waaronder twee kinderen, en 151 anderen verwondden.

Het Russische Ministerie van Defensie zei dat vier van de door de VS geleverde Army Tactical Missile System (ATACMS) raketten, uitgerust met clusterkoppen, waren neergeschoten door luchtverdedigingssystemen en dat de munitie van een vijfde was ontploft in de lucht.....

Het ministerie van Defensie zei dat Amerikaanse specialisten de vluchtcoördinaten van de raketten hadden bepaald op basis van informatie van Amerikaanse spionagesatellieten, wat betekent dat Washington direct verantwoordelijk was.

"De verantwoordelijkheid voor de opzettelijke raketaanval op de burgers van Sevastopol wordt vooral gedragen door Washington, die deze wapens aan Oekraïne heeft geleverd, en door het regime in Kiev, vanaf wiens grondgebied deze aanval werd uitgevoerd," zei het ministerie.[4]

Wat weerhoudt Vladimir Poetin ervan om op deze dodelijke provocatie te reageren met een eigen aanval op de VS, die hij volledig verantwoordelijk houdt voor de dodelijke raketaanval op zijn grondgebied?

Terwijl de dreiging van een nucleaire confrontatie tussen Rusland en de NAVO met de dag groter wordt, dreigt de oorlog in het Midden-Oosten ook een veel groter conflict te ontketenen. Naast de oorlog van Israël in Gaza lijkt een totale oorlog met Hezbollah in Libanon op handen te zijn. De schattingen lopen sterk uiteen over wanneer dit zal uitmonden in een grootschalig conflict. De dodelijke aanvallen tussen Israël en Hezbollah gaan echter dagelijks door.

Het gevaar dat de strijd tussen Israël en Hezbollah uitmondt in een wereldoorlog is groot. Iran heeft onlangs gedreigd zich ermee te bemoeien als Israël Libanon binnenvalt; volgens Amir Tsarfati sturen ze nu al strijders Libanon binnen via Syrië. Het is mogelijk dat de VS aan betrokkenheid bij deze dreigende oorlog kan ontsnappen, maar dat lijkt zeer onwaarschijnlijk.

SURREALISTISCHE REACTIE

In oktober 1962 voelde ik de angst die de VS in zijn greep hield vanwege de dreiging die uitging van de aanwezigheid van Russische raketten op Cuba. Vandaag de dag is de situatie veel angstaanjagender. Voor de meeste mensen is het echter business as usual. Hier is niets te zien.

Het meest toepasselijke woord om de reactie van vandaag op de dreiging van een nucleaire oorlog te beschrijven is "surrealistisch".

De bevolking van de VS blijft zelfgenoegzaam, zich gelukzalig onbewust van de gevaren die hun welzijn bedreigen. Ik wijt dit droomachtige aura aan een alomtegenwoordige vooringenomenheid van normaliteit, een mainstream media die ieders aandacht afleidt van de onheilspellende bedreigingen voor ons welzijn en regeringswoordvoerders die zeer bedreven zijn in het gaslighten van het Amerikaanse volk.

Veel predikanten dragen bij aan het valse gevoel van normaliteit en veiligheid dat heerst in de V.S. De afwezigheid van enige verwijzing naar de op handen zijnde verschijning van Jezus en de tekenen van de naderende Verdrukking geven een vals gevoel van veiligheid.

De stilte vanaf de kansels over wat de Schrift zegt over Bijbelprofetie en Jezus' spoedige verschijning weerklinkt met deze boodschap: "De Heer staat niet op het punt om de status quo van jullie levens binnenkort te verstoren."

Nog niet zo lang geleden hoorde ik een voorganger zeggen dat hij geen pessimistische "doem en sombere" kijk op de toekomst had. Echt waar? Onze wereld staat in brand; gelovigen hebben zoveel meer nodig dan karige verwijzingen naar het eeuwige leven te midden van preken die ervan uitgaan dat alles goed is buiten de muren van de kerk. Meer dan ooit hebben gelovigen boodschappen nodig die hun ogen openen voor de hoop die de Schrift biedt voor de gevaarlijke tijden waarin zij leven.

Helaas verblindt de valse leer van de Vervangingstheologie de ogen van velen voor het late uur, vooral als het gaat om Israël. Omdat de voorstanders van deze leer zeggen dat God Israël lang geleden verworpen heeft, herkennen ze niet de vele profetische implicaties van wat er op dit moment in Israël gebeurt. Helaas draagt deze blindheid bij aan de heersende misleiding in veel kerken dat alles goed is.

ER IS GOED NIEUWS, ECHT WAAR!

Het goede nieuws voor degenen onder ons in Christus is dat de vele provocaties voor een nucleaire oorlog betekenen dat de dag van onze verlossing snel nadert. Jezus komt binnenkort om ons mee naar huis te nemen naar de plaats die Hij voor ons aan het voorbereiden is.

De Bijbel is opmerkelijk duidelijk over wat hij zegt over de dag waarin wij leven:

1. "Plotselinge vernietiging" ligt in het verschiet voor de wereld, maar niet voor de nieuwtestamentische heiligen." In 1 Tessalonicenzen 5:1-10 maakt Paulus een definitief onderscheid tussen de vele voorstanders van "vrede en veiligheid" van onze tijd en de nieuwtestamentische heiligen, dat zijn wij.

Degenen buiten Christus zullen de "plotselinge vernietiging" ervaren die de "Dag des Heren" zal inluiden. Verzen 9-10 onthullen de geruststellende belofte van de Heer voor gelovigen met betrekking tot het snelle en onverwachte begin van de periode van Gods toorn over de aarde:

Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van redding door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, of wij wakker zijn of slapen, met Hem zouden leven.

Deze verzen, die de apostel schreef op basis van een direct "woord van de Heer" (1 Tessalonicenzen 4:15), verzekeren ons van bevrijding van het "plotselinge verderf" dat al voor de deur van de wereld staat en waarschijnlijk elk moment kan plaatsvinden. Deze bevrijding zal komen door de Opname.

Hoe is de boodschap van de Heer aan ons in Tessalonicenzen 4:13-5:11 van toepassing op de dag waarin wij leven?

  • Het betekent dat de "Dag des Heren" zal beginnen met "plotselinge verwoesting" in een tijd waarin mensen zeggen: "Vrede en veiligheid". Klinkt dit niet als vandaag?

  • De vele provocaties van vandaag voor een nucleaire oorlog vertellen ons dat de verwoesting, die het begin van deze tijd zal markeren, heel dichtbij is (zie ook Openbaring 6:1-8).

  • Omdat de Heer ons belooft dat de Opname zal plaatsvinden voordat de toorn van de "Dag des Heren" op de wereld neerdaalt, moet onze "gezegende hoop" noodzakelijkerwijs zeer dichtbij zijn.

  • Ongeacht wat we in de komende dagen zouden kunnen zien, zullen de meest verwoestende oorlogen in de wereld plaatsvinden nadat Jezus ons veilig naar de heerlijkheid heeft gebracht.

2. De Heer zal degenen die reikhalzend uitkijken naar Zijn verschijning rijkelijk belonen. Hoewel het niet gemakkelijk is om op Jezus' verschijning te wachten, rusten we in Zijn belofte om diegenen te belonen die reikhalzend uitkijken naar de tijd dat we Hem in de lucht zullen ontmoeten. In 2 Timoteüs 4:8 schreef Paulus over de "kroon der gerechtigheid" die de Heer zal "toekennen" aan hen die "zijn verschijning hebben liefgehad".

Wanneer de Opname plaatsvindt, en ik geloof dat dit zeer binnenkort zal gebeuren, zal Jezus diegenen rijkelijk belonen die hun ogen op de prijs gericht houden en reikhalzend uitkijken naar de dag waarop Jezus ons naar de heerlijkheid brengt (Filippenzen 3:14-21; Kolossenzen 3:4).

Laat de gevaren van deze tijd je ogen niet afleiden van de glorieuze prijs die op ons wacht bij Jezus' verschijning. Hij zal degenen die volharden in het wachten op Zijn verschijning rijkelijk zegenen.

Ik weet niet hoe snel de trommelslagen van onze tijd zullen leiden tot de ondenkbare kernoorlog. Het is mogelijk dat zonder de remmende hand van de Heer de raketten al door de lucht vliegen. Het is onmogelijk om te zeggen wanneer de Dag des Heren zal beginnen.

Maar zij die er niet op letten dat de Opname in de komende uren, dagen, weken of maanden plaatsvindt, begaan een grote fout; zij begrijpen de Bijbelprofetie niet en begrijpen niet wat de Schrift openbaart over de eindtijd, de dag waarin wij leven. Zij die deze zaken als "tertiair" beschouwen, maken een ernstige misrekening en misleiden vele heiligen.

Ik weet niet wanneer Jezus zal verschijnen om ons mee naar huis te nemen of hoe lang we nog moeten wachten, maar gezien de wereldgebeurtenissen lijkt het nogal dwaas om niet te verwachten dat het vrij snel zal gebeuren.

Maranatha! Kom zo snel mogelijk, Heer Jezus.


[1] James Rickards, Willen ze een kernoorlog beginnen? 4 juni 2024, op de Daily Reckoning Website op: https://dailyreckoning.com/are-they-trying-to-start-a-nuclear-war/

[2] Ibid.

[3] Ibid.

[4] End Time Headlines, Russia blames the U.S. for deadly Ukrainian attack on Crimea, 23 juni 2024, op: https://endtimeheadlines.org/2024/06/russia-blames-the-u-s-for-deadly-ukrainian-attack-on-crimea/ (Een van de vele bronnen die verslag doen van de aanval op Rusland met Amerikaanse raketten).

Bron: Provocations — Jonathan Brentner