www.wimjongman.nl

(homepagina)


Progressief Jodendom 'zonder Israël' is een instrument voor antisemieten

"Diasporisme" was ooit gebaseerd op Jiddisch, socialisme, naïviteit over het lot van Joods Europa of Amerikaanse assimilatie. Nu is het een wapen dat een genocidale zaak helpt.

( )

Credit: AugierLe42e via Wikimedia Commons.Credit: AugierLe42e via Wikimedia Commons.

Jonathan S. Tobin op 17 januari 2024

De informatieoorlog tegen Israël na 7 oktober heeft vele fronten. Sommige betreffen de ontkenning van de onuitsprekelijke gruweldaden begaan door Hamas tijdens de pogroms in het zuiden van Israël. Andere betreffen desinformatie over de inspanningen van de Israel Defense Forces om de terreurbeweging uit te schakelen of een weigering om de genocidale doelen van Hamas en andere Palestijnse groeperingen te erkennen, terwijl de Joodse staat valselijk wordt beschuldigd van genocide. Maar hoe weerzinwekkend deze laster en onoprechte verhalen ook mogen zijn, nog verraderlijker zijn de verhalen die Joden dezelfde rechten willen ontzeggen als aan andere mensen.

De kern van deze sinistere poging wordt gevormd door de spreekbuizen die de voorkeur genieten: Israël-hatende Joden die meestal de Joodse staat bekritiseren "als een Jood". Zij zijn essentiële rekwisieten in de campagne om pogingen te legitimeren om traditionele Joodse overtuigingen te vervormen en te ontkennen. Hoewel soms verwoord in de taal van het geloof, de wetenschap en de verdediging van de mensenrechten - en naar verluidt verankerd in Joodse historische bewegingen - is het doel grotendeels hetzelfde als dat van de bloeddorstige Hamas-terroristen: de Joodse staat vernietigen, iets wat alleen bereikt kan worden door het volk af te slachten.

Het zal niemand verbazen dat de krant die zijn uiterste best doet om dergelijke voorstanders te mainstreamen The New York Times is, een publicatie wiens lange staat van dienst van vijandigheid tegenover het zionisme en het Joodse volk deel uitmaakt van enkele van de meest tragische hoofdstukken in de moderne Joodse geschiedenis.

De laatste vermelding in deze categorie was een stuk dat gepubliceerd werd op de 100ste dag sinds de massamoorden van 7 oktober in gemeenschappen in het zuiden van Israël, getiteld: "Is Israel Part of What It Means to Be Jewish?".

De campagne van de Times tegen Israël

De opzet van het stuk is vergelijkbaar met andere artikelen die in de Times zijn gepubliceerd en die steun proberen te genereren voor linkse groepen die scherpe kritiek hebben op Israël, zoals J Street, of om antizionistische organisaties te legitimeren, zoals Jewish Voice for Peace en IfNotNow, die openlijk handelen in antisemitisme en streven naar de eliminatie van de Joodse staat.

Voor zogenaamde "progressieven", zoals degenen die de Times redigeren en er verslag over uitbrengen, is de nasleep van de grootste massaslachting van Joden sinds de Holocaust - een gebeurtenis die ook een golf van antisemitisme over de hele wereld, en vooral in de Verenigde Staten, in gang heeft gezet - het perfecte moment om geloofwaardigheid te verlenen aan de kleine minderheid van Joden die meer sympathiseert met de daders van deze misdaden dan met de slachtoffers. Zoals de voormalige speechschrijver van het Witte Huis David Frum, die nu tot de bitterste tegenstanders van voormalig president Donald Trump en pro-Israël Republikeinen behoort, het treffend verwoordde: "Op dag 100 heeft de NYT een nauwgezet gerapporteerd profiel van de Boze Zoon van de Pesach Seder. "Wat betekent dit allemaal voor jou?"

Anti-Zionisten die in het stuk worden geciteerd zijn op zoek naar een manier om hun onvrede te uiten, niet alleen met Israël, maar met het hele concept van Joden die de macht hebben om zichzelf te verdedigen. De meest prominente onder hen is Shaul Magid, een professor in Joodse Studies aan het Dartmouth College, die zichzelf opwerpt als een voorvechter van "diasporisme".

Volgens de Times is diasporisme een geloof "dat Joden marginaliteit moeten omarmen en een zekere vervreemding van Israël als land, en misschien zelfs Israël als plaats." En het stelt dat dit een wereldbeeld is dat diepe wortels heeft in de Joodse geschiedenis.

Er zijn bewegingen geweest die specifiek het zionisme verwierpen aan het eind van de 19e en het begin van de 20e eeuw, zoals de socialisten van de Bundistische beweging en de auteurs van het Pittsburgh Platform van het Reform Jodendom uit 1885. Maar de poging om Magid's gedachten - en die van de kliek van antizionisten die schrijven voor de extreemlinkse publicatie Jewish Currents die in het artikel wordt geciteerd en die een marxistisch argument tegen het bestaan van Israël naar voren brengt - te koppelen aan een van deze bewegingen is zowel zeer oneerlijk als doordrenkt van haat tegen Israël en zijn Joden.

De hedendaagse "diasporisten" delen Magid's geloof in Joodse "marginaliteit".

Ze zijn ontsteld over de realiteit van Joden die een volledig Joods leven leiden, of ze nu religieus of seculier zijn, Ashkenazi of Mizrachi, rechts of links in een Joodse staat waar de burgers Hebreeuws spreken en leven volgens de Joodse kalender in het oude thuisland van hun volk. Voor hen is de Joodse machteloosheid - de hoofdoorzaak van duizenden jaren van vervolging en martelaarschap die culmineerde in de Holocaust - een goede zaak omdat het Joden ontslaat van de verantwoordelijkheid om zichzelf te besturen of te beschermen. Op deze manier kunnen ze zich koesteren in de valse gerechtigheid van het slachtofferschap, vrijgesteld van elke schuld die voortkomt uit de moeilijke en gecompliceerde taak om te overleven in een vijandige wereld.

Dit is op verschillende niveaus verkeerd.

Degenen die beweren dat steun voor het Joodse leven en soevereiniteit in het land Israël marginaal is voor het Jodendom - en degenen die dat argument maken zijn meestal antisemitische niet-Joden - verraden hun verschrikkelijke onwetendheid. Israël maakt integraal deel uit van de Joodse observantie, het gebed en de meest diepgaande overtuigingen, evenals van de geschiedenis van de Joden. Twee millennia lang hebben Joden elke dag gebeden voor hun verloren thuisland, voor de regens die daar in het seizoen zouden vallen en voor de volledige wederopbouw van het Joodse leven en de Joodse eredienst. Ook is er sinds de Romeinse verdrijving nooit een tijd in de geschiedenis geweest waarin Joden volledig afwezig waren, ondanks de ontberingen, vernederingen en vervolgingen door verschillende buitenlandse veroveraars, waarvan de Arabieren slechts betrekkelijke laatkomers waren.

Bundisme verkeerd begrijpen

Wat deze diasporisten en hun cheerleaders bij de Times niet schijnen te begrijpen, is dat de beweegredenen van de Bundisten en de laat-19e-eeuwse aanhangers van het "klassieke Reform" jodendom niets te maken hadden met een geloof in marginaliteit of machteloosheid.

Bundisten waren socialisten die er zeker van waren dat de komende arbeidersrevolutie, waarin zij geloofden, Europa zou veranderen vanuit een dodelijke val voor Joden in een plaats waar ze zouden kunnen gedijen. Dit was een weerspiegeling van twee factoren. De ene was hun hopeloze naïviteit over de kracht van het Europese antisemitisme. De andere was een miskenning van de fundamentele vijandigheid van het marxisme tegenover het Joodse volk en de Joodse rechten of die van welke minderheid of geloof dan ook, zoals Joden tot hun verdriet leerden gedurende de 70 jaar van communistische tirannie die pas eindigde met de val van de Sovjet-Unie in 1991.

Hoewel de gebeurtenissen van de 20e eeuw aantoonden hoe kolossaal fout ze zaten, waren de Bundisten niet geïnteresseerd in machteloosheid. Ze wilden Joodse autonomie over regio's in Oost-Europa waar Joden overheersten en zagen de verspreiding van de Jiddische taal en cultuur als een uitdrukking van een Joodse nationale identiteit die het tegenovergestelde was van Magids verheerlijking van marginaliteit. Zelfs toen hun dromen over een levendige toekomst voor de Joden in Europa opgingen in de rook van de vernietigingskampen van de Nazi's, vochten de Bundisten aan de zijde van de Zionisten - wier begrip van de Europese geschiedenis meer vooruitziend was en wiens visie een pad naar Joodse overleving bleek te zijn - in vergeefse maar heroïsche laatste gevechten zoals de opstand in het getto van Warschau.

Noch zijn de huidige antizionistische diasporistische vijanden van Israël vergelijkbaar met het 19e-eeuwse Reform Jodendom.

De Joden die het Pittsburgh Platform steunden waren ook niet geïnteresseerd in marginaliteit als filosofisch doel. Wat zij wilden was volledige assimilatie in de Amerikaanse hoofdstroom met behoud van een minimale hoeveelheid Joodse identiteit. Zij waren bereid om niet alleen de hoop op een hersteld Joods thuisland op te geven, maar het hele concept van Joods messianisme en dit te vervangen door geloof in het Amerikaanse Zion.

De excessen van deze denkwijze - waaronder het aannemen van de zondag in plaats van de zaterdag als sabbat en een soort hoogkerkelijke protestantse benadering van de eredienst, evenals het verwerpen van het idee van een Joods volk - lijken nu overdreven en onverdedigbaar. Maar het was heel anders dan een geloofssysteem dat stelt dat Joden beter af zijn als eeuwige slachtoffers. En terwijl een minderheid van de Reform Joden zich tot in de jaren veertig van de vorige eeuw bleef verzetten tegen het zionisme, toen de strijd om de wedergeboorte van Israël plaatsvond, deden de meeste Amerikaanse Joden dat niet. Het bleek dat twee van de grootste leiders van het Amerikaanse zionisme in die tijd Reform rabbijnen waren: Stephen Wise en Abba Hillel Silver. Hoewel de Reformbeweging nu vaak zeer kritisch staat tegenover Israël, is ze nog steeds, als een kwestie van doctrine, zionistisch.

Hoewel de Times probeert het pleidooi voor het zionisme af te schilderen als verbonden met het idee dat in de eerste decennia van de beweging overheerste over de "ontkenning van de diaspora," is dat iets waar weinig Israëli's of hun aanhangers nog over spreken. Zionisten hebben altijd sterk geloofd in het idee om de rechten van Joden overal te ondersteunen, hoewel veel van hun tegenstanders in de eerste helft van de 20e eeuw vreesden dat een Joodse staat ertoe zou leiden dat ze gedwongen zouden worden om daarheen te verhuizen, of ze dat nu wilden of niet.

Louis Brandeis, een fervent voorstander van het zionisme, zag het als onlosmakelijk verbonden met steun voor het amerikanisme en zei dat "een goede Amerikaan zijn betekende dat lokale Joden zionisten moesten zijn". Het geloof in een Joodse staat staat niet haaks op het steunen van het Joodse leven elders. De triomf van het zionisme in 1948 heeft het leven van elke Jood, of hij Israël nu actief steunt of niet, ten goede veranderd.

Marxistische hypocrieten

De beste manier om de diasporisten van vandaag te begrijpen is om ze in de context van hedendaags links te plaatsen, niet van de Joodse geschiedenis of geloof.

Als een bepaald klein percentage van de mensen met enige Joodse banden openlijk antizionistisch is, dan heeft dat over het algemeen weinig te maken met het streven naar een niet-nationalistische visie op Israël of zelfs met het ultraorthodoxe geloof dat een Joodse staat moet wachten op de komst van de Messias - een standpunt dat wordt aangehangen door een minderheid van zelfs die Chassidim die zichzelf niet als zionistisch beschouwen maar toch de realiteit van het hedendaagse Israël accepteren.

Het is eerder een functie van hun acceptatie van de giftige overtuigingen van intersectioneel links, waarvan de oorsprong gerelateerd is aan de opkomst van de kritische rassentheorie en de wakkere catechismus van diversiteit, gelijkheid en inclusie. Ze accepteren het valse idee dat de wereld verdeeld is tussen twee onveranderlijke groepen die opgesloten zitten in een eeuwigdurend rassenconflict - onderdrukkende bezitters van witte privileges en slachtoffers van gekleurde mensen. In deze formulering worden Joden ten onrechte bestempeld als "blanke" kolonialisten, terwijl Palestijnse Arabieren hun raciale slachtoffers zijn.

Dit is onzin omdat het conflict niet raciaal is; de Joden zijn de oorspronkelijke bewoners van het land Israël en van hetzelfde ras als de Arabieren. Maar als je de Joden ziet als inherent blanke onderdrukkers, dan ben je verplicht om diegenen te steunen die hen willen doden en/of verdrijven, ongeacht hun tactiek of doelen.

Bovendien, zoals zelfs het Times artikel opmerkt, terwijl deze antizionistische zoekers naar marginaliteit en ballingschap denken dat dakloos zijn op de een of andere manier goed is voor de Joden, denken ze niet dat hetzelfde geldt voor de Palestijnse Arabieren. Terwijl ze zelfs de meest liberale concepten van Joods nationalisme afkeuren, zijn ze sterke voorstanders van "Palestijnse zelfbeschikking" en soevereiniteit, ondanks het feit dat dit is verankerd in de overtuiging dat hetzelfde recht moet worden ontzegd aan de Joden.

Terwijl de vroeg-20ste-eeuwse Bundisten slechts een ander soort autonoom nationaal leven voor Joden wilden dan de Zionisten, eisten de door de Times gelauwerde Diasporisten dat Joden, en Joden alleen, niet alleen dat recht, maar de status van een volk helemaal ontzegd zou moeten worden. Voor hen zouden Joden niet alleen dakloos moeten zijn, maar zouden ze de zwakte en psychose van de machteloosheid moeten omarmen, om zo de gewaardeerde status van permanent slachtofferschap te verkrijgen die hun intersectionele identiteit als "blanke" hen anders zou ontzeggen.

De nuttige idioten van Hamas

Noch moet men hun beweringen serieus nemen dat ze alleen maar willen dat Joden en Arabieren samenleven in een vreedzame seculiere staat Palestina. Palestijnen hebben herhaaldelijk laten zien dat ze de legitimiteit van een Joodse staat niet zullen accepteren, ongeacht waar de grenzen worden getrokken. Het enige dat tussen de 7 miljoen Joden van Israël en het lot van de slachtoffers van 7 oktober staat, is de Joodse soevereiniteit en de Israel Defense Forces die de diasporisten willen ontbinden. Zich verzetten tegen de inspanningen van Israël om Hamas te vernietigen - een ideologische kracht die de geestelijke erfgenaam is van het nazisme - is niet alleen het voortbestaan toestaan van een groep die uit is op de vernietiging van Israël, maar ook optreden als "nuttige idioten" die een genocidale jihad helpen om die gruwelijke misdaden steeds weer te herhalen.

Sinds de Holocaust en de geboorte van Israël kan het antizionisme niet langer worden beschouwd als een organisatie met ook maar een greintje intellectuele integriteit. Zelfs vóór 7 oktober was het delegitimeren van het zionisme door een Jood een bondgenoot van de krachten die de Joodse staat en zijn volk wilden vernietigen. Na 7 oktober, zelfs als het wordt uitgedrukt als sympathie voor de slachtoffers van de oorlog die Hamas is begonnen, moet diasporisme worden gezien als, in het beste geval, de onwetende bondgenoot van degenen die Joden afslachten, martelen, verkrachten en ontvoeren of, in het slechtste geval, hun openlijke bondgenoten. Zulke mensen moeten gezien worden voor wat ze zijn: Joden die de gewillige werktuigen zijn van moorddadige antisemieten.

Jonathan S. Tobin is hoofdredacteur van JNS (Jewish News Syndicate). Volg hem: @jonathans_tobin.

Bron: Progressive Judaism ‘without Israel’ is a tool for antisemites - JNS.org