www.wimjongman.nl

(homepagina)


Profetie van Jeremia: VS zullen oorlog voeren tegen de Houthi's en Iran...en verliezen

"Hoor dan het plan dat Hasjem heeft beraamd tegen Edom, en wat Hij heeft beraamd tegen de inwoners van Teman [Jemen] : Zeker zullen de herdersjongens hen wegslepen; zeker zal de weide verbijsterd zijn vanwege hen."
Jeremia 47:20 (DE ISRAËLBIJBEL)

Adam Eliyahu Berkowitz 13 maart 2024

( )

Foto via Wikipedia

Maandag vuurden Houthi-rebellen vanaf hun bases in Jemen in de Rode Zee twee ballistische antischipraketten af op het koopvaardijschip Pinocchio, een schip dat eigendom is van Singapore en onder Liberiaanse vlag vaart. De Amerikaanse marine reageerde hard.

"United States Central Command voerde zes zelfverdedigingsaanvallen uit waarbij een onbemand onderwaterschip en 18 anti-scheepsraketten werden vernietigd in door Houthi gecontroleerde gebieden in Jemen", kondigde CENTCOM aan.

"Er werd vastgesteld dat deze wapens een onmiddellijke bedreiging vormden voor koopvaardijschepen en schepen van de Amerikaanse marine in de regio", aldus de functionarissen. "Deze acties worden ondernomen om de vrijheid van navigatie te beschermen en de internationale wateren veiliger te maken voor de Amerikaanse marine en koopvaardijschepen."

Ondanks de reactie van de Amerikaanse marine gingen de Houthi-aanvallen door en werden twee drones neergeschoten door een Italiaans oorlogsschip in de Rode Zee in wat werd omschreven als een daad van zelfverdediging.

Op zaterdag zei Centcom dat Amerikaanse en coalitie oorlogsschepen "in totaal minstens 28" drones hadden neergehaald in wat een grote poging tot aanval van de Houthi's leek te zijn.

Op woensdag werden bij een Houthi-aanval voor de haven van Aden drie bemanningsleden gedood van de onder Barbados-vlag varende en door Griekenland geëxploiteerde True Confidence. Op 18 februari bracht een Houthi-raket het vrachtschip Rubymar tot zinken.

Sinds het begin van de Amerikaanse luchtaanvalcampagne in januari heeft het Amerikaanse leger naar eigen zeggen meer dan 100 Houthi-raketten neergeschoten en vernietigd, volgens een analyse van de verklaringen van Associated Press.

De Houthi's, die beweren dat ze aan de kant van Hamas staan in hun oorlog tegen Israël, hebben aanvallen uitgevoerd op burgerschepen in de Rode Zee die de wereldwijde scheepvaart hebben verstoord, waardoor bedrijven gedwongen werden om langere en duurdere routes te volgen rond zuidelijk Afrika. Dit heeft de angst aangewakkerd dat de oorlog tussen Israël en Hamas zich zou kunnen uitbreiden en het Midden-Oosten in bredere zin zou kunnen destabiliseren.

Tijdens haar eerste weken in functie koos de regering Biden ervoor om Trumps beslissing om de Houthi's te classificeren als een terroristische organisatie onvoorwaardelijk in te trekken, maar in januari werd de organisatie opnieuw geclassificeerd als terroristen.

Terwijl het Midden-Oosten opwarmt, komt de VS de Jemenitische Houthi's en andere Iraanse proxies vijandig tegemoet. Het Amerikaanse leger komt zelfs in de buurt van het zetten van laarzen op de grond in Gaza terwijl het humanitaire hulp dropt. Een Amerikaans marineschip is onderweg met materiaal om een tijdelijke pier te bouwen voor de kust van Gaza. Hamas is door Israël beschuldigd van het met geweld kapen van vrachtwagens met humanitaire hulp naar Gaza, waardoor de kans bestaat dat ze in conflict komen met Amerikaanse troepen die voedsel, brandstof en medische apparatuur distribueren onder de burgers van Gaza.

( )

De geleide raketvernietiger "USS Carney" verslaat een combinatie van Houthi-raketten en onbemande vliegtuigen in de Rode Zee op 19 oktober 2023. Credit: U.S. Navy Foto door Mass Communication Specialist 2nd Class Aaron Lau.

Analisten hebben ook opgemerkt dat Iran zijn inspanningen intensiveert om Amerikaanse troepen uit het noordoosten van Syrië en Irak te verdrijven door Hezbollah en verschillende milities in te schakelen. Van 17 oktober tot eind januari waren meer dan 170 raket- en droneaanvallen gericht op coalitiebases in het noordoosten van Syrië.

Nadat bij een van deze aanvallen drie Amerikaanse militairen om het leven kwamen en 25 anderen gewond raakten, riep een tweepartijdige groep aan senatoren president Biden op tot directe militaire actie tegen Iran.

De VS wordt eindelijk wakker geschud door de zeer reële dreiging van Iran. Vorige week publiceerde het Office of the Director of National Intelligence een niet-geclassificeerde versie van zijn jaarlijkse rapport, "Annual Threat Assessment of the U.S. Intelligence Community", en hooggeplaatste inlichtingenfunctionarissen getuigden erover voor de Senate Select Committee on Intelligence (SSCI). Het rapport noemde Iran als de op twee na grootste bedreiging voor de veiligheid van de VS, na Rusland en China, en noemde de decennialange steun aan proxy-groepen als een belangrijke bedreiging die Teheran in staat stelt een agressieve houding aan te nemen "terwijl de Iraanse leiders worden afgeschermd van belangrijke consequenties".

Dit doet denken aan een vers in het boek Jeremia dat voorspelt dat Edom in de eindtijd een oorlog zal voeren tegen Jemen die het zal verliezen.

"Hoor dan het plan dat Hasjem heeft beraamd tegen Edom, en wat Hij heeft beraamd tegen de inwoners van Teman [Jemen] : Zeker zullen de herdersjongens hen wegslepen; zeker zal de weide verbijsterd zijn vanwege hen." Jeremia 49:20

De Talmoed (Yoma 10a) interpreteert dit vers en legt uit dat in de toekomst Rome, dat afstamt van Edom/Esau, voorbestemd is om in de handen van Jemen te vallen, zoals het in dit vers door de profeet Jeremia wordt verklaard. Jeremia beschrijft dat deze gewelddadige ontmoeting wereldwijde gevolgen zal hebben:

Bij het geluid van hun ondergang zal de aarde beven; Het geluid van geschreeuw zal gehoord worden bij de Rietzee. Jeremia 49:21

De Talmoed legt vervolgens uit dat Jeremia's profetische vers niet verwees naar Teman/ Jemen, maar dat de term "de jongste van de kudde" eigenlijk verwees naar Perzië, volgens een vers in het Boek Daniël:

"De ram met twee hoorns die je zag [betekent] de koningen van Media en Perzië; (Daniël 8:20)

De Talmoed identificeert "de herdersjongens" ook als Perzië, de afstammelingen van Jafeth, de jongste zoon van Noach. ...

De Talmoed trekt vervolgens een a fortiori gevolgtrekking uit de twee Tempels in Jeruzalem die impliceert dat Rome in Perzië zal vallen.

( )

Een model van de Joodse tempel gemaakt door Conrad Schick in de jaren 1870. Op de achtergrond is een ander model te zien van de tempelberg zoals die er toen uitzag. Het bevindt zich in de kelder van het Paulus-Haus, tegenover de Nabluspoort, buiten de oude stad Jeruzalem.

"Net zoals de Eerste Tempel, die de nakomelingen van Sem bouwden en de Chaldeeën hem verwoestten, en op hun beurt de Chaldeeën, geregeerd door Belsassar, in handen vielen van Perzen, geregeerd door Darius de Mede en zijn schoonzoon Cyrus de Perziër; de Tweede Tempel, die de Perzen bouwden en de Romeinen het verwoestten, is het dan niet juist dat de Romeinen in handen zullen vallen van de Perzen?" concludeert de Talmoed.

Rabbi Mendel Kessin, een vooraanstaand docent, verbindt Esau door de geschiedenis heen met Edom, Rome, het Christendom, de Westerse beschaving en uiteindelijk met de Verenigde Staten. Volgens Rabbi Kessin vertegenwoordigt Amerika het goede van Esau. Rabbi Kessin beweert dat bij het Einde der Dagen de zonden van Esau verwijderd zullen worden en Esau Godvrezend zal worden. Rabbi Kessin legt uit dat, hoewel Esau traditioneel geassocieerd wordt met het onderdrukken, vervolgen en kwellen van de Joden, hij bij het Einde der Dagen een fundamentele verandering in zijn karakter zal ondergaan.

In plaats van de Joden te schaden, zal Esau zich richten op het dienen van de Joden, door hen te helpen bij het doen van Gods wil in de vorm van mitzvot (Bijbelse geboden). Als gevolg hiervan zal Esau gerehabiliteerd worden en een plaats verdienen in de Komende Wereld. Omdat Rabbi Kessin gelooft dat de spirituele taken van Esau vandaag de dag worden voltooid door de Verenigde Staten, ziet hij de bestemming van de Verenigde Staten aan het Einde der Dagen als positief.

Dit verband tussen de moderne Verenigde Staten en het oude Rome werd zelfs opgemerkt door de populaire politieke expert Tucker Carlson in een videoclip.

In de video suggereerde Carlson dat net als Rome, dat volgens hem ten onder ging omdat zijn leger "gedomineerd werd door niet-burgers," de open zuidelijke grens en tekorten in militaire rekrutering samen een existentiële crisis zouden kunnen vormen voor de VS. Een recent voorstel van het Huis, ironisch genoeg getiteld de Courage to Serve Act, zou het leger toestaan om gekwalificeerde migranten te rekruteren die illegaal de grens zijn overgestoken.

Bron: Jeremiah Prophecy: US will wage war against the Houthis and Iran…and lose - Israel365 News