www.wimjongman.nl

(homepagina)


Het probleem in Gaza is Hamas, niet hoe hulp te bieden

Het drijvende havenplan van Biden is een potentiële val voor zowel de Verenigde Staten als Israël, maar ook een kans voor terroristen om sympathie voor de Palestijnen uit te buiten.

Jonathan S. Tobin op 13 maart 2024 / JNS

()

Ontheemde Palestijnen slaan tenten op naast de Egyptische grens met de stad Rafah in het zuiden van de Gazastrook op 8 maart 2024. Foto door Abed Rahim Khatib/Flash90.Ontheemde Palestijnen slaan tenten op naast de Egyptische grens met de stad Rafah in de zuidelijke Gazastrook op 8 maart 2024. Foto door Abed Rahim Khatib/Flash90.

Na maanden van druk van linkse critici en liberale mediakanalen die het lijden van de Palestijnen alleen maar lijken te benadrukken sinds Hamas op 7 oktober een oorlog begon, voelde president Joe Biden dat hij moest reageren met iets groots. Wat hij nodig had was een gebaar dat een tastbaar bewijs zou zijn van zijn medeleven met de burgers van Gaza, evenals een plan dat hen hulp zou bieden zonder de terroristen te helpen. Wat hij bedacht was een plan om een drijvende haven voor de Strook te bouwen van waaruit voedsel en andere voorraden zouden stromen om de tekorten te verlichten die een constante stroom van afschuwelijke beelden en hartverscheurende verhalen over de omstandigheden daar hebben opgeleverd.

De belangrijkste vraag die gesteld moet worden over de haven is niet of het genoeg zal zijn om de hulp die nodig is in Gaza mogelijk te maken. Noch is het het probleem van de belofte van Biden dat er geen enkele Amerikaanse laars in Gaza zal zijn, een belofte die hij hoogstwaarschijnlijk niet zal kunnen nakomen. Ook de nog onbeantwoorde vragen over hoe het voedsel, de brandstof of andere voorraden die door het Amerikaanse apparaat worden aangevoerd, de behoeftige Palestijnen zullen bereiken zonder door Hamas te worden gestolen, zijn van secundair belang.

Dat is omdat, ondanks de obsessieve focus van de internationale gemeenschap op tekorten in de Strook, het echte probleem daar niet gaat over hulp of de distributie ervan of de omstandigheden waarmee de Palestijnen worden geconfronteerd. Het probleem in Gaza is Hamas zelf.

Zolang de terreurgroep nog steeds bewapend is en de leiding heeft over een deel van de kustenclave - en nog steeds in staat is om delen van het tunnelsysteem te gebruiken dat is gebouwd met internationale hulp bedoeld om gewone Palestijnen te helpen - is al het gepraat over humanitaire zorgen daar in wezen een afleidingsmanoeuvre.

Waarom de Palestijnen lijden

De enige juiste reden waarom de inwoners van Gaza blijven lijden is, omdat de internationale gemeenschap, de media en de Amerikaanse regering zich hebben laten overhalen om de gevolgen voor de Palestijnen van de oorlog die op 7 oktober begon, belangrijker te vinden dan de oorzaak ervan of de enige manier waarop de oorlog echt zal eindigen: enwel door de volledige nederlaag van Hamas.

Oorlog is, zoals altijd, een hel. Onschuldige mensen lijden altijd wanneer regeringen en/of terroristische groeperingen die als regering opereren - zoals Hamas, die sinds 2007 Gaza als onafhankelijke Palestijnse staat in naam en toenaam regeert - ermee beginnen. En de enige manier om de pijn te beëindigen is door de oorlog te beëindigen.

Het is waar dat veel van dezelfde mensen die schreeuwen om meer hulp voor Gaza - en die de vermeende wreedheid van Israël aanklagen om de oorlog tegen Hamas zo te voeren dat het moeilijker wordt om die hulp te krijgen - ideeën hebben over het beëindigen van de gevechten. Ze steunen de eisen van Hamas voor een onmiddellijk en permanent staakt-het-vuren dat min of meer zal terugkeren naar de status quo van 6 oktober, toen de islamisten de Strook met ijzeren vuist bestuurden.

De weigering van Israël om mee te gaan in die absurde situatie wordt door critici gezien als een bewijs van de kwaadwillige bedoelingen van Israël. Maar elk staakt-het-vuren dat een einde zou maken aan de gevechten zou in wezen Hamas belonen voor het uitvoeren van de grootste massaslachting van Joden sinds de Holocaust in haar aanvallen op Joodse gemeenschappen in het zuiden van Israël. En het zou een herhaling van die golf van moord, verkrachting, marteling en ontvoering vrijwel zeker maken; Hamas heeft dat al gezegd.

Het oorlogsdoel van de Joodse staat - in ieder geval in principe gesteund door de Verenigde Staten totdat Biden een "rode lijn"-waarschuwing uitvaardigde waarin hij eiste dat de Israel Defense Forces de laatste enclaves van Hamas in Rafah niet zouden binnenvallen - is de volledige nederlaag van Hamas.

En het is een herinnering dat al het lijden in Gaza en de slachtoffers aan beide kanten, hoeveel het er in werkelijkheid ook zijn geweest, de schuld is van Hamas en Hamas alleen. Het begon de oorlog met grensoverschrijdende aanvallen en onuitsprekelijke wreedheden. En door het niet vrijlaten van de mannen, vrouwen en kinderen die het als gijzelaars nam en terugsleepte naar Gaza - door te gaan met de oorlog ondanks de hopeloosheid van zijn militaire situatie en zich te blijven verschuilen achter burgers, zelfs als de meesten van hen waarschijnlijk Hamas steunen - moet het de verantwoordelijkheid nemen voor de onvermijdelijke gevolgen.

Hamas denkt nog steeds dat het kan winnen

Maar het probleem is niet alleen hun onverzettelijkheid. Het is het feit dat ze erop rekenen dat de beelden van de Palestijnse angst, die ze zelf hebben veroorzaakt, hen uit de brand zal helpen. Ze zien de focus van de internationale gemeenschap en de Verenigde Staten op de hulpvraag, in plaats van te eisen dat Hamas een einde maakt aan hun zinloze verzet, als de sleutel tot de overwinning. Dit gaat verder dan de oneerlijke kritiek op de militaire tactieken van Israël, die verre van genocidaal zijn en in feite humaner dan die van welk leger ook in de moderne geschiedenis. Door te doen alsof de prioriteit van het moment is om hulp naar Gaza te brengen, ongeacht het feit dat het grootste deel ervan wordt gestolen door Hamas en wordt bewaard voor gebruik door de kaders, verlengen ze de oorlog en vergroten ze de pijn van de Palestijnen in plaats van deze te verzachten.

En hetzelfde zal gelden voor het havenplan.

Het idee voor de haven is ingewikkeld en zal een enorme inspanning vergen van zowel het Amerikaanse leger als de marine. Het idee is dat de Amerikaanse strijdkrachten het drijvende platform voor de kust zullen bouwen, evenals een brug die het platform zal verbinden met het land waarover vrachtwagens de humanitaire hulp zullen vervoeren. Eenmaal aan land worden de voertuigen geïnspecteerd door niet nader gespecificeerd personeel en mogen ze op weg naar de Palestijnen. Naar verluidt zullen Israëli's de spullen die naar Gaza gaan in Cyprus inspecteren om er zeker van te zijn dat niets de oorlogsinspanningen van Hamas direct zal helpen. Maar er is geen plan dat kan garanderen dat al het voedsel, brandstof of iets anders dat de Palestijnen nodig hebben uiteindelijk niet zal worden ingenomen door de troepen van Hamas in de Strook. Dat wil zeggen dat zelfs na alle uitgebreide logistieke planning van dit technische hoogstandje, de voorraden die het naar de regio brengt misschien niemand zal helpen behalve degenen die altijd hebben geprofiteerd van de vrijgevigheid van de wereld: de terroristen zelf.

Nieuwe problemen creëren

Zelfs als dat geen duidelijke fout in dit voorstel zou zijn, dan nog opent alleen al het betrekken van Amerikaans personeel bij Gaza-operaties de mogelijkheid van aanvallen op hen, of ze nu offshore blijven of, wat het meest waarschijnlijk is, Biden's belofte niet wordt nagekomen. Zal een regering die Afghanistan verliet in een schandelijke nederlaag waarbij Amerikanen omkwamen, onze bondgenoten werden verraden en immense hoeveelheden militair materiaal en infrastructuur aan de Taliban werden overhandigd, bereid zijn om stand te houden als Hamas aanvalt? Of zal het weglopen zoals elders, waardoor het prestige en de invloed van de VS verder afnemen?

En wat is de toekomst van de drijvende haven? Zal dit het begin worden van een permanente faciliteit die Gaza een toegang tot de zee zal bieden die niet alleen de stroom humanitaire hulp zal vergemakkelijken, maar ook een gemakkelijkere manier voor de Palestijnen om wapens en materialen te importeren die nodig zijn om hun militaire infrastructuur weer op te bouwen?

De geschiedenis van de afgelopen twee decennia in Gaza had de internationale gemeenschap veel voorzichtiger moeten maken met het versoepelen van het isolement van Gaza.

Hoewel het creëren van een haven zou kunnen bijdragen aan het oplossen van een kortetermijncrisis in de voedseldistributie, zou het ook een langetermijnprobleem kunnen verergeren door in wezen elke toekomstige blokkade van Gaza door Israël en Egypte, die bedoeld was om het de terroristen moeilijker te maken zich te hergroeperen, op te heffen. Het is waar dat de blokkade Hamas er niet van heeft kunnen weerhouden zich tot de tanden te bewapenen en het equivalent van het New Yorkse metrosysteem onder Gaza te bouwen. Hamas gebruikt zijn tunnels als een commando- en controlestructuur waar het raketten, wapens en andere voorraden opslaat. Het ondergrondse systeem biedt ook onderdak aan terroristen en wordt gebruikt om Israëlische gijzelaars op te sluiten. En het heeft dit gedaan door de miljarden om te leiden die Europeanen en Amerikanen naar Gaza hebben gestuurd om het lijden van de Palestijnen te verlichten vóór het begin van de huidige oorlog.

Een Trojaans Paard

Tenzij Hamas is uitgeroeid en Israël de volledige leiding heeft over heel Gaza, is er geen manier om te voorkomen dat de haven de toekomstige bevoorradingsproblemen van Hamas oplost. Er is niets in het havenplan - behalve vertrouwen in Biden's oordeel of dat van een opvolger als hij niet wordt herkozen - dat zou voorkomen dat Gaza een grotere bedreiging voor de regio wordt dan het voor 6 oktober was. In plaats van een doorgeefluik voor hulp, moet de haven worden gezien als een Paard van Troje dat eruitziet als een humanitair gebaar, maar dat de daders van de gruweldaden van 7 oktober zeker in staat zal stellen om door te gaan met het doden en uitbuiten van de Palestijnse bevolking.

De regering is gezwicht voor de druk die wordt uitgeoefend door beelden in de media en rapporten over de hongersnood onder de Palestijnen die net zo waarschijnlijk gemanipuleerd zijn door een bevooroordeelde pers als de nepcijfers over het aantal slachtoffers die naar buiten zijn gebracht door het Hamas-ministerie van Volksgezondheid. Biden maakt zich zorgen over het overlopen van zijn linkse achterban die sympathiseert met Hamas. Toch had de president nee moeten zeggen tegen het betrekken van Amerikaanse troepen en middelen in een plan dat op hem zou kunnen terugslaan en de oorlog die hij zegt te willen beëindigen, zou kunnen verlengen.

De enige manier om dat te doen is dezelfde als sinds 7 oktober: Israël helpen om de nederlaag van Hamas te voltooien en een einde te maken aan de controle van Hamas over een deel van Gaza. Zodra dat gebeurt, wordt het probleem van het voeden en verzorgen van de Palestijnen eenvoudiger. Het vergt een vooruitziende blik en morele moed om niet toe te geven aan de druk van diegenen die weigeren het verband te zien tussen het voortbestaan van Hamas en de verontrustende beelden van Palestijnen in nood. Maar in plaats van de ondergang van de terroristische troepen te versnellen, zal het havenplan, in combinatie met de druk op Israël om in te stemmen met een staakt-het-vuren voordat de terroristen klaar zijn, alleen maar meer ontberingen betekenen voor de Palestijnen en meer bloed vergieten door Hamas.

Jonathan S. Tobin is hoofdredacteur van JNS (Jewish News Syndicate). Volg hem: @jonathans_tobin.

Bron: The problem in Gaza is Hamas, not how to provide aid - JNS.org