www.wimjongman.nl

(homepagina)


Palestijnen: 'Gerevitaliseerd' betekent eenheid met Hamas-terroristen

Zou de regering Biden de oorlog deze week willen stoppen?

door Bassam Tawil - 12 maart 2024

( )

Voor de Palestijnse leiders betekent het vernieuwen van de Palestijnse Autoriteit het smeden van een alliantie met Hamas door de terreurgroep uit te nodigen om deel uit te maken van een nieuw bestuursorgaan dat de Gazastrook in het naoorlogse tijdperk zou besturen. Afgebeeld: Hamasleider Khaled Mashaal (R) en de president van de Palestijnse Autoriteit Mahmoud Abbas (L) worden ontvangen door Qatars toenmalige emir sjeik Hamad Bin Khalifa Al-Thani tijdens een ceremonie in Doha, Qatar op 6 februari 2012. (Foto door AFP via Getty Images)

De Amerikaanse regering is van mening dat de Palestijnse Autoriteit (PA) "gerevitaliseerd" moet worden - "nieuw leven moet worden ingeblazen" - voordat zij de controle over de Gazastrook krijgt, nadat de door Iran gesteunde terreurgroep Hamas uit de macht is gezet. De Amerikaanse regering heeft echter niet verduidelijkt wat ze bedoelt als ze het heeft over "nieuw leven inblazen" van de PA. Aangenomen kan worden dat het gaat om het doorvoeren - en afdwingen - van uitgebreide hervormingen en het beëindigen van de welig tierende financiële en administratieve corruptie in de Palestijnse bestuursinstellingen.

PA-leiders lijken ondertussen een andere interpretatie te hebben van het "revitalisatie"-voorstel. Voor deze leiders betekent het revitaliseren van de PA het smeden van een alliantie met Hamas door de terreurgroep uit te nodigen om deel uit te maken van een nieuw bestuursorgaan dat de Gazastrook in het naoorlogse tijdperk zou gaan besturen.

In plaats van afstand te nemen van Hamas, vooral in de nasleep van de massamoord op Israëliërs op 7 oktober 2023, blijven de PA-leiders op de Westelijke Jordaanoever de terreurgroep zien als een belangrijke en legitieme speler in het Palestijnse politieke landschap. Deze veronderstelling is de reden waarom de president van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas, nooit het bloedbad heeft veroordeeld, dat resulteerde in de moord op 1200 Israëli's en de verwonding van meer dan 5000, naast de ontvoering van 240 anderen als gijzelaars. Dat is ook de reden waarom hooggeplaatste PA-functionarissen Hamas nog steeds beschouwen als de spil van de Palestijnse samenleving en politiek.

Volgens Hussam Zomlot, de gezant van de PA in Groot-Brittannië:

"We zien dat de Hamas-organisatie een integrale rol speelt in de nationale, politieke en sociale kwesties van Palestijnse burgers. Zij [Hamas] zijn een deel van ons. We weigeren om welke Palestijnse partij dan ook te beschrijven als een terroristische organisatie. We weigeren de Palestijnse strijd te omschrijven als terrorisme. We weigeren elke Palestijnse activiteit als terrorisme te omschrijven."

Premier Mohammad Shtayyeh van de Palestijnse Autoriteit zei dat de PA bereid was om met Hamas samen te werken. "We hebben een Palestijnse eenheid nodig," zei hij. "Hamas maakt deel uit van de Palestijnse politieke arena."

Jibril Rajoub, secretaris-generaal van de regerende Fatah-factie van de PA, onthulde dat hij onlangs hoge Hamas-functionarissen heeft ontmoet en hen het idee heeft aangeboden om een Palestijnse eenheidsregering te vormen. "Nationale eenheid vereist een gemeenschappelijke politieke aanpak voor Fatah en Hamas," zei Rajoub.

"Wij beschouwen Hamas als onderdeel van het Palestijnse nationale weefsel. We moeten met Hamas tot een akkoord komen over alles wat te maken heeft met de vorming van een [nieuwe] regering en de politieke situatie. Onze prioriteit is de hervorming van het Palestijnse politieke systeem."

Eerder had Rajoub ook gezegd dat de contacten van de PA-leiding met "onze broeders in Hamas" nooit zijn gestopt. "We zoeken naar manieren om tot een gemeenschappelijke politieke strategie te komen,"verklaarde hij. Rajoub wees de eis van de Amerikaanse regering om de PA te hervormen van de hand:

"Wij de Palestijnen accepteren geen inmenging in onze interne aangelegenheden.... Wij weten wat goed voor ons is en hoe we onze problemen kunnen oplossen, inclusief het doorvoeren van hervormingen."

Eind februari ontmoetten vertegenwoordigers van Fatah en Hamas elkaar in Moskou om manieren te bespreken om "nationale eenheid" te bereiken. Hussein Hamayel, een hooggeplaatste Fatah-functionaris, zei dat het doel van de bijeenkomst was om de vorming van een nieuwe Palestijnse eenheidsregering te bespreken.

Aan de vooravond van de Fatah-Hamas gesprekken eind februari, drongen verschillende Palestijnse terreurgroepen in de Gazastrook er bij de twee partijen op aan om het eens te worden over de vorming van een Palestijnse "nationale eenheidsregering." De groepen riepen Fatah en Hamas ook op om overeenstemming te bereiken over een "verenigde strategie voor een alomvattend verzet" tegen Israël.

De PA heeft tot nu toe geen tekenen gegeven dat het serieus is om te beginnen aan een plan om haar politieke, economische en veiligheidsinstellingen te hervormen. Het enige dat PA-president Mahmoud Abbas tot nu toe heeft gedaan is zijn premier, Shtayyeh, vragen om af te treden. Abbas is naar verluidt van plan om de vertrekkende premier te vervangen door een andere onder zijn loyalisten, die niet te onderscheiden is van Shtayyeh: Mohammad Mustafa.

Als Abbas Mustafa niet benoemt, zal hij ongetwijfeld een andere van zijn loyalisten voor de baan selecteren. De ene handlanger vervangen door een andere is zeker niet wat de Palestijnen nodig hebben.

De Palestijnen hebben nieuwe, jonge leiders nodig met een visie op Palestijns-Israëlische vrede en coëxistentie. De PA heeft een institutionele revisie nodig, van boven naar beneden. De Palestijnen willen dat degenen die verantwoordelijk zijn voor financiële en administratieve corruptie uit de macht worden gezet.

De 88-jarige Abbas lijkt er echter van overtuigd dat hervormingen een eenheidsakkoord met een islamistische terreurgroep, Hamas, inhouden, wiens handvest oproept tot Jihad (heilige oorlog) en de eliminatie van Israël. "Israël zal bestaan en blijven bestaan totdat de islam het zal uitroeien, net zoals het anderen vóór hen heeft uitgeroeid," stelt het handvest van Hamas, dat moslims oproept om de banier van de Jihad te hijsen.

Pogingen van het PA leiderschap om een eenheid met Hamas te smeden zijn niet nieuw. Drie maanden voor het bloedbad van 7 oktober ontmoetten leiders van Fatah en Hamas elkaar in Egypte om te praten over de vorming van een Palestijnse eenheidsregering. Sindsdien zijn vertegenwoordigers van de twee partijen regelmatig bijeengekomen om het idee van eenheid na te streven.

Je zou denken dat Abbas niet alleen Hamas zou hebben veroordeeld na de horrorachtige gruweldaden tegen Israëli's, maar dat hij op zijn minst de terreurgroep verantwoordelijk zou houden voor de catastrofe die het heeft veroorzaakt voor de inwoners van de Gazastrook als gevolg van de aanval van 7 oktober. In plaats daarvan achtervolgen Abbas en zijn cohorten Hamas en smeken hun leiders om in te stemmen met de oprichting van een Palestijnse eenheidsregering.

Dit alles gebeurt onder het toeziend oog van de Amerikaanse regering, die zich niet lijkt te verzetten tegen het idee van eenheid tussen Fatah en Hamas. In plaats van druk uit te oefenen op Abbas om de Palestijnse Autoriteit "nieuw leven in te blazen", probeert de Amerikaanse regering Israël ervan te weerhouden om de resterende Hamas-terroristen in de zuidelijke Gazastrook uit te schakelen. In plaats van Abbas aan de kaak te stellen omdat hij de Amerikanen voor de gek houdt, beschuldigt de Amerikaanse president Joe Biden de Israëlische premier Benjamin Netanyahu ervan dat hij "Israël meer pijn doet dan helpt."

Vanuit het perspectief van Biden is het alsof Netanyahu en de Israëli's verantwoordelijk zijn voor de verwoesting in het Midden-Oosten sinds het bloedbad van Hamas op 7 oktober, en niet Iran en de hoofdsponsor van Hamas, Qatar, wiens "beschermingsgeld" klaarblijkelijk "zonder bescherming" kwam. Als zodanig zou het geen verrassing zijn als de regering Biden een "Palestijns eenheidsakkoord" tussen Abbas' Fatah-factie en Hamas zou verwelkomen - een akkoord dat ongetwijfeld aan de wereld zou worden gepresenteerd als het door de VS gemaakte revitaliseringsplan; in werkelijkheid gewoon een voorbode van de volgende oorlog.

Deze week nog vertelde Qatar, vermoedelijk op aandringen van de VS, zijn Hamas-gasten naar verluidt dat ze de gijzelaars moesten vrijlaten of Qatar verlaten. Maar sinds het mislukken van de onderhandelingen is deze deal, als het al ooit echt was en geen "knipoog", misschien in rook opgegaan. Het probleem was misschien het gebrek aan een "stimulans" voor Qatar.

Het enige wat de VS zou hoeven te doen is Qatar laten weten dat ze de overeenkomst annuleren die de regering Biden in januari ondertekende - in ruil voor niets - om het gebruik van de Amerikaanse luchtmachtbasis Al Udeid in Qatar met nog eens tien jaar te verlengen. Het hoofdkwartier van CENTCOM te verplaatsen naar een land in het Midden-Oosten dat niet, zoals Qatar, een verleden heeft van het ondersteunen van Islamitische Staat (ISIS/Da'esh) , Hezbollah , al Shabab , de Taliban in Afghanistan en al Qaeda evenals Hamas.

Daarnaast zouden de Verenigde Staten Qatar gewoon kunnen vertellen dat de VS helaas geen andere keuze zal hebben dan de aanduiding van Qatar officieel te veranderen van " belangrijke niet-NAVO bondgenoot," wat het niet is, naar Staatsponsor van Terrorisme wat het wel is (zie hier, hier, hier, hier en hier ). De VS zouden de oorlog aan een einde kunnen hebben en alle de gijzelaars -- niet alleen de Amerikanen -- in een minuut vrij kunnen laten.

De regering Biden -- of gewoon bezorgde burgers -- zouden ook kunnen demonstreren met borden waarop de steun van Qatar voor terrorisme wordt aangeprezen, een PR-campagne waar ze misschien niet blij mee zouden zijn.

Beweren dat Qatar een bondgenoot is omdat het zogenaamd helpt te onderhandelen over de vrijlating van de gijzelaars is even onzinnig als Rusland laten onderhandelen namens de Verenigde Staten over een "Iraanse nucleaire deal" in Wenen terwijl Poetin Oekraïne binnenviel. Qatar wil niet dat de gijzelaars worden vrijgelaten en wil niet dat Hamas wordt verslagen: Hamas is het huisdier van Qatar. De VS moet de luchtmachtbasis Al Udeid gewoon verlaten -- of er serieus mee dreigen, en niet met een "knipoog." Door zijn troepen daar te stationeren, bewijst de VS Qatar een monumentale dienst, niet andersom. Zonder de Amerikaanse luchtmachtbasis is Qatar slechts een rijke, extreem kwetsbare zandbank, zoals de machthebbers ongetwijfeld wel weten.

Bassam Tawil is een Arabische moslim uit het Midden-Oosten.

Bron: Palestinians: 'Revitalized' Means Unity with Hamas Terrorists :: Gatestone Institute