www.wimjongman.nl

(homepagina)


Overweldigd

Door Daymond Duck - Gepubliceerd op: 8 juni 2024

Meer dan 50 jaar geleden begon ik Bijbelprofetie te bestuderen en een van de eerste dingen die ik leerde was dat de profetische tekenen aan het einde van het tijdperk steeds dichter bij elkaar zouden komen.

Verscheidene Schriftverzen onthulden dat de tekenen zouden zijn als de geboortepijnen van een vrouw die spoedig haar baby ter wereld zou brengen (wat betekent dat de tekenen in frequentie en intensiteit zouden toenemen naarmate we het einde van het tijdperk naderden).

Als ik terugkijk naar mijn begintijd als bijbelprofetiestudent, leek het alsof er ongeveer eens in de 6 maanden iets groots gebeurde.

Toen Jezus gevraagd werd naar de tekenen van Zijn Wederkomst, zei Hij: "Zie de Vijgenboom" (Israël), en de meeste profetieleerkrachten die ik kende zeiden dat het nummer één teken Israël was.

Later begon iemand te onderwijzen dat we alle tekenen zouden moeten zien aankomen, en zij noemden het "een samenkomen van de tekenen".

Dit gezegd hebbende, de vervulling van alle tekenen heeft het punt bereikt waarop ik me overweldigd voel door alleen al te proberen te ontdekken wat er de afgelopen 24 uur is gebeurd.

Ik heb het niet over een overweldigd gevoel eens in de 6 maanden of eens per week. Ik heb het over een overweldigd gevoel elke dag van de week (7 dagen per week). Het bewijs hiervoor is de lengte van de wekelijkse artikelen die ik schrijf.

Toen ik voor het eerst begon met schrijven, probeerde ik de artikelen beperkt te houden tot 4 of 5 alinea's (sommige lezers stuurden me e-mails waarin ze zeiden dat ze geen lange artikelen lezen). Mijn artikelen zijn nu ongeveer 9 alinea's lang, en ik neem aan dat sommige lezers niet het hele artikel lezen vanwege de lengte (deze is ongeveer 15, en ik verontschuldig me).

Realiseer je alsjeblieft dat de lengte deels het resultaat is van het feit dat de profetische tekenen als geboortepijnen zijn.

Denk hier eens over na: Jezus zei ons "Zie de Vijgenboom" (Israël), en mijn dagelijkse update bevat al meer dan 240 opeenvolgende dagen elke dag iets over Israël.

Ik vermoed dat Israël in veel landen bijna elke dag het nieuws haalt.

Daarnaast zijn leiders in de VN, EU, Arabieren en anderen verschillende keren bijeengekomen om over Israël te praten en Israël (een van de kleinste naties op aarde) heeft bijna elke dag die voorbijgaat een vertegenwoordiger of vertegenwoordigers van ergens op aarde ontvangen.

Een tijd als deze hebben we nog nooit meegemaakt.

Hier zijn enkele actuele gebeurtenissen die verband lijken te houden met Bijbelprofetieën.

Eén, met betrekking tot goddeloosheid en corruptie aan het einde van het tijdperk: op 30 mei 2024 werd gemeld dat Palestijnse documenten die Israël in beslag had genomen van Hamas in Gaza aantonen dat Hamas in april 2024 108 miljoen dollar had gestolen van Palestijnse banken en hun filialen.

Gewapende groepen terroristen van Hamas drongen banken binnen, haalden kluizen leeg, beroofden filialen en gebruikten het geld om hun terroristische activiteiten te financieren.

(Mijn mening: Een deel van dat geld kwam waarschijnlijk uit de VS; dit is niet de eerste keer dat er berichten zijn dat Hamas banken berooft. De regering Biden weet ervan, maar Biden blijft geld sturen naar de Palestijnen en Hamas steunen).

(Meer: Een Israëlische soldaat zei dat Israëlische troepen de belangrijkste schuilplaats van Yahya Sinwar hebben gevonden in een tunnel met kantoren, slaapkamers, badkamers, keukens, veel speciaal voedsel en miljoenen dollars in contanten).

Twee, met betrekking tot het verlies van banen, hogere energieprijzen, inflatie, het verval van Amerika, enz.: op 21 mei 2024 werd gemeld dat het Bureau of Land Management van de regering Biden een reeks nieuwe regels uitvaardigde die het onmogelijk zullen maken om naar kolen te delven, naar olie te boren of naar aardgas te boren op miljoenen hectaren federaal land.

De regering Biden deed dit ondanks het feit:

 • Dat veel burgers zonder werk komen te zitten.
 • Dat regulatoren van nutsbedrijven zeiden dat het verminderen van de toevoer van steenkool, olie en aardgas het Amerikaanse elektriciteitsnet in gevaar zal brengen.
 • De toch al hoge elektriciteitsrekeningen zullen torenhoog worden en veel burgers met een laag inkomen, gepensioneerden met een vast inkomen, enz. zullen niet in staat zijn om ze te betalen.

Het hoofd van de American Coal Council zei dat Amerika nationale zelfmoord pleegt door een sprookje na te jagen (groene energie die niet aan onze behoeften voldoet).

Drie, met betrekking tot een economische ineenstorting: op 30 mei 2024 werd gemeld dat Dr. Vernon Coleman (auteur van honderden artikelen en meer dan 100 boeken die in 22 talen zijn vertaald) zei dat noch de Labour Party noch de Conservatieve Party de komende algemene verkiezingen in het VK wil winnen omdat de regering van het VK geen geld meer heeft, de economie gaat instorten, geen van beide partijen er de schuld van wil krijgen en beide liever hebben dat de andere partij de leiding heeft.

Vier, over oorlogen en geruchten van oorlogen: op 30 mei 2024 werd gemeld dat de regering Biden in het geheim toestemming gaf aan Oekraïne om doelen in Rusland aan te vallen met Amerikaanse wapens.

(Meer: Op 30 mei 2024 waarschuwde Rusland dat zijn dreigementen om tactische kernwapens in Oekraïne te gebruiken geen bluf zijn).

(Meer: Op 3 juni 2024 zei een Russische functionaris dat de VS "fatale gevolgen" kunnen ondervinden als ze Oekraïne voorzien van Amerikaanse wapens om doelen op Russisch grondgebied te treffen).

Vijf, met betrekking tot wereldregering en vervolging, zei Tedros Ghebreyesus (directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie - WHO) onlangs:

 • Je weet dat anti-vaxxers een serieuze uitdaging vormen en ik denk dat we een strategie moeten ontwikkelen om echt terug te slaan.
 • Ik denk dat ze COVID als een kans hebben gebruikt en je weet welke ravage ze aan het aanrichten zijn.

Veel rapporten van gerenommeerde wetenschappers en experts hebben bevestigd dat de COVID-vaccinaties gevaarlijk en ineffectief waren, hartproblemen veroorzaakten, vruchtbaarheidsproblemen veroorzaakten, het sterftecijfer deden stijgen en autisme deden toenemen.

Het is bewezen dat sommige vaccins besmet waren.

Dr. Fauci (hoofd van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases - NIAID) heeft toegegeven dat hij geen wetenschappelijke gegevens had voor sommige van de protocollen die hij "verzon" (sociale afstand, het dragen van een masker, etc.).

En nu wil het hoofd van de WHO (een VN-groep) echt "terugslaan" op mensen die zich verzetten tegen de besmette, doodveroorzakende, ineffectieve vaccinaties.

(Mijn mening: Het machtigen van globalistische groepen om hun "verzonnen" protocollen aan iedereen op aarde op te dringen zal leiden tot extreme vervolging, tirannie en onderdrukking).

Zes, met betrekking tot wereldregering en het recente falen van het Internationale Pandemie Verdrag: op 30 mei 2024 werd gemeld dat 47 Afrikaanse naties hun eigen verdrag hebben opgesteld en de WHO hebben gevraagd om een speciale zitting van de Wereldgezondheidsvergadering bijeen te roepen om het voor het einde van 2024 te overwegen.

(Meer: Op 30 mei 2024 werd gemeld dat Australië de Wereldgezondheidsvergadering heeft gevraagd een manier te vinden om het Internationale Pandemieverdrag van de WHO vooruit te helpen).

(Meer: Op 2 juni 2024 werd gemeld dat 216 gekozen functionarissen uit 34 landen een brief hebben ondertekend waarin ze WHO-directeur-generaal Tedros Ghebreyesus instrueren dat elke poging om de voorgestelde WHO-pandemieovereenkomst of IGR-amendementen deze week aan te nemen "de principes van goed bestuur zou schenden", de organisatieregels zou breken en een tijdperk van "tirannie en onderdrukking" zou inluiden).

(Meer: Op 3 juni 2024 werd gemeld dat de WHO van plan is om tegen 2025 een Internationaal Pandemie Verdrag te voltooien).

Zeven, met betrekking tot de wereldregering en amendementen op de International Health Regulations (IHRs): er is gemeld dat de WHO op 2 juni 2024 de regels heeft geschonden en de goedkeuring van een reeks amendementen erdoor heeft geramd.

Ik weet niet wat er is aangenomen, maar de oorspronkelijke amendementen zouden de WHO in staat stellen om een noodsituatie voor de volksgezondheid uit te roepen en de controle over iedereen op aarde over te nemen.

De WHO zou elk land of individu kunnen verhinderen iets te doen wat de WHO niet wilde.

De WHO zou medische behandelingen, vaccinaties, maskers, quarantaines, paspoortbeperkingen, sociale afstand, enz. kunnen eisen.

En vergeet dit niet: de WHO overtrad de regels om de IGR erdoor te rammen.

Als ze bereid waren om de regels te overtreden voordat de IGR werd aangenomen, wat moeten we dan verwachten als ze de regels willen overtreden nadat ze meer macht hebben?

Wat als ze de niet-gevaccineerden willen vermoorden, etc.?

Hier is een link naar het artikel.

Bron: https://www.lifesitenews.com/opinion/who-passes-invalid-health-regulations-that-must-be-rejected/?utm_source=digest-prolife-2024-06-05&utm_medium=email

Acht, met betrekking tot een afvalligheid in de Kerk aan het einde van het tijdperk: eind mei 2024 stemde een regionale conferentie in West-Afrika met ongeveer een miljoen leden ervoor om de United Methodist Church te verlaten vanwege haar besluit om het homohuwelijk en de wijding van homoseksuele geestelijken toe te staan.

Ongeveer 7.500 congregaties hebben zich de afgelopen jaren vanwege deze kwestie afgescheiden van de United Methodist Church.

Negen, met betrekking tot een waardeloos vredesverdrag in het Midden-Oosten dat mensen vrede en veiligheid doet verklaren en plotselinge vernietiging (de Verdrukking) over de wereld brengt: op 3 juni 2024 drong een groep zogenaamde VN-deskundigen er bij alle naties op aan om een Palestijnse staat te erkennen om vrede in het Midden-Oosten te verzekeren.

Volgens hen "is dit een voorwaarde voor blijvende vrede in Palestina en het hele Midden-Oosten - te beginnen met de onmiddellijke afkondiging van een staakt-het-vuren in Gaza en geen verdere militaire invallen in Rafah."

(Mijn vraag: Waarom hebben de zogenaamde experts geen verdere militaire aanvallen op Israël toegevoegd?)

Tien, over oorlogen en oorlogsgeruchten: op 3 juni 2024 werd gemeld dat Hezbollah in Libanon Israël 238 keer aanviel in april en 325 keer in mei - 563 keer in 61 dagen.

(Meer: Het hoofd van Israëls leger vertelde troepen dat de noodzaak om met Hezbollah af te rekenen acuter is geworden, en dat een beslissing over al dan niet ten strijde trekken nabij is).

(Meer: Op 4 juni 2024 vertelde Netanyahu troepen en brandweerlieden in het noorden van Israël dat de natie klaar is voor een extreem krachtige reactie op Hezbollah in Libanon).

(Meer: Op 4 juni 2024 werd gemeld dat vertegenwoordigers van verschillende diplomatieke delegaties zich zorgen maken dat een oorlog tussen Israël en Libanon in het verschiet ligt. Volgens het rapport geloven functionarissen in het Verenigd Koninkrijk dat Israël zich klaarmaakt om Libanon aan te vallen rond het midden van deze maand).

(Meer: Op 5 juni 2024 raakten verschillende Israëli's gewond door een raket van Hezbollah. Israël gaat de rekrutering van 50.000 extra reservisten goedkeuren).

Elf, over bedrog: op 1 juni 2024 zeiden twee leden van Netanyahu's regeringscoalitie dat president Biden tegen de wereld loog toen hij beweerde dat een voorstel voor een staakt-het-vuren en een gijzelingsovereenkomst van de Israëlische regering kwam.

Ze dreigden Netanyahu's regering te verlaten en te laten instorten als hij instemt met het staakt-het-vuren waarvan Biden ten onrechte zei dat Israël ermee instemde.

Netanyahu zei dat er geen permanent staakt-het-vuren in Gaza kan zijn totdat Hamas en zijn bestuurscapaciteiten zijn vernietigd.

Twaalf, met betrekking tot een waardeloos vredesverdrag in het Midden-Oosten: op 3 juni 2024 diende de ambassadeur van de regering Biden bij de VN een wetsvoorstel in bij de VN-Veiligheidsraad om een staakt-het-vuren en de vrijlating van gijzelaars in Gaza af te dwingen.

Biden noemde het wetsvoorstel "Israëls voorstel", maar Israël betwist dit.

Netanyahu zei dat Biden gemakshalve over het hoofd heeft gezien dat Israël Hamas wil verslaan. Hij zei dat Israël niet heeft ingestemd met het beëindigen van de oorlog. Israël stemde er alleen mee in om een einde van de oorlog te bespreken, en Israël zou dat pas doen nadat de gijzelaars zijn vrijgelaten.

(Mijn vraag: Heeft Biden de Amerikaanse ambassadeur bij de VN opdracht gegeven om te liegen tegen de Veiligheidsraad? Is hij dement? Wat is hier aan de hand?)

Dertien, over bedrog, wereldregering en een wereld zonder grenzen: op 4 juni 2024, nadat hij ongeveer 11 miljoen illegale immigranten de VS had binnengelaten en er over ongeveer 5 maanden verkiezingen waren, vaardigde president Biden een uitvoerend bevel uit dat volgens hem zou doen wat de Republikeinen weigerden te doen: de grens beveiligen.

Texas Gouverneur Abbott zei:

 • Sinds zijn eerste dag in functie heeft president Biden al het succesvolle grensbeleid van zijn voorganger ontmanteld, waardoor miljoenen illegale immigranten - waaronder gevaarlijke criminelen en terroristen - ons land binnenkwamen. Drie jaar lang heeft de president gelogen over het bestaan van de grenscrisis, de schuld afgewenteld op het Congres en nu spreekt hij zichzelf tegen door maanden voor de verkiezingsdag een nutteloos (waardeloos) uitvoerend bevel uit te vaardigen.

(Mijn vraag: President Biden heeft vaak beweerd dat onze grens veilig is. Als hij de waarheid sprak, waarom hebben we dan een decreet nodig om de grens te beveiligen?)

Veertien, over een waardeloos vredesverdrag in het Midden-Oosten: op 4 juni 2024 werd gemeld dat de VS en Saoedi-Arabië dicht bij een overeenkomst zijn die waarschijnlijk:

 • leiden tot een normalisatieovereenkomst tussen Saoedi-Arabië en Israël.
 • Een Palestijnse staat zal creëren in het Midden-Oosten.
 • Zal leiden tot de verkoop van meer F-35 gevechtsvliegtuigen en andere geavanceerde offensieve Amerikaanse wapens aan Saoedi-Arabië.
 • Leiden tot een verbintenis van de VS en Saoedi-Arabië om elkaar te verdedigen als een van hen wordt aangevallen.
 • Amerikaanse samenwerking bij de ontwikkeling van kernenergie door Saoedi-Arabië.

Een Amerikaanse functionaris zei dat het nog geen uitgemaakte zaak is, maar wel min of meer rond.

Ongeveer 2-3 weken geleden gaf de Republikeinse senator Lindsey Graham aan dat hij bereid is om veel van deze dingen te steunen, maar dat de Palestijnse Autoriteit hervormd moet worden en Hamas verslagen moet worden.

Israël is duidelijk tegen de oprichting van een Palestijnse staat.

Vijftien, met betrekking tot haat voor Israël: op 2 juni 2024, tijdens de Israël Day Parade in New York City, die werd geleid door familie van enkele van de gijzelaars van 7 oktober, hield een demonstrant met een zwart masker op en een vlag van de Palestijnse Autoriteit een bord omhoog met de woorden "Vermoord gijzelaars nu."

Dan volgt nog een update van de Hamas-oorlog

Bron: Overwhelmed :: By Daymond Duck - Rapture Ready