www.wimjongman.nl

(homepagina)


Opvissen van Gog

Door Terry James

Er wordt nog steeds veel gegist in de vraag of de huidige Russische leider, Vladimir Poetin, Gog is, de kwaadaardige persoon die de Gog-Magog aanval tegen Israël zal leiden zoals voorspeld door Ezechiël in hoofdstuk 38 en 39.

De heer Poetin lijkt in veel opzichten zeker aan het profiel te voldoen. Terwijl de wereld van Bijbelprofetie-wachters intensief naar de huidige Russische leider kijkt, uitvissend om te begrijpen of hij, Poetin, inderdaad deze bijbels voorspelde personage is, is het absoluut zeker dat Gods Woord zegt dat Hij heeft wat nodig is om af te rekenen met wie Gog ook blijkt te zijn.

Hier is wat de Heer zegt:

En het woord van de HEERE kwam tot mij, zeggende: Mensenkind, richt uw aangezicht tegen Gog, het land van Magog, de overste van Meshech en Tubal, en profeteer tegen hem, en zeg: Zo zegt de Here GOD: Zie, Ik ben tegen u, o Gog, de overste van Meshech en Tubal: En Ik zal u doen omkeren, en haken in uw kaken zetten, en Ik zal u doen voortkomen, en uw ganse leger, paarden en ruiters, allen bekleed met allerlei harnassen, ja, een grote menigte met gespen en schilden, allen met zwaarden: Perzië, Ethiopië en Libië met hen; allen met schild en helm. (Ezechiël 38:1-5)

God Zelf zal dus op precies het juiste moment deze vraatzuchtige would-be vernietiger van Gods uitverkoren natie Israël opvissen. Hij zal deze barracuda-achtige leider van Rosj (Rusland) in zijn kaak "haken". De Heer zal Gog terugtrekken in de richting die Hij wil dat deze door Satan gezaaide leider zal opgaan. De Heer zal tijdens deze aanval op Israël te allen tijde de volledige controle hebben - net zoals Hij altijd de volledige controle heeft.

Wij, die deze tijden zo dicht bij de Opname van de Kerk observeren en dit proberen te begrijpen, kunnen niet met zekerheid weten wie deze grote, profetische vis genaamd Gog is. Ik geloof dat de Kerk in de Hemel zal zijn, geroepen in de wolken van Glorie door God de Zoon - de Here Jezus - voordat die grote Gog-Magog strijd wordt gelanceerd.

De leider van Gog wordt blijkbaar zo genoemd omdat "Gog" de aanduiding is voor een demonische geest die in de Russische leider zal wonen op het moment dat God de "haak" in de kaken zet. Het is dus, voor mij althans, niet mogelijk om met zekerheid te zeggen wie Gog zal zijn in termen van zijn gegeven naam.

Nogmaals, Vladimir Poetin lijkt veel van de kenmerken te hebben die worden toegeschreven aan degene die Gog zal zijn.

Hier is wat Joel Rosenberg, een bekende christelijk-joodse schrijver, hierover te zeggen heeft:

Door de jaren heen hebben mensen mij gevraagd of Poetin de Russische dictator zou kunnen zijn waarnaar verwezen wordt als "Gog" in de Bijbelse profetieën van "Gog en Magog" in Ezechiël 38-39..... Hier is mijn snelle antwoord: Het is te vroeg om zo'n conclusie te trekken. Er zou veel meer moeten gebeuren om aan te geven dat Poetin de "Gog" van de Bijbelse profetie was. Maar ik twijfel er niet aan dat Poetin op Gog lijkt. Hij is gevaarlijk en zowel Israël als het Westen moeten hem goed in de gaten houden, vooral gezien alles wat Poetin heeft gedaan om een strategische alliantie op te bouwen tussen Rusland en Iran en de andere landen die worden genoemd in de 'Gog en Magog' profetieën.

De Heer heeft altijd een speciale interesse in vissen gehad. Hij begon Zijn Kerk te bouwen op het concept van de visvangst. Herinner je dat de vroegste tekens die door Christenen werden gebruikt om hun relatie met Christus uit te drukken het symbool van een vis was.

Jezus riep voor het eerst mannen van de kusten van Galilea terwijl ze aan het vissen waren. Hij vertelde hen dat Hij hen "vissers van mensen" zou maken.

Dat heeft Hij zeker gedaan. En we kunnen er zeker van zijn dat God dit zal opvolgen door de "haak" in de kaak te zetten van degene die Hij Gog noemt, of het nu de heer Poetin is of een andere Russische leider.

Maar, zoals mijn grote vriend Chuck Missler altijd zei: "We zullen toekijken vanaf de hemelse tussenverdieping."

Maar toch, kom Heer Jezus.

Bron: Fishing for Gog « Terry James Prophecy Line