www.wimjongman.nl

(homepagina)


Deze Opname Generatie

Door Terry James - 1juli 2024

Opmerking van de auteur: Omdat ik me op andere zaken moet concentreren terwijl ik me voorbereid op mijn toespraak op de Colorado Springs Prophecy Watchers Conference, zullen mijn commentaren deze week selecties zijn die ik in het recente verleden heb geschreven. Dit is van 20 februari 2023.

De titel van mijn commentaar van deze week zal door sommigen waarschijnlijk als gewaagd worden opgevat, omdat het impliceert dat mensen op aarde die nu leven degenen zijn die zonder twijfel de generatie gelovigen zullen zijn die in de Opname naar Christus gaan, nietwaar?

Degenen die specifieke data hebben genoemd voor die geweldige gebeurtenis hebben door de jaren heen terecht consternatie veroorzaakt. Jezus zelf verklaarde dat niemand anders dan de Vader de dag of het uur kent waarop het zal plaatsvinden. En tot op heden heeft die waarheid zich precies zo afgespeeld als Hij zei.

Maar tegelijkertijd impliceerde de apostel Paulus dat hij deel zou uitmaken van de generatie die zou worden opgenomen:

Want dit zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij, die leven en blijven tot de komst des Heren, hen, die ontslapen, niet zullen verhinderen. Want de Heer zelf zal neerdalen uit de hemel met een schreeuw, met de stem van de aartsengel en met de bazuin van God; en de doden in Christus zullen het eerst opstaan: Dan zullen wij, die leven en overblijven, samen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heer tegemoet in de lucht; en zo zullen wij altijd bij de Heer zijn. Vertroost elkaar daarom met deze woorden. (1 Tessalonicenzen 4:15-18)

Paulus verwachtte duidelijk deel uit te maken van degenen die zouden leven wanneer Christus gelovigen tot Zich roept in de Opname. De gebruikte voornaamwoorden zijn vrij duidelijk, nietwaar? Maar Paulus is al zo'n tweeduizend jaar dood en de Opname is nog steeds in de toekomst, zoals we maar al te goed weten.

Dus is Gods Woord (het "Woord" dat in feite de Heer Jezus Christus is, volgens Johannes 1:1) minder dan waarheidsgetrouw door de profetie die Paulus gaf met betrekking tot de Opname? We weten dat het antwoord hierop een volmondig "nee" is. God kan niet liegen en daarom moeten we de woorden van Paulus doordenken met ons wedergeboren onderscheidingsvermogen dat beïnvloed is door de Heilige Geest om de verklaring te begrijpen. Paulus' verklaring was net zo gedurfd als mijn titel voor dit commentaar, denk ik.

Waar gaat deze schijnbare tegenstrijdigheid dan over?

Ik denk dat het antwoord te vinden is in een andere bekende uitspraak van Paulus, een uitspraak die we vaak gebruiken bij het bestuderen van de Opname.

Op zoek naar die gezegende hoop en de heerlijke verschijning van de grote God en onze redder Jezus Christus. (Titus 2:13)

Ik geloof dat deze diepe geloofsuitspraak een instructie is voor alle gelovigen. In dit tijdperk van genade (kerkelijk tijdperk) moeten we ernstig verwachten dat Jezus ons elk moment uit deze gevallen wereld kan wegrukken. Deze instructie - dit gebod - is al van kracht sinds de geboorte van de Kerk (Handelingen hoofdstuk 2). Elke gelovige sinds die tijd moet de belofte van de Opname behandelen alsof deze absoluut zal plaatsvinden terwijl we nog op aarde leven.

Het is zelfs zo dat aan iedereen die het vooruitzicht van de verschijning van Christus liefheeft een kroon van gerechtigheid wordt beloofd.

Met dit in gedachten is de titel "Deze Opname Generatie" toepasselijk voor diegenen onder ons die nu gelovig zijn. Jezus kan ons elk moment komen halen in de Opname - misschien wel vandaag!

Ik hoop veel dieper te gaan in het uitdrukken van deze zekerheid. En we gaan ook dieper met elk artikel dat we presenteren. Dat is tenminste ons doel.

De signalen worden briljant geprojecteerd voor degenen met een scherpzinnige geest om ze te begrijpen. Onze Heer ontvouwt profetische signalen van zo'n onmiskenbare betekenis dat we wel een andere kant op moeten kijken om te missen hoe dicht we bij de Verdrukking zijn. De Opname is dus precies aan de uitgang van de menselijke geschiedenis voor gelovigen in Jezus Christus.

Helaas blijven de meesten die Gods kinderen zouden moeten helpen om zich te concentreren op het late uur, alleen maar babymelk geven over hoe ze moeten opgroeien tot christelijke volwassenheid.

Zulk geestelijk voedsel is natuurlijk niet slecht. De Schrift is noodzakelijk voor geestelijke groei. Maar er komt een tijd dat we verder moeten kijken naar hoe laat het uur is op Gods profetische tijdlijn. We zijn nu heel dicht bij dat moment van Opname.

Dit is bijna zeker de Opname generatie en ik voel me niet schaapachtig om dit te verklaren.

Vertel iedereen die je kent, in je eigen woorden, de zielenreddende waarheid die Paulus' door de Heilige Geest gegeven formule bevat om in de Opname mee te gaan wanneer Christus roept:

Als gij met uw mond de Here Jezus belijdt en in uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid, en met de mond belijdt men tot zaligheid. (Romeinen 10:9-10)

Bron: This Rapture Generation « Terry James Prophecy Line