www.wimjongman.nl

(homepagina)


Oorlogsmisdaden van het ICC

Als het Strafhof ongestraft zijn gang kan gaan op het wereldtoneel, zal het aan macht en aanzien winnen.

( )

Het logo van het Internationaal Strafhof bij de ingang voor het gebouw in Den Haag, Nederland. /afbeelding via Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Caroline B. Glick op 22 mei 2024 / JNS

De eerste reactie van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu op de aankondiging van hoofdaanklager Karim Khan van het Internationaal Strafhof dat hij van plan is internationale arrestatiebevelen uit te vaardigen tegen Israëlische leiders was kort en bondig: "De internationale arrestatiebevelen zullen mij niet afschrikken. Dit is een politieke, bevooroordeelde beslissing. Het is een schande en een blamage. We zullen doorgaan tot de overwinning."

Netanyahu's antwoord was correct, maar te beperkt. Het is waar dat Khan's beschuldiging dat Israël onder Netanyahu en de Israëlische minister van Defensie Yoav Gallant opzettelijk Gazanen uithongert en opzettelijk burgers doodslaat, een bloed fabel is. In plaats van burgers uit te hongeren of opzettelijk te doden, doet Israël meer om de levens van de Palestijnse bevolking in de Gazastrook te beschermen dan enig ander leger in de geschiedenis van de mensheid heeft gedaan om de levens van burgers in oorlogsgebieden te beschermen.

Het doel van het ICC om deze laster tegen de Joodse staat te verspreiden is om de staat Israël te criminaliseren en de weg vrij te maken voor haar vernietiging door haar het recht op zelfverdediging te ontzeggen.

Hoewel het waar is dat Khan's stap een beschamende, naakte politieke schande is, is het ook illegaal. Het ICC heeft geen jurisdictie over Israël. Israël heeft het Verdrag van Rome, dat het ICC heeft opgericht en waarin de bevoegdheden en jurisdictie van het ICC zijn vastgelegd, niet ondertekend. Om dat feit te omzeilen heeft het ICC illegaal "Palestina" geaccepteerd als ondertekenaar van het verdrag.

De politieke entiteit die zich voordoet als de "regering van Palestina" is de Palestijnse Autoriteit. De Palestijnse Autoriteit werd opgericht in 1994 door de bilaterale akkoorden die de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie ondertekende met Israël in de jaren 1990. Deze akkoorden - in de volksmond bekend als de "Oslo-akkoorden" - weerhouden de Palestijnse Autoriteit ervan om als soevereine staat lid te worden van internationale organen, waaronder het Internationaal Strafhof.

Het gebrek aan rechtsbevoegdheid van het ICC is slechts een deel van het juridische probleem met deze actie tegen Israël. In zijn verklaring op maandag trok Khan een valse morele gelijkwaardigheid tussen de misdaden tegen de menselijkheid en daden van genocide die Hamas beging op 7 oktober - d.w.z. enerzijds de invasie van de terreurgroep in Israël en de slachting, verkrachting, foltering en ontvoering van duizenden burgers en soldaten, en anderzijds de wettige oorlogshandelingen die Israël heeft uitgevoerd tegen het terreurregime van Hamas en zijn terreurleger als antwoord op die invasie en het begaan van gruweldaden.

Hamas is door zijn handvest gebonden om genocide te plegen tegen het Joodse volk wereldwijd en om de Joodse staat te vernietigen. Khan's beschuldigingen tegen Netanyahu en Gallant - en tegen de staat Israël in het algemeen - zijn gebaseerd op bloed laster afkomstig van het Hamas-regime in Gaza. Door zo te handelen geeft het ICC materiële steun aan Hamas. Dat wil zeggen, het geeft materiële steun aan een genocidale terreurgroep die bezig is met een genocidale oorlog tegen het Joodse volk.

In tegenstelling tot de lasterlijke beschuldigingen die Khan uitte tegen de gekozen leiders van Israël, is Khan's materiële steun aan de genocideoorlog van Hamas een echte oorlogsmisdaad.

Beide huizen van het Congres zijn nu wetsvoorstellen aan het indienen om het ICC en zijn personeel te straffen voor hun illegale vervolging van Israël, een Amerikaanse bondgenoot. Het is essentieel dat deze wetsvoorstellen snel door het wetgevende proces worden geloodst.

Maar er moeten nog twee andere acties worden ondernomen.

Een bedreiging voor de vrije wereld

Ten eerste moeten de Verenigde Staten de terreurleiders van Hamas aanklagen, waaronder de hoge leiders Yahya Sinwar, Mohamed Deif, Ismail Haniyeh en andere topterroristen van Hamas voor de moord, verkrachting, ontvoering en foltering van Amerikaanse burgers op en sinds 7 oktober. Niet alleen zouden deze oorlogsmisdadigers geen vrijbrief moeten krijgen voor hun daden, ze zouden strafrechtelijk aansprakelijk moeten worden gesteld door echte rechtbanken, in tegenstelling tot het kangoeroe-hof van het ICC, dat alleen maar aanklachten tegen hen indient om een liberale democratie te criminaliseren die een oorlog voert voor haar nationale overleving.

Ten tweede zouden Khan en zijn medewerkers aangeklaagd moeten worden voor het afpersen van Amerikaanse gekozen functionarissen. Na het nieuws eind vorige maand dat Khan van plan was om valse aanklachten tegen Israëlische leiders in te dienen, kondigden verschillende Amerikaanse wetgevers aan dat ze van plan waren om met wetgeving te komen die ICC-functionarissen sanctioneert. Als reactie op deze aankondigingen gaf het ICC op 3 mei een verklaring uit die Khan op zijn X-account plaatste, waarin hij dreigde actie te ondernemen tegen iedereen die tegen hen optrad.

De verklaring beweerde dat "dreigementen" met acties tegen het ICC en zijn personeel "een overtreding kunnen vormen tegen de rechtsbedeling krachtens artikel 70 van het Statuut van Rome".

Hoewel Israël een kleine staat is en de enige Joodse, die nu geïsoleerd is in de internationale gemeenschap, vormen nadelige acties tegen het land een bedreiging voor de vrije wereld als geheel.

Zoals Netanyahu uitlegde, zal de stap van het ICC tegen Israël hem niet afschrikken terwijl hij het land leidt in deze moeilijke oorlog voor nationale overleving. Maar acties tegen Israël door het ICC en soortgelijke corrupte internationale organen vormen schadelijke precedenten die in de toekomst kunnen worden gebruikt tegen vrije naties die strijden tegen genocidale terreurlegers en -regimes. Als het ICC ongestraft zijn misdaden mag voortzetten, zal het aan macht en aanzien winnen. En net zoals het vandaag zijn macht gebruikt tegen de eenzame Joodse staat, zal het die morgen gebruiken tegen de Verenigde Staten.

Bron: The ICC’s war crimes - JNS.org