www.wimjongman.nl

(homepagina)


Waarom heeft Gallant de oorlogsdoelen van Israël opgegeven?

05/19/2024 door Cariline Glick

()

Er was een komisch aspect aan het persoptreden van de Israëlische minister van Defensie Yoav Gallant op woensdagavond. Met zijn beste imitatie van Patton, eiste hij streng dat de Israëlische premier Benjamin Netanyahu de oorlogsdoelen van Israël zou opgeven en in plaats daarvan die van Amerika zou overnemen, die toevallig ook de oorlogsdoelen van Hamas zijn.

"Ik dring er bij premier Netanyahu op aan om deze beslissing te nemen en te verkondigen dat Israël geen burgerbestuur zal opleggen aan de Gazastrook; dat er geen Israëlische militaire regering zal zijn in de Gazastrook. En dat er onmiddellijk een [Palestijns] civiel alternatief voor Hamas in Gaza zal worden gevorderd."

Gallant benadrukte dat het publiek verwacht dat de premier de leider van de Palestijnse Autoriteit naar de kroon zal steken. "De Israëlische natie kijkt naar ons en verwacht dat we de juiste beslissingen nemen."

Maar sinds 7 oktober is de verwachting van het publiek precies het tegenovergestelde van wat Gallant verkondigde.

Kort na de invasie en slachting van Hamas op 7 oktober, bracht oppositiepoliticus en voormalig minister van Defensie Benny Gantz zijn partij in de regering Netanyahu en trad samen met Netanyahu en Gallant toe tot het nieuwe oorlogskabinet.

De eerste beslissing van het kabinet - unaniem genomen - was om drie doelen voor de oorlog te stellen. Ten eerste, Hamas uitroeien als militair en politiek orgaan. Ten tweede, alle gijzelaars thuisbrengen. En ten derde, voorkomen dat Gaza in de toekomst opnieuw een bedreiging vormt voor de veiligheid van Israël.

Het besluit van de mannen bevatte geen specifieke aanwijzingen over hoe deze doelen bereikt moesten worden. Maar voor het grootste deel van het publiek was het antwoord duidelijk: Israël moest de Gazastrook veroveren en controleren. De enige manier om de militaire eenheden van Hamas te ontmantelen en de terreurcellen uit te roeien is door Gaza te controleren en de terroristen te doden of gevangen te nemen. De enige manier om het regime van Hamas te ontmantelen is door het bestuur van Hamas over te nemen en zo de verbinding tussen Hamas en de burgerbevolking te verbreken.

Hamas houdt 132 gijzelaars vast, van wie sommigen dood zijn. De Israël Defense Forces heeft bevestigd dat er 40 zijn vermoord; er zijn dus nog 92 mensen in leven. De beste manier om hen te redden is door inlichtingen te verzamelen van de lokale bevolking in Gaza en militaire controle te hebben over het gebied om succesvolle reddingsoperaties uit te voeren. De enige manier om een gijzelingsovereenkomst met Hamas te sluiten die na verloop van tijd geen strategische bedreiging voor Israël zal vormen, is door voldoende operationele controle over Gaza te hebben om middelen te bedreigen waar Hamas niet zonder kan.

Het uiteindelijke doel - voorkomen dat Gaza in de toekomst ooit een bedreiging voor Israël zal vormen - kan alleen worden bereikt als Israël de volledige controle over Gaza heeft. Niet alleen moet de IDF fysiek de controle over het gebied hebben om te voorkomen dat Hamas zich weer opbouwt of dat er een opvolger ontstaat, maar het moet ook aanwezig zijn om te voorkomen dat Hamas de loyaliteit van de bevolking van Gaza behoudt. Alleen door de Palestijnen de hoop te ontnemen dat Hamas zal terugkeren, zullen ze na verloop van tijd bereid zijn om een niet-vijandige lokale bestuursautoriteit ter vervanging van Hamas te accepteren.

Terwijl de overgrote meerderheid van de Israëli's erkende dat de oorlogsdoelen alleen konden worden bereikt door de verovering en bezetting van Gaza en het burgerlijk bestuur ervan, had de IDF andere ideeën.

Het regime 'een prijs laten betalen

Met de volledige steun van Gallant bereidde de IDF geen plannen voor om Gaza te veroveren. In plaats daarvan bereidde IDF Chef Generale Staf Lt. Gen. Herzi Halevi in de onmiddellijke nasleep van 7 oktober alleen plannen voor voor een grondmanoeuvre in het noorden van Gaza. In de eerste drie maanden brachten de dynamiek van de strijd en de bekwaamheid van de 300.000 reservisten tweederde van Gaza onder controle van de IDF. In plaats van voort te bouwen op deze prestatie en de verovering van Gaza te voltooien, zonder voorafgaande waarschuwing, stuurde Halevi de reservisten naar huis met een "bedankkaartje."

Critici waarschuwden terecht dat Halevi's zet betekende dat Hamas-troepen zouden terugkeren en de controle zouden heroveren. Israël heeft nu al meerdere keren dezelfde steden en dorpen moeten heroveren.

Veel commentatoren gingen ervan uit dat de eerste operatie van Israël op het terrein de inname van de internationale grens van Gaza met Egypte zou zijn - de stad Rafah en de grenszone, waarvan wordt aangenomen dat die gevuld is met een tunnelnetwerk dat mannen en wapens ongehinderd van Egypte naar Gaza transporteert. Om Hamas ervan te weerhouden zijn troepen te heropbouwen in het midden van de IDF-operatie, was het vanzelfsprekend dat de eerste plaats om aan te vallen de grens was.

Maar Halevi weigerde. In januari, toen de noodzaak om Rafah en de internationale grens in te nemen onbetwistbaar was geworden, en Halevi rechtstreeks de opdracht kreeg om plannen voor te bereiden voor de goedkeuring van het kabinet, bleef hij drie maanden wachten voordat hij de plannen presenteerde.

Dit brengt ons bij de kwestie van burgerlijk bestuur, die Gallant woensdagavond zo boos ter sprake bracht. De eis van de VS dat Israël humanitaire hulp zou bieden aan de bevolking van Gaza was en blijft zeer vijandig. Op de grond betekende dit dat Hamas opnieuw bevoorraad zou worden en in staat zou zijn om een uitputtingsslag tegen Israël te voeren.

Hoewel vijandig, was deze Amerikaanse eis ook een kans. Als de IDF de verantwoordelijkheid op zich zou nemen voor de verdeling van humanitaire hulp, dan zou ze een wig kunnen drijven tussen Hamas en de burgerbevolking door Hamas de capaciteit te ontzeggen om de bevolking de nodige diensten te leveren of door haar aanhangers te bevoordelen ten opzichte van degenen die minder enthousiast zijn in hun samenwerking met het terreurregime.

Door de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de distributie van voedsel, water en medische zorg aan de lokale bevolking, zou Israël zelf netwerken van informanten en aanhangers ontwikkelen ten koste van Hamas. Beloond voor hun medewerking zouden ze kunnen dienen als bronnen van accurate informatie over de verblijfplaats van zowel gijzelaars als Hamas-troepen.

Na verloop van tijd zouden de netwerken die Israël zou opbouwen bij de distributie van hulp, de kern kunnen vormen van een toekomstig burgerleiderschap in Gaza, onafhankelijk van en vijandig tegenover Hamas.

Ondanks de duidelijke strategische kans die de Amerikaanse eis bood, met de volledige steun van Gallant, weigerde de Generale Staf van de IDF de taak op zich te nemen. In plaats daarvan werd de taak uitbesteed aan humanitaire hulpgroepen die aan de genade van Hamas zijn overgeleverd. Met andere woorden, de IDF zorgde er zelf voor dat Hamas controle bleef houden over het civiele bestuur van Gaza.

Het operationele idee van de IDF is dat het door middel van beperkte gevechten op de grond de strijdkrachten van Hamas voldoende zal degraderen om het genocidale terreurregime "een prijs te laten betalen". Deze "prijs" zal Hamas op zijn beurt overtuigen om de gijzelaars vrij te laten.

Israël dwingen een Palestijnse staat te accepteren

Dit brengt ons terug bij Gallant's eis om een Palestijns alternatief voor Hamas (aka, de Palestijnse Autoriteit) te installeren in Gaza. Sinds kort na 7 oktober hebben bronnen van de Generale Staf laten weten dat ze willen dat de P.A. het civiele bestuur en zelfs de militaire controle van Gaza overneemt. In de gedachten van Halevi, Shin Bet-directeur Ronen Bar en hun generaals zal Israël, met de P.A. aan het hoofd, in staat zijn om het langetermijndoel van pacificatie van Gaza te bereiken door af en toe kleine antiterreuraanvallen uit te voeren tegen specifieke doelen in operaties die niet langer dan een paar uur duren.

Afgezien van het laatste deel over het recht van de IDF om Gaza binnen te gaan om aanvallen uit te voeren wanneer dat nodig is in de toekomst, is het IDF-plan het Amerikaanse plan. Vanaf het begin van de oorlog heeft Washington zich krachtig verzet tegen een Israëlische verovering en bezetting van Gaza. Het heeft geëist dat Israël slechts beperkte aanvallen uitvoert op bolwerken van Hamas en Hamas toestaat de controle over de internationale grens met Egypte te behouden.

De Verenigde Staten willen dat de P.A. de leiding heeft in Gaza omdat de regering Biden de oorlog ziet als een middel om haar centrale doel, de oprichting van een Palestijnse staat, dichterbij te brengen.

Om de IDF weg te duwen heeft Amerika toegezien op gijzelingsonderhandelingen op de voorwaarden van Hamas. Met de steun van de regering omvatten de voorwaarden van Hamas de vrijlating van ongeveer 20 gijzelaars in ruil voor duizenden terroristische moordenaars die nu in Israëlische gevangenissen zitten en de volledige terugtrekking van de IDF-troepen uit Gaza - permanent.

Het behoeft geen betoog dat als de Verenigde Staten hun doelen bereiken, er meer dan 100 gijzelaars in Gaza zullen achterblijven en 7 oktober de Palestijnse Onafhankelijkheidsdag zal zijn.

En Hamas zal de heerser van Palestina zijn.

De regering Biden en de IDF presenteren de Palestijnse Autoriteit als een levensvatbaar alternatief voor de Israëlische overheersing. Maar dat is het niet. Het is niet alleen dat de P.A. zelf een terroristische groepering is. Het is ook dat ze zwakker is dan Hamas.

Deze week schepte de regerende Fatah-factie van de P.A. op over de rol die haar personeel speelde in de gruweldaden van 7 oktober. Hoewel zowel de regering Biden als de generale staf van de IDF hebben geweigerd om het toe te geven, gaf Fatah al op 7 oktober beelden vrij van haar eigen terroristen in de kibboetsim die Joodse families afslachtten en gijzelaars namen. En deze week gaf Fatah een verklaring uit waarin de bijdrage van haar terroristen aan de slachting van die dag werd verheerlijkt.

De stap van Fatah kan een truc zijn geweest om Hamas het hof te maken. De P.A. en haar staatssponsors, waaronder de Verenigde Staten, proberen het "Hamas probleem" op te "lossen" door Hamas op te nemen in de P.A. en haar regerende Palestijnse Bevrijdingsorganisatie. Aangezien Hamas veel populairder en militair veel machtiger is dan Fatah in Gaza en in Judea en Samaria, is de enige manier voor de P.A. om Gaza "over te nemen" het dienen als een vijgenblad voor voortdurende controle van Hamas over Gaza. Onder het beschermende masker van de door de V.S. gesponsorde P.A., zal Hamas vrij zijn om haar troepen weer op te bouwen en haar totale controle over Gaza te handhaven.

Met andere woorden, in plaats van te dienen als een proxy voor Israël, zoals de IDF blijkbaar denkt, zal de P.A. dienen als een dekmantel voor Hamas. Erger nog, omdat Washington erop staat dat de P.A. legitiem en gematigd is, zal Hamas, door vanuit de P.A. te opereren, door de Verenigde Staten tegen Israël worden beschermd. Elke actie die Israël in de toekomst onderneemt om de militaire capaciteiten van Hamas te ontmantelen of zelfs maar te verminderen, zal worden aangevallen als een destabiliserende zet die de "gematigde" P.A. - of Palestijnse regering - verzwakt.

Ongetwijfeld het gevaarlijkste aspect van het standpunt van de IDF is hoe het Israël zal betrekken bij de transformatie van de P.A. in "Palestina". Vanuit het perspectief van de regering en de rest van de internationale gemeenschap zal, als de P.A. Gaza overneemt, de volgende stap zijn om Israël te dwingen Judea en Samaria te verlaten en de oprichting van een Palestijnse staat met Jeruzalem als hoofdstad mogelijk te maken.

Deze week kwamen de "gematigde" Arabische staten bijeen in Bahrein om de Amerikaanse inspanningen te bespreken om de P.A. in Gaza te installeren. Deze "gematigden" gaven een reeks voorwaarden vrij om in te stemmen met het plan van de regering. Tot de voorwaarden behoorden de inzet van een internationale troepenmacht in Gaza en Judea en Samaria; internationale veroordeling van Israëls controle over de grensovergang Rafah naar Egypte; acceptatie van "Palestina" als lidstaat bij de Verenigde Naties; een internationale vredesconferentie die de voorwaarden van een "vredes"overeenkomst tussen Israël en de Palestijnen moet dicteren; en erkenning van het Jordaanse gezag over de Tempelberg in Jeruzalem - dat wil zeggen, afwijzing van de Israëlische soevereiniteit over Jeruzalem.

Door een overname van Gaza door de Palestijnse Autoriteit te steunen, steunt de IDF ook het plan van de VS om de oorlog te gebruiken om Israël te dwingen een Palestijnse staat te accepteren, die effectief gecontroleerd wordt door Hamas, niet alleen in Gaza maar ook in Judea, Samaria en Jeruzalem.

Meer starre axioma's van het vredesproces

De vraag is waarom de IDF het voor de hand liggende feit negeert dat de enige manier om de oorlogsdoelen te bereiken die door het kabinet zijn opgesteld, het bezetten en controleren van Gaza is. In een artikel (Nederlanse vertaling) deze week in Tablet magazine plaatsen Michael Doran en Can Kasapoglu van het Hudson Instituut de doctrinaire waanideeën van de IDF in de context van de post-Koude Oorlog vastberadenheid van NAVO en Amerikaanse strategen dat het tijdperk van grote conventionele oorlogen voorbij is. Het artikel, dat het waard is om volledig gelezen te worden, maakt duidelijk dat de gehechtheid van Israël's nationale veiligheidselites aan Westerse tegenhangers hen losmaakte van hun directe omgeving en hen aanmoedigde om de operationele vereisten te negeren van het leven in een land dat omringd wordt door strijdkrachten die ideologisch toegewijd zijn aan hun fysieke uitroeiing.

Maar er is ook een meer lokale oorzaak voor hun weigering om rekening te houden met de basisrealiteiten van de militaire wetenschap in hun beheer van Israëls nationale veiligheid. Sinds de oprichting van Israël 76 jaar geleden heeft de Generale Staf van de IDF gefunctioneerd als een gesloten herenclub. Alleen degenen die op één lijn zaten met de tijdgeest van de seculiere, linkse elites van Israël werden toegelaten. In de eerste decennia van de staat was de sociale en ideologische uniformiteit van de Generale Staf niet zo belangrijk. Israël had geen andere optie dan te vechten om te winnen.

Maar sinds de Verenigde Staten Israël in de jaren '70 omvormden tot een militaire cliënt, betekende lidmaatschap van de club het omarmen van een doctrine van onderdanigheid en afhankelijkheid van het Pentagon en het Amerikaanse liberale politieke establishment.

Bovendien, sinds het mislukte vredesproces met de Palestijnen in 1993 begon - en de onderhandelingen werden geleid door leden van de Generale Staf - werd de Generale Staf een belanghebbende in het proces en in het succes van zijn "partner", de P.A. Deze positie maakte het toch al rigide kader van de Generale Staf voor het bekijken van lokale bedreigingen door het prisma van hoe verschillende reacties de relatie van de IDF met de Verenigde Staten zouden beïnvloeden, nog smaller. Nu moeten generaals hun strategische lens ook afstemmen op de nog rigide axioma's van het vredesproces. Een van die axioma's is de vaststelling dat het beheersen van het leven van de Palestijnen een ramp is. Het feit dat militair gezien het tegenovergestelde het geval is, is irrelevant.

Door de relatie met de militaire realiteiten ter plaatse te verzwakken, eerst door het Amerikaanse filter en vervolgens door het P.A.-filter, zijn de werkelijke realiteiten op zijn best een derde-rangsoverweging voor de Generale Staf.

De toespraak van Gallant maakte politiek rechts woedend. Uit een peiling van Channel 14 donderdag bleek dat 73% van de rechtse kiezers wil dat Netanyahu hem ontslaat. In totaal leidt Likud vijf zetels voor Gantz' "Stateliness" partij en Netanyahu leidt Gantz met negen punten in een onderlinge wedstrijd.

Met deze cijfers in het achterhoofd zou Netanyahu er goed aan doen Gallant te vragen zijn plannen voor de overdracht van het civiele bestuur aan de P.A. voor te leggen aan het veiligheidskabinet, dat zijn plan zal verwerpen. Dan zou Gallant wel eens kunnen aftreden.

De stand van zaken waarbij de Generale Staf op één lijn staat met een vijandige regering in Washington tegen de premier en het publiek laat geen grote strategische initiatieven toe. Israël moet langzaam doorgaan met het bereiken van zijn oorlogsdoelen. En zijn aanhangers moeten het steunen, stap voor stap, terwijl het zich beweegt om ze te bereiken.

Bron: Why has Gallant abandoned Israel's war goals? - CarolineGlick.com