www.wimjongman.nl

(homepagina)


Onvermijdelijk

Door Daymond Duck op: 15 juni 2024

Over een oorlog in Libanon werd op 5 juni 2024 gemeld dat hoge Israëlische militaire functionarissen zeiden: "Zonder een staakt-het-vuren in Gaza en een daaropvolgende deal met Hezbollah die aan Israëls eisen voldoet, zeggen Israëlische functionarissen dat een offensief onvermijdelijk is."

De Israëlische premier Min. Netanyahu zei: "Er zal krachtig worden opgetreden tegen Hezbollah als het doorgaat met de aanval. Wie denkt dat hij ons pijn kan doen en wij niets zullen doen, maakt een grote fout."

Hier is een korte lijst van dingen die onvermijdelijk zijn omdat het Woord van God zegt dat ze zullen gebeuren:

 • De vernietiging van Damascus, Syrië, in één nacht (Jes. 17).
 • De vernietiging van Rusland, Iran, Turkije en veel van hun islamitische bondgenoten in de slag van Gog of Magog (Ezech. 38-39).
 • De redding van gelovigen van de toekomende toorn (I Thess. 1:10; 4:13-5:9).
 • Een waardeloos 7-jarig verbond met velen in het Midden-Oosten (Dan. 9:27).
 • Een goddeloze, satanische wereldregering; een Nieuwe Wereldorde (Openb. 13:7).
 • Een herbouwde Joodse Tempel en hervatting van de dierenoffers (Dan. 9:27; Matt. 24:15; II Thess. 2:4).
 • Hyperinflatie en een wereldwijde economische ineenstorting (Openb. 6:5-6).
 • Het volgen van alles wat gekocht en verkocht wordt over de hele wereld vanaf het midden van de Verdrukking (Openb. 13:16-17).
 • Het evangelie zal over de hele wereld gaan vóór de wederkomst (Openb. 7:3-8; 11:3-13; 14:6).
 • De redding van grote menigten uit alle volken (Openb. 7:9-16).
 • De verlossing van heel Israël (Rom. 11:26).
 • Israël zal een onbetwist bezit hebben van Jeruzalem (II Kron. 6:6; Psa 137:5-6).
 • De duizendjarige heerschappij van Jezus op aarde na de Verdrukking (Zach. 14:9; Openb. 20:2-7).

En nog veel meer.

Hier zijn recente gebeurtenissen die erop lijken te wijzen dat het einde van het tijdperk nabij is.

Eén, met betrekking tot een digitaal ID (een vereiste voor het bijhouden van al het kopen en verkopen): Australië heeft wetgeving aangenomen om tegen december van dit jaar een digitale ID in te voeren.

De EU wil haar ongeveer 450 miljoen burgers verplichten om tegen 2030 een digitale portemonnee te hebben (digitaal document om een bankrekening te hebben, aankopen te doen, een rijbewijs te halen, een nummerplaat voor je voertuig te krijgen, een recept in te vullen, te reizen, enz.)

In IJsland is een digitale ID nodig om een huis te kopen, elektriciteit aan te zetten, een telefoon te krijgen, enz.

Het bijhouden van al het kopen en verkopen op aarde is onvermijdelijk, en het begint zich nu al af te tekenen.

Twee, over verspilling door de overheid die zal bijdragen tot een economische ineenstorting: op 6 juni 2024 werd gemeld dat sinds de regering Biden in 2021 de Amerikaanse troepen terugtrok uit Afghanistan (verschillende Amerikaanse troepen werden gedood tijdens de terugtrekking en miljarden dollars aan wapens werden achtergelaten bij de Taliban), Biden 6 onderwijsprogramma's heeft gefinancierd die de Amerikaanse belastingbetalers 185,2 miljoen dollar hebben gekost.

In het fiscale jaar 2023 gaf hij Afghanistan (dat wordt geleid door de Taliban) $ 566 miljoen voor humanitaire hulp.

De Taliban is een terroristische organisatie die vrouwen onderdrukt, mensenrechten ontkent aan het Afghaanse volk, 13 Amerikaanse soldaten doodde in een terroristische aanval, achtergelaten Amerikaanse wapens verkocht aan andere terroristische organisaties, en Biden blijft ze geld geven.

(Meer: Op 9 juni 2024 beschuldigde Sen. Ted Cruz Pres. Biden van het sturen van honderd miljard dollar naar Iran dat werd gebruikt om de aanval van 7 oktober 2023 op Israël en de sindsdien voortdurende gevechten van Hamas te financieren).

(Meer: Op 10 juni 2024 rapporteerde het Congressional Budget Office dat de VS elke dag gemiddeld 4,9 miljard dollar heeft geleend gedurende de eerste 8 maanden van dit fiscale jaar. Als dit niet verandert, is een economische ineenstorting onvermijdelijk).

Drie, over oorlogen en geruchten van oorlogen en het gebruik van kernwapens in de toekomst: de Bijbel leert dat kernwapens zullen worden gebruikt tijdens de Verdrukking (Zach. 14:12; Openb. 6:14).

Op 6 juni 2024 zei de Russische pres. Poetin dat als NAVO-bondgenoten Oekraïne toestaan om NAVO-wapens te gebruiken om Russisch grondgebied aan te vallen, Rusland langeafstandswapens kan leveren aan anderen om doelen in het Westen aan te vallen.

Poetin voegde eraan toe dat Rusland bereid is om kernwapens te gebruiken als het een bedreiging ziet voor zijn soevereiniteit.

(Meer: Op 6 juni 2024 zei een Russische functionaris dat als Frankrijk troepen naar Oekraïne stuurt, ze niet immuun zullen zijn voor Russische militaire actie, en dat Rusland ze zal doden).

(Meer: Op 6 juni 2024 zei het Amerikaanse leger dat het in de afgelopen 3 dagen 2 tests heeft uitgevoerd van Internationale Ballistische Raketten die kernkoppen kunnen dragen).

(FYI: De Wall Street Journal meldde onlangs dat wetgevers zich zorgen maken over de cognitieve achteruitgang van president Biden. Rep. Ronny Jackson - voormalig Witte Huis-arts van president Obama en president Trump - zei dat Biden aanzienlijke problemen heeft, dat hij de baan niet zou moeten hebben en dat het een ernstige bedreiging is voor de VS).

(Mijn mening: Staat de VS onder leiding van iemand die mentaal tekortschiet, of onder leiding van iemand die hem vertelt wat hij moet doen? Nu Rusland dreigt met het gebruik van kernwapens, zouden de Amerikaanse burgers dan niet moeten weten wie in het Witte Huis de vinger op de nucleaire knop heeft?)

Vier, met betrekking tot een toename van oorlogen en geruchten over oorlogen aan het einde van het tijdperk: op 10 juni 2024 publiceerde Noorwegen de resultaten van een onderzoek waaruit bleek dat er in 2023 meer gewapende conflicten in de wereld waren dan in enig ander jaar sinds WO II.

Vijf, met betrekking tot corruptie in de VN: op 6 juni 2024 vernietigde Israël een meer dan anderhalve kilometer lange tunnel met wapens, raketten, explosieven en inlichtingenmateriaal die onder een VN-post in Gaza liep.

Het bewijs van een connectie tussen de VN en Hamas blijft zich opstapelen.

Zes, vorige week meldde ik dat de Wereldgezondheidsorganisatie de regels overtrad en een aantal amendementen op de International Health Regulations (IHRs) erdoor ramde.

De WHO wil toestemming om een noodtoestand af te kondigen en de controle over iedereen op aarde over te nemen (medische behandelingen, vaccinaties, maskers, quarantaines, paspoortbeperkingen, sociale afstand nemen, etc.).

Zoals ik het zie, is hun bereidheid om de regels te overtreden om de amendementen op de IGR aangenomen te krijgen reden om aan te nemen dat ze de regels zullen overtreden nadat de amendementen zijn aangenomen.

Hoe dan ook, op 10 juni 2024 meldde Worthy News dat The Liberty Counsel, een christelijke juridische groep zonder winstoogmerk, zei:

 • De WHO omzeilde het protocol om in het geheim een resolutie aan te nemen die het gezag van de WHO zou versterken en zou dicteren hoe naties rapporteren, beheren en samenwerken bij een nieuwe uitbraak van infectieziekten.
 • Hoewel de WHO beweerde dat er consensus was, vaardigde ze de nieuwe wettelijk bindende IHR's illegaal uit zonder een stemming, tegen de gevestigde regels en protocollen in.
 • Bronnen zeiden dat slechts ongeveer een derde van de lidstaten aanwezig was bij de laatste goedkeuringszitting en dat slechts 37 van de 194 lidstaten de herziene IGR steunden, waaronder afgevaardigden uit de VS.
 • Bezwaren waren pas toegestaan na de goedkeuring.

Hier is een link naar het artikel.

WHO Illegally Extends Its Global Power, Experts Warn (Worthy News Focus)

(Mijn mening: Worthy News en The Liberty Counsel zijn betrouwbare organisaties. Als ik dit verslag goed begrijp, steunden de afgevaardigden van de VS een in het geheim aangenomen, illegale resolutie om een aanzienlijk deel van de soevereiniteit van Amerika over te dragen aan een corrupte groep ongekozen buitenlanders. Met dit soort corruptie die plaatsvindt, is het voor mij gemakkelijk om te geloven dat het Woord van God waar is en dat, zoals ik hierboven al zei, een goddeloze, satanische wereldregering onvermijdelijk is).

Zeven, vorige week meldde ik dat de regering Biden op 3 juni 2024 een wetsvoorstel indiende bij de VN-Veiligheidsraad om een staakt-het-vuren en vrijlating van gijzelaars in Gaza af te dwingen.

Biden noemde het wetsvoorstel "Israëls voorstel", maar Israël betwistte dit.

Netanyahu zei dat Biden gemakshalve over het hoofd zag dat Israël Hamas wil verslaan.

Hij zei dat Israël niet akkoord ging met het beëindigen van de oorlog.

Israël stemde er alleen mee in om een einde van de oorlog te bespreken, en Israël zou dat pas doen nadat de gijzelaars waren vrijgelaten.

Acht, met betrekking tot Biden's verwaarlozing van Israël en zijn steun voor Hamas: op 11 juni 2024 werd gemeld dat uit een enquête onder Israëlische soldaten bleek dat verschillende soldaten geloven dat Biden's beleid Israël afremt, de oorlog verlengt, verhindert dat Israël zijn genocidale terroristische vijanden verslaat of afschrikt, de dood van Palestijnse burgers doet toenemen en meer Israëlische soldaten doet sneuvelen.

Hier is een update daarover.

Op 10 juni 2024 keurde de VN-Veiligheidsraad de resolutie van Biden goed, en Amerika's ambassadeur bij de VN zei:

 • Vandaag hebben we voor vrede gestemd.
 • Israël heeft deze deal al geaccepteerd.
 • De gevechten zouden vandaag kunnen stoppen - en gijzelaars zouden vandaag thuis kunnen komen - als Hamas akkoord zou gaan met de deal.

Netanyahu zei:

 • Ik zal niet bereid zijn om de oorlog te stoppen. Ondanks wat president Biden zei, is nog niet afgesproken hoeveel gijzelaars in de eerste fase zullen worden vrijgelaten. We kunnen de gevechten 42 dagen onderbreken om de gijzelaars terug te brengen. We kunnen de oorlog niet stoppen.
 • Er zijn nog veel meer details in de overeenkomst en de oorlog zal niet eindigen zonder dat we al onze doelen hebben bereikt. Let niet op de publicaties; er gaat veel nepnieuws rond. We zullen de totale overwinning niet opgeven.

(Mijn mening: Het lijkt erop dat we getuige zijn van bedrog op hoge plaatsen, en het is gemakkelijk te zien dat leiders zouden zeggen: "Vrede, vrede, terwijl er geen vrede is." Op een bepaald moment zullen de wereldleiders "Vrede en veiligheid" verklaren, maar plotselinge vernietiging zal over hen komen. Jezus zal het tweede zegel op de zeven zegels tellende boekrol verbreken en de vrede zal van de aarde worden weggenomen; Jer. 6:14; I Thess. 5:3, Openb. 6:3-4. Het is onvermijdelijk. Het is onvermijdelijk).

(Mijn mening: Biden's resolutie van de Veiligheidsraad is geen 7-jarig verbond, maar hij en anderen zijn geobsedeerd door het opleggen van een vredesverdrag aan Israël, en het is onvermijdelijk dat er op een gegeven moment een zal komen. Terwijl ik dit schrijf, heeft Biden voorgesteld dat de VS een historisch vredesverdrag met Saoedi-Arabië ondertekent. Het is niet waarschijnlijk dat dit door de Amerikaanse Senaat komt als Saoedi-Arabië de betrekkingen met Israël niet normaliseert, en Saoedi-Arabië zal daar waarschijnlijk niet mee instemmen als de wereld geen Palestijnse staat in Gaza erkent).

(Update: Op 11 juni 2024 zei Hamas dat ze bereid zijn om te onderhandelen over een gijzelingsdeal, maar dat Israël zijn troepen uit Rafah moet terugtrekken).

(Update: Op 12 juni 2024 werd gemeld dat Hamas het voorstel van president Joe Biden voor een staakt-het-vuren heeft afgewezen, tenzij het een permanent einde van de oorlog in Gaza bevat dat het voortbestaan van Hamas zou garanderen).

Negen, deze week waren vertegenwoordigers op een bijeenkomst van BRICS-landen het erover eens dat de VN belangrijk is, maar hervormd moet worden.

10 Koningen zullen opstaan voordat de macht wordt gegeven aan de Antichrist (#11).

59 landen zijn van plan om zich dit jaar bij het BRICS-blok aan te sluiten en zij zullen niet langer accepteren dat één land (de VS) de wereldeconomie domineert.

Een Nieuwe Wereldorde is onvermijdelijk.

Bron: Inevitable :: By Daymond Duck - Rapture Ready