www.wimjongman.nl

(homepagina)


DE NIET GEHOORDE WAARSCHUWING VAN DE DOOD VAN EBRAHIM RAISI: ROTZOOI NIET MET ISRAËL

28 mei 2024 door Janathan Brentner

( )

Ebrahim Raisi, overleden voormalig president van Iran

Op zondag 19 mei stortte de helikopter met aan boord de Iraanse president Ebrahim Raisi en andere hoge regeringsfunctionarissen neer en verbrandde. Alle inzittenden kwamen om.

De Iraanse president was een sleutelfactor in de barbaarse slachting van Hamas op 7 oktober 2023 op Israëli's en mensen uit andere landen, waaronder de VS. Volgens vele bronnen, zoals een recent artikel op Harbinger's Daily, plande en financierde hij de gruwelijke aanval die resulteerde in de moord op meer dan 1.200 mensen en de ontvoering van meer dan 250 gijzelaars, van wie velen later door hun gijzelnemers werden gemarteld en gedood.

Was het helikopterongeluk op 19 mei het antwoord van de Heer op de man die verantwoordelijk is voor zoveel bloedvergieten en groot lijden in Israël? Ik ben er zeker van dat wat voor de meesten een ongeluk leek, in werkelijkheid Gods antwoord was en ook een waarschuwing voor wat hen te wachten staat die Israël en zijn volk nu willen verdelen en vernietigen (zie Joël 3:1-3).

De woorden van Prediker 8:11-12 onthullen dat omdat Gods "vonnis tegen een slechte daad niet snel wordt uitgevoerd, het hart van de mensenkinderen volledig is ingesteld om kwaad te doen". Uiteindelijk is het beste resultaat voor hen die op God vertrouwen of, zoals Salomo het verwoordde: "Ik weet dat het goed zal gaan met hen die God vrezen, want zij vrezen voor Zijn aangezicht."

We weten dat alle betrokkenen bij de aanval van 7 oktober 2023, zonder berouw door Jezus Christus, na hun dood de strengheid van Gods toorn onder ogen zullen zien, zo niet al eerder. Ongeacht hun lot in dit leven, zal het oordeel van de Heer voor hun verachtelijke daden een eeuwig lot zijn dat erger is dan wij ons kunnen voorstellen.

De goddelozen interpreteren Gods geduld verkeerd en gaan door met hun slechte daden. Raisi, die dacht dat hij boven alle blaam stond voor zijn monsterlijke daden, dreigementen bleef uitblazen om Israël te vernietigen, zonder zich voor te stellen dat de Heer hem zo snel ter verantwoording zou roepen voor zijn grote boosaardigheid.

Soms straft de Heer de zonde als een waarschuwing die iedereen kan zien en in acht nemen. De vernietiging van Sodom en Gomorra was precies zo'n moment waarop Hij Zijn ongenoegen toonde over iedereen die Zijn doelen voor een man, een vrouw en een huwelijk zou schenden. Hoewel het in Genesis 19 voor iedereen te lezen is, negeren de meesten vandaag de dag de waarschuwing, waarbij sommigen ten onrechte denken dat God zulk gedrag goedkeurt.

DE WAARSCHUWING: ROTZOOI NIET MET ISRAËL

Afgelopen december kreeg de 54-jarige Hasan Bitmez een hartaanval op de vloer van het Turkse parlement, onmiddellijk nadat hij had verklaard dat Israël "de toorn van Allah zal ondergaan". De New York Post meldde zijn dood twee dagen later. Misschien beschouwde Raisi deze hartaanval als gewoon toeval, maar nu niet meer.

Voormalig politieman en analist Marty Breeden verklaarde dat Bitmez en Raisi twee "van de meest gemene en kwaadaardige leiders TEGEN Israël en de Joden waren. Ze riepen BEIDE op tot de vernietiging van de Joodse staat en het Joodse volk, en God heeft dienovereenkomstig met hen afgerekend!"

Ik ben het met je eens; deze doden vormen deze waarschuwing voor iedereen die het waagt om met Israël te sollen: Doe het niet.

De Heer reageert niet altijd zo vastberaden of snel op het kwaad. Maar als Hij dat doet, is het dramatisch en onmiskenbaar voor degenen die opletten.

Breeden schreef ook: "Je zou DENKEN dat dit grote angst zou moeten aanjagen bij de tegenstanders van Israël... maar dit zijn hardvochtige slechte mensen en dat zal waarschijnlijk niet zo zijn."

ZAL IEMAND ACHT SLAAN OP GODS WAARSCHUWING?

De reactie van de wereld op de dood van de Iraanse president vertelt ons dat Gods waarschuwing door de wereldleiders genegeerd zal worden. Leden van de VN, waaronder de plaatsvervangend ambassadeur van de VS bij de VN, hielden een moment stilte om Raisi te eren. In reactie hierop zei de Israëlische ambassadeur bij de VN Gilad Erdan: "Wat is het volgende, een moment van stilte voor Hitler?". President Biden toonde zijn respect voor Raisi met een condoleanceboodschap aan Iran voor de dood van zijn leider.

Hoe durft deze regering een man te eren die niet alleen veel Amerikaans bloed aan zijn handen heeft, maar ook verantwoordelijk is voor de zinloze slachting van veel van zijn eigen landgenoten en voor de barbaarse en gruwelijke gruweldaden van 7 oktober 2023? Het belangrijkste motto van zijn regering was "Dood aan Amerika". Waarom betuigen de VS eer aan iemand die uit was op onze vernietiging en die van Israël?

Helaas zullen veel te veel christenen en kerkleiders ook de dood van Raisi en Bitmez beschouwen als iets dat niets te maken heeft met Bijbelprofetie of Gods beloften aan Israël. Blind voor de vele andere tekenen van de laatste dagen zullen zij blijven onderwijzen dat Hij Israël heeft verworpen en de natie heeft vervangen door de kerk.

De Bijbel vertelt ons een veel ander verhaal. Hoewel er veel lijden voor het Joodse volk in het verschiet ligt tijdens de laatste helft van de komende Verdrukking, zal de Heer zeer zeker een glorieus koninkrijk aan Israël teruggeven. Uiteindelijk zal God voor Zijn volk vechten. De dood van deze twee mannen is slechts een waarschuwingsschot voor al diegenen die zich tegen Israël blijven verzetten en het Joodse volk kwaad willen doen. Uiteindelijk zullen zij een grote prijs betalen, net als de komende antichrist.

De woorden van Psalm 92:6-9 spreken over het lot van hen die zich tegen de Heer verzetten, waartoe natuurlijk ook Zijn volk behoort:

De domme kan het niet weten;

de dwaas kan dit niet begrijpen:

dat hoewel de goddelozen uitspruiten als gras

en alle boosdoeners gedijen,

zij voor eeuwig tot de ondergang gedoemd zijn;

Maar U, o Heer, bent voor eeuwig hoog.

Want zie, uw vijanden, o Heer,

want zie, uw vijanden zullen vergaan.

Gods Woord is zeker en hoewel Hij meestal terughoudend is, handelt Hij vaak genoeg om de goddelozen te waarschuwen voor hun lot.

We verwachten dat degenen die niet bij Christus horen Gods waarschuwingen en de tekenen van de naderende Dag des Heren zullen missen, maar hoe zit het met hen die dwaas leren dat de kerk in de plaats van Israël is gekomen?

1. Zullen zij een moment stilstaan over de verdediging van de Heer voor Zijn volk, of zullen zij er ook geen acht op slaan?

2. Zullen zij erkennen dat Gods verdediging van Zijn volk de dwaling van hun valse leer illustreert?

Maranatha!

Bron: The Unheeded Warning of Ebrahim Raisi's Death: Don’t Mess with Israel — Jonathan Brentner