www.wimjongman.nl

(homepagina)


Het nummer één signaal

Door Terry James op 17 juni 2024

De meeste Christenen die Bijbelprofetie jarenlang serieus hebben bestudeerd, hebben Israël het belangrijkste signaal genoemd om op te letten.

Dit is vooral waar sinds het Joodse volk - gehaat, opgejaagd en vermoord door de millennia heen en uiteindelijk met miljoenen gedood in de Nazi Holocaust - terugkeerde naar het Beloofde Land na de Tweede Wereldoorlog in 1948.

Velen van de gereformeerde kerkgenootschappen sloten zich aan bij de katholieke kerk door de kinderen van Abraham, Isaak en Jakob af te schrijven als zijnde gerechtigd te zijn tot de beloften die God heeft gedaan. In deze collectieve visie had God hen duidelijk opgegeven. Hun verwerping en kruisiging van Zijn Zoon, had in de gedachten van deze religie aanhangers, alle rechten die Israël als natie had, teniet gedaan.

Toen de Joden op miraculeuze wijze weer een natie werden in het gebied rond Jeruzalem, kreeg het uitverkoren volk plotseling een enorm profetisch belang in de ogen van hen die ijverig de eindtijd bestudeerden.

Hoewel Israël van alle kanten werd aangevallen vanaf het moment dat het als natie herboren werd, overleefde het niet alleen, maar groeide en bloeide het als geen ander volk in het Midden-Oosten. Het land begon te bloeien als een tuin - wat in feite een voorspelling uit Gods Woord vervulde over wat er met het land van belofte zou gebeuren zodra het uitverkoren volk het weer zou bezetten.

Grote aanvallen op de Joodse staat in 1956, 1967 en 1973 bewezen alleen maar dat Gods Woord onfeilbaar was. De natie won tegen alle verwachtingen in al die oorlogen en zond hun haatdragende vijanden weg in een pijnlijke nederlaag.

Maar zoals Gods Woord ook voorspelt, de aanvallen op Israël, hoewel iets minder hevig, bleven, zoals we onlangs allemaal hebben gezien.

Israël blijft het centrum van de naties in een conflict waarvan de zogenaamde wereldvredebezweerders vrezen dat het zal leiden tot de Derde Wereldoorlog en een nucleair Armageddon. Deze volgelingen, waarvan ik overtuigd ben dat ze het menselijke element vormen van de Efeziërs 6:12, een goddeloosheid waartegen we vechten, verbergen hun satanische haat tegen Gods uitverkoren natie niet langer. Ze streven ernaar om alle volkeren op aarde tegen de Joodse staat op te zetten. Het volgende illustreert het punt.

GENEVE, 3 juni (Reuters) - Een groep deskundigen van de Verenigde Naties heeft maandag alle landen opgeroepen om een Palestijnse staat te erkennen om vrede in het Midden-Oosten te verzekeren.

De oproep kwam minder dan een week nadat Spanje, Ierland en Noorwegen officieel een Palestijnse staat erkenden, wat leidde tot woede van Israël, dat zich steeds meer isoleert na bijna acht maanden oorlog in Gaza.

De experts, waaronder de speciale VN-rapporteur voor de mensenrechtensituatie in de Palestijnse gebieden, zeiden dat de erkenning van een Palestijnse staat een belangrijke erkenning is van de rechten van het Palestijnse volk en hun strijd voor vrijheid en onafhankelijkheid...

Israël heeft herhaaldelijk stappen om een Palestijnse staat te erkennen veroordeeld, omdat het Hamas zou steunen, de militante islamitische groepering die de dodelijke aanval op Israël leidde op 7 oktober en die de aanzet gaf tot het Israëlische offensief in de Gazastrook. ("VN-experts dringen er bij alle landen op aan om Palestijnse staat te erkennen," Reuters, 6/3/24)

Woede en bedreigingen vergelijkbaar met die in Duitsland in de jaren 1930 zijn opnieuw te horen in Europa en over de hele wereld.

EJA-voorzitter Rabbijn Menachem Margolin opende de bijeenkomst met een grimmige boodschap. "We vechten voor het voortbestaan van het Joodse leven in Europa," zei hij. "Joden die traditionele kleding dragen of mezuzahs op hun deur hangen worden geconfronteerd met meedogenloze pesterijen. Joodse studenten worden met de dood bedreigd en worden uitgesloten van universitaire cursussen, terwijl Joodse huizen, synagogen en begraafplaatsen zonder enige afschrikking worden beklad met haatzaaiende graffiti." ("Vooraanstaande rabbijn waarschuwt dat massale uittocht van Joden uit Europa naar Israël op handen kan zijn," Rapture Ready News, 6/4/24)

De opbouw versnelt naar de tijd waarvan Jezus zei dat het een periode van problemen zou zijn zoals er nog nooit geweest is. Hij plaatste Israël in het centrum van die tijd van Verdrukking.

Let op Israël en de toenemende haatdragende behandeling van haar volk door de wereld. Dit is het nummer één signaal dat definitief laat zien waar we ons op Gods profetische tijdlijn bevinden.

Dit betekent dat Jezus Christus op het punt staat om op de wolken van Glorie te verschijnen en gelovigen (de Gemeente) tot Zich te roepen.

Je wilt naar Christus toe wanneer Hij zegt: "Kom hierheen!".

De planeet Aarde zal na de Opname afdalen naar de tijd van verschrikkingen die in het boek Openbaring wordt beschreven. Hier is hoe je die meest verschrikkelijke tijd van de menselijke geschiedenis kunt vermijden:

Als u met uw mond de Here Jezus belijdt en in uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u gered worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid, en met de mond belijdt men tot zaligheid. (Romeinen 10:9-10)

Bron: The Number-One Signal « Terry James Prophecy Line