www.wimjongman.nl

(homepagina)


Wat moet de kerk nog meer zien voordat ze concluderen dat de wederkomst van Christus nabij is?

Door Jonathan Brentner 21 mei 2024

( )

Dit klinkt zo als vandaag! Ik kon die gedachte niet uit mijn hoofd zetten toen ik het verslag van Johannes 6 las over de interactie van Jezus met de Joden, de dag na het voeden van de vijfduizend.

Hoe reageerden de mensen in de menigte op die dag op Jezus' smeekbede om in Hem te geloven? Ze vroegen: "Welk teken doet U dan, opdat wij U zien en geloven? Welk werk verricht u?" (Johannes 6:30).

Wat moesten ze nog meer zien?

Jezus had net een menigte gevoed met "vijf gerstebroden" en "twee vissen". Het totale aantal mensen had gemakkelijk in de buurt van de vijftienduizend kunnen liggen, omdat het aantal "vijfduizend" alleen de mannen omvatte. Zelfs het stillen van de honger van een paar honderd mensen met zo weinig voedsel zou al een belangrijk wonder zijn geweest, maar het voeden van zo'n grote menigte was bovennatuurlijk.

Het zien van zo'n wonderbaarlijk teken had er op zijn minst voor moeten zorgen dat de menigte de volgende dag Jezus' beweringen zou overwegen, maar de meesten spotten met Zijn beweringen en liepen weg.

Het gebrek aan onderscheidingsvermogen onder deze hongerige menigte van zo lang geleden vertoont een treffende gelijkenis met veel Christenen vandaag de dag. Ze zien de vele tekenen die hen vertellen dat ze leven in de laatste momenten van de tijd voor het begin van de Verdrukking, maar toch reageren ze op dezelfde manier als degenen die getuige waren van het voeden van de vijfduizend.

Ze spotten met onze hoop op een spoedige verschijning van Jezus en stromen naar kerken die verkondigen dat een einde-van-de-wereld terugkeer van Jezus in de verre toekomst plaatsvindt. Ze willen wat Jezus te bieden heeft, maar verwachten liever niet dat Hij op korte termijn in hun wereld zal ingrijpen.

Vanaf het begin van de zeventiende eeuw onderwezen veel bijbelprofetiestudenten dat Israël weer een natie zou worden. Toen dit ongeveer driehonderd jaar later op wonderbaarlijke wijze gebeurde, veranderde dit weinig aan de gedachten van hen die beweerden dat God Israël had afgewezen. Deze grote vervulling van Bijbelprofetie veranderde niets aan hun dwalende denkwijze dat de kerk Gods koninkrijk was in plaats van Israël.

In Zijn genade laat de Heer de wereld van vandaag meerdere voorlopers zien die wijzen op het spoedig loslaten van de paarden van de apocalyps in Openbaring 6:1-8. Ik geloof dat als Zijn remmende kracht er niet was geweest, de wereld de volledige impact van deze oordelen al zou hebben ervaren. Soms ben ik verbaasd dat wij hier nog zijn en dat deze paarden nog in hun stal staan. We zijn er zo dichtbij, maar voor Gods genade.

Nooit eerder was er zoveel bewijs dat wijst op de nabijheid van deze tijd van toorn dan vandaag. Maar nog nooit in de recente geschiedenis was er zoveel onwetendheid en ongeloof met betrekking tot Bijbelprofetie als we nu zien in kerken.

Hetzelfde ongeloof dat er de oorzaak van was dat de menigte Jezus' beweringen in Johannes hoofdstuk 6 weerlegde, maakt dat veel hedendaagse christenen zich niet bewust zijn van het feit dat hun wereld elk moment radicaal en plotseling kan veranderen. Het doet me pijn in het hart dat zoveel voorgangers, ondanks dat ze belijden te geloven in de inspiratie en de onfeilbaarheid van de Schrift, diep in slaap blijven, verstrikt in ongeloof over wat de Heer in Zijn Woord heeft geopenbaard over Zijn verschijning en de tijd van Zijn toorn over deze boze wereld.

Natuurlijk trok Jezus tijdens Zijn verblijf op aarde veel ware volgelingen aan. Velen zagen de tekenen die Hij deed om Zijn identiteit te bevestigen en herkenden Hem als hun Messias. Let op de reactie van de mensen in Jeruzalem een tijdje na het voeden van de vijfduizend: "Toch geloofden velen van het volk in Hem. Ze zeiden: 'Wanneer de Christus verschijnt, zal hij dan meer tekenen doen dan deze man heeft gedaan?'" (Johannes 7:31).

We kunnen een soortgelijke vraag stellen aan degenen die ons vertellen dat we dwaas zijn om te verwachten dat Jezus binnenkort zal verschijnen, of zelfs maar tijdens ons leven: 'Als de Heer de christenen van vandaag zou waarschuwen dat de Verdrukking nabij is, zouden we dan meer tekenen zien van de spoedige komst ervan dan we nu zien?'

Ik kan me niet voorstellen dat we meer bewijs zouden kunnen zien van de naderende Dag des Heren dan wat we nu zien. Ik ben me ervan bewust dat degenen die dit lezen waarschijnlijk reikhalzend uitkijken naar Zijn wederkomst, maar ik schrijf om hen gerust te stellen over de geldigheid van wat we zien, ondanks het feit dat we te midden van neezeggers leven.

Net als degenen die in de eerste eeuw na Christus leefden, leven we vandaag de dag in bijbelse tijden. Net als toen, lang geleden, zijn het vooral kerkleiders die mensen afbrengen van het anticiperen op de spoedige verschijning van de Heer.

Jonathan Brentner is auteur, schrijver, bijbelleraar en levert bijdragen voor Harbinger's Daily en Klaar voor de Opname.

Bron: What More Does The Church Need To See Before They Conclude We Are Nearing Christ’s Return? - Harbingers Daily