www.wimjongman.nl

(homepagina)


Waarom studenten van Gods Woord niet verbaasd zijn over de haat van Rusland, Iran en Turkije tegen Israël

Door Robert Gottselig 24 april 2024

()

Vorige week berichtte The Times of Israel dat de Turkse president Recep Erdogan de schuld voor de grootschalige aanval van Iran op Israël eerder deze maand in de schoenen van premier Benjamin Netanyahu schoof.

"De hoofdverantwoordelijke voor de spanning die onze harten op de avond van 13 april in zijn greep hield, is Netanyahu en zijn bloedige regering," verklaarde Erdogan.

Hij zei verder: "Degenen die maandenlang hebben gezwegen over de agressieve houding van Israël hebben onmiddellijk de Iraanse reactie veroordeeld, maar het is Netanyahu zelf die als eerste moet worden veroordeeld."

Het is behoorlijk triest dat Erdogan niet wil toegeven dat Iran de belangrijkste staatsponsor van terreur is in het Midden-Oosten, en vanwege hun haat voor Israël zijn ze vastbesloten om de Joodse Staat te vernietigen....

De waarheid is dat het Iraanse regime, dat sommigen "de kop van de octopus" noemen, zijn tentakels overal rond Israël heeft. Iran financiert en steunt zijn terroristische proxies, met Hezbollah in Zuid-Libanon die meer dan 150.000 raketten bezit, allemaal gericht op Israël. Iran heeft ook volmachten in Irak, Syrië, Gaza met Hamas en de Islamitische Jihad, en in Jemen met de Houthi's, allemaal met één doel: de Joodse Staat elimineren.

President Erdogan, een islamist, heeft ervoor gekozen om het demonische bloedbad van Hamas op 7 oktober en de aanval van Iran op de Joodse staat met meer dan 300 drones, kruisraketten en ballistische raketten te steunen. Hij heeft geen probleem met deze afschuwelijke gebeurtenissen, maar hij heeft wel een probleem met Israël, vooral wanneer zij zichzelf verdedigen.

Dit zou studenten van Gods Woord niet moeten verbazen.

De weg bereiden voor Ezechiël 38

De Bijbel vertelt ons in Ezechiël 38 en 39 dat de dingen deze kant op moeten gaan. Deze hoofdstukken spreken over een toekomstige aanval op Israël vanuit het noorden met de drie hoofdrolspelers - Rusland, Iran en Turkije. Dit wetende moeten we geen warme relaties verwachten tussen deze landen en Israël.

In Ezechiël 38:8 lezen we: "Na vele dagen zult u bezocht worden. In de laatste jaren [die nog moeten komen] zult u in het land komen van hen die van het zwaard zijn teruggebracht en van velen zijn verzameld op de bergen van Israël, die lange tijd verlaten waren; zij zijn uit de volken gehaald en nu wonen zij allen veilig."

Het bovenstaande vers beschrijft het Joodse volk dat wordt teruggebracht naar het land en zegt dat er een tijd zal komen dat Israël "veilig zal wonen".

Er is veel discussie over de timing van de slag bij Ezechiël 38-39. Sommigen plaatsen het vóór de Opname, anderen erna maar vóór de Verdrukking. Sommigen plaatsen het aan het einde van de Verdrukking. Ik geloof dat het plaatsvindt in het begin van de Verdrukkingsperiode, wanneer het vredesverdrag van Daniël 9:27 wordt getekend tussen de antichrist en Israël, waardoor ze in de beginfase veilig in hun land kunnen wonen zonder hekken of poorten. Een staat van "veilig wonen" en zonder poorten is niet de huidige situatie die we in Israël zien. Een mug kan vandaag de dag niet eens het luchtruim van Israël binnenkomen zonder dat ze het weten.

Verzen 9-12 gaan verder: "U [sprekend over deze anti-Israël coalitie van naties] zult opstijgen, komend als een storm, het land bedekkend als een wolk, u en al uw troepen en vele volken met u. Zo zegt de Here God: "Op die dag zal het gebeuren dat er gedachten in je opkomen en dat je een slecht plan maakt: U zult zeggen: 'Ik zal optrekken naar een land van ongemetselde dorpen; ik zal optrekken naar een vreedzaam volk, dat veilig woont, allen zonder muren, zonder hekken en zonder poorten' - om te plunderen en buit te maken, om uw hand uit te strekken naar de woestenijen die opnieuw bewoond zijn, en naar een volk dat verzameld is uit de volken, dat vee en goederen heeft verworven, die in het midden van het land wonen."

Nogmaals, Rusland, Turkije en Iran zijn de drie belangrijkste spelers. Soedan en Libië horen er ook bij.

Vers 13 noemt "Sheba en Dedan", waar tegenwoordig de moderne natie Saoedi-Arabië is, die protesteren tegen deze invasie. Ook dit lijkt op wat we vandaag de dag zien gebeuren.

Het is ongelooflijk om te zien hoe Gods Woord werkelijkheid wordt.

Volgens Al Majalla, een in Londen gevestigd Arabisch politiek nieuwsblad, "had aan het eind van de eerste helft van 2022 het aantal buitenlandse militaire bases en locaties [die in Syrië spreken] een totaal van 830 bereikt, als volgt verdeeld: Iran 570, Turkije 125, Rusland 105, door de VS geleide coalitie 30."

Vrienden, Rusland, Turkije en Iran liggen voor de deur van Israël en hebben in de loop der jaren een behoorlijke vriendschap met elkaar ontwikkeld.

Alleen God voorspelt de toekomst

Alles wat we zien gebeuren zet de toon voor de vervulling van deze oorlog in de nabije toekomst. Hier zijn we dan, terwijl we lezen wat de profeet Ezechiël zo'n 2500 jaar geleden schreef, waarin hij spreekt over de dingen waar we nu getuige van zijn. Wat zegt mij dat? Het zegt me dat Gods woord krachtig is - het gaat over echte mensen, echte plaatsen en echte gebeurtenissen - en daarom kunnen we er met heel ons hart op vertrouwen.

Toen God in Jesaja 45:22 zei: "Kijk naar Mij en word gered, alle uiteinden van de aarde! Want Ik ben God en er is geen ander," dan kunnen we maar beter opletten en ons wenden tot Israëls Messias, Jesjoea, de enige manier om gered te worden van onze zonden en het geschenk van eeuwig leven te krijgen.

Bijbelprofetieën moeten ons niet bang maken, maar ons voorbereiden en ons in de armen van Jezus drijven, omdat Zijn Woord de waarheid is en Hij alleen de toekomst voorspelt.

Ik denk aan Jesaja 42:9, waar God zegt: "Zie, de vorige dingen zijn voorbijgegaan, en nieuwe dingen verkondig ik; voordat ze opkomen vertel ik ze u." Met andere woorden, alleen God voorspelt de toekomst en de dingen die we vandaag de dag in onze wereld zien gebeuren komen overeen met wat we in Gods Woord lezen. Verbazingwekkend!

Wat gebeurt er met de vijanden van Israël?

Wat is het lot van deze indringers die in de nabije toekomst het land Israël zullen binnenvallen? Laten we eens kijken naar Ezechiël 39:3-4: "Dan zal Ik de boog uit uw linkerhand slaan en de pijlen uit uw rechterhand doen vallen. U zult vallen op de bergen van Israël, u en al uw troepen en de volken die bij u zijn; Ik zal u overgeven aan roofvogels van elke soort en aan het gedierte van het veld om verslonden te worden."

Nou, daar heb je het.

Als Iran, Turkije, Rusland en Israëls vijanden echt tegen de Joodse Staat willen vechten, dan kunnen ze hun wapens beter op de zon, maan en sterren richten om te proberen hen te vernietigen, want God zegt in Jeremia 31:35-36 dat zolang zij intact zijn, Israël niet zal ophouden een natie voor God te zijn. Dat betekent voor altijd - punt uit!

Robert Gottselig is de directeur van The Friends of Israel Gospel Ministry-Canada en de presentator van 'In News Surrounding Israel' en Cruizin' For Zion.

Bron: Why Students Of God’s Word Aren’t Surprised By Russia, Iran, And Turkey’s Mutal Hatred Of Israel - Harbingers Daily