www.wimjongman.nl

(homepagina)


Tot groot ongenoegen van Amerika steekt de regering-Biden Israël actief in de rug

Door Robert Gottselig 13 juni 2024

()

De laatste tijd lijkt de regering Biden meer geïnteresseerd in het sussen van hun anti-Israël linkse basis dan in het steunen van Israël, en daarmee doen ze niets anders dan Israël een mes in de rug steken.

Onder Biden is de steun van de Democraten voor Israël aan het wankelen. Het ene moment staan ze achter Israël en steunen ze hun recht om zich te verdedigen tegen de terreurgroep Hamas, en het volgende moment zeggen de Democraten onder Biden tegen Israël dat het de oorlog moet beëindigen en niet naar Rafah moet gaan, waardoor Hamas een overwinning behaalt en nog verder kan leven.

Als je het je herinnert, begin mei vertelde Biden aan Netanyahu dat als Israël Rafah zou binnengaan, de VS de verzending van specifieke wapens naar de Joodse staat zou blokkeren. Vervolgens bracht Biden eind mei een driefasenplan naar buiten waarvan hij ten onrechte beweerde dat Israël het had aanvaard. Dit is wat Biden voorstelde:

Dit nieuwe voorstel heeft drie fasen - drie.

De eerste fase zou zes weken duren. Dit is wat het zou inhouden: een volledig staakt-het-vuren; een terugtrekking van de Israëlische troepen uit alle bevolkte gebieden van Gaza; de vrijlating van een aantal gijzelaars - waaronder vrouwen, ouderen en gewonden - in ruil voor de vrijlating van honderden Palestijnse gevangenen. Er zijn Amerikaanse gijzelaars die in dit stadium zouden worden vrijgelaten, en we willen dat ze thuiskomen.

Daarnaast zouden sommige stoffelijke overschotten van vermoorde gijzelaars worden teruggegeven aan hun families, waardoor hun vreselijke verdriet enigszins zou worden afgesloten.

Palestijnen - burgers - zouden terugkeren naar hun huizen en buurten in alle gebieden van Gaza, ook in het noorden. De humanitaire hulp zou toenemen met 600 vrachtwagens die elke dag hulp naar Gaza zouden brengen. Met een staakt-het-vuren zou die hulp veilig en effectief verdeeld kunnen worden onder iedereen die het nodig heeft. Honderdduizenden tijdelijke onderkomens, waaronder wooneenheden, zouden door de internationale gemeenschap worden geleverd.

Dat alles en nog veel meer zou onmiddellijk beginnen - onmiddellijk.

Tijdens de zes weken van fase één zouden Israël en Hamas onderhandelen over de nodige regelingen om tot fase twee te komen, namelijk een permanent einde aan de vijandelijkheden.

Ik zal eerlijk tegen je zijn. Er zijn een aantal details waarover onderhandeld moet worden om van fase één naar fase twee te gaan. Israël zal ervoor willen zorgen dat hun belangen worden beschermd.

Maar het voorstel zegt dat als de onderhandelingen langer duren dan zes weken voor fase één, het staakt-het-vuren nog steeds zal doorgaan zolang de onderhandelingen doorgaan.

En de Verenigde Staten, Egypte en Qatar zouden zich ervoor inzetten dat de onderhandelingen doorgaan - alle akkoorden - totdat alle akkoorden zijn bereikt en fase twee kan beginnen.

Dan fase twee: Er zou een ruil zijn voor de vrijlating van alle resterende levende gijzelaars, inclusief mannelijke soldaten; Israëlische troepen zouden zich terugtrekken uit Gaza; en zolang Hamas zich aan zijn beloften houdt, zou een tijdelijk staakt-het-vuren, in de woorden van hetvoorstel- - het Israëlische voorstel, "het permanent staken van de vijandelijkheden" worden, einde citaat. "Permanente beëindiging van de vijandelijkheden."

Tenslotte, in fase drie, zou een groot wederopbouwplan voor Gaza van start gaan. En de laatste resten van gijzelaars die zijn gedood, zouden worden teruggegeven aan hun families.

Dat is het aanbod dat nu op tafel ligt...

Even voor de duidelijkheid. Israël moet komen tot een volledig staakt-het-vuren en terugtrekking van Israëlische troepen uit alle bevolkte gebieden. Hamas gaat een paar gijzelaars vrijlaten - in ruil overigens voor honderden terroristische gevangenen, allemaal met bloed aan hun handen. Daarna kunnen de Gazanen terugkeren naar hun huizen in alle gebieden, en Israël wordt verondersteld om met Hamas om de tafel te gaan zitten en te onderhandelen over hoe we naar "fase twee" kunnen gaan.

Dat meen je niet! Onderhandelen met terroristen wier handvest is om je te vernietigen. Is Biden gek geworden? Blijkbaar wel.

In plaats van Hamas onder druk te zetten om de gijzelaars vrij te laten en zich over te geven om deze oorlog te beëindigen, is het allemaal aan Israël om zich over te geven, wat Hamas de overwinning geeft. Ik kan alleen maar zeggen: wee Amerika! Dat zal jullie land geen zegen brengen. Dat kan ik u garanderen.

Israël heeft een betere manier: Hamas afmaken en de gijzelaars redden.

Dat is precies wat ze het afgelopen weekend bleven doen: ze redden vier gijzelaars die werden vastgehouden in twee afzonderlijke gebouwen in een dichtbevolkt burgergebied in het centrum van Gaza. Dit was een zeer gecoördineerde reddingspoging, en het was niets minder dan wonderbaarlijk, met veel inlichtingen, wekenlange training met een nauwkeurig plan en veel speciale teams van de Israëlische strijdkrachten.

Hamas beweerde dat Israël tijdens dit proces minstens 274 Palestijnen heeft gedood. Natuurlijk sprong CNN bovenop de propaganda van Hamas. In plaats van de heldhaftige reddingspogingen van Israël te prijzen, stelde het verslag: "Ten minste 210 mensen gedood en honderden gewond in Israëlische inval om vier gijzelaars te redden in centraal Gaza."

Die verklaring laat het klinken alsof het echt niet de moeite waard was, "Nou, voor vier gijzelaars heb je 210 mensen gedood, Israël." Waar is CNN mee bezig? Dat is niet wat er gecommuniceerd had moeten worden. Het had een lofzang op God moeten zijn voor wat Israël heeft bereikt. De vraag had moeten zijn: Waarom werden de gijzelaars überhaupt in de burgerzone vastgehouden? CNN stelde die belangrijke vraag niet.

Het bevestigt verder wat Israël al wist, namelijk dat veel gewone Gazaanse burgers betrokken waren en zijn bij deze hele terroristische operatie.

Om het nog erger te maken, hebben de VS geprobeerd om midden in deze oorlog Israëls fragiele noodregering te ontmantelen. De VS hadden privé-ontmoetingen met Benny Gantz, de Israëlische oppositieleider, die afgelopen zaterdag uit het oorlogskabinet stapte. Het lijdt weinig twijfel dat de VS een rol hebben gespeeld bij dat vertrek. Helaas gaat het om de komende Amerikaanse verkiezingen in november. Het draait allemaal om stemmen en aan de macht blijven.

Wat kunnen we hieruit afleiden?

Uiteindelijk zit God nog steeds op de troon en heeft Hij Zijn ogen op de hele situatie gericht. Houd jezelf niet voor de gek. Begrijp dat. Put daar troost uit. Hij heeft Zijn ogen gericht op de ontwikkelingen in Israël en de rest van de wereld.

Niets van dit alles zou onderzoekers van Gods woord moeten verbazen. We weten dat op een dag de hele wereld zich tegen Israël zal keren en dat alleen God haar zal verdedigen. Ja, dat is wat de Bijbel zegt dat komen gaat, zoals we lezen in Zacharia hoofdstuk 14.

Als de dingen die we vandaag de dag in onze wereld zien gebeuren de weg bereiden voor de vervulling van Bijbelprofetieën, dan moeten we geen belachelijke dingen zeggen als "Alle ogen gericht op Rafah". In plaats daarvan zouden we bloedserieus moeten zeggen: "Alle ogen gericht op Gods woord."

Robert Gottselig is de directeur van The Friends of Israel Gospel Ministry-Canada en de presentator van 'In News Surrounding Israel' en Cruizin' For Zion.

Bron: To America's Detriment, The Biden Administration Is Actively Stabbing Israel In The Back - Harbinger's Daily