www.wimjongman.nl

(homepagina)


Loven en prijzen

6 februari 2024

( )

Straat in Jeruzalem / eigen foto

שַׁבְּחִי יְרוּשָׁלַ ִם אֶת-יְהֹוָה הַלְלִי אֱלֹהַיִךְ צִיּוֹן׃
O Yerushalayim, verheerlijk Hashem; prijs uw God, o Tzion!
Psalm 147:12

Dit vers is, net als vele andere in het boek Psalmen, een schijnbaar repeterend poëtisch couplet. De eerste helft van het vers en de tweede helft van het vers lijken hetzelfde te zeggen in iets andere woorden. Sion is een andere naam voor Jeruzalem. Verheerlijken en prijzen zijn eigenlijk synoniemen. Bij nader onderzoek zullen we ontdekken dat, hoewel het waar is dat beide zinnen Jeruzalem, of haar inwoners, oproepen om God te loven en te prijzen, de subtiele verschillen in zinsbouw een diepere betekenis van het vers onthullen.

Laten we er eerst op wijzen dat God in de tweede zin "jouw God" wordt genoemd. Deze bezittelijke beschrijving van God had vermeden kunnen worden. Het vers had kunnen zeggen,

Verhef de Heer, o Jeruzalem; prijs God, o Sion.

Waarom het bezittelijke "uw God"?

Lofprijzen vs. verheffen

Lofprijzing impliceert acceptatie en bewustzijn van grootsheid. Als ik iets of iemand prijs, betekent dit dat ik reageer op iets dat ik heb gezien, gekend of begrepen. Dit is duidelijk. Als iemand God prijst, moet dat betekenen dat hij in Hem gelooft.

De Hebreeuwse woordstam voor verheffen in ons vers is ShBCh. Dit woord betekent ook in waarde verhogen. Zeggen dat iets waarde heeft, betekent dat het ertoe doet; dat het effect heeft. Simpel gezegd, het is iets waard. Met andere woorden, loven is het erkennen van een grootheid waarvan ik getuige ben geweest, verheffen impliceert dat deze grootheid betekenis voor mij heeft; dat ik het waardeer voorbij de ervaring van het zien ervan.

Hoewel prijzen en verheffen synoniemen zijn, hebben ze een verschillende connotatie. Dit verschil heeft te maken met de mate van integratie van de ervaring. Ik beweer dat verheffen meer geïntegreerd en persoonlijker is dan prijzen. Om dit punt samen te vatten: lofprijzing drukt het bewustzijn van grootheid uit, terwijl verheerlijking uitdrukt dat men die grootheid meer waardeert dan voorheen, d.w.z. dat het in waarde is gestegen.

Jeruzalem vs. Sion

Ik zou willen suggereren dat ons vers twee subtiel verschillende punten maakt. Jeruzalem staat voor de gebouwde en bevolkte stad. Jeruzalem is de naam die impliceert dat het woord van God zich verspreidt onder alle volken en alle naties. De naam Sion verwijst naar de unieke Joodse relatie tot de stad. Dit onderscheid wordt geïmpliceerd door talloze verzen in de Bijbel. Om een bekend voorbeeld te noemen,

De wet zal uitgaan van Sion en het woord van de Heer van Jeruzalem. - Jesaja 2:3

De wet - de Torah - is Gods verbond met het volk Israël. Alleen Israël is verplicht om onder de Torah te leven, en daarom wordt het woord Sion gebruikt in verband met de Torah. Het woord van de Heer heeft daarentegen betrekking op alle mensen. Daarom wordt het geassocieerd met Jeruzalem.

Ook hier, in ons vers in Psalm 147, verwijst Sion naar het volk Israël. Om deze reden gebruikt het vers het bezittelijke, uw God betreffende Sion, wat de specifieke relatie van Israël met God impliceert.

De betekenis van ons vers

"Verhef de Heer, o Jeruzalem" - de herbouwde en herbevolkte stad zelf verkondigt de grootheid van God en zendt Zijn grootheid uit naar de wereld. De menigten onder de naties stromen naar de stad om zich te verbinden met de God van Israël. De vervulling van de Bijbelse beloften over de wederopbouw van de stad verhoogt de waarde van de Heer in de ogen van iedereen. Zij die voorheen niet geloofden en geen relatie met Hem hadden, zijn nu gelovigen die God voor het eerst waarderen.

"Prijs uw God, o Sion" - Maar voor het Joodse volk, de kinderen van Israël, wiens relatie met Hem voor altijd onveranderd is gebleven, is er dankbaarheid en lof voor de terugkeer naar hun thuisland. Er is lof voor hun God, de God die voor hen zorgde gedurende alle generaties van ballingschap. Er is geen waardevermeerdering in hun ogen, want hun geloof in Hem is nooit wankel geweest.

De herbouw van Jeruzalem en het verzamelen van Israël getuigen van de grootheid van God. Dit is niet alleen een boodschap voor hen die vanuit traditie in Hem geloven. Degenen onder ons die de grootsheid erkennen van wat God in Jeruzalem heeft gedaan, moeten dit gebruiken als hulpmiddel om de waarde en status van het geloof in God te verhogen voor anderen die Hem nog niet kennen.

Bron: Praising and Exalting - The Israel Bible