www.wimjongman.nl

(homepagina)


Links en chaos

13 februari 2024 | Dennis Prager

Het is onmogelijk om te begrijpen wat er gebeurt met Amerika - en met de rest van het Westen - zonder de meest dynamische ideologie van de afgelopen honderd jaar te begrijpen: het linksisme.

We moeten beginnen met te begrijpen dat links (of "progressivisme") en liberalisme niet alleen niet dezelfde ideologieën zijn, ze staan in feite op vrijwel elk belangrijk punt tegenover elkaar.

Links en liberalisme hebben slechts twee dingen gemeen:

Het ene is het geloof in een grote overheid, wat een belangrijke overeenkomst is gezien het feit dat individuele en maatschappelijke vrijheid afnemen naarmate de staat groeit.

De andere links-liberale overeenkomst is antipathie tegen rechts. Dit is zelfs nog belangrijker dan de toewijding aan een grote overheid omdat het verklaart waarom liberalen op links stemmen ondanks het feit dat liberalen met veel meer linkse standpunten van mening verschillen dan met conservatieve standpunten.

In tegenstelling tot links houden de meeste liberalen van hun land. In tegenstelling tot links geloven de meeste liberalen niet dat er meer dan twee seksen/geslachten zijn; dat prepuberale jongens en meisjes die beweren dat ze lid zijn van de andere sekse hormoonblokkers moeten krijgen; dat meisjes jonger dan 21 jaar hun borsten operatief moeten laten verwijderen; of dat mannen die zeggen dat ze vrouw zijn moeten kunnen meedoen aan vrouwensporten. Zo geloven liberalen ook niet dat het kapitalisme slecht is, dat Amerika systematisch racistisch is, dat alle blanken racistisch zijn, dat Israël de schurk is in het Midden-Oosten en dat het zionisme racistisch is.

Dus hoe moeten we, gezien het feit dat deze linkse standpunten even destructief als absurd zijn, het linkse gedachtegoed verklaren?

Deze vraag houdt me al mijn hele volwassen leven bezig. Daarom was ik één van de minder dan 10 afgestudeerde studenten aan de Columbia University die een afstudeerrichting "Communistische Zaken" volgde. (Ik was een fellow aan het Russisch Instituut van Columbia's School voor Internationale Zaken). Met andere woorden, ik heb mijn hele leven links bestudeerd.

Al vroeg zag ik in dat links tegen vrijheid is - het duidelijkste voorbeeld is dat links overal waar het de macht krijgt, op een universiteit of in de maatschappij als geheel, het vrije woord onderdrukt - en dat het alles vernietigt wat het aanraakt. Maar terwijl ik (en vele anderen) altijd heb begrepen dat links (nogmaals, niet het liberalisme) altijd en overal een kracht voor het kwaad is geweest, moest ik begrijpen waarom.

Hoe kunnen mensen geloven dat mannen kinderen baren; dat een land waar meer dan 4 miljoen zwarte mensen naar toe zijn geëmigreerd en dat twee keer een zwarte president heeft gekozen, systematisch racistisch is; dat het vrijste land in het Midden-Oosten, waar miljoenen Arabieren als gelijkwaardige burgers leven, de boosdoener is, terwijl hun barbaarse vijanden het waard zijn om gesteund te worden?

Hier zijn enkele antwoorden:

Gedurende hun hele geschiedenis hebben Amerikanen drie grote bronnen van betekenis gehad: familie, religie en patriottisme. Linkse mensen missen de laatste twee (sterker nog, ze proberen ze kwijt te raken) en steeds meer van hen missen de eerste. Omdat mensen niet zonder betekenis kunnen leven - het is een even grote behoefte als voedsel en zelfs groter dan seks - zoeken ze een betekenis elders. Dus creëren ze nieuwe betekenissen door seculiere religies te creëren: socialisme, communisme, feminisme, milieuactivisme, DEI (Diversity, Equity, Inclusion), "antiracisme", antizionisme, LGBTQIA+ trots en transactivisme, om er maar een paar te noemen.

Al deze zaken worden verenigd door één overkoepelend doel: het vernietigen van de instellingen van de Westerse beschaving (zoals religie, kunst, muziek, het kerngezin, morele normen, scholen en universiteiten, vrije meningsuiting, kapitalisme en zelfs geneeskunde).

Degenen onder ons die de Westerse beschaving waarderen en willen behouden (terwijl we natuurlijk de gebreken ervan corrigeren) kunnen niet begrijpen waarom iemand het zou willen vernietigen. Dat is een belangrijke reden waarom het zo moeilijk is voor niet-linksen om links te begrijpen.

Na tientallen jaren hierover nagedacht te hebben, denk ik dat ik een antwoord heb ontdekt dat zelfs voor links niet voor de hand ligt.

Wat mijn ogen heeft geopend zijn de overtuigingen van links dat mannen vrouwen kunnen worden en vrouwen mannen; dat mannen kinderen baren; dat er meer dan twee geslachten/seksuelen zijn; dat mannen die zeggen dat ze vrouw zijn in vrouwengevangenissen, vrouwencolleges en vrouwenopvangcentra geplaatst moeten worden; dat mannen die zeggen dat ze vrouw zijn aan vrouwensport mogen doen; en dat kinderen meegenomen moeten worden naar travestietenshows.

Al deze standpunten vertegenwoordigen ... chaos.

De linkse trans-standpunten zijn de meest voor de hand liggende gebieden van door links veroorzaakte chaos, maar er zijn er nog veel meer. Deze omvatten de minachting van links voor het ideaal van het kerngezin (d.w.z. een getrouwde moeder en vader en kinderen); de steun voor het onttrekken van geld aan de politie; het verhogen van de dollarwaarde van gestolen goederen die als misdrijf wordt aangemerkt, wat diefstal alleen maar kan stimuleren; en de steun voor progressieve officieren van justitie.

Misdaadbestrijding staat voor orde; misdaad staat voor chaos.

En waarom streeft links naar chaos? Omdat links het tegenovergestelde van chaos haat: orde. En orde vertegenwoordigt uiteindelijk een religieuze kijk op het leven. Orde vertegenwoordigt goddelijke orde. Het bewijs is dat geen enkel religieus volk zegt: "Mannen baren". Niet alle seculiere mensen geloven dat mannen kinderen baren, dat er meer dan twee geslachten zijn, dat mannen kunnen meedoen aan vrouwensporten, dat kinderen blootgesteld moeten worden aan dragqueenshows of dat kinderen hormoonblokkers moeten krijgen als ze beweren lid te zijn van de andere sekse. Maar alleen seculiere mensen geloven die dingen. Vrijwel niemand die in de Bijbel en de God van de Bijbel gelooft, gelooft het. Wij geloven in een door God geschapen sociale orde.

Chaos is de normale toestand van de wereld. In het tweede vers van de Bijbel staat dat de wereld in een chaotische staat was. God schiep toen orde. Daarom maakt links die orde ongedaan.

Dennis Prager is een nationaal bekend radiopresentator en columnist. Zijn commentaar op Numeri, het vierde deel van "The Rational Bible", zijn vijfdelige commentaar op de eerste vijf boeken van de Bijbel, zal in oktober 2024 verschijnen. Hij is medeoprichter van Prager University en kan gecontacteerd worden op dennisprager.com.

Bron: Dennis Prager: The left and chaos