www.wimjongman.nl

(homepagina)


Arlene Kushner: Uit Israël: Het wordt steeds erger!!!

Arlene Kushner | 17 juni 2024

Wat ik hier zal weergeven is een overzicht - een korte achtergrond en beschrijving van onze huidige situatie met betrekking tot Hezbollah, die enorm complex is. Het is in ontwikkeling en er zijn nog geen definitieve antwoorden.

De laatste oorlog tussen Israël en Hezbollah, in 2006, eindigde met resolutie 1701 van de VN-Veiligheidsraad. Volgens de voorwaarden moest Hezbollah ontwapend worden en zich terugtrekken achter de Litani rivier, ongeveer 18 mijl ten noorden van de Israëlische grens. Het Libanese leger moest worden ingezet in Zuid-Libanon. Een uitgebreide United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) kreeg het mandaat om te zorgen voor stabiliteit in het gebied. Dit omvatte het veiligstellen van Zuid-Libanon "vrij van gewapend personeel, bezittingen en wapens, behalve die van de regering van Libanon en van UNIFIL".

( )

Free World Maps

De resolutie was een fiasco, vooral omdat Hezbollah de superieure kracht was - sterker dan een zwak Libanees leger en een onbekwame UNIFIL. Ik heb levendige herinneringen aan de UNIFIL-commandant die uitlegde dat zijn troepen de situatie alleen overdag in de gaten hielden, omdat het 's nachts te gevaarlijk was.

Oh.

Het idee dat Libanon een onafhankelijke staat is, is in hoge mate een mythe. Het wordt militair gedomineerd door Hezbollah, dat ook een functionerend onderdeel is van de Libanese regering.

Hezbollah bleef ondanks resolutie 1701 aanwezig ten zuiden van de Litani, heeft zich nooit ontwapend en bleef Iraanse wapens invoeren die via Syrië werden geleverd. Het arsenaal omvat een klein aantal precisieraketten. Het totale aantal Hezbollah-raketten wordt geschat op ongeveer 100.000; de meeste zijn ongeleide oppervlakte-grond artillerieraketten. Volgens een schatting bezit Hezbollah "een groter arsenaal aan artillerie dan de meeste landen". Net als bij Hamas zijn de raketten verborgen in burgergebieden.

In een rapport uit 2018 van het Center for Strategic and International Studies werd Hezbollah "de zwaarst bewapende niet-statelijke actor ter wereld" genoemd.

https://www.cfr.org/backgrounder/what-hezbollah#

Sinds 2006 zijn er in de loop der jaren schermutselingen geweest tussen de IDF en Hezbollah, maar geen grote militaire confrontatie. De schermutselingen concentreerden zich soms op Hezbollahs claim om een gebied van de Golanhoogten te bezitten dat Har (berg) Dov heet, door Hezbollah de Sheba'a Farms genoemd. Het ligt ten westen van Har (berg) Hermon in het uiterste noorden van de Golanhoogten. Die claim wordt vandaag de dag nog steeds gehandhaafd.
MFA

( )

Ministerie van Buitenlandse Zaken

~~~~~~~~~~

Hamas en Hezbollah zijn beide Iraanse gevolmachtigden, hoewel Hezbollah daar directer bij betrokken is. Na het bloedbad van 7 oktober doken berichten op dat Iran Hamas en Hezbollah had geïnstrueerd om plannen te maken voor een gezamenlijke verrassingsaanval op Israël. Hamas echter, aangetrokken door informatie over het Nova muziekfestival, vervroegde eenzijdig de datum van de geplande aanval zonder Hezbollah daarvan op de hoogte te stellen.

Na de aanval van Hamas bestond het verrassingselement niet langer voor Hezbollah: De IDF was voorbereid en stuurde troepen naar het noorden. Gedurende een korte periode was er bezorgdheid dat er alsnog een grote aanval van Hezbollah zou plaatsvinden. Maar die kwam er niet, deels omdat de VS twee aanvalsgroepen van vliegdekschepen - eerst de USS Gerald R. Ford (foto) en daarna de USS Dwight D. Eisenhower - inzette in de oostelijke Middellandse Zee.

( )

Marine.mil

Het was niet de bedoeling om de VS bij vijandelijkheden te betrekken of zelfs maar om Israël te beschermen, maar om als afschrikking te dienen tegen een escalatie door Hezbollah die andere landen zou kunnen aantrekken. De gevechtsgroepen werden kort na eind 2023 uit het gebied verwijderd.

~~~~~~~~~~

Er zijn mensen die zeggen dat we op het punt staan om in oorlog te raken met Hezbollah, en anderen die zeggen dat we al in oorlog zijn met deze groep. Hezbollah heeft projectielen - raketten, mortieren, drones - naar het noorden van Israël gelanceerd sinds het begin van onze oorlog met Hamas. Israël heeft op zijn beurt gereageerd. In de loop der tijd is de intensiteit van de Hezbollah-aanvallen gestaag toegenomen. Dit is, op aandringen van Iran, vooral het geval sinds Israël Rafah is binnengevallen. Hezbollah treedt op als aanvulling op Hamas.

Een van de benaderingen van Israël is het uitschakelen van Hezbollah-commandanten. Waarbij analist Yaakov Lappin zegt echter dat dit niet effectief zal zijn: "De structuur van de Libanese organisatie, de Iraanse financiering en de rekruteringsmogelijkheden zorgen voor een continue stroom van personeel om de verliezen te vervangen."

Tienduizenden inwoners van het noorden van Israël - schattingen lopen uiteen van 50.000 tot 100.000 en meer - voornamelijk in de Golan en de Galil (Galilea) hebben hun huizen verlaten omdat het niet veilig of houdbaar is om te blijven. Ze wonen in hotels en andere tijdelijke onderkomens en eisen dat de regering zorgt voor veilige omstandigheden voor hun terugkeer.

~~~~~~~~~~

Het is algemeen bekend dat, terwijl troepen naar het noorden zijn verplaatst en voorbereidingen worden getroffen voor een bredere confrontatie met Hezbollah, het de voorkeur van onze regering heeft om de grote operatie in Gaza af te ronden voordat we Hezbollah op een belangrijkere manier aanpakken.

De afgelopen week heeft Hezbollah echter herhaaldelijk projectielen gelanceerd die grote branden hebben veroorzaakt in het noorden van Israël, tijdens een ernstige hittegolf wanneer grassen en struiken erg droog zijn. Bewoners kunnen naar andere gebieden vluchten, maar de vegetatie (en ik durf te zeggen de onschuldige wilde dieren) van het gebied hebben die mogelijkheid niet. Grote delen van het land worden verbrand en dat kan zo niet doorgaan.

( )

PBS

Volgens de Israel Nature and Parks Authority is er sinds het begin van deze maand 45.000 dunam (11.120 acres) land in vlammen opgegaan, waarvan de meeste binnen onze nationale parken. Hoe mooi is dat gebied; een schat voor de natie die wordt vernietigd.

In de loop van een paar dagen lanceerde Hezbollah vorige week meer dan 200 projectielen op Israël.

~~~~~~~~~~

Gisteren gaf IDF-woordvoerder Rear Admiral Daniel Hagari een Engelstalige videoverklaring uit, waarin hij zei:

"De terreurorganisatie Hezbollah in Libanon heeft haar aanvallen tegen Israël geëscaleerd. Sinds het besluit om zich aan te sluiten bij de oorlog die Hamas op 7 oktober begon, heeft Hezbollah vanuit Libanon meer dan 5.000 raketten, antitankraketten en explosieve UAV's afgevuurd op Israëlische families, huizen en gemeenschappen.

De toenemende agressie van Hezbollah brengt ons aan de rand van wat een bredere escalatie zou kunnen zijn, één die verwoestende gevolgen zou kunnen hebben voor Libanon en de hele regio...".

"Als we zeggen dat we 7 oktober niet meer zullen laten gebeuren aan een van onze grenzen, dan menen we dat.

"Vanwege de weigering van Hezbollah om Resolutie 1701 van de VN-Veiligheidsraad na te leven, vanwege de militaire infrastructuur van Hezbollah...[vanwege Hezbollah]...vuur op Israël vanuit het gebied ten zuiden van de rivier de Litani in Zuid-Libanon, en vanwege het falen van Libanon om 1701 op Hezbollah af te dwingen, zal Israël de noodzakelijke maatregelen nemen om zijn burgers te beschermen, totdat de veiligheid langs onze grens met Libanon is hersteld.

"...hoe dan ook zullen we zorgen voor een veilige terugkeer van Israëli's naar hun huizen in Noord-Israël. Daar valt niet over te onderhandelen."

https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/hagari-hezbollah-is-bringing-israel-to-the-brink-of-potential-wider-escalation/

( )

Screenshot

Dit is de manier waarop het werkt: Zodra er een suggestie is van een bredere operatie met Hezbollah, beginnen leden van de internationale gemeenschap hun bezorgdheid te uiten over een oorlog waarbij zij betrokken zouden kunnen zijn.

Vier dagen geleden, nog voor de laatste verklaring van admiraal Hagari, begon de Franse president Emmanuel Macron, tijdens een bijeenkomst van de G7 in Italië, te spreken over het opzetten van een trilaterale top met de VS en Israël, in een poging om een diplomatieke oplossing te bewerkstelligen.

https://www.jpost.com/israel-hamas-war/article-806151

Wat ik wil weten is of hij een diplomatieke oplossing in gedachten had die net zo effectief was als Resolutie 1701. Israël kan niet vertrouwen op internationale garanties. Groepen als Hezbollah begrijpen alleen macht.

En hier wringt de schoen, mijn vrienden. In Washington zei Matthew Miller, woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken:

Een staakt-het-vuren in Gaza zou naar onze inschatting de beste manier zijn om een zinvolle oplossing in het noorden dichterbij te brengen... het is erg moeilijk om die diplomatieke oplossing te bereiken terwijl er een conflict gaande is in Gaza."

https://www.jpost.com/israel-hamas-war/article-806151

( )

YouTube

~~~~~~~~~~

Ik zeg het jullie, vrienden, ik was hier woedend over, ik verloor mijn kalmte.

Hezbollah vecht om Hamas te steunen. Natuurlijk zou Hezbollah stoppen als Hamas mag blijven bestaan. Dit zou betekenen dat Iran en zijn proxies gewonnen hebben. Omdat Israël zich uit Gaza zou moeten terugtrekken (ook uit de Philadelphi-corridor) in een staakt-het-vuren-deal, zou dat betekenen dat Hamas zich zou kunnen herbewapenen en voorbereiden op het volgende bloedbad.

Maar dat zou niet erg zijn. Want alleen Israël zou erdoor getroffen worden; Biden, Macron en consorten zouden zich geen zorgen hoeven te maken om betrokken te raken.

Dit komt uit een verklaring van premier Netanyahu twee dagen geleden, toen hij rouwde om de dood van acht soldaten:

"We bevinden ons op het hoogtepunt van een zeer moeilijke oorlog. Deze oorlog is aan de gang op verschillende fronten, waaronder het internationale front. We zullen nog voor veel uitdagingen komen te staan. Vooral nu hebben we de spirituele grootheid nodig die in onze natie verborgen ligt, waardoor we al onze vijanden hebben overwonnen. Zo zal het ook deze keer zijn. Het is een tijd van verdriet voor Jakob, en daaruit - zal hij gered worden' (Jeremia 30:7). Samen zullen we vechten, en met G-ds hulp - samen zullen we winnen."

https://www.israelnationalnews.com/news/391575

Met hulp van de Almachtige, moge hij volharden in het uitvoeren hiervan.

~~~~~~~~~~

Nu is de speciale gezant van de Amerikaanse president, Amos Hochstein - over wie ik mijn bedenkingen heb - hier om een "staakt-het-vuren" te bespreken. Ik verwacht niet dat hij veel succes zal hebben gezien de eisen van Hamas.
GPO3

( )

Amos Ben-Gershom/GPO

Een tweeledige delegatie van leden van het Congres is hier nu ook, en minister van Defensie Yoav Gallant sprak hen toe en zei:

"Israël is verwikkeld in een oorlog tegen Iraanse proxies - een oorlog tegen de westerse beschaving. Amerikaanse steun in al zijn vormen is van cruciaal belang, niet alleen voor de overwinning van Israël, maar ook voor de afschrikking van onze gemeenschappelijke vijanden over de hele wereld."

Heeft iemand van hen geluisterd?

~~~~~~~~~~

Van Gallant's woorden ga ik naar de kern van de zaak met betrekking tot onze problemen met Hamas en Hezbollah: Iran.

De terroristen die we bestrijden ontlenen hun kracht rechtstreeks aan Iran, dat financiële en militaire hulp en andere vormen van steun biedt, allemaal om het doel van de eliminatie van onze Joodse staat te bevorderen. We mogen dit niet vergeten of de wereld dit uit het oog laten verliezen.

Toen Barack Obama president was en een overeenkomst met Iran wilde bereiken, schafte hij sancties af, waardoor Iran extra fondsen kon verwerven. Op dat moment werd er een beroep gedaan op Obama om aan de overeenkomst een clausule toe te voegen die verbood dat geld dat Iran had verkregen door de verminderde sancties naar Hezbollah zou gaan. Hij weigerde.

Bedankt, Barack Obama.

Toen Donald Trump president was, herstelde hij de sancties tegen Iran. Maar toen kwam Joe Biden, die zonder twijfel belangrijke "sturing" van Obama heeft gekregen. Hij schrapte opnieuw sancties tegen Iran. De regering Biden heeft heel wat uit te leggen.

Overweeg dit en wat het betekent met betrekking tot de neigingen van de regering Biden:

"De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken...ging woensdag zitten voor een interview met Jalal Chahda, van Al Jazeera, op het oude vliegveld van Doha in Qatar. Hij deed dit enkele dagen nadat bekend werd dat een Palestijnse man met banden met Hamas en Al Jazeera Israëlische gijzelaars had.

"Al Jazeera is een spreekbuis van Hamas die letterlijk terroristen in dienst heeft en openlijk het bevel van het Ministerie van Justitie heeft overtreden om zich te registreren als een buitenlandse agent van Qatar. Dus natuurlijk sprak Blinken eerder vandaag met de outlet," schreef Eitan Fischberger, een Midden-Oosten analist gevestigd in Israël."

https://www.jns.org/blinken-pentagon-slammed-for-al-jazeera-hezbollah-linked-outlet-interviews/

~~~~~~~~~~

Ondanks grote moeilijkheden lijkt het erop dat we aanzienlijke vooruitgang boeken in Gaza. Er zijn berichten dat er nog maar een paar weken nodig zijn voordat de operatie kan worden vertraagd (niet beëindigd).

Opnieuw verwijzend naar Yaakov Lappin, deel ik dit:

"Terwijl het grondoffensief van de Israël Defense Forces verder rolt in het noorden, midden en zuiden van Gaza, en de meeste georganiseerde bataljons van Hamas al ontmanteld zijn, ondergaat Hamas een significante transformatie van een gestructureerd terreurleger naar een gedecentraliseerde guerrillamacht.

"Volgens professor Efraim Inbar, voorzitter van het Jerusalem Institute for Strategy and Security (JISS), was de verschuiving in de gevechtsaanpak van Hamas onvermijdelijk vanaf het begin van het conflict, toen het geconfronteerd werd met gecoördineerde Israëlische militaire operaties.

Hamas heeft geen schijn van kans om het op te nemen tegen de macht van de IDF op het slagveld en is daarom overgeschakeld op guerrillatactieken"...

"Bill Roggio, een senior fellow bij de in Washington gevestigde Foundation for Defense of Democracies en redacteur van haar Long War Journal, wees erop dat met het Israëlische offensief in Gaza en de uitputting van het personeel van de terroristische groep, "het leger van Hamas niet langer in staat is om openlijk zijn wil op te leggen aan het Palestijnse volk. Hamas kan ook niet gemakkelijk raketten, mortieren en raketten op Israël afvuren.

"Lt. Col. (res.) Peter Lerner, een woordvoerder van de IDF, merkte in het rapport op dat de IDF zich aanpast aan de transformatie van Hamas. Hij voegde eraan toe dat het doel van de IDF niet is om elke terrorist van Hamas te elimineren, een doel dat volgens hem onrealistisch is, maar eerder om Hamas als een regerend regime te ontmantelen."

https://www.jns.org/hamas-devolving-from-terror-army-to-guerrilla-force/

We zijn bezig met het uitschakelen van de laatste Hamasbataljons in Rafah en blijven de controle houden over de Philadelphi-corridor. Deze controle is cruciaal als Hamas niet opnieuw aan kracht wil winnen via gesmokkelde wapens.

"De Israel Defense Forces zei maandag dat het ongeveer de helft van Hamas' strijdmacht in Rafah heeft ontmanteld, waarbij minstens 550 schutters in het gebied werden gedood...

"Van de vier bataljons in Hamas' Rafah Brigade worden er twee - Yabna (Zuid) en Oost Rafah - beschouwd als bijna volledig ontmanteld, terwijl de capaciteiten van de andere twee - Shaboura (Noord) en Tel Sultan (West) - enigszins zijn aangetast door IDF-operaties."

https://www.timesofisrael.com/idf-says-half-of-hamass-forces-in-rafah-dismantled-at-least-550-gunmen-killed/

~~~~~~~~~~

Een van de grootste moeilijkheden, hartzeer, van de afgelopen week was een reeks van drie verschillende incidenten waarbij we soldaten en commandanten verloren - een gruwelijk totaal van 12 in totaal. Ik ben van plan om meer in detail over hen en hun geweldige families te schrijven, maar hier wil ik hen eren voor hun moed.

Onze mensen zijn het beste van het beste en ik groet hen allemaal.

~~~~~~~~~~

Blijf tot de hemel bidden voor Israël. Bid dat de tranen uit onze harten mogen verdwijnen.

Bid voor de kracht en wijsheid van onze leiders, voor de veiligheid van onze soldaten en voor de redding van onze gijzelaars.

Bid in een geest van hoop.

~~~~~~~~~~

©Arlene Kushner. Dit materiaal is gemaakt door onafhankelijk journalist Arlene Kushner. Toestemming wordt verleend om het alleen te reproduceren met de juiste naamsvermelding.

Bron: Arlene Kushner: From Israel: It Gets Worse and Worse!! – ISRAPUNDIT