www.wimjongman.nl

(homepagina)


Het gen voor krankzinnigheid

Door Terry James 18 juni 2024

()

Laat ik aan het begin van dit artikel in deze blogsfeer verzekeren dat het geenszins mijn bedoeling is om denigrerend of vernederend te doen over mensen met erfelijke of andere geestelijke stoornissen van welke aard dan ook. Met de titel van het artikel doel ik op geestelijke gezondheid, niet op lichamelijke gezondheid.

Dat gezegd hebbende, stel ik zonder voorbehoud dat er een groeiende krankzinnigheid is in deze natie en in deze wereld. Het is erfelijk van aard - of beter gezegd, het is erfelijk in bovennatuurlijke zin. Het verlies van normale gevoeligheid wordt met elke nieuwscyclus duidelijker.

De oorzaak van de krankzinnige toestand is zo oud als de tijd van de eerste mensen. Adam en Eva leden aan het begin van de geestelijke mentale instorting op het moment dat Eva het slachtoffer werd van de leugens van Lucifer en Adam van zijn eigen keuze om ongehoorzaam te zijn aan Gods gebod om niet van de vrucht van de verboden boom te eten. Al hun nakomelingen hebben de infectie die God zonde noemt.

Het gen dat de krankzinnigheid veroorzaakt heeft invloed op ieder van ons totdat de genezing is geaccepteerd. We moeten die genezing vrijwillig ontvangen, net zo zeker als onze menselijke vader Adam vrijwillig het dodelijke gen ontving toen hij ongehoorzaam was aan de waarschuwing van zijn Schepper.

Het geneesmiddel is natuurlijk Jezus Christus, de Zoon van God, en Zijn offer aan het kruis op Golgota. Hij stierf voor de zonde van de mensheid en herrees tot leven, zodat iedereen die deze waarheid gelooft en het reinigende bloed van Jezus accepteert onmiddellijk genezen is van alle ongerechtigheid - voor altijd.

Maar het is triest om te moeten zeggen dat de overgrote meerderheid van de mensheid door de eeuwen heen Gods geneesmiddel - Zijn geloofssysteem voor verlossing - niet heeft geaccepteerd. Zo blijft de mensheid onbehandeld. En nu, op dit late profetische uur, manifesteert de geestelijke waanzin zich op manieren die niet gemist kunnen worden.

Een recent artikel maakt dit duidelijk.

In 2016 werd Ash Williams voor het eerst zwanger. Williams wil uiteindelijk een ouder worden - maar hij was toen nog niet klaar voor een kind. Hij wist niet veel over wat een abortus inhield en hij had een lift nodig, dus belde hij een vriend die hem bracht. Toen ze bij de kliniek aankwamen, herinnerde Williams, die een transseksueel is, zich dat de mensen die daar werkten zich niet genoeg aantrokken van zijn naam en in plaats daarvan de naam op zijn rijbewijs gebruikten. Laat staan dat ze naar de voornaamwoorden vroegen. "Werken met de provider was ook echt [krachtterm verwijderd]," zegt hij. "Ik herinner me alleen dat hij geen woord tegen me zei en daar was ik verdrietig over."

Het staat er allemaal, nietwaar? In één enkele alinea hebben we alle meest krankzinnige en verraderlijke progressieve standpunten tentoongespreid. Er is de fictie van de "zwangere man". Er is de "zwangere man" die een abortus krijgt - dat wil zeggen, een vrouw met genderdysforie die haar kind laat doden door een aborteur. Er is het feit dat het personeel van de abortuskliniek niet wordt beschuldigd van het faciliteren van feticide, maar van het onvoldoende letten op voornaamwoorden...

Het is een krachtig, oogstrelend einde van een profiel dat alles laat zien wat er mis is met onze cultuur in 2024. "Zwangere mannen. "Abortus feestjes." Wat dat betreft, "abortus hulpen." Iemand feliciteren met een abortus ("Gefeliciteerd - het is dood!") Mensen "verdienen" een abortus. Het doet me denken aan een regel uit Spreuken 8: "Allen die Mij haten houden van de dood." ("'Zwangere man' wordt 'abortus hulp' om anderen te helpen die hun baby willen doden," LifeSite, Jonathon Van Maren, 6/5/24)

Wanneer we kijken naar wat hier wordt gemeld, zouden we bij het eindtijddenken kunnen denken aan de profetie van Paulus in 2 Timoteüs, hoofdstuk 3 "gevaarlijke tijden": "In het laatste der dagen... zullen zij zonder natuurlijke genegenheid zijn...".

Niets is natuurlijker dan een man die een man is en een vrouw die een vrouw is, tenzij het een vrouw is die een baby krijgt en dat kleintje alleen maar wil liefhebben en koesteren. Toch geeft een groot deel van de mensheid vandaag de dag de voorkeur aan het vermoorden van miljoenen en miljoenen baby's in de baarmoeder van hun moeder - zelfs tot het moment van de geboorte, en in sommige gevallen, net na de geboorte zelf.

Toen ik bijvoorbeeld onlangs op een ochtend naar de Chris Plante Show luisterde, hoorde ik hem verslag doen van mensen die protesteerden bij een abortuskliniek en gearresteerd werden omdat ze een jonge vrouw verhinderden om de kliniek binnen te gaan.

Of ze dat ook echt hadden gedaan weet ik niet, maar het verhaal dat verteld werd was dat de jonge vrouw op de grond lag in de laatste fase van de bevalling. Ze had zware weeën. Ze ging naar de kliniek voor een abortus. De pro-abortus aanklagers klaagden de pro-life demonstranten aan voor het verstoren van de geboorte van het kind van de jonge vrouw (en klaagden haar dus aan ook al probeerde ze de kliniek binnen te komen om haar kind te laten vermoorden).

Is er enige twijfel, na het horen van verslag na verslag van zulke waanzin, dat het gen voor krankzinnigheid in de mensheid huist?

We kijken nog eens naar Gods Woord over dat krankzinnigen gen, de oorzaak en het gevolg ervan:

En daar zij God niet in hun kennis wilden behouden, heeft God hen overgegeven aan een verdorven verstand, om die dingen te doen, die niet goed zijn..." (Romeinen 1:28).

Er is vergeving voor de afschuwelijke zonden van abortus en homoseksualiteit, evenals voor alle andere anti-goddelijkheid. Hier is het geneesmiddel voor het krankzinnigengen dat over de verdorven geest heerst. Het zal iedereen reinigen en veranderen in de gezindheid van Christus, die de ziel redt en iedereen acceptabel maakt om voor eeuwig bij God in de hemel te wonen.

Als u met uw mond de Heer Jezus belijdt en in uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u gered worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid, en met de mond belijdt men tot zaligheid. (Romeinen 10:9-10)

Bron: The Insanity Gene « Terry James Prophecy Line