www.wimjongman.nl

(homepagina)


De stad van de waarheid

1 februari 2024

()

כֹּה אָמַר יְהֹוָה שַׁבְתִּי אֶל-צִיּוֹן וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹךְ יְרוּשָׁלָ ִם וְנִקְרְאָה יְרוּשָׁלַ ִם עִיר-הָאֱמֶת וְהַר-יְהֹוָה צְבָאוֹת הַר הַקֹּדֶשׁ׃
Zo zei Hasjem: Ik ben teruggekeerd naar Tzion, en Ik zal wonen in Yerushalayim. Yerushalayim zal de Stad van Trouw genoemd worden, en de berg van de heer der heerscharen de Heilige Berg.
Zacharia 8:3

De stad van de "waarheid

Dit is de enige plaats in de Bijbel waar Jeruzalem de "stad van de waarheid" wordt genoemd. Het Hebreeuwse woord voor "waarheid" is emet Dit woord betekent niet alleen "waarheid" als in het tegenovergestelde van onwaarheid. Het woord emet betekent ook "trouw" of "betrouwbaarheid". Dit is vergelijkbaar met het Engelse gebruik, bijvoorbeeld wanneer we zeggen dat iemand "trouw" is aan zijn woord. Met andere woorden, ze zijn trouw aan hun beloften en toezeggingen. Dit is vooral waar wanneer de Bijbel verwijst naar God als zijnde "waarachtig". Het is niet de bedoeling om te zeggen dat God niet liegt. Dat is een simplistische absurditeit. Natuurlijk vertelt God de waarheid. Het gaat er veeleer om God te prijzen voor de vervulling van Zijn beloften en voor Zijn betrouwbaarheid voor hen die Hem dienen.

Hier zijn een paar voorbeelden van het gebruik van het woord emet in de Bijbel als verwijzing naar God:

Trek mij uit het net dat zij voor mij hebben gelegd; U bent mijn bolwerk. In uw hand leg ik mijn geest. U hebt mij verlost, Heer, God van de waarheid. - Psalm 31:5-6 (4-5)
Waarheid zal opspringen uit de aarde zoals gerechtigheid neerziet uit de hemel; voorwaar, de Heer zal schenken wat goed is en ons land zal zijn opbrengst geven. - Psalm 85:12-13
De Heer heeft David de waarheid gezworen en zal die niet herroepen. Uit de vrucht van je lendenen zal Ik een troon voor je oprichten. - Psalm 132:11

In al deze voorbeelden betekent het woord "waarheid" dat God betrouwbaar en te vertrouwen is; dat Hij Zijn beloften houdt. Zacharia profeteerde aan het Joodse volk dat op weg was naar ballingschap, dat God Zijn beloften aan de Israëlische natie zal houden. Zacharia's woorden in dit hoofdstuk waren bedoeld om de ballingen gerust te stellen dat de verbondsbelofte van de terugkeer naar Sion een zekerheid is; dat God trouw zal zijn aan Zijn woord.

De lakmoesproef van de waarheid

Ik wil graag een andere boodschap suggereren van deze verwijzing naar Jeruzalem als de "stad van de waarheid". Het is de moeite waard om op te merken dat de enige keer dat er op deze manier naar Jeruzalem wordt verwezen, is in de context van een profetie over de eindtijd. Meer specifiek gaan de openingsverzen van deze profetie over de herbevolking van Jeruzalem met de verzamelde ballingen van het Joodse volk in de toekomst, de verzameling die we vandaag meemaken.

Een van de belangrijkste middelen van de vijanden van het Joodse volk en de staat Israël is dat ze liegen. Meer specifiek liegen ze over Jeruzalem. Het lijdt geen twijfel dat er geen stad is waarover meer leugens worden verteld dan over Jeruzalem.

Bijvoorbeeld, op 1 december 2021 namen de Verenigde Naties een resolutie aan die ontkende dat er ooit een Tempel was op de Tempelberg in Jeruzalem. De resolutie noemde de plek alleen bij zijn islamitische naam. Dit was niet de eerste VN-resolutie die de Joodse connectie met Jeruzalem ontkende. In feite is het officiële standpunt van de Palestijnse Autoriteit, officieel Israëls "vredespartner", dat er nooit een Joodse Tempel op de plaats is geweest. De absurditeit van deze leugen hoeft hier niet te worden onderzocht. Maar deze leugen is slechts een deel van de grotere leugen die over Jeruzalem wordt verteld, namelijk dat het niet de historische hoofdstad van het Joodse volk is.

Het is eigenlijk verbazingwekkend hoe, met al het overvloedige archeologische bewijs van het Joodse volk en hun Tempel in Jeruzalem, over deze leugens op de een of andere manier wordt gestemd en ze met overweldigende meerderheden worden aangenomen in de Verenigde Naties. Is er een andere stad in de wereld waar meer leugens over haar geschiedenis worden verkondigd op het wereldtoneel? Met dit in gedachten zouden we Zacharia's voorstelling van Jeruzalem als "de stad van de waarheid" ironisch kunnen bekijken. Maar dat is precies het punt.

Ik geloof dat Zacharia dit bedoelde toen hij zei dat Jeruzalem in de toekomst, wanneer het weer bevolkt zal zijn door grote aantallen Joden, "de stad van de waarheid" zal worden genoemd. De terugkeer van het Joodse volk naar de soevereiniteit in Jeruzalem is een uitspraak over de geschiedenis. Zij die Jeruzalem als hoofdstad van de Joodse natiestaat ontkennen, ontkennen de waarheid van de geschiedenis. Zij die erkennen dat Jeruzalem de eeuwige hoofdstad van het Joodse volk is, bevestigen de waarheid. Jeruzalem is de lakmoesproef van de waarheid in de wereld geworden. Jeruzalem is werkelijk "de stad van de waarheid".

Jeruzalem verkondigt Gods waarheid

Dit was het punt van Zacharia's bemoedigende woorden aan de ballingen die net de verwoesting van hun tempel en vaderland hadden meegemaakt. Zacharia verklaarde dat ondanks de natuurlijke regels van de geschiedenis Gods woord in vervulling zou gaan. Het bewijs hiervan zou voor iedereen te zien zijn bij de wederopbouw van Jeruzalem in de toekomst.

Jeruzalem zal de levende uitdrukking worden van Gods "waarheid", Zijn trouw aan Zijn beloften en Zijn macht over de geschiedenis.

De herbouwde stad Jeruzalem is het grootste getuigenis van de waarheid van Gods Bijbelse beloften. We moeten afstand nemen van onze eigen beperkte kijk op de wereld en de volledige reikwijdte van de geschiedenis in ogenschouw nemen. Vanuit dit brede perspectief zien we duidelijker dat Jeruzalem opnieuw de stad van de waarheid is geworden.

Bron: The City of Truth - The Israel Bible