www.wimjongman.nl

(homepagina)


De beste manier om zionisme te begrijpen is door een bijbelse lens

Door Olivier Melnick 1 maart 2024

(Israël Kaart)

Er zijn veel verschillende manieren om naar zionisme te kijken. Het kan cultureel, politiek, historisch en zelfs christelijk zijn. Toch is de veiligste manier om zionisme te definiëren als bijbels, wanneer dat natuurlijk mogelijk is. Als zionisme bijbels gedefinieerd zou kunnen worden, dan zou dat alle andere definities vervangen, zolang degenen die naar die definitie kijken zouden geloven dat de Bijbel het geïnspireerde, foutloze woord van God is. Dus, kunnen we Zionisme werkelijk definiëren in de Tenach?

Laten we eerst naar de woorden zelf kijken. De termen "Zionisme" en "Zionist" werden in 1890 bedacht door de Joodse activist Nathan Birnbaum (1864-1937), die ook een belangrijke rol speelde in het eerste Zionistische Congres dat in 1897 werd gehouden (in 1960 omgedoopt tot de World Zionist Organization), samen met de eerste voorzitter, Theodore Herzl. Het woord Zion komt van het Hebreeuwse tzion, een verwijzing naar Jeruzalem en vaak, bij uitbreiding, naar het Land Israël zelf (voor het eerst genoemd in II Samuel 5:7.) "Toch veroverde David het bolwerk Zion, dat is de stad van David." Volgens de geleerde Mitchell Bard is zionisme: "De nationale beweging voor de terugkeer van het Joodse volk naar hun thuisland en de hervatting van de Joodse soevereiniteit in het Land Israël."

Veel volgelingen van Jesjoea kijken naar de Bijbel en zien duidelijk dat God NIET klaar is met Israël. Zij zien een glorieuze toekomst voor het volk en het Land. Ze begrijpen dat de beloften van Genesis 12:3 nog steeds gelden, en ze willen in het centrum van Gods wil staan door het volk te zegenen dat Hij "Zijn oogappel" noemt (Zacharia 2:8). Gelovigen in Jesjoea die het Bijbelse en historische recht van Israël op het Land en het recht van het Joodse volk om naar het Land terug te keren erkennen, worden vaak Christelijke Zionisten genoemd. God zelf heeft dit plan in Zijn Woord verklaard; christelijk zionisme is dus een nobele zaak en maakt deel uit van wat elke Bijbelgelovige christen zou moeten bevorderen.

Helaas voor degenen onder ons die Bijbelgelovige, hedendaagse discipelen van Jesjoea van Nazareth zijn, helpt de term Christen onze zaak niet. De term is te veel gebruikt en misbruikt door vrienden en vijanden, en de etymologie verschilt nu nogal van de eenvoudige definitie die er ooit aan ten grondslag lag. Niet alle mensen die Christenen worden genoemd hebben werkelijk hun vertrouwen gesteld in het volbrachte werk van Jesjoea van Nazareth voor hen. Bovendien hebben niet alle christenen een positieve, bijbelse kijk op Israël, het land en het volk. Laten we de term christen dus even vergeten en ons richten op een definitie van Bijbels zionisme.

Er is veel bijbels bewijs dat de beweringen van het zionisme bevestigt, te beginnen met het feit dat God zelf zei dat alleen HIJ het land bezat in Leviticus 25:23: "Het land mag bovendien niet voor altijd verkocht worden, want het land is van Mij, want jullie zijn slechts vreemdelingen en bijwoners van Mij." Dus ook al lijkt het erop dat God de eigendomsakte van Eretz Yisrael aan het Joodse volk heeft gegeven, is Hij nog steeds de oorspronkelijke eigenaar. De volgende punten zijn allemaal afkomstig uit de Joodse Geschriften en ze zullen ons helpen om bijbels zionisme te definiëren, omdat we beginnen te begrijpen hoe God de hele zaak ziet. Aangezien één van de hoofdthema's van Gods woord Israël is, werpt het enig licht voor ons, zoals we eerst uit de Torah kunnen zien:

- Het land is in de eerste plaats van God: Leviticus 25:23
- God sloot een verbond met Abraham waarin hij een land, een zaad en een zegen beloofde: Genesis 12:1-3
- Het land heeft specifieke grenzen die nog vervuld moeten worden: Genesis 15:18-21
- Gods verbond werd herbevestigd door Izaäk, Jakob en zijn 12 zonen: Genesis 26:2-4, 28:13, 50:24
- God geeft om het land en zal Israël zegenen/disciplineren voor gehoorzaamheid of
ongehoorzaamheid
: Deuteronomium 11:8-17
- Het land wordt beloofd op basis van Gods karakter en niet op basis van Israëls prestaties: Deuteronomium 7:7-9
- God vertelde Israël om het land te veroveren: Deuteronomium 9:3
- De exacte grenzen van Israël worden door God bepaald: Deuteronomium 2:3-5, 16:19
- De Babylonische gevangenschap maakte de eed van God niet ongedaan: Leviticus 26:41

Bovendien vertellen de Profeten ons ook over de glorieuze toekomst van Israël:

- Israël zal nooit vernietigd worden vanwege Gods belofte van eeuwige bescherming: Jeremia 31:35-37
- God beloofde Israël een Nieuw Verbond wanneer Hij hun zonden niet meer zal gedenken: Jeremia 31:31-34
- Israëls glorieuze toekomst omvat een definitief herstel van het land: Ezechiël 39:25-29
- Israëls glorieuze toekomst is veilig vanwege Gods karakter: Ezechiël 36:22-28

Ik denk dat de beste manier om het zionisme te begrijpen door een bijbelse lens is. Het is handig om te onthouden dat wanneer we het woord van God bestuderen, we een consistente interpretatiemethode moeten hebben. Mijn favoriete hermeneutische methode is de letterlijke grammaticale/historische benadering van het bijbelse verslag, waarbij we ervoor moeten zorgen dat we een tekst altijd binnen zijn oorspronkelijke context lezen. We moeten een bijbelse tekst nooit lezen door de ogen van onze huidige cultuur, maar we moeten proberen door onze huidige cultuur te navigeren met behulp van een bijbelse lens.

Vanuit het bijbelse verslag, beginnend in Genesis, kan gemakkelijk beargumenteerd worden dat God zelf de eerste Zionist was. Dat is niet veranderd en zal ook nooit veranderen. Zij die het Zionisme bestrijden of verwerpen, bestrijden en/of verwerpen God. Overigens wil Hij niet dat iemand verloren gaat en Hij heeft zeker dezelfde liefde en compassie voor zowel Joden als Arabieren en dat zouden wij ook moeten hebben. Zionist zijn betekent niet dat je een racist of kolonisator bent. Historisch gezien niet en bijbels gezien zeker niet. Zionist zijn betekent niet dat je anti-Palestijns bent, maar helaas is het tegenovergestelde vaak wel waar!

Olivier Melnick is auteur, antisemitisme-expert en lid van de Raad van Bestuur van Chosen People France.

Bron: The Best Way To Understand Zionism Is Through A Biblical Lens - Harbingers Daily