www.wimjongman.nl

(homepagina)


De islam-christelijke kloof

Door Hal Lindsey op 23 juni 2024

De politieke correcte politie zegt dat je andermans geloof niet mag bekritiseren. Ze maken meestal een uitzondering voor het bijbelgetrouwe christendom, maar dat vind ik echt niet erg. Tijdens de ongeveer drie jaar van Jezus' aardse bediening nodigde Hij uit tot vragen en zelfs onderzoeken. Sceptici die bereid zijn om de beweringen van Jezus te onderzoeken, worden vaak christenen. God kan zo'n onderzoek gebruiken om mensen tot Zichzelf te brengen. Hij is niet bang voor het licht. Hij heeft het uitgevonden.

Door de jaren heen heb ik kritiek gekregen op dingen die ik over de Islam heb gezegd. Maar het is zeker juist om potentieel gevaarlijke ideeën te onderzoeken, af te wegen, te overwegen en, indien nodig, te bekritiseren - zelfs religieuze ideeën. Religieuze ideeën kunnen doden, oorlogen beginnen, oorlogen in stand houden, onschuldigen onderdrukken en het kwaad versterken. Religieuze ideeën moeten kritisch bekeken worden.

Het is populair om te zeggen dat alle geloven eigenlijk hetzelfde zijn, maar dat is niet waar. Het christendom en de islam kunnen niet allebei waar zijn. De Islam beweert dat Jezus een profeet is, maar ontkent zijn goddelijkheid. Het ontkent zelfs zijn goed gedocumenteerde verhaal. Moslims leren dat Jezus niet aan een kruis stierf. Ze zeggen dat Hij helemaal niet stierf - Hij steeg alleen op naar de hemel. Wat is dat voor een slimme manier om Zijn wederopstanding te ontkennen?

Ik ben blij dat ik, toen ik nog ongelovig was, goed naar Christus en het christendom heb gekeken. Toen ik dat deed, vond ik twee fascinerende dingen - gebrekkige christenen en perfectie in Jezus.

Om de Islam en het Christendom met elkaar te vergelijken, moet je beginnen met hun stichters. De ene was een felle strijder die niet alleen geweld vergoelijkte, maar het ook eiste. (Zie Soera 8:13-17, 8:60, 9:14 en 9:29 om er maar een paar te noemen.) Jezus daarentegen staat erom bekend dat hij dingen zei als: "Hebt uw vijanden lief, zegent hen die u vervloeken, doet goed aan hen die u haten en bidt voor hen die u verachten en vervolgen" (Matteüs 5:44). Totaal anders!

Christenen gaan met hun gebreken om door terug te keren naar de Bron. Bid en kom dicht bij Gods Woord. Daar zul je de Vredevorst vinden. Maar als moslims dichter bij hun bronmateriaal komen, vinden ze geweld en het toebrengen van pijn. De meeste moslims zijn niet radicaal en keuren terrorisme niet goed. Maar als ze hun kinderen opvoeden om de Koran te geloven, lopen hun kinderen het gevaar om terroristen te worden. Het is geen toeval dat veel van 's werelds wreedste terreurgroepen resoluut in de Koran geloven.

Pramila Patten, de speciale VN-vertegenwoordiger voor seksueel geweld in conflicten, en haar team bestudeerden wat er gebeurde op 7 oktober 2023. In hun VN-rapport stond: "Mensen werden neergeschoten, vaak van dichtbij; levend verbrand in hun huizen toen ze zich probeerden te verstoppen in hun veilige kamers; neergeschoten of gedood door granaten in schuilkelders waar ze hun toevlucht zochten; en opgejaagd op het terrein van het Nova muziekfestival en in de velden en wegen naast het terrein van het Nova muziekfestival. Andere schendingen waren seksueel geweld, ontvoering van gijzelaars en lijken, het publiekelijk tentoonstellen van gevangenen, zowel dood als levend, de verminking van lijken, inclusief onthoofding, en de plundering en vernietiging van civiele eigendommen".

Zij en haar team rapporteerden ook "seksueel geweld, waaronder verkrachting, geseksualiseerde marteling en wrede, onmenselijke en vernederende behandeling".

Hamas leidde de aanval, maar de islam motiveerde Hamas. De aanval van Hamas weerspiegelt niet de acties van de meeste moslims, maar wel de Koran. Alle ideeën zijn niet gelijk. De ideeën van Adolf Hitler waren niet zo nobel als die van Florence Nightingale. En de islam is niet zomaar een versie van het christendom. Ze zijn zo verschillend als zwart en wit, goed en kwaad.

Bron: Hal Lindsey