www.wimjongman.nl

(homepagina)


Voormalig bevelhebber van Britse troepen: "IDF is het meest humane leger ter wereld"

Europese coalitie voor Israël - Persbericht

()

Brussel, 31 januari 2024 - "

"Geen leger neemt meer voorzorgsmaatregelen dan de Israel Defense forces om burgerslachtoffers te voorkomen, terwijl hun vijand, de terroristische organisatie Hamas, precies het tegenovergestelde doet. Door het aantal doden onder hun eigen burgerbevolking te maximaliseren weet Hamas dat aan het einde van de dag de internationale gemeenschap Israël onder de loep zal nemen terwijl ze hen (Hamas) een vrijbrief geeft. Op deze manier stimuleert de internationale gemeenschap, vooral de VN Mensenrechtenraad in Genève, terroristische organisaties over de hele wereld. Westerse regeringen zouden in plaats daarvan Israël, hun natuurlijke bondgenoot, moeten steunen in hun strijd tegen deze terroristische organisatie die op de EU-lijst staat."

Dit waren de woorden van de voormalige bevelhebber van de Britse troepen in Afghanistan, kolonel Richard Kemp, toen hij dinsdagmiddag leden van het Europees Parlement toesprak. De avond ervoor had hij een privédiner voor EU-diplomaten toegesproken met dezelfde boodschap. "Terwijl Israël het aantal Hamas-militanten met de helft heeft teruggebracht, is de enige hoop van Hamas om te overleven nu een beroep te doen op internationale media, NGO's en VN-agentschappen die Israël vijandig gezind zijn", zei hij.

Het bezoek aan Brussel kwam slechts enkele dagen nadat het Internationaal Gerechtshof Israël had vrijgesproken van Zuid-Afrikaanse beschuldigingen van genocide en op hetzelfde moment dat een groeiend aantal westerse landen hun financiering aan UNWRA hebben bevroren vanwege de actieve betrokkenheid van enkele van hun medewerkers bij de Hamas wreedheden op 7 oktober.

In zijn commentaar op de rechtszaak van het ICJ wees Colone Kemp erop dat de realiteit precies het tegenovergestelde is. Israël verdedigt zichzelf tegen een genocidale terroristische organisatie die in haar eigen bewoordingen en concrete acties uit is op de vernietiging van de Joodse staat. Wat betreft de defunding van UNWRA, was hij het ermee eens dat het VN-agentschap volledig moet worden hervormd of vervangen door een nieuwe organisatie om een toekomst te hebben in Gaza.

Het evenement in het Europees Parlement werd georganiseerd door Europarlementariër Bert-Jan Ruissen, samen met de European Coalition for Israel en het American Jewish Committee. Kolonel Kemp, de Deense Europarlementariër Anders Vistisen en ECI's Tomas Sandell bespreken de situatie in Gaza in de maandelijkse talkshow European Report, die dinsdag in Brussel werd opgenomen.

In de talkshow, evenals in de andere twee evenementen, herinnerde ECI-oprichter Tomas Sandell het publiek aan de voortdurende gevangenschap van de resterende 132 Israëlische gijzelaars, waaronder de eenjarige Kfir Bibas.

"We kunnen onszelf geen rust gunnen voordat alle gijzelaars vrij en in veiligheid zijn", zei hij. Hij deed een beroep op de vrouwen in het publiek en moedigde hen aan om contact op te nemen met de moeder van de huidige emir van Qatar, Sheikha Moza, een bekende stem voor kinderrechten, om haar invloed aan te wenden om een onmiddellijke vrijlating van alle resterende gijzelaars te bewerkstelligen.

Tegen de voormalige minister van Buitenlandse Zaken van Polen, nu lid van het Europees Parlement, mevrouw Anna Fotyga, die de briefing bijwoonde, zei hij: "Wilt u alstublieft een beroep doen op Sheikha Moza, als vrouw tot vrouw, moeder tot moeder, om haar stem te gebruiken namens de gijzelaars."

Bron: Former Commander of British troops: “IDF is the world’s most humane army” – ISRAPUNDIT