www.wimjongman.nl

(homepagina)


De heroprichting van Israël -Modern wonder of samenzwering?

Door Mike Spaulding op 12 maart 2024

()

Onlangs ontving ik een e-mail van iemand die beweerde dat het huidige Israël niet het Bijbelse Israël is. De schrijver stelde verder dat de mensen die we vandaag de dag Joden noemen helemaal geen Joden zijn.

De typische tirade volgde over de slechtheid van het moderne Israël, het zionisme, de Mossad en de Asjkenazische Joden die de wereld beheersen. Normaal gesproken zit er een scheldwoord in de tirade over Israël dat Amerika controleert.

Ik ontvang dit soort e-mails waarin mij wordt verweten dat ik zo naïef, blind en misleid ben, en nog een aantal andere dingen die ik niet kan afdrukken, en dat allemaal omdat ik de moderne staat Israël steun en haar recht om in haar land te bestaan zonder de constante dreiging van terrorisme.

Door de toon en inhoud van de meeste van deze e-mails vraag ik me af of de auteurs geredde, wedergeboren, met geest vervulde gelovigen in Jezus Christus zijn. De grootste reden voor mijn bezorgdheid over deze mensen is hun ontkenning van wat de Bijbel zegt en hun geloof in wat de Bijbel niet zegt. Ik zal het uitleggen.

Nergens in de Bijbel staat dat God een nep-Israël zal vestigen in het land van haar voorouders.

Hoe hard sommige mensen ook werken om te beargumenteren dat het moderne Israël niet het Bijbelse Israël is, ze kunnen geen overtuigende verdediging van hun geloof formuleren. De reden is duidelijk - argumenteren tegen wat de Bijbel verklaart dat God op het einde der dagen zal doen is elke keer weer een verliezend argument.

Hetzelfde geldt voor het Joodse volk. Er worden uitgebreide argumenten aangevoerd die elk geloof proberen te vernietigen dat de Israëlieten van vandaag de dag bijbelse Joden zijn. Nogmaals, het argument wordt niet bijbels ondersteund.

Deze zelfde mensen kennen geen betekenis toe aan de opkomst van de natie Israël in 1948. Volgens deze zelfde mensen was dit moderne wonder niet het handwerk van God in vervulling van Zijn vele beloften om Zijn volk terug te brengen naar hun land vlak voordat Hij Zijn vijanden vernietigt (Ezechiël 36-37, Matt. 24:32-33, etc.). Zij schrijven de hele gebeurtenis toe aan een samenzwering. Het was het wereldwijde bankkartel onder leiding van de Rothschilds. Het moderne Israël is het geesteskind van kwaadaardige zionisten die de wereld willen beheersen. Het was het resultaat van goddeloze dispensationalisten zoals Darby, Scofield en Moody.

De waarheid is dat de moderne staat Israël het Bijbelse Israël is. God heeft en blijft Zijn volk Israël terugroepen naar hun land en dit alles is ter voorbereiding op de opkomst van de Antichrist en de Verdrukkingsperiode, die duidelijk op Israël is gericht.

Daniël 9:24-27 stelt ondubbelzinnig dat de Verdrukkingsperiode gaat over Daniëls volk, zijn heilige stad en het proces waardoor God Zijn volk tot reddend geloof brengt. Zacharia 12 en 14 spelen hier een rol evenals de oorlog van Ezechiël 38-39.

Dit is allemaal eindtijdtaal. Het is een aanfluiting dat mensen die lange tirades tegen Israël en de Joden schrijven niet evenveel tijd besteden aan het bestuderen van wat de Bijbel zegt in plaats van hun favoriete YouTube-geleerden en zogenaamde waarheidssprekers.

Aan al mijn broeders en zusters - blijf gefocust op de Here Jezus, Zijn Woord en de realiteit van Zijn spoedige wederkomst. De neezeggers, twijfelaars en critici zullen spoedig door Jezus Zelf in ernstige dwaling worden gebracht.

Mike Spaulding is auteur, spreker, presentator van het radioprogramma "Het transformerende woord" en senior pastor van Calvary Chapel Lima.

Bron: The Re-establishment Of Israel —Modern Miracle Or Conspiracy? - Harbingers Daily