www.wimjongman.nl

(homepagina)


HEIDENEN DIE VAN ISRAËL HOUDEN

EEN VOOR ISRAËL

( )

"Toen ze bij Jezus kwamen, smeekten ze Hem ernstig en zeiden: 'Hij is het waard dat U hem dit schenkt, want hij houdt van ons volk en hij heeft onze synagoge gebouwd'" (Lucas 7:4-5). "Er was een man in Caesarea, Cornelius genaamd, een centurio van wat het Italiaanse cohort werd genoemd, een vroom man en iemand die God vreesde met heel zijn gezin, en die veel aalmoezen gaf aan het Joodse volk en voortdurend tot God bad" (Handelingen 10:1-2).

Het Evangelie van Lucas en het Boek Handelingen vormen samen een tweedelig werk. De vele links tussen de twee boeken en de vele parallelle verhalen suggereren sterk dat de miraculeuze missie van Jesjoea in het Evangelie van Lucas dient als een voorafbeelding van de miraculeuze missie van de apostelen in Handelingen.

Als onderdeel van de algehele strategie van Lucas is daarom de eerste niet-Jood die gezegend wordt door Jesjoea's bediening (Lucas 7) een voorafschaduwing van de eerste niet-Jood die gezegend wordt door de bediening van de apostelen in Handelingen (Handelingen 10). En in tegenstelling tot de hoge positie van deze mannen in het Romeinse leger, houden beide mannen echt van het Joodse volk (zie ook Handelingen 10:22).

Naar mijn bescheiden mening doet Lucas een uitspraak over de "normale" houding die alle niet-Joden die door Israëls God zijn gered, ten opzichte van het Joodse volk zouden moeten hebben.

Deze parallelle verhalen benadrukken daarom niet een uitzondering, maar een regel.

Ja, redding is afhankelijk van geloof alleen in Jesjoea. Er zijn ongetwijfeld niet-Joodse volgelingen van Jesjoea over de hele wereld die God liefhebben, maar om de een of andere reden geen liefde hebben voor het Joodse volk. Maar vanuit het perspectief van Lucas is een gebrek aan liefde voor en/of onverschilligheid tegenover Israël niet in overeenstemming met Gods plan en ook niet met de Schrift. Ik zou willen dat alle liefhebbers van Israëls Messias het Bijbelse paradigma van deze centurions omarmen om van Israël te houden, vooral in een tijd waarin het grootste deel van de wereld Israël de rug toekeert.

"Maar nu ga ik naar Jeruzalem om de heiligen te dienen. Want Macedonië en Achaia hebben zich verheugd om een bijdrage te leveren voor de armen onder de heiligen in Jeruzalem. Ja, het heeft hen behaagd dat te doen, en zij zijn hun dat verschuldigd. Want als de heidenen hebben gedeeld in hun geestelijke dingen, dan zijn zij het ook verschuldigd om hen te dienen in materiële dingen" (Rom 15:25-27).

Bron: Gentiles Who Love Israel - ONE FOR ISRAEL Ministry