www.wimjongman.nl

(homepagina)


Israël is belangrijk voor het verleden, het heden en de toekomst van de menselijke geschiedenis

Door Mark Henry 6 januari 2024

()

Israël is vandaag op veel verschillende manieren in het nieuws en mensen hebben veel meningen. Maar ik wil dat je weet dat Israël een speciale plek is. Israël is het "Bijbelse land."

Alle belangrijke dingen in de geschiedenis van de mensheid die God gepland heeft, zowel in het verleden als in het heden en de toekomst, zijn grotendeels geconcentreerd in wat ik "de Gouden Driehoek" noem. Het is ongeveer vijf en een halve mijl lang, hooguit een mijl breed. Daarom is Israël zo uniek.

()

In deze driehoek, en ook rondom die driehoek, zei God dat er een uniek volk zou zijn, het Joodse volk, en via hen zou de Messias komen. Deze Messias zou afstammen van Abraham en ook van koning David. Hij zou geboren worden in Bethlehem, slechts vijf mijl van Jeruzalem.

Jeruzalem is ongelooflijk belangrijk. Dit is de enige plek op aarde waar God ervoor heeft gekozen om Zijn naam bekend te maken, zodat jij en ik Hem kunnen kennen en een relatie met Hem kunnen hebben. Vroeger koos God deze plek. Hier richtten de Joden de tempel op en volgden ze Gods instructies, en hier ontmoette God hen. Verderop in de vallei ligt Bethlehem, waar Jezus werd geboren - de incarnatie. Binnen de gouden driehoek ontvouwt zich alles over Jezus.

Er zijn veel mensen die de incarnatie aanvallen. Satan wil niet dat je gelooft dat er een tweede persoon van de Drie-eenheid is, Jezus, die de heerlijkheid van boven verliet, naar de aarde kwam in de gedaante van een dienaar, gemaakt werd naar de gelijkenis van mensen, en 30 jaar later stierf als plaatsvervanger - precies daar in de gouden driehoek - aan het kruis, zodat jij en ik eeuwig leven zouden hebben.

Toen ze Hem van het kruis haalden, beloofde Hij, net als God 1000 jaar eerder aan de profeten had beloofd, dat Zijn lichaam niet zou vergaan. Ze legden Hem in het graf en drie dagen later was het graf leeg omdat Hij uit de dood was opgestaan.

Wat maakt Jezus anders? Hoe weet je dat Jezus de Zoon van God is? De Bijbel zegt dat God het heeft uitgeroepen! God riep dat Jezus de Zoon van God is door opstandingskracht.

Je denkt misschien: "Nou, dat is 2000 jaar geleden. Ik heb niet eens Amerikaanse geschiedenis geleerd; waarom zou ik me in vredesnaam zorgen maken over de oude geschiedenis?" Omdat deze oude geschiedenis bepaalt waar je vandaag staat in relatie tot God en hoe je toekomst eruit ziet.

Het was hier, in die gouden driehoek, waar God zijn naam bekendmaakte, waar Jezus kwam, waar Jezus stierf en waar Jezus op de derde dag werd opgewekt.

Weet je dat Jezus nu is opgevaren naar de hemel? Hij zit aan de rechterhand van de Vader in de hoogte en Hij redt voor Zichzelf een volk tot Zijn eigendom uit elke stam, tong en natie. Kijk, het maakt niet uit wat je huidskleur is. Het maakt niet uit wat je paspoort is. Het maakt niet uit wat je taal is. De realiteit is dat jij en ik afstammelingen zijn en dat we hetzelfde probleem hebben: zonde. Jezus is de enige oplossing en Hij komt uit deze gouden driehoek.

Als Jezus terugkomt, waar verschijnt Hij dan? In de Gouden Driehoek, op de Olijfberg.

Als je op de Tempelberg staat, kun je naar beneden kijken en Bethlehem zien, waar Hij is geboren. Als je naar het noorden kijkt, zie je waar Hij werd gekruisigd en waar het lege graf is. En als je naar het oosten kijkt, zie je de Olijfberg, waar Jezus in de toekomst zal neerstrijken.

Jouw verleden, heden en toekomst, met betrekking tot zonde en een relatie met God, spelen zich allemaal af in die gouden driehoek. Daarom is het Land Israël belangrijk, en dit is wat de Bijbel beschrijft.

Mark Henry is auteur, spreker en hoofdpredikant van Revive Church in Brooklyn Park, Minnesota.

Bron: Israel Matters To The Past, Present, And Future Of Human History - Harbingers Daily