www.wimjongman.nl

(homepagina)


Goed slecht noemen en kwaad goed: We kunnen niet toekijken terwijl Israël valselijk wordt beschuldigd van 'genocide.'

Door Robert Gottselig - 26 juni 2024

()

(Regina, Canada) - In de Bijbel schrijft de profeet Jesaja iets dat volgens mij echt de dagen beschrijft waarin we nu leven, vooral als het gaat om Israël. In Jesaja 5:20 zegt God: "Wee hen die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voor licht stellen en licht voor duisternis; die bitter voor zoet stellen en zoet voor bitter!"

Ik geloof dat dit perfect beschrijft wat we zien met de wijdverspreide haat tegen Israël in binnen- en buitenland. Ze beschuldigen Israël van daden die ze zelf begaan.

Dat was vorige week het geval met een Palestijnse Solidariteitsgroep in West-Canada, in Regina, Saskatchewan. De groep boekte de filmzaal van de openbare bibliotheek in het centrum van de stad om spreker Jeet Heer uit te nodigen, die correspondent is voor nationale zaken voor The Nation, een progressief maandblad, om te spreken over waarom "Canada en de VS de genocide van Israël steunen." Met die titel hebben ze al duidelijk gemaakt hoe de avond eruit zou gaan zien. Het is gewoon weer een gelegenheid om Israël en het Joodse volk te bashen.

Verschillende Israël-liefhebbende mensen, waaronder ikzelf, schreven brieven naar het bestuur van de bibliotheek en namen contact op met gemeenteraadsleden om onze diepe bezorgdheid over het evenement te uiten. We waarschuwden dat het de bedoeling was om leugens en propaganda tegen Israël en het Joodse volk te verspreiden - wat in strijd is met de principes van onderwijs en gemeenschapsvorming waar de instelling voor staat.

Toen de Palestijnse Solidariteitsgroep ontdekte dat er oppositie was tegen hun Israël-bash-avond, gingen ze onmiddellijk naar Facebook om hun ongenoegen te delen.

"Supporters van de genocide."

Zo begonnen ze.

"Voorstanders van de genocide hebben gemeenteraadsleden gebeld om te proberen dit evenement af te gelasten, naast het neerhalen van posters die we overal in de stad hebben opgehangen," schreef Palestine Solidarity in Regina. Blijkbaar is het in deze wereld oké om posters van Israëlische gijzelaars neer te halen, maar antisemitische niet.

"Ze kunnen echter geen sociale media neerhalen!" vervolgde de groep. "Verspreid alsjeblieft het woord en help het theater in te pakken. We laten ons niet het zwijgen opleggen!"

Als gevolg van de verhitte reactie van Palestine Solidarity in Regina, vooral hun bewering dat de tegenstanders "voorstanders van de genocide" waren, annuleerde het bestuur van de bibliotheek het evenement. Goed van hen! Helaas duurde de afgelasting maar een paar dagen.

De Palestijnse Solidariteitsgroep instrueerde hun volgelingen om enorme druk uit te oefenen op de CEO en het bestuur van de bibliotheek om hun beslissing om het evenement te annuleren te heroverwegen. Dit is wat ze zeiden:

Gisteren ontving Palestine Solidarity Regina bericht van [Regina Public Library] dat ze onze kamerreservering voor de lezing van Jeet Heer op 25 juni hebben geannuleerd op grond van het feit dat het "het waarschijnlijke effect heeft van het bevorderen van discriminatie." Er werd geen bewijs of uitleg gegeven om deze bewering te staven.

De bibliotheek is duidelijk gezwicht voor de druk van aanhangers van Israël om discussies over de genocide in Palestina te censureren. WIJ HEBBEN U NODIG OM VANDAAG HET BESTUUR EN de CEO van de RPL TE CONTACTEREN om hen te laten weten dat de bibliotheek de vrije meningsuiting over de wreedheden in Palestina niet mag censureren. Er is niets discriminerend aan het bespreken van Israëls rol in het imperialisme en de onderliggende oorzaken van de genocide.

Ze gingen verder met te zeggen:

Het annuleren van dit evenement is op zichzelf al discriminerend en anti-Palestijns, omdat het een gemeenschap onder de meest extreme vormen van geweld en dwang de kans ontneemt om bewustzijn op te bouwen over hun lijden.

Mensen de kans ontnemen om te discussiëren en te leren over wat er in Palestina gebeurt, is in strijd met de verklaring over intellectuele vrijheid van de Canadian Federation of Library Associations. Het is ook een duidelijke schending van de Saskatchewan Human Rights Code en ons Handvest van Rechten en Vrijheden onder de Canadese Grondwet.

Om de druk nog op te voeren, schreef Jeet Heer in The Nation "I've Just Been Canceled...", waardoor het een internationaal verhaal werd. Regina gemeenteraadslid Dan LeBlanc kwam tussenbeide en sponsorde het evenement. Dus stond het evenement deze week weer op het programma.

Zie je, ze gebruiken de vrijheden die we in ons land hebben om desinformatie over Israël en het Joodse volk te verspreiden, en wanneer ze uitgedaagd worden, spelen ze de slachtofferkaart... en dat doen ze maar al te goed.

Het gesprek met Jeet Heer gaat over Israël dat genocide pleegt, terwijl dat helemaal niet waar is. De Palestijnse bevolking in Israël is ongeveer 1,8 miljoen - dat is iets meer dan 20%. Op de zogenaamde "Westelijke Jordaanoever" wonen nog eens 3 miljoen Palestijnen en in de Gazastrook nog eens 2 miljoen. Dat zijn bijna 7 miljoen Palestijnen, een achtvoudige toename sinds 1948. Vrienden, dat is geen genocide.

Als je naar de 40.000 mensen in Gaza wijst die sinds 8 oktober zijn gedood en dat een genocide noemt, schud dan je hoofd! Dat zijn de statistieken van Hamas, een terroristische organisatie volgens Canada, wiens handvest de vernietiging van Israël is. Waarom zouden we iets geloven wat uit de mond van een terrorist komt? Waarom zouden we bovendien toestaan dat dit soort duivelse propaganda in onze gemeenschap wordt verspreid, die het antisemitisme alleen maar aanwakkert?

Antizionisme is antisemitisme. Punt uit.

Als je wilt weten wie genocide probeert te plegen, dan zijn het de Palestijnen, zoals ze de hele dag roepen in hun mantra: "Van de rivier tot de zee, Palestina zal vrij zijn." Dat is van de Jordaan tot aan de Middellandse Zee. Dat betekent geen Israël. Dat betekent dood aan de Joden.

Ze beschuldigen Israël van wat ze zelf willen doen. Vervolgens proberen ze de wereld ervan te overtuigen dat Israël de schuldige is, terwijl het in feite de Palestijnen zijn die de enige schuldigen zijn.

Het komt allemaal door hun duivelse haat voor Israël en het Joodse volk. Wordt wakker, Canada! Als we ons niet achter Israël scharen tegen hen die hen dood wensen, dan belooft Genesis 12:3 ons dat God hen zal vervloeken die Zijn uitverkoren volk vervloeken. Dat is niet wat ik wil vieren op deze komende Canadese Dag. We moeten het Joodse volk zegenen om zegeningen naar ons land te brengen.

Laten we niet zwijgen, vrienden. Laten we betrokken raken en een standpunt innemen in deze kwade dagen waarin het kwaad wordt voorgesteld als goed en het goede als kwaad. Leun niet achterover en zeg niets. God neemt er nota van en op een dag zullen we allemaal rekenschap moeten afleggen.

Wat mij betreft, ik zal deze week het evenement van Palestina Solidariteit in Regina bijwonen. Op het moment van schrijven is het evenement morgenavond. Ik zal volgende week verslag doen van wat er is gebeurd. Ik zal ongetwijfeld alle gebruikelijke modewoorden te horen krijgen, zoals Israël "apartheid", "kolonialisten", "bezetters van gestolen Palestijns land" en natuurlijk "plegers van genocide" noemen.

Als de Heer het wil, kun je er zeker van zijn dat ik, als er na afloop een vraag- en antwoordgesprek plaatsvindt, een aantal gerichte vragen zal stellen die, naar ik bid, licht zullen werpen op degenen die Sion haten - want God zegt in Psalm 129:5: "Laat allen die Sion haten beschaamd en omgekeerd worden."

Robert Gottselig is de directeur van The Friends of Israel Gospel Ministry Canada en de presentator van 'In News Surrounding Israel' en Cruizin' For Zion.

Bron: Calling Good Evil And Evil Good: We Cannot Stand By While Israel Is Falsely Accused Of 'Genocide' - Harbinger's Daily