www.wimjongman.nl

(homepagina)


Veiligheid in een gevaarlijke wereld

Door Hal Lindsey 13 februari 2024

Overal ter wereld gaat het mis. De beschaving zelf lijkt op de rand van een verschrikkelijke implosie te staan. Economieën worden provisorisch bij elkaar gehouden. De VN en de meeste landen hebben de neiging om oorlogsstokers te belonen, terwijl ze diegenen aanvallen die zich verzetten tegen militaire agressie. In een tijd van nucleaire proliferatie blijven onze leiders beleid kiezen dat oorlogszucht aanmoedigt.

Het is alleen door de genade van God dat een ondankbare wereld haar evenwichtsoefening op de rand van een verschrikkelijke afgrond voortzet. Maar terwijl de wereld God afwijst, wijst ze ook Zijn genade en Zijn hulp af. Zonder grote veranderingen is de tijd kort. Ondertussen wordt het elke dag gevaarlijker om naar de supermarkt te gaan of over straat te rijden. Vloedgolven van drugs en dronkenschap overspoelen de naties. Plagen teisteren de wereld. Leugens en nepnieuws dringen nu door in eens zo vertrouwde instellingen.

Kerken die deze dingen negeren of geen alarm slaan, verzaken hun plicht tegenover degenen die ze geroepen zijn om te dienen. Ondertussen maken sommige andere kerken en christelijke organisaties de tegenovergestelde fout. In plaats van te zoeken naar de komst van Christus, zoeken ze naarstig naar de antichrist. Ze richten zich op het kwaad. Duistere samenzweringen zijn hun handelswaar geworden. Ze doen alsof het hun taak is om christenen depressief, verontrust en bang te maken.

De tekenen der tijden zouden onze aandacht op Jezus moeten richten. Daarom moeten we ons er bewust van zijn en Hem ons laten helpen om ze te begrijpen. In Matteüs 16:2-3 berispte Jezus de Farizeeën en Sadduceeën omdat ze wel de tekenen van het weer begrepen, maar niet de tekenen van de tijd. Het is niet voor niets dat de Bijbel gedetailleerde informatie geeft over de tijden in de aanloop naar de wederkomst van de Heer.

Maar tekenen geven slechts een deel van het plaatje weer. De sleutel tot dit alles is Jezus. Hij zou onze focus moeten zijn, vooral in een tijdperk van chaos. 1 Korintiërs 14:33 vertelt ons dat "God niet de auteur van verwarring is". Het Griekse woord hier vertaald als verwarring betekent wanorde en chaos. Maar Jezus is onze Rots, ons onveranderlijke thuis, zelfs als de wereld in chaos is.

Onze hoop als christenen is altijd alleen in Hem gevestigd geweest en niet in het wereldsysteem. Maar de huidige instabiliteit van de wereld zou ons moeten herinneren aan Degene die gisteren, vandaag en voor altijd dezelfde blijft. In Hem vinden we onze stabiliteit.

Ik zeg niet dat we ons los moeten maken van onze buren in de wereld. De Bijbel vermaant ons om goede burgers te zijn. En in een republiek vormen burgers het uiteindelijke bestuurlijke gezag. We moeten die plichten met toewijding en zorg vervullen, vooral als het tijd is om te stemmen. We moeten geïnformeerd en betrokken zijn.

Helaas hebben velen dit tot ongerechtvaardigde extremen verheven. Ze zijn begonnen door bij een verkiezing gewoon voor hun man te gaan. Daar is niets mis mee. Maar sommigen gingen zo op in het wereldsysteem dat ze hun hoop begonnen te vestigen op politieke messiassen. Dit leidt tot innerlijke onrust, woede en angst. Velen leven in voortdurende angst voor de volgende verkiezingen.

Denk aan Jezus, "de auteur en voltooier van ons geloof". Hij heeft je nog nooit in de steek gelaten. En dat zal Hij ook nooit doen. Romeinen 8 geeft een opsomming van verschrikkelijke moeilijkheden die christenen soms tegenkomen. Vers 37 verkondigt dan: "In al deze dingen zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad.

Bron: Hal Lindsey