www.wimjongman.nl

(homepagina)


Bulletin: Getransformeerd Amerika

Terry James op 1 juni

Tijdens de laatste dagen van de presidentiële campagne van 2008 verklaarde Barack Obama: "We zijn nog maar een paar dagen verwijderd van een fundamentele transformatie van Amerika." Zo'n 8 jaar later zei hij, toen het tijd was om het presidentschap vaarwel te zeggen, dat hij het land graag gewoon in zijn trui vanuit zijn kelder zou runnen en iemand als president aan het hoofd zou willen hebben. Vanaf donderdag 30 mei 2024 denk ik dat hij beide doelen heeft bereikt.

Amerika werd die avond veranderd van een republiek die Benjamin Franklin zei dat de stichters ons hadden gegeven, als we het konden behouden, in een derde wereld-type natie die Franklin en de anderen wilden voorkomen --in veel gevallen ten koste van hun leven. De illegale lawfare, zoals de oorlog tegen het grondwettelijk gemandateerde rechtssysteem wordt genoemd, gepleegd door de diepe staat, heeft het hart geraakt van deze natie die ooit "het stralende licht op de heuvel" werd genoemd.

De werkelijke macht achter deze vernietiging van de republiek, het hoogste bastion om wereldwijde tirannie te voorkomen, is het Gods belangrijkste aartsvijand. Lucifer, die oude slang Satan, die aan de touwtjes trekt en aan de hendels duwt vanuit ergens in die kelder-afgrond van goddeloosheid.

De echte travestie is niet al het onrecht dat Donald J. Trump is aangedaan sinds hij naar voren kwam. Hij is slechts de enige figuur naar wie we kunnen kijken om te begrijpen hoe Satan zijn plan uitwerkt om het helse regime van zijn zoon des verderfs tot stand te brengen.

We keken toe alsof alle honden van Hades op deze ene persoon neerdaalden toen hij zijn kandidatuur voor het presidentschap in 2016 aankondigde. Zijn oproep was om Amerika weer geweldig te maken. De oppositie uit alle hoeken begon een aanval zoals nog nooit is vertoond in het Amerikaanse politieke proces, dat nu al een beerput is, die terecht het moeras wordt genoemd.

Trump onderging 24/7 aanvallen van de Democratische Partij, het mainstream nieuws, Hollywood en de entertainmentindustrie en de zogenaamde deep state (alle nationale en internationale inlichtingenmensen die volledig verkocht zijn aan Satans Efeziërs 6:12 globalistische cabal. Bovendien werd hij aangevallen door degenen binnen zijn eigen politieke partij wier fortuin wordt gemaakt en in stand gehouden door deze geldscheppende machine uit het moeras.

En al deze genoemden bleven hem aanvallen toen hij president was. Ze hebben die aanvallen de afgelopen weken en dagen opgevoerd. Zo erg zelfs dat ze er met talloze illegale middelen en ongrondwettelijke methodes in geslaagd zijn om hem veroordeeld te krijgen voor misdaden die niet bestaan.

En hen die het nieuws volgen kunnen alleen maar de leugenachtige riedel van Efeziërs 6:12 napraten dat het Trump en zijn soortgenoten zijn die de democratie vernietigen - die Amerika vernietigen. En dat terwijl deze goddelozen in de hoge kringen bezig zijn de republiek te vernietigen.

De donkere ommekeer in de richting van waarheid, gerechtigheid en de Amerikaanse manier werd door vele miljoenen gevoeld, niet alleen door christenen of door Trump aanhangers op donderdag 30 mei, toen het vonnis van "schuldig" op alle 34 van de valse aanklachten werd aangekondigd.

De volgelingen lijken alles naar hun hand te hebben gezet, terwijl de belangrijkste natie die zich heeft verzet tegen de wereldwijde controle door hen, blijkbaar niet in staat is gesteld om hen te weerstaan.

Om nog duidelijker te maken waar dit allemaal heen gaat, bedenken we dat 1 juni de Gay Pride Maand begint, een kwaad uit de diepste uithoeken van die kelderafgrond van Luciferiaanse controle. De LGBTQ, etc., komen tevoorschijn als uit een of ander labyrintisch portaal om Amerika en in feite de hele wereld te veranderen in de generatie aardbewoners die Jezus beschreef als levend in tijden "zoals het was in de dagen van Lot".

Het is in deze tijd dat de Heer zei dat Hij de volgende keer catastrofaal zal ingrijpen in de goddeloze zaken van de mensheid. We leven op dit moment zeer zeker in die tijd volgens elke rubriek die de eindtijd definieert.

Terwijl de volgelingen binnen de tirannieke hooggeplaatsten van de globalisten samenzweren en het blussen van Amerika's stralende licht op de heuvel van de menselijke regering bewerkstelligen, wordt Satans complot tegen Gods uitverkoren natie steeds sterker.

Israël wordt, zoals iedereen die goed oplet weet, van alle kanten bestookt met haat. Het Joodse volk werd vermoord, verkracht en gemarteld tijdens de Hamas-aanval van 7 oktober 2023. Toch zijn het het Joodse volk en de Joodse staat die worden gehaat en beschuldigd van genocide tegen de mensen die ervoor hebben gestemd om door de Hamas-beesten te worden geregeerd.

De naties van de wereld wijzen met de satanische beschuldigende vinger naar Israël. Ze eisen dat de natie stopt met de oorlog om de terroristische strijdkrachten te vernietigen die de meest dodelijke daden tegen Joden hebben gepleegd sinds de holocaust van Hitler. Bijna elke natie op aarde - inclusief velen in het Westen - eisen dat er een Palestijnse staat komt in het land dat God aan Israël beloofde via Abraham, Isaak en Jakob. Dit is duidelijk profetie voor de laatste dagen in de fase van vervulling. Zacharia hoofdstuk 12 en Joël 3:2 worden werkelijkheid als we kijken naar de nieuwsontwikkelingen die ieder uur plaatsvinden.

De fundamentele transformatie van Amerika is technologisch aan de gang. Kunstmatige intelligentie (AI), die ook de intelligentie van de antichrist kan worden genoemd omdat degene die het beest wordt genoemd het op de wreedste manieren zal gebruiken, ontwikkelt zich exponentieel. Transgender kwaad en transhumane experimenten en implementatie maken vorderingen in pogingen om Gods Orde op de meest duivelse manier te veranderen. De allerkleinsten onder de mensheid worden steeds meer het slachtoffer van zulke afschuwelijke activiteiten.

Ik ben er met alles wat in mijn geest is van overtuigd dat de God van de Hemel het einde van Zijn Heilige Geduld heeft bereikt. Dingen die worden geobserveerd door zintuigen die door de Heilige Geest worden gestuurd, met geloof in Gods profetische Woord als middelpunt van het proces, kunnen niet anders dan tot de waarheid komen over de betrokken zaken. Alles wat van profetisch belang is, lijkt tot een hoogtepunt te komen. Deze wereld staat op het punt om een transformatie te ondergaan die veel ingrijpender is dan de transformatie die Barack Obama schijnbaar heeft bereikt terwijl hij in zijn kelder in sweaters rondliep.

Jezus belofte: "En wanneer jullie zien dat al deze dingen beginnen te gebeuren, kijk dan op en hef je hoofd op, want jullie verlossing is nabij" (Lucas 21:28).

Bron: Bulletin: Transformed America « Terry James Prophecy Line