www.wimjongman.nl

(homepagina)


De geheime reden waarom de vrienden van Hamas - Ierland, Noorwegen, Spanje (en Duitsland) - de Palestijnen helpen

door Bassam Tawil - 24 mei 2024

( )

In de afgelopen dagen hebben Hamas en andere terroristische groeperingen zich verheugd over het besluit van Ierland, Noorwegen en Spanje om een Palestijnse staat te erkennen. Duitsland, dat niet mocht ontbreken, zei dat het "Benjamin Netanyahu zou aanhouden als hij voet op Duitse bodem zou zetten en als het Internationaal Strafhof (ICC) een arrestatiebevel zou uitvaardigen...". Afgebeeld: De Duitse bondskanselier Olaf Scholz (R) en de Noorse premier Jonas Gahr Stoere op 22 april 2024 in Hannover, Duitsland. (Foto door Ronny Hartmann/AFP via Getty Images)

De afgelopen dagen hebben Hamas en andere terroristische groeperingen zich verheugd over het besluit van Ierland, Noorwegen en Spanje om een Palestijnse staat te erkennen. De terroristen zijn zo verheugd dat ze verschillende verklaringen hebben uitgegeven waarin ze de drie landen prijzen en stellen dat de Palestijnen de erkenning zien als een direct resultaat van hun terroristische aanvallen op Israël. Duitsland, niet te vergeten, zei dat het "Benjamin Netanyahu zou aanhouden als hij voet op Duitse bodem zou zetten en als het Internationaal Strafhof (ICC) een arrestatiebevel zou uitvaardigen...".

De erkenning van een Palestijnse staat, zelfs als het slechts een symbolische actie is die geen invloed heeft op de realiteit ter plaatse, stuurt daarmee twee boodschappen naar de Palestijnen. Ten eerste dat dit terrorisme tegen Joden gerechtvaardigd en de moeite waard is omdat de wereld je, in plaats van te straffen, zal belonen voor je misdaden.

Ten tweede dat de Palestijnen niet hoeven te onderhandelen over netelige kwesties met Israël, zoals grenzen en de status van Jeruzalem, omdat de internationale gemeenschap hen dit alles op een presenteerblaadje zal geven.

Ierland, Noorwegen en Spanje hadden de Palestijnen moeten adviseren dat als ze iets van Israël wilden, ze moesten gaan zitten en onderhandelen met de Israëli's, en niet proberen hen een oplossing op te leggen met de hulp van de internationale gemeenschap.

Ze hadden hen ook moeten vertellen dat er geen vredesonderhandelingen met Israël zullen komen tenzij de Palestijnen het terrorisme verwerpen en afzweren en het bestaansrecht van Israël erkennen.

De drie landen kozen er echter voor om geen eisen te stellen aan de Palestijnen voordat ze hun besluit aankondigden om een niet-bestaande Palestijnse staat te erkennen. Deze landen lijken zich meer te hebben laten leiden door de wens om een vinger in ogen van Israël te steken dan door een oprechte bezorgdheid om de Palestijnen.

Blijkbaar beseffen Ierland, Noorwegen en Spanje niet eens dat ze de terroristen in hun eigen land alleen maar sterker hebben gemaakt. Toen moslims vorige maand in Hamburg demonstreerden en eisten dat de sharia en een kalifaat de democratie in Duitsland zouden vervangen, zeiden politici dat ze gevangen moesten worden gezet en dat hun staatsburgerschap moest worden afgenomen.

Misschien zouden een paar landen ook een staat Catalonië kunnen erkennen?

De Palestijnse terroristen hebben alle reden om blij te zijn. Ze weten dat een Palestijnse staat gecontroleerd zal worden door het Iraanse regime en zijn Palestijnse terreur proxies, vooral Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ). , uitgevoerd voor en na de massamoord op Israëliërs door Hamas op 7 oktober 2023, tonen aan dat de meeste Palestijnen de terreurgroep verkiezen boven de Palestijnse Autoriteit en haar regerende Fatah-factie. Bovendien toonde een opiniepeiling die afgelopen maart werd gepubliceerd aan dat 71% van de Palestijnen gelooft dat het bloedbad van Hamas gerechtvaardigd was.

"Deze erkenning [van een Palestijnse staat] is het resultaat van de enorme offers die het Palestijnse volk heeft gebracht en na vele decennia van strijd en verzet," zei Hamas. "De historische en moedige beslissing aangekondigd door Spanje, Noorwegen en Ierland is een beslissing in de goede richting."

De "strijd" en het "verzet" verwijzen naar het tientallen jaren durende anti-Israël terrorisme van de Palestijnen, dat zijn hoogtepunt bereikte op 7 oktober met de moord, verkrachting, onthoofding en het levend verbranden van 1200 Israëli's, waaronder baby's, en het gijzelen van meer dan 240 mensen -- van wie velen nu vermoord zouden zijn.

Palestijnse terreurgroepen in de Gazastrook zeiden dat ze de beslissing van Ierland, Noorwegen en Spanje zien als een beloning voor het bloedbad van 7 oktober en de vele jaren van terrorisme tegen Israël.

"De [Palestijnse] verzetsgroepen in Gaza verwelkomden de aankondiging door Noorwegen, Spanje en Ierland van hun erkenning van de staat Palestina, en beschouwden het als een belangrijke verschuiving in het wereldwijde standpunt ter ondersteuning van de Palestijnse zaak en het resultaat van de standvastigheid en moed van de Palestijnen in het verdedigen van hun rechten en het vasthouden aan hun land," meldde het Palestijnse persagentschap Safa.

Deze facties riepen ook alle wereldleiders en regeringen op om hun voorbeeld te volgen en de Palestijnen bij te staan in hun strijd om al hun land te "bevrijden". De facties, waaronder Hamas, PIJ en het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP), erkennen het bestaansrecht van Israël niet. Dus als ze het hebben over het "bevrijden" van het land, bedoelen ze eigenlijk dat ze alle Joden willen vermoorden of verdrijven uit Israël en het willen vervangen door een door Iran gesteunde Palestijnse terreurstaat.

Het aan Hamas gelieerde Palestine Information Center (PIC) zei dat het de erkenning van een Palestijnse staat door de drie Europese landen beschouwt als een van de successen van het bloedbad van 7 oktober, dat door de Palestijnen de "Al-Aqsa Vloed" wordt genoemd.

"Het is de Al-Aqsa Vloed alleen en niets anders die de verhoudingen heeft veranderd en de Palestijnse kwestie weer bovenaan de agenda van de wereld heeft geplaatst," zei PIC, eraan toevoegend dat het bloedbad met succes de weg heeft geëffend voor de oprichting van een Palestijnse staat.

Als reactie op de beslissing van Ierland, Noorwegen en Spanje zei de PFLP in een aparte verklaring dat de erkenning van een Palestijnse staat "het resultaat is van het verzet van het Palestijnse volk" -- een verwijzing naar het bloedbad van 7 oktober en andere misdaden die de Palestijnen de afgelopen decennia tegen Israëli's hebben begaan. De PFLP sprak de hoop uit dat de erkenning van de Palestijnse staat het begin zou zijn van het "verslaan" van Israël en het "verdrijven" van de Joden uit "ons land".

De timing van de erkenning van een Palestijnse staat, slechts enkele maanden na de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober, stuurde een boodschap naar de terroristen -- die zou moeten worden omgezet naar de Europeanen in hun eigen landen -- dat hoe meer mensen ze afslachten, inclusief de Gazanen die Hamas doodt als menselijke schilden, hoe meer steun ze zullen krijgen van de Europeanen en de rest van de internationale gemeenschap.

Ierland, Noorwegen en Spanje laten weten dat de internationale gemeenschap bereid is om terrorisme door de vingers te zien, zich erbij neer te leggen of het zelfs door de vingers te zien. Deze houding zal geen enkel vredesproces tussen Israël en de Palestijnen bevorderen -- of tussen wie dan ook die andere landen probeert te veranderen. In plaats daarvan moedigt het diegenen aan die landen in het Westen fundamenteel willen veranderen.

Tot slot, wie haalt het in zijn hoofd om te denken dat het Midden-Oosten veilig en vredig zou zijn met een Palestijnse staat naast Israël? Zo'n staat zal alleen maar dienen als springplank voor meer aanvallen op Israël. De Palestijnen hebben dit openlijk verklaard in hun geratificeerde "10-Punten-Programma" uit 1974, bekend als het "stappenplan", waarin elk verworven land zal worden gebruikt om de rest te krijgen.

Het was precies dit plan dat op 7 oktober in werking werd gesteld.

Onder de heerschappij van Hamas en PIJ was de Gazastrook feitelijk een soevereine en autonome staat geweest -- en zogenaamd een officieel staakt-het-vuren respecterend dat al van kracht was. Hamas en de Palestijnen in Gaza hadden hun eigen regering, parlement, rechterlijke macht, veiligheidstroepen, leger en grensovergangen (met Egypte en Israël) - met niet één Jood of Israëliër op hun grondgebied. Gaza had de kans om een "Singapore aan de Middellandse Zee" te worden en alle buitenlandse hulp van de wereld om dat te creëren.

In plaats daarvan kozen Hamas en andere Palestijnse terreurgroepen ervoor om het geld te gebruiken om "een stad onder een stad" te bouwen -- 400 mijl aan terreurtunnels van waaruit ze Israël konden aanvallen -- omdat hun ware doel altijd is geweest, en nog steeds is, om niet naast Israël te leven, maar om Israël te vervangen. Het komt erop neer, zoals Hamas openlijk in zijn handvest verklaart, dat het doel is om het enige thuisland van het Joodse volk te elimineren en zoveel mogelijk Joden te vermoorden. Het lijkt erop dat de Europeanen de taak willen afmaken die Hitler begon -- dat is de geheime reden waarom ze de Palestijnen helpen om dit doel te bereiken.

Bassam Tawil is een Arabische moslim die in het Midden-Oosten woont.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2024 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: The Secret Reason Hamas's Friends - Ireland, Norway, Spain (and Germany) - Are Helping the Palestinians :: Gatestone Institute