www.wimjongman.nl

(homepagina)


Gehaat omwille van Hem

Door Hal Lindsey 13 mei 2024

Naarmate de tijd van de wederkomst van Christus dichterbij komt, zullen zowel christenen als Joden te maken krijgen met toenemende vervolging en haat. Elke eerlijke lezing van Bijbelprofetieën maakt deze twee punten duidelijk. Sinds 7 oktober vorig jaar heeft de wereld een duizelingwekkende toename gezien van haat tegen alles wat Joods is. Dit feit is uitgebreid behandeld in de westerse media. Zonder ook maar een moment de haat te vergeten waarmee Joden geconfronteerd worden, moeten we ook onthouden dat ze niet alleen staan in hun vervolgingen.

Weinig of geen van de 100.000 christenen die dit jaar gedwongen werden hun huizen te ontvluchten in Mozambique zullen naar een high-profile universiteit gaan. TV-nieuwszenders besteedden weinig of geen aandacht aan de zes christenen die op Goede Vrijdag in Somalië werden afgeslacht. Gelukkig zijn er geen doden bekend bij de huidige vervolging van Amerikaanse Joodse studenten. Maar veel christenen sterven voor hun geloof in Afrika, Azië, het Midden-Oosten en elders.

In Rusland slachtten moslimextremisten op 22 maart met automatische wapens 145 mensen af in een stad in de buurt van Moskou. Meer dan 500 mensen raakten gewond en nog eens 100 worden vermist volgens het laatste bericht dat ik heb gehoord. ISIS eiste de verantwoordelijkheid op en schepte op dat ze "christenen aan het doden waren".

We moeten aandacht besteden aan de oneerlijke behandeling van Joden en van de natie Israël. Dat heb ik gedaan en dat zal ik blijven doen. Maar we moeten ook de rest van de wereld niet vergeten. De media geven de voorkeur aan verhalen over degenen die rijk zijn, zoals studenten aan universiteiten van de Ivy League. Maar de verschrikkingen die christenen op dit moment treffen vanwege hun geloof - vaak op de meest obscure plaatsen - veroorzaken pijn die net zo echt is als die van rijke Amerikanen. God heeft geen respect voor personen en dat zouden wij ook niet moeten hebben. (Zie Handelingen 10:34-35).

In verschillende landen over de hele wereld worden christenen op tientallen manieren gemarteld, vermoord en gediscrimineerd. Ze zijn de verachte minderheid in China, Jemen, Pakistan en vele andere gebieden. Verachtelijk kwaad wordt hen daar regelmatig aangedaan. Maar ook in landen waar ze in de meerderheid zijn, zoals Oeganda, Kenia en Rusland, hebben christenen te maken met toenemend geweld.

En dan komen we bij Amerika. Het lijkt onmogelijk dat openlijke discriminatie van christenen kan plaatsvinden in de Verenigde Staten waar ik ben opgegroeid. Maar dit is niet meer die Verenigde Staten. Het is veranderd. En hoe verder het verwijderd raakt van respect voor de Bijbel, hoe erger het wordt. Amerikaanse christenen zien hun geloof in de media bespot en gekleineerd worden. Of het nu in verzonnen televisiedrama's is of in nieuwsberichten, de media richten de schijnwerpers op de vreemdste of gewelddadigste mensen die beweren christen te zijn. Ze presenteren deze mensen niet alleen als echte volgelingen van Jezus, maar ook als typisch.

Hier in de VS "hebben we ons nog niet verzet tot het vergieten van bloed" (Hebreeën 12:4). Maar nu al wordt de Bijbelprofetie vervuld. Vervolging is niet iets voor de toekomst. Het gebeurt nu op steeds meer plaatsen in de wereld. Kostbare broeders en zusters in Christus zijn op dit moment in haar verzengende greep. Bid voor hen, maar wees niet verbaasd. 1 Johannes 3:13 zegt: "Verwondert u niet, broeders, als de wereld u haat."

Jezus zei in Johannes 16:33: "Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede moogt hebben. In de wereld hebt u verdrukking, maar vat moed; Ik heb de wereld overwonnen."

Bron: Hal Lindsey