www.wimjongman.nl

(homepagina)


Bidens 'Trojaanse pier' voor Gaza

door Daniel Greenfield - 18 maart 2024

( )

Op de foto: Amerikaanse mariniers bouwen een "Gezamenlijke logistiek over de kust" als toegangsweg naast de MV Maj. Bernard F. Fisher voor de kust van Bowen, Australië, 29 juli 2023. Dit is het type drijvende pier dat het Amerikaanse leger moet bouwen voor de kust van Gaza. (Foto door Sgt. Ashunteia' Smith/U.S. Army via Getty Images)

Vijf Amerikanen worden nog steeds gegijzeld door Hamas en Biden heeft geen troepen gestuurd om hen te helpen, maar tijdens de State of the Union beloofde hij troepen te sturen om een pier [een havenhoofd] te bouwen voor Gaza.

De naar schatting meer dan 1000 troepen zullen 2 maanden werken om een drijvende pier te bouwen in een oorlogsgebied dat mogelijk wordt aangevallen om hulp te bieden aan de Hamas-aanhangers in Gaza.

Niets aan dit plan is logisch.

De media beweren ten onrechte dat de Arabische moslims die delen van Gaza bezetten, honger lijden. Vice-president Kamala Harris viel Israël aan door te beweren dat ze "verslagen had gezien van gezinnen die bladeren of diervoeder aten". Sociale media video's laten echter zien hoe de lokale bevolking zich tegoed doet aan shoarma en ander voedsel ter voorbereiding op de islamitische periode van de Ramadan.

Maar als de regering Biden echt geloofde dat de Gazanen nu aan het verhongeren waren, wat zou dan het doel zijn om twee maanden te spenderen aan het bouwen van een pier om hulp af te leveren? Een programma met een doorlooptijd van twee maanden zal geen mensen helpen die nu honger lijden. Het zou een lugubere grap zijn.

En het pierplan wordt vanaf dat punt alleen maar vreemder.

Volgens de regering zullen er geen 'laarzen op de grond' zijn om de pier te bouwen, en volgens een woordvoerder van het Pentagon "zullen het geen Amerikaanse militairen zijn die de hulp van de brug naar Gaza transporteren". Dus wie heeft dan de vrachtwagens en de capaciteit om het echt te doen?

De Verenigde Staten zullen een pier bouwen voor kleinere schepen ten behoeve van het overladen naar een tijdelijke doorgang. Volgens de woordvoerder "coördineert de regering met andere landen om te helpen bij het bedienen van de brug en het distribueren van de hulp naar Gaza".

Wie zijn die landen? Duidelijk niet Israël of de Verenigde Staten. Hoewel de woordvoerder van het Pentagon Israël als partnerland noemt, zijn de Israëliërs al in staat om hulp te bieden.

De woordvoerder van het Pentagon noemde de VN en naamloze "bondgenoten en partnernaties".

"Waarom niet gewoon die bestaande havens gebruiken en Israël laten kijken wat er doorheen gaat in het binnenbrengen,want het lijkt erop dat dit veel werk is voor 60 dagen terwijl er mensen verhongeren, eerlijk gezegd?" zo vroeg een verslaggever.

En de woordvoerder antwoordde met een verwarrend gebrabbel omdat hij geen goed antwoord had.

Het eigenlijke antwoord is dat de regering Biden niet echt gelooft dat de Arabische moslimbezetters in Gaza verhongeren, laat staan verhongeren tot de dood, anders zou ze meer doen dan 11.000 maaltijden droppen en beloven dat de maaltijdbezorging binnen 60 dagen op gang komt.

De tijdelijke pier is bedoeld om Israël te omzeilen en een op lange termijn toegang tot Gaza te geven.

Hoewel overheidsfunctionarissen de pier als "tijdelijk" omschrijven, gaf een hoge functionaris ook toe dat "we ernaar uitkijken dat de haven na verloop van tijd een commercieel geëxploiteerde faciliteit wordt".

Dat betekent dat het eigenlijk niet als tijdelijk bedoeld is, maar als permanente haven voor de terroristen.

De regering beweert dat ze deze haven nodig heeft "om humanitaire partners in staat te stellen op een veilige manier levensreddende hulp te distribueren in Gaza", maar de bewering dat het om veiligheid gaat slaat nergens op omdat het eigenlijk geen veiligheid biedt voor de hulpgoederen. Een woordvoerder van het Pentagon wuifde de vraag weg... of Hamas het vuur zou kunnen openen op Amerikaanse troepen of de hulpgoederen.

"Ik bedoel, dat is zeker een risico, nogmaals, maar als Hamas echt geeft om het Palestijnse volk, dan zou je hopen dat deze internationale missie om hulp te leveren aan mensen die het nodig hebben ongehinderd zou kunnen plaatsvinden," voerde hij aan. Hoopt Biden nog steeds dat Hamas om de Palestijnen geeft?

De woordvoerder van het Pentagon benadrukte echter dat Amerikaanse troepen niet ter plaatse zouden zijn, en niet in een positie zouden verkeren om de hulpgoederen veilig te stellen of Hamas ervan te weerhouden ze in te nemen.

Dus wat we weten over de tijdelijke pier om veilig voorraden af te leveren in Gaza is dat het niet tijdelijk is en dat de regering geen verantwoordelijkheid neemt voor de veiligheid van de hulpgoederen.

Dus waar is de permanente pier eigenlijk voor?

Joint Logistics Over-the-Shore (JLOTS) - de Navy-Army capaciteit, die hier wordt uitgevoerd - heeft als doel het inzetten van "LOTS-middelen om een troepenmacht in te zetten en in stand te houden" om het gebrek aan havenfaciliteiten of "havenweigering" te compenseren. Israël heeft zeker havens, dus het probleem is dan havenweigering.

De regering Biden beweert dat zij persoonlijk geen troepen zal inzetten in Gaza, maar er wordt niet gezegd of andere landen dat wel zullen doen. Het Pentagon beweert dat er nog steeds met partnerlanden wordt gesproken over veiligheidsafspraken. En sommige van die partnerlanden zouden ook bondgenoten van Hamas kunnen zijn, zoals Qatar of Turkije. Elke gewapende buitenlandse natie die Gaza binnenvalt, zou neerkomen op een invasie van Israëlisch grondgebied met het uiteindelijke doel om de terroristen die er wonen te helpen.

Er is geen reden om aan te nemen dat het verplaatsen van troepen hier een primair doel is, maar het beëindigen van Israëls blokkade van Gaza is dat zeker wel. Afgezien van onmiddellijke MRE's [noodrantsoenen] zal de snelweg onvermijdelijk gebruikt worden om voorraden te verplaatsen voor de "wederopbouw" van Gaza als onderdeel van een nieuwe "Palestijnse staat".

De regering Biden creëert een poort naar Gaza waarvan wordt verondersteld dat Israël deze niet zou kunnen controleren.

De Trojaanse pier omzeilt niet alleen Israël, maar ook Egypte. De regering wil met de nieuwe regeling direct materiaal naar Gaza brengen zonder toestemming te hoeven vragen aan Israël of Egypte. En dat is een grote overwinning voor de terroristen.

Op dit moment zegt het Israëlische leger dat het de bouw zal coördineren en de vracht die naar Gaza wordt overgebracht zal inspecteren, maar dat is de zoveelste fout in een reeks van fouten. Als het systeem er eenmaal is en Israël onder druk is gezet om zich terug te trekken, geeft het de terroristen een directe verbinding met hun bondgenoten buiten. En dat geldt ook voor zogenaamde humanitaire groepen.

De acties van Biden zijn een schending van de soevereiniteit van Israël. Na anderhalf decennium proberen om Hamas op te sluiten nadat de groep de macht had gegrepen door Condoleezza Rice's aandringen op verkiezingen, heeft Biden besloten om de fles te ontkurken. En hoewel dat slecht is voor Israël, is het ook slecht voor Amerika.

De afgelopen kwarteeuw is een reeks pijnlijke lessen geweest over de kosten van het proberen te winnen van de harten en geesten van islamitische terroristen. Biden heeft niets geleerd van Afghanistan en Irak en is vastbesloten hetzelfde krankzinnige experiment te herhalen door Gaza te "overspoelen" met hulp en het opnieuw op te bouwen. Als hij hoopt op dankbaarheid, dan laten de inwoners die de Amerikaanse hulppakketten in de prullenbak gooien dat niet zien.

En dat zullen ze ook niet doen.

De Verenigde Staten hebben Amerikaanse levens gespendeerd aan het redden van Iraakse sjiieten en Syrische soennieten om ze vervolgens Amerikanen te laten vermoorden. Obama's Arabische lente deed de regering van Jemen omvallen en veranderde de Rode Zee in een terreurzone voor de internationale scheepvaart. De Iran-deal gaf het terreurregime in Teheran miljarden dollars die het gebruikte om oorlog te voeren in de hele regio. En de regering Biden hielp mee onderhandelen over de deals om Hamas te paaien die direct leidden tot de gruweldaden van 7 oktober.

Na dit alles wil de regering Biden Gaza openstellen naar de rest van de wereld.

Als deze laatste verraderlijke episode van natievorming slaagt, zullen de Israëli's de prijs betalen, maar ook wij allemaal. De "Trojaanse pier" gaat niet over het leveren van hulp, het gaat over het geven van een poort naar de wereld aan de terroristen. En als die poort er is, zal de wereld nog sneller branden.

Daniel Greenfield is Shillman Journalist Mederwerker bij het David Horowitz Freedom Center. Dit artikel verscheen eerder in het Front Page Magazine van het Center.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2024 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: Biden's 'Trojan Pier' For Gaza :: Gatestone Institute