www.wimjongman.nl

(homepagina)


De God-factor

Door Daymond Duck op: 18 mei 2024

Ongeveer een week nadat Israël onder leiding van Mozes Egypte had verlaten, bevonden naar schatting twee en een half miljoen ongewapende Joodse mannen, vrouwen en kinderen zich in een kamp bij de Rode Zee, terwijl de Farao en een vijandig, goed bewapend, goed getraind Egyptisch leger en 600 door paarden getrokken strijdwagens hen van achteren naderden.

De Joden waren erg bang en ze vroegen Mozes of hij hen daarheen had gebracht om te sterven.

"En Mozes zeide tot het volk: Vreest niet, staat stil, en ziet het heil des HEEREN, dat Hij u heden tonen zal; want de Egyptenaren, die gij heden gezien hebt, zult gij in eeuwigheid niet meer zien. De HEERE zal voor u strijden, en gij zult uw vrede bewaren" (Ex. 14:13-14).

Mozes zei (in mijn woorden), jullie zien Farao en zijn Egyptische leger nu, maar na vandaag zullen jullie ze nooit meer zien.

God scheidde de wateren van de Rode Zee, de Joden staken op het droge over naar de overkant, Farao en zijn troepen volgden, de Zee sloot zich en Farao en zijn leger verdronken.

Dit is de factor God: God verloste de ongewapende Joden van de Farao en zijn goed getrainde, goed bewapende Egyptische leger in één dag.

In één dag,

 • stopte God de bouw van de Toren van Babel, verwarde de taal van de mensen en verspreidde hen over de hele wereld.
 • God vernietigde Sodom, Gomorra en alle steden eromheen.
 • God liet de muren van Jericho instorten (na de zevende reis op de zevende dag).
 • God liet de versterkte stad Babylon vallen.
 • God verloste velen van zonde toen Jezus stierf aan het kruis.
 • God bracht de natie Israël weer tot leven.

Op één dag,

 • zal God de wereld veranderen met de Slag van Gog en Magog.
 • God zal de wereld veranderen met de Opname van de Kerk.
 • God zal de wereld veranderen met de bevestiging van een verbond met velen voor 7 jaar vrede in het Midden-Oosten.
 • God zal de wereld veranderen met de wederkomst van Jezus.

Zie de factor God niet over het hoofd.

God kan de wereld in een oogwenk veranderen wanneer Hij maar wil.

De wereld wordt niet beheerst door de VS, de VN, de internationale gemeenschap, de Islam, China of welke andere entiteit dan ook.

Ze wordt bestuurd door de God die haar in het leven riep en het lijkt erop dat Hij zich voorbereidt om op een grote manier op te treden.

Hier zijn andere recente gebeurtenissen die erop lijken te wijzen dat het einde van het tijdperk nabij is.

Eén, met betrekking tot corruptie in de Verenigde Naties: op 9 mei 2024 werd gemeld dat een Palestijnse groepering zei dat UNWRA-medewerkers humanitaire hulp stelen en deze verkopen vanuit hun huizen en aan de deur van UNWRA-scholen.

Volgens de groep krijgen burgers die de UNWRA aangeven te maken met represailles.

Twee, over bedrog: Biden zegt dat hij Israël steunt, dat hij Israël steunt, dat zijn toewijding aan Israël onwrikbaar is, dat de VS Israëls trouwste bondgenoot is, enz, maar hij bekritiseert Netanyahu publiekelijk, hij probeert Netanyahu's regering ten val te brengen, hij weigerde zijn veto uit te spreken over de VN-resolutie om Israël te veroordelen, hij houdt wapentransporten naar Israël tegen, hij eist dat Israël Rafah niet binnenvalt, hij eist dat Israël de toevallige dood van Palestijnen voorkomt, hij dringt aan op de tweestatenoplossing om Israël te verdelen, hij sanctioneerde Israëlische soldaten die vochten tegen terroristen in Judea en Samaria, en nog veel meer.

Biden's acties - Israël in de rug steken in een tijd van oorlog - tonen minachting voor Israël en steun voor Hamas.

Hamas hoeft de gijzelaars niet vrij te laten of te stoppen met het aanvallen van Israël of een staakt-het-vuren te ondertekenen omdat Biden Hamas beschermt.

(Vraag: Op 8 mei 2024 werd gemeld dat de Israëlische inbeslagname van de grensovergang Rafah een belangrijke aanvoerlijn van Hamas vanuit Egypte had afgesneden. Waarom wil Biden dat deze belangrijke aanvoerlijn voor terroristen open blijft?)

(Vraag: Op 9 mei zei de Israëlische ambassadeur bij de VN dat Biden's beslissing om wapenzendingen tegen te houden de vijanden van Israël versterkt. Waarom versterkt Biden Hamas, Hezbollah, Iran, enz.?)

(Meer: Biden - de Grote Kerel in het Hunter Biden Burisma schandaal - heeft er geen probleem mee om de corrupte regering van Oekraïne te steunen en hen te voorzien van wapens en bommen, maar hij heeft een probleem met het steunen van de regering van Israël. Zijn acties tarten zijn bewering dat hij Israël steunt).

(Amir Tsarfati's mening: Hamas laten overleven zal de deur openen voor nog een aanval op Israël op 7 oktober in de toekomst).

(Meer: Op 10 mei 2024 stuurden 26 Democratische leden van het Congres een brief naar de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur waarin ze er bij de VS op aandrongen om de levering van veiligheidshulp aan Israël te hervatten).

(Meer: Op 12 mei 2024 werd Biden beschimpt voor het achterhouden van inlichtingeninformatie over de locatie van Hamasleiders en mogelijk verschillende gijzelaars, waaronder enkele Amerikaanse burgers, voor Israël. Een Joodse schrijver vroeg of een vriend of bondgenoot van Israël Israël op deze manier zou behandelen).

(Meer: Op 13 mei 2024 drong Biden's Sec. of State er bij Israël op aan om weg te gaan uit Gaza).

(Meer: Op 13 mei 2024 zei Biden dat hij verder zal gaan met het goedkeuringsproces voor een wapenzending van $1 miljard naar Israël. Dit is geen goedkeuring en verzending, maar het is een stap in die richting. Het zal ook geen 2.000-pond precisiebommen bevatten).

(Mijn mening: God steunt Israël. Ik noem het in dit artikel De God Factor. Israël moet op Jezus vertrouwen in plaats van op Biden, die de Amerikaanse troepen verraadde en voor ongeveer 80 miljard dollar aan wapens aan islamitische terroristen in Afghanistan gaf).

Drie, met betrekking tot een vloek over degenen die Israël vervloeken: op 9 mei 2024 werd gemeld dat er een meerdaagse uitbraak van zwaar weer was in meerdere staten (920 meldingen van tornado's, harde wind, zware regen, overstromingen, hagel, enz. in 72 uur) in het zuidoosten van de VS (en meer in de komende 2 dagen).

(Meer: Een rapport op 8 mei 2024 zei dat de VS in 2024 getroffen is door 7 rampen die elk meer dan een miljard dollar kosten).

(Mijn mening: Dit zou de God Factor kunnen zijn: Gods vloek over degenen die Israël vervloeken).

Vier, op 10 mei 2024 schreef Gary Bauer (Campaign for Working Families):

 • Joe Biden heeft sancties tegen de Houthi-terroristen opgeheven.
 • Hij schrapte sancties tegen Qatar, dat Hamas steunt, en Libanon, dat Hezbollah steunt.
 • Hij schrapte sancties tegen het terroristische Iraanse regime.
 • Hij heeft sancties tegen het marxistische Venezolaanse regime opgeheven.
 • Maar nu legt hij sancties op aan onze democratische bondgenoot Israël.

Denk daar eens even over na.

Vijf, met betrekking tot Israëls oorlog met Hamas die zich naar andere naties verspreidt: op 10 mei 2024 werd het volgende gemeld:

Het Joodse Instituut voor Nationale Veiligheid van Amerika waarschuwde dat Iran en zijn proxies nauwlettend in de gaten houden of de Verenigde Staten hun bondgenoot in de steek zullen laten.

De Bijbel leert duidelijk dat de naties (inclusief de VS) Israël in de steek zullen laten wanneer het wordt aangevallen door Rusland, Iran, Turkije, enz. in de Slag van Gog en Magog.

Het leert ook duidelijk dat God Israël zal verdedigen (De God Factor), en Hij zal de glorie ontvangen.

(FYI: Op 10 mei 2024 zei een Iraanse wetgever dat Iran kernwapens heeft. Als dit waar is, zou God de dingen in het Midden-Oosten in één dag kunnen veranderen).

Zes, met betrekking tot Biden's verwaarlozing van Israël: op 10 mei 2024 berichtte The Jewish News Syndicate (JNS) dat 80 voormalige Amerikaanse generaals en admiraals een open brief hadden gepost waarin stond:

 • We zijn zeer bezorgd over de gevolgen voor de veiligheid van steeds meer gespannen banden tussen de VS en Israël, nu Israël een groeiende bron van binnenlandse verdeeldheid wordt.
 • We voelen ons gedwongen om te verklaren dat een sterk Israël van vitaal belang is voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten, en het is noodzakelijk dat Amerika ondubbelzinnig achter deze onmisbare bondgenoot staat.

Zoals ik het zie, geloven deze militaire experts dat een sterk Israël van vitaal belang is voor de nationale veiligheid van de VS, en president Biden probeert Israël te verzwakken om terroristen gunstig te stemmen.

Hij wil de VS verzwakken en binnen de Nieuwe Wereldorde brengen, en Israël verzwakken en dwingen om de Tweestatenoplossing te accepteren.

Zeven, met betrekking tot het afwijken van het geloof of een afvalligheid in de Kerk: op 3 mei 2024 werd gemeld dat 17 geleerden en activisten in de Rooms-Katholieke Kerk een document hebben ondertekend waarin staat dat paus Franciscus de Kerk en de hele wereld grote schade heeft berokkend.

Ze vroegen paus Franciscus af te treden, maar als hij weigert af te treden, vroegen ze de kardinalen en bisschoppen hem te vragen af te treden voordat hij nog grotere schade aanricht.

(Meer: Op 3 mei 2024 werd gemeld dat de United Methodist Church (UMC) de woorden "homoseksualiteit is onverenigbaar met de christelijke leer" (en andere uitspraken) uit haar Book of Discipline - By-Laws heeft geschrapt, zodat ze homohuwelijken kunnen goedkeuren en homoseksuelen kunnen toestaan om als geestelijken te dienen).

(Mijn mening: Religieuze leiders kunnen hun leerstellingen veranderen om de oren van de mensen te spitsen, maar ze kunnen niet veranderen wat de Bijbel zegt of hoe God zal reageren).

Acht, met betrekking tot het pandemieverdrag (akkoord) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO): op 10 mei 2024 werd gemeld dat het Verenigd Koninkrijk het verdrag in zijn huidige vorm niet zal ondertekenen.

Ambtenaren hebben besloten het niet te ondertekenen omdat het vereist dat ze 10% van de medicijnen die ze produceren aan de WHO geven voor distributie in arme landen (en nog eens 10% van de medicijnen die ze produceren tegen betaalbare prijzen aan de WHO verkopen).

Critici merken op dat Britse functionarissen geen bezwaar maken tegen het opgeven van Britse soevereiniteit; ze weigeren medicijnen weg te geven en/of de prijs ervan te verlagen.

Negen, met betrekking tot een economische ineenstorting van de VS: Amerika's nationale schuld is nu $ 34,6 biljoen en stijgende.

Meer dan 6 maanden geleden richtte het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een tweepartijdige commissie op om het probleem aan te pakken voordat het een economische ineenstorting veroorzaakt.

Op 10 mei 2024 werd gemeld dat de commissie niets heeft bereikt en dood lijkt te zijn.

De Democratische senator Joe Manchin, die een wetsvoorstel in de Senaat sponsorde, zei: "Het is een schande, 34,6 biljoen dollar schuld. Niemand geeft erom."

(Meer: Op 13 mei 2024 werd gemeld dat de rente op Amerika's nationale schuld voor de eerste 7 maanden van het fiscale jaar 2024 $514 miljard bedraagt, en er wordt verwacht dat het zal blijven stijgen. Onze eigen regering zegt dat dit onhoudbaar is, maar degenen die de uitgaven kunnen verminderen doen het niet).

Tien, met betrekking tot een grenzeloze wereldregering: op 12 mei 2024 werd gemeld dat de Customs and Border Patrol (CBP) zei dat het aantal bekende vermoedelijke terroristen dat de noordgrens van Amerika oversteekt records blijft breken (143 opgepakt in de eerste 6 maanden van dit fiscale jaar).

(Meer: Op dezelfde dag werd gemeld dat de Drug Enforcement Agency (DEA) zei dat de Mexicaanse kartels de hoeveelheid fentanyl in neprecepten hebben verhoogd, waardoor ze dodelijker zijn dan ooit).

Tot slot, ben je klaar voor de opname?

Als je klaar wilt zijn voor de opname en naar de hemel wilt gaan, moet je opnieuw geboren worden (Johannes 3:3). God houdt van je, en als je dat nog niet hebt gedaan, geef dan oprecht toe dat je een zondaar bent; geloof dat Jezus de maagdelijk geboren, zondeloze Zoon van God is die stierf voor de zonden van de wereld, werd begraven en werd opgewekt uit de dood; vraag Hem om je zonden te vergeven, je te reinigen, in je hart te komen en je Redder te zijn; vertel dan iemand dat je dit hebt gedaan.

Bron: The God Factor :: By Daymond Duck - Rapture Ready